Estonian language (v2023)

Tips submitted by PHPMaker users
Post Reply
philmills
User
Posts: 572

Estonian language (v2023)

Post by philmills »

<?xml version="1.0"?>
<ew-language version="19.9.0" id="et-EE" name="eesti (EE)" desc="Estonian (Estonia)" author="Phil Mills">
<!--
  IMPORTANT NOTES:
  1. Language ID must be RFC 4646 language tags (which use hyphen, not underscore), e.g. en-US, fr-CA, fr-FR,
  2. Requires PHP Internationalization extension (Intl), see https://www.php.net/manual/en/book.intl.php,
  3. Locale files are NOT used unless you save customized settings of a locale in the project.
-->
 <global>
	<phrase id="2FADisabled" value="Kaheastmeline autentimine on välja lülitatud" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="2FAEnabled" value="Kaheastmeline autentimine on sisse lülitatud" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="2FAResetFailed" value="Kaheastmelise autentimise välja lülitamine ebaõnnestus" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="2FAVerificationFailed" value="Kaheastmeline autentimise sisse lülitamine ebaõnnestus" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Accept" value="Aksepteeri" /><!-- v2019 -->
  <phrase id="ActionDeleted" value="Kustutatud" />
  <phrase id="ActionInserted" value="Lisatud" />
  <phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="Lisatud (Võre-lisa)" />
  <phrase id="ActionUpdated" value="Uuendatud" />												 
  <phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="Uuendatud (Võre-uuenda)" />																	
  <phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="Uuendatud (Multi-uuenda)" />
  <phrase id="ActivateAccount" value="Konto on aktiveeritud" />
  <phrase id="ActivateFailed" value="Aktiveerimise ebaõnnestus" />
  <phrase id="Add" value="Lisa" />
  <phrase id="AddBlankRow" value="Lisa tühi rida" class="fas fa-plus ew-icon" /><!-- v2019 -->
  <phrase id="AddBtn" value="Lisa" client="1" /><!-- v2018 -->
	<phrase id="AddEvent" value="Lisa sündmus"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="Addlink" value="Lisa" class="fa-solid fa-plus ew-icon" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="AddMasterDetailLink" value="Põhi/Detail lisa" class="icon-md-add ew-icon" /><!-- v11 -->
	<phrase id="AddSuccess" value="Edukalt lisatud" />
  <phrase id="AdvancedSearch" value="Täpsem otsing" class="icon-advanced-search ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="AdvancedSearchBtn" value="Täpsem otsing" class="icon-advanced-search ew-icon" /><!-- v11 -->
  <phrase id="AggregateColon" value=": " /> <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="AggregateEqual" value="=" /> <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="AllRecords" value="Kõik" />
  <phrase id="AllWord" value="Kõik sõnad" />
  <phrase id="AnyWord" value="Suvalist sõna" />
	<phrase id="ApiTitle" value="REST API" /><!-- v2021 -->
  <phrase id="AuditTrailAutoLogin" value="autologin" />
  <phrase id="AuditTrailFailedAttempt" value="ebaõnnestunud katse: %n" />
  <phrase id="AuditTrailUserLoggedIn" value="kasutaja on juba sisselogitud" />
  <phrase id="AuditTrailPasswordExpired" value="parool on aegunud" />
  <phrase id="AuditTrailLogin" value="logi sisse" />
  <phrase id="AuditTrailLogout" value="logi välja" />
  <phrase id="AutoLoginFailed" value="Automaatne sisselogimise ebaõnnestus" /><!-- v2018 -->
  <phrase id="Average" value="Keskmine" />
  <phrase id="BackToList" value="Tagasi nimekirjale" />
  <phrase id="BackToLogin" value="Tagasi sisselogimise lehele" />
  <phrase id="BackToMasterRecordPage" value="Tagasi põhi tabeli" />
	<phrase id="BackupCodes" value="Varundus koodid (2SA)" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="BackupCodesMsg" value="Salvestage oma varukoodid turvalisse, kuid ligipääsetavasse kohta. Iga varukoodi saate kasutada ainult üks kord.." client="1"/><!-- v2022 -->	
	<phrase id="BasicSearchKeyword" value="Otsi võtmesõna"/><!-- v2023 -->																		 
  <phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** Hulga kustutamine alustamine ***" />
  <phrase id="BatchDeleteRollback" value="*** Hulga kustutamise tagastamine ***" />
  <phrase id="BatchDeleteSuccess" value="*** Hulga kustutamise õnnestus ***" />
  <phrase id="BatchInsertBegin" value="*** Hulga lisamise alustamine ***" />
  <phrase id="BatchInsertRollback" value="*** Hulga lisamise tagastamine ***" />
  <phrase id="BatchInsertSuccess" value="*** Hulga kustutamise õnnestus ***" />
  <phrase id="BatchUpdateBegin" value="*** Hulga uuenduse alustamine ***" />
  <phrase id="BatchUpdateRollback" value="*** Hulga uuenduse tagastamine ***" />
  <phrase id="BatchUpdateSuccess" value="*** Hulga uuenduse õnnestus ***" />
	<phrase id="BlankOptionText" value="&amp;nbsp;"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="BooleanNo" value="Ei" /><!-- v2020 -->
  <phrase id="BooleanYes" value="Jah" /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ButtonActions" value="Tegevused" class="fa-solid fa-bars ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ButtonAddEdit" value="Lisa/Muuda" class="icon-addedit ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ButtonDetails" value="Põhi/Detail" class="icon-master-detail ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ButtonExport" value="Eksport" class="fa-solid fa-download ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ButtonListOptions" value="Valikud" class="fa-solid fa-bars ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="ButtonListOptionsCard" value="Valikud" class="fa-solid fa-ellipsis-vertical ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ButtonSearch" value="Otsi" class="fa-solid fa-magnifying-glass ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="CancelBtn" value="Loobu" client="1" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="CancelLink" value="Loobu" class="fa-solid fa-times ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ChangePassword" value="Muuda parool" client="1" /><!-- v2020 -->
  <phrase id="ChangePasswordMessage" value="Muuda parool" /><!-- v2019 -->
  <phrase id="ChangePasswordPage" value="Muuda parool" />
  <phrase id="ChangePasswordBtn" value="Muuda" />
  <phrase id="ChartExportError1" value="Ei saa %t pilt kohast %e." /><!-- v2023 -->
  <phrase id="ChartExportError2" value="Failinimi puudub." /><!-- v2023 -->
  <phrase id="ChartExportError3" value="Üleslaadimine kaust puudub." /><!-- v2023 -->
  <phrase id="ChartExportError4" value="Üleslaadimine kaust ei ole kirjutatav." /><!-- v2023 -->
  <phrase id="ChartOrder" value="Sorteeri: " /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ChartOrderXAsc" value="Sildid kasvavalt" /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ChartOrderXDesc" value="Sildid langevalt" /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ChartOrderYAsc" value="Väärtused kasvavalt" /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ChartOrderYDesc" value="Väärtused langevalt" /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ChooseFileBtn" value="Vali..." />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ChooseFile" value="Vali fail" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ChooseFiles" value="Vali failid" />  <!-- v11 -->
	<phrase id="Clear" value="Tühjenda"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="ClickReCaptcha" value="Palun vajuta reCAPTCHA" client="1" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="ClickToDrillDown" value="Klõpsake puurimiseks" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="CloseAccountBtn" value="Kustutage andmed ja sulgege minu konto" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="CloseBtn" value="Sulge" client="1" />  <!-- v2017 -->
	<phrase id="Columns" value="Veerud" class="fa-solid fa-table-columns ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="Confirm" value="Kinnita" />
  <phrase id="ConfirmBtn" value="Kinnita" client="1" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="ConfirmCancel" value="Soovid loobuda?" client="1" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="ConfirmPassword" value="Kinnita parool" client="1" />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="ConflictCancelLink" value="Loobu" />
  <phrase id="CookieConsentTitle" value="Küpsised" client="1" /><!-- v2021 -->
  <phrase id="CookieConsentSummary" value="Kirjelda siia oma privaatsuse ja küpsiste tingimused." client="1" />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="Copy" value="Kopeeri" />
  <phrase id="CopyLink" value="Kopeeri" class="fa-regular fa-copy ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="CopyToClipboard" value="Kopeeri lõikelauale" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="CopiedToClipboard" value="Kopeeritud lõikelauale" client="1"/><!-- v2022 -->	
  <phrase id="Count" value="Arv" />									 
  <phrase id="CountSelected" value="%s valitud" client="1" />  <!-- v12 -->
	<phrase id="Crop" value="Karbi"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="CrosstabSummary" value="Kokkuvõte" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="CurrentFilters" value="Praegused filtrid:" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="CurrentPassword" value="Hetke parool: " client="1" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="CustomActionCompleted" value="'%s' lõpetatud" />
  <phrase id="CustomActionCancelled" value="'%s' tühistatud" />
  <phrase id="CustomActionFailed" value="'%s' ei õnnestanud" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="CustomActionNotAllowed" value="'%s' ei ole lubatud" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="CustomView" value="KOHANDATUD VAADE" />
  <phrase id="Danger" value="Error" client="1" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="Debug" value="Debug" />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="Delete" value="Kustuta" />
  <phrase id="DeleteBtn" value="Kustuta" />
  <phrase id="DeleteCancelled" value="Kustutamine tühistatud" />
  <phrase id="DeleteConfirm" value="Oled kindel, et soovid kustutada?"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="DeleteEventConfirm" value="Oled kindel, et soovid kustutada seda sündmust?"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DeleteFailed" value="Kustutamise ebaõnnestus"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DeleteFilter" value="Kustuta filter" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="DeleteFilterConfirm" value="Kustuta filter %s?" client="1" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="DeleteLink" value="Kustuta" class="fa-solid fa-trash ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DeleteSelectedLink" value="Kustuta valitud rekordid" class="fa-solid fa-trash ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="DeleteRecordsFailed" value="Kustutamine ei õnnestanud kirjedele võtmega: %k"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DeleteSuccess" value="Kustutamine õnnestus" />
  <phrase id="DetailLink" value="" />
  <phrase id="DetailCount" value="&lt;span class='badge badge-info ew-detail-count%c'&gt;%c&lt;/span&gt;" /><!-- v2019 -->
	<phrase id="Details" value="Detailid" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Disable2FA" value="Keela kaheastmeline autentimine"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Disable2FAConfirm" value="Kas olete kindel, et soovite kaheastmelise autentimise keelata?"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DisableNotifications" value="Keela märguanded" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="DisableNotificationsConfirm" value="Kas olete kindel, et soovite märguanded keelata?"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DownloadBtn" value="Lae alla" /><!-- v2019 -->
  <phrase id="DrillDownAllRecords" value="Kõik rekordid" /><!-- v2020 (report) -->															 
  <phrase id="DrillDownFilters" value="Drill down filtrid:" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="DupIndex" value="Korduv väärtus '% v' unikaalse indeksile '%f'" />
  <phrase id="DupKey" value="Primaarvõtme duplikaat: '%f'" />
  <phrase id="Edit" value="Muuda" />
  <phrase id="EditBtn" value="Muuda" /><!-- v2018 -->	
  <phrase id="EditLink" value="Muuda" class="fa-solid fa-pen ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="EditSelectedLink" value="Muuda valitud kirjed" class="icon-grid-edit ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="Email" value="E-post" client="1" /><!-- v2021 -->
	<phrase id="EmailAddress" value="e-posti aaddress"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EmailFormSender" value="Saatja" />
  <phrase id="EmailFormRecipient" value="Saaja" />
  <phrase id="EmailFormCc" value="Cc" />
  <phrase id="EmailFormBcc" value="Bcc" />										  
  <phrase id="EmailFormSubject" value="Pealkiri" />
  <phrase id="EmailFormMessage" value="Sõnum" />
  <phrase id="EmailFormContentType" value="Saada kui" />
  <phrase id="EmailFormContentTypeUrl" value="URL" />
  <phrase id="EmailFormContentTypeHtml" value="HTML" />
  <phrase id="EmptyLabel" value="(Tühi)" />
  <phrase id="Enable2FA" value="Lubage kaheastmeline autentimine"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="EnableNotifications" value="Luba märguanded" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="EnterFilterName" value="Sisesta filtri nimi" client="1" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="EnterNewPassword" value="Palun sisesta uus parool" client="1" />
  <phrase id="EnterOldPassword" value="Palun sisesta vana parool" client="1" />
  <phrase id="EnterPassword" value="Palun sisesta parool" client="1" />
  <phrase id="EnterRequiredField" value="Palun täienda nõutud väli - %s" client="1" />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="EnterSearchCriteria" value="Sisesta otsingu tingimused" />
	<phrase id="EnterSecurityCodeGoogle" value="Sisestage Google Authenticatori turvakood (või varukood)"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="EnterSecurityCodeEmail" value="Palun sisesa ühekordne parooli, mis oli saadetud sinu e-posti aadressile (või kasuta varukoodi)"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="EnterSecurityCodeSms" value="Palun sisesa ühekordne parooli, mis oli saadetud sinu mobiilile (või kasuta varukoodi)"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EnterSecurityCode" value="Palun sisesa ühekordne parooli autentimiseks"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EnterOTPEmailAddress" value="Palun sisesa e-posti parooli saatmiseks"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EnterOTPMobileNumber" value="Palun sisesa mobiili number parooli saatmiseks"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EnterUserName" value="Sisesta kasutajanimi" />
  <phrase id="EnterValidateCode" value="Sisesta valideerimis kood"/>  <!-- v11 -->
  <phrase id="EnterProperSenderEmail" value="Palun sisesta saaja e-posti"/>
  <phrase id="EnterProperRecipientEmail" value="Ületab adressaatide e-posti maksimaalse arvu või e-posti aadress on vale" client="1" />
  <phrase id="EnterProperCcEmail" value="Ületab maksimaalset koopiate meilide arvu või e-posti aadress on vale" client="1" />
  <phrase id="EnterProperBccEmail" value="Ületab maksimaalse pimekoopia meilide arvu või e-posti aadress on vale" client="1" />
  <phrase id="EnterSubject" value="Palun sisesta teema"/>
  <phrase id="EnterValue" value="Sisestage väärtus"/>  <!-- v2021 -->
  <phrase id="EnterValue2" value="Sisestage teine väärtus"/>  <!-- v2021 -->
  <phrase id="Error" value="Error" />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="ExactPhrase" value="Täpne fraas" />
  <phrase id="ExceedMaxRetry" value="Maksimum sisselogimise proovide arv on ülatanud. Konto on lukkus. Proovi uuesti %t minuti pärast" />
  <phrase id="ExceedMaxEmailExport" value="Ületatud maksimaalne eksporditavate meilide arv. Palun proovi hiljem uuesti" />
  <phrase id="ExportChart" value="Diagrammi eksportimine: " />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ExportChartData" value="Diagrammi andmete eksportimine" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ExportChartError" value="Diagrammi eksportimine ebaõnnestus: " />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ExportClassNotFound" value="Ekspordiklassi ei leitud" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="Exporting" value="Eksportimine, palun oodake..." />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="ExportToCsv" value="Export CSV-sse" class="icon-csv ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ExportToEmail" value="Email" class="fa-regular fa-envelope ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ExportToExcel" value="Eksport Excel-ina" class="icon-excel ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ExportToHtml" value="Eksport HTML-ina" class="icon-html ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ExportToPdf" value="Eksport PDF-ina" class="icon-pdf ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ExportToWord" value="Eksport Word-isse" class="icon-word ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ExportToXml" value="Eksport XML'i" class="icon-xml ew-icon" /> <!-- v11 --> 
  <phrase id="FailedToExport" value="Eksportimise viga" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="FailedToSendMail" value="Meili saatmise viga. " />
  <phrase id="FieldName" value="Välja nimi" />
  <phrase id="FieldRequiredIndicator" class="fa-solid fa-asterisk ew-required"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="FileNotFound" value="fail ei leitud" />
  <phrase id="Filter" value="Filter" class="fa-solid fa-filter"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="FilterAllRecords" value="Kõik kirjed" /><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterCancel" value="Tühista" /><!-- v2022 -->	
  <phrase id="FilterName" value="Filtri nimi" />  <!-- v12 -->
	<phrase id="FilterNoValue" value="Väärtus valimata" /><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterOK" value="OK" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="Filters" value="Filters" class="fa-solid fa-filter ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ResetPasswordResponse" value="Kui teie e-posti aadress on registreeritud, saate peagi juhised parooli taastamiseks." /><!-- v2019 -->
	<phrase id="ResetPassword" value="Taasta parooli" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="GeneratePassword" value="Genereeri parooli" class="fa-solid fa-bolt ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="GetNewCodes" value="Saa uued koodid" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="GoBack" value="Mine tagasi" />
  <phrase id="GridAddCancelled" value="Grid lisamine tühistatud" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="GridAddLink" value="Grid lisa" class="icon-grid-add ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="GridCancelLink" value="Tühista" class="fa-solid fa-xmark ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="GridEditCancelled" value="Grid lisamine tühistatud" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="GridEditLink" value="Grid muuda" class="icon-grid-edit ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="GridInsertLink" value="Sisesta" class="fa-solid fa-check ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="GridSaveLink" value="Salvesta" class="fa-solid fa-check ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="Group" value="Grupid" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="GroupsPerPage" value="Grupid lk kohta" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="Highlight" value="Esile tõstma" />   <!-- v11 -->
  <phrase id="HighlightBtn" value="Esile tõstma" class="fa-solid fa-highlighter ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="HomePage" value="Avaleht" class="fa-solid fa-house ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="Import" value="Impordi" class="fa-solid fa-upload ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportMaxFailuresExceeded" value="Maksimum vigade arv (%s) ületatud"/><!-- v2023 -->>
	<phrase id="ImportRowError" value="Rea importimine ebaõnnestus #%i: %e"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportInvalidFileExtension" value="Invalid file extension '%e'"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportInvalidFieldName" value="Kehtetu faililaiend: %f"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportInvalidFieldValue" value="Välja vale väärtus '%f': %v"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportNoHeaderRow" value="Importimiseks pole päise rida"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportResult" value="Menetlatud %c / %t kirje loendist %f (õnnestus: %s, ebaõnnestunud: %e)"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportSave" value="Kirjeid pole veel salvestatud. Kui nõustute tulemustega, vajutage nuppu 'Salvesta'."/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportServerError" value="Üleslaaditud faili(de) töötlemine ebaõnnestus"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportUploadError" value="Üleslaadimine ebaõnnestus %f: %s"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportUploadComplete" value="Üleslaadimine lõpetatud, faili(d) töödeldakse..."/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportUploadProgress" value="Üleslaadimine...(p%)"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IncorrectCreditCard" value="Vale krediitkaardi number"/><!-- v2021 -->
  <phrase id="IncorrectDate" value="Vale kuupäev (%s)"/><!-- v2021 -->
  <phrase id="IncorrectEmail" value="Vale e-posti aadress"/>
  <phrase id="IncorrectField" value="Vale välja väärtus"/>
  <phrase id="IncorrectFloat" value="Vale ujukomaarv"/>
  <phrase id="IncorrectGUID" value="Vale GUID"/>
  <phrase id="IncorrectInteger" value="Vale integer"/>
  <phrase id="IncorrectMin" value="Arv peab olema suurem või võrdne arvuga %s"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IncorrectMinDate" value="Kuupäev/kellaaeg peab olema hilisem või sama kui %s"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IncorrectMax" value="Arv peab olema väiksem või võrdne arvuga %s"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IncorrectMaxDate" value="Kuupäev/kellaaeg peab olema varasem kui või sama %s"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IncorrectPhone" value="Vale telefoni number" />
  <phrase id="IncorrectRange" value="Number peab olema %1 ja %2 vahel" />
  <phrase id="IncorrectRegExp" value="Regulaaravaldis ei sobi" />
	<phrase id="IncorrectSecurityCode" value="Vale turvakood"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="IncorrectSSN" value="Vale sotsiaalkindlustuse number" />
	<phrase id="IncorrectTime" value="Vale kellaaeg (hh%smm(%sss))" />
	<phrase id="IncorrectUrl" value="Kehtetu URL" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="IncorrectValidationCode" value="Vale kinnituskoodi, sisesta uuesti." />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="IncorrectZip" value="Vale postindeks" />
  <phrase id="Info" value="Informatsioon" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="InlineAddLink" value="Reas lisa" class="icon-inline-add ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="InlineCopyLink" value="Reas kopeeri" class="icon-inline-copy ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="InlineEditLink" value="Reas muuta" class="icon-inline-edit ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="InsertCancelled" value="Paigutamine tühistatud" />
  <phrase id="InsertFailed" value="Paigutamine ei õnnestanud" />
  <phrase id="InsertLink" value="Paiguta" class="fa-solid fa-check ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="InsertSuccess" value="Paigutamine õnnestas" />
  <phrase id="InvalidDate" value="Kehtetu kuupäev!" />   <!-- v2021 -->
  <phrase id="InvalidKeyValue" value="Kehtetu väärtus" />
  <phrase id="InvalidRecord" value="Kehtetu kirje! Võti is tühi" />
  <phrase id="InvalidPostRequest" value="Kehtetu postitustaotlus" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="InvalidParameter" value="Kehtetu parameeter" />
  <phrase id="InvalidPassword" value="Kehtetu parool" />
  <phrase id="InvalidPasswordChars" value="Paroool ei tohi sisaldama &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or '" /><!-- v2021 -->
	<phrase id="InvalidNewPassword" value="Parool ei vasta nõuetele" />
  <phrase id="InvalidUidPwd" value="Vale kasutajanimi või parool" />
  <phrase id="InvalidUsernameChars" value="Kasutajanimi ei tohi sisaldama &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or '" /><!-- v2021 -->
	<phrase id="JwtTokenExpired" value="Sinu seanss on aegunud, palun värskenda lehe."/><!-- v2023 -->
  <phrase id="Language" value="Keel" />
  <phrase id="LearnMore" value="Õpi veel" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="LightboxTitle" value=" " />  <!-- v11 -->
  <phrase id="LightboxCurrent" value="pilt {current} {total}st" />  <!-- Note: DO NOT translate "{current}" and "{total}" -->  <!-- v11 -->
  <phrase id="LightboxPrevious" value="eelmine" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="LightboxNext" value="järgmine" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="LightboxClose" value="sulge" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="LightboxXhrError" value="Sisu laadimise ebaõnnestus." />  <!-- v11 -->
  <phrase id="LightboxImgError" value="Seda pilti ei saanud kuvama." />  <!-- v11 -->
  <phrase id="List" value="" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="ListActionButton" value="Tegevused" class="fa-solid fa-ellipsis-vertical"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="Loading" value="Laeb..." />
  <phrase id="Login" value="Logi sisse" class="fa-solid fa-arrow-right-to-bracket ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="LoginAzure" value="Logi sisse Azure-ga" class="fa-brands fa-microsoft"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="LoginCancelled" value="Sisse logimine tühistatud" />
  <phrase id="LoginFacebook" value="Logi sisse Facebook-iga" class="fa-brands fa-facebook-f"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="LoginSucceeded" value="Sisselogimine õnnestus, ümbersuunamine..."/><!-- v2023 -->
  <phrase id="LoginFailed" value="Sisselogimine parooliga %p ebaõnnestunud" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="LoginGoogle" value="Logi sisse Google-iga" class="fa-brands fa-google"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="LoginMsg" value="Alustamiseks, logi sisse" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="LoginOptions" value="Valikud" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="LoginOr" value="- VÕI -" />  <!-- v2018 -->
	<phrase id="LoginSaml" value="logi sisse SAML-iga" class="fa-solid fa-user-shield"/><!-- v2023 -->	
  <phrase id="LoginPage" value="Logi sisse" />
  <phrase id="Login2FAPage" value="Logi sisse (Kaheastmeline autentimine)"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Logout" class="fa-solid fa-arrow-right-from-bracket ew-icon" value="Logi välja"/><!-- v2022 -->	
	<phrase id="LookupTitle" value=" - %s" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="MasterDetailCopyLink" value="Master/Detail kopeerimine" class="icon-md-copy ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="MasterDetailEditLink" value="Master/Detail muutmine" class="icon-md-edit ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="MasterDetailListLink" value="Detaili nimekiri" class="fa-solid fa-table-list ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="MasterDetailViewLink" value="Master/Detail vaade" class="icon-md-view ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="MaxFileSize" value="Max. faili suurus (%s bytes) ülatanud." />
  <phrase id="MismatchPassword" value="Paroolid ei klappi" />
  <phrase id="MissingLookupTableName" value="Otsingutabeli nimi puudub" />
  <phrase id="MissingDisplayFieldName" value="Kuvavälja nimi puudub" />
  <phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="Kuvavälja väärtus puudub" />
  <phrase id="MissingPDFObject" value="Puudub PDFObject" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="MissingUserLevelID" value="Kasutajataseme ID puudub" />
  <phrase id="MissingUserLevelName" value="Kasutajataseme nimi puudub" />
	<phrase id="MobileNumber" value="Mobiili number"/><!-- v2023 -->																	 
  <phrase id="MultiColumnCards" value="Kaartide vaade" class="fa-solid fa-table-cells-large ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="MultiColumnTable" value="Tabeli vaade" class="fa-solid fa-table-list ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="MultipleMasterDetails" value="Master/Detail" class="icon-master-detail ew-icon" />  <!-- v11 -->
	<phrase id="NewPassword" value="Uus parool" />
  <phrase id="Next" value="Järgmine" />  <!-- v12 -->
	<phrase id="NoAddRecord" value="Ühtegi kirjet ei pea lisama" />
  <phrase id="NoFieldSelected" value="Uuendamiseks pole valitud ühtegi välja" />
  <phrase id="NoPermission" value="Teil pole juurdepääsu luba andmetele: %s. Palun logi sisse uuesti" />  <!-- v12.0.6 -->
  <phrase id="NoAddPermission" value="Teil puudub õigused kirje lisamiseks." />
  <phrase id="NoChartData" value="Kuvatavaid andmeid pole" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="NoDeletePermission" value="Teil puudub õigused kirje kustutamiseks." />
  <phrase id="NoDistinctColVals" value="SQL-i veeru väärtused puuduvad: " />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="NoEditPermission" value="Teil puudub õigused kirje muutmiseks." />
	<phrase id="NoHtmlForm" value="HTML vormi ei leitud"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="NoRecord" value="Tulemusi ei ole" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="NoRecordForKey" value="Võtme kohta kirjet ei leitud = " />
  <phrase id="NoReportOrCharts" value="Selle lehe kohta pole aruannet ega diagramme saadaval." />  <!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="NoRecordSelected" value="Ühtegi kirjet pole valitud" />
	<phrase id="NoSubscription" value="Teil pole tellimust" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="NoSubscriptions" value="Tellimusi ei leitud" /><!-- v2022 -->
	<phrase id="NoTableGenerated" value="Tabeleid ei ole genereeritud" />
	<phrase id="Notice" value="Teade"/><!-- v2021 -->
  <phrase id="Notifications" value="Märguanded" class="fa-solid fa-bell ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="NotificationsDisabled" value="Märguanded väljalülitatud" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="NotificationsEnabled" value="Märguanded sisselülitatud" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="NoUserLevel" value="Kasutajataseme seadeid pole." />
  <phrase id="NullLabel" value="(Null)" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="Of" value="-st" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="OKBtn" value="OK" />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="Old" value="Vana" />
  <phrase id="OldPassword" value="Vana parool" /><!-- v2021 -->
  <phrase id="OverwriteBtn" value="Kirjuta üle" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="OverwriteLink" value="Kirjuta üle" />
  <phrase id="Page" value="Leht" />
  <phrase id="PageNotFound" value="Teekond '%p' ei leitud." />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="PagerFirst" value="Esimene" />
  <phrase id="PagerLast" value="Viimane" />
  <phrase id="PagerNext" value="Järgmine" />
  <phrase id="PagerPrevious" value="Eelmine" />
  <phrase id="Password" value="Parool" />
  <phrase id="PasswordMask" value="********" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="PasswordRequest" value="Password Request" />
  <phrase id="PasswordChanged" value="Parool muudetud" />
  <phrase id="PasswordExpired" value="Parool on aegunund. palun muuda parooli." />
  <phrase id="PasswordStrength" value="Tugevus: %p" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="PasswordTooSimple" value="Sinu parool on liige lihtne" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="Permission" value="Õigused" class="fa-solid fa-user ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="PermissionAdd" value="Lisa/Kopeerii" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="PermissionAdmin" value="Admin" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="PermissionDelete" value="Kustuta" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="PermissionEdit" value="Muuda" />  <!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionExport" value="Export"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="PermissionImport" value="Impordi" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="PermissionListSearchView" value="Loetle/Otsi/Vaata" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="PermissionList" value="Loetle" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="PermissionLookup" value="Hangi" />  <!-- v2020 -->
	<phrase id="PermissionPush" value="Push"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="PermissionSearch" value="Otsimine" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="PermissionView" value="Vaatamine" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="PersonalDataBtn" value="Isiku andmed" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="PersonalDataContent" value="Teie konto sisaldab isikuandmeid, mille olete meile edastanud. Sellel lehel saate need andmed alla laadida või kustutada." />  <!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataDeleteFailure" value="Ootamatu viga kasutaja kustutamisel" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="PersonalDataDeleteSuccess" value="Isikuandmete kustutamine õnnestus" /><!-- v2019 -->
  <phrase id="PersonalDataTitle" value="Isiku andmed" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="PersonalDataWarning" value="Nende andmete kustutamine eemaldab teie konto jäädavalt ja neid ei saa taastada." />  <!-- v2019 -->
	<phrase id="PleaseSelect" value="Palun vali" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="Prev" value="Eel" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="PrimaryKeyUnspecified" value="Peamine võti on määramata" />
  <phrase id="PrinterFriendly" value="Printimise sõbralik" class="fa-solid fa-print ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="PrivacyPolicy" value="Privaatsuse poliis" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="PrivacyPolicyContent" value="Kasutage seda lehte oma saidi privaatsuspoliitika üksikasjalikuks kirjeldamiseks." />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="PushNotificationDefaultTitle" value="Uus märguanne"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationFormTitle" value="Pealkiri" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationFormBody" value="Sisu" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationFailure" value="Märguannete saatmise viga (viga = %f)" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationSent" value="Märguanded on saadetud&lt;br&gt;(õnnestanud = %s, vead = %f)" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationSuccess" value="Kõik märguanded on saadetud (õnnestanud = %s)" /><!-- v2022 -->
	<phrase id="QueryBuilder" value="Query Builder" class="fa-solid fa-sliders ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="QuickSearchAuto" value="Auto" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="QuickSearchAutoShort" value="" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="QuickSearchAll" value="Kõik võtmesõnad" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="QuickSearchAllShort" value="Kõik" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="QuickSearchAny" value="Mistahes võtmesõnad" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="QuickSearchAnyShort" value="Mistahes" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="QuickSearchExact" value="Täpne sobimivus" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="QuickSearchExactShort" value="Täpne" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="Recipient" value="Saaja(d)" />  <!-- v2021 -->
	<phrase id="Record" value="Andmestik" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="RecordChangedByOtherUser" value="Andmed on muudetud teine kasutaja poolt. Vajuta [Uuenda] kui soovid uued andmed vastu võtta (sinu sissestatud andmed kirjutakse üle) või vajuta [Kirjuta üle] et üle kirjutada muudetud andmed." />
  <phrase id="RecordDeleted" value="andmestik(ud) kustutatud" />
  <phrase id="RecordInserted" value="andmestik(ud) sissestatud" />
  <phrase id="RecordUpdated" value="andmestik(ud) uuendatud" />
  <phrase id="RecordsPerPage" value="Lehe suurus" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="Register" value="Registreeri" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="RegisterBtn" value="Registreeri" />
  <phrase id="RegisterSuccess" value="Registreerimine õnnestus" />
  <phrase id="RegisterSuccessActivate" value="Registreerimine õnnestus. Teie e-posti aadressile on saadetud e-kiri. Konto aktiveerimiseks klõpsake meilis olevat linki." />																																																		  
  <phrase id="RegisterPage" value="Registreerimine" />
  <phrase id="RelatedRecordRequired" value="Kirjet ei saa lisada ega värskendada, kuna põhitabelis ei ole võõrvõtme väärtust '%t'" />
  <phrase id="RelatedRecordExists" value="Ei saa kustutada kuna seotud kirjed eksisteerivad tabelis: '%t'. Kustuta kõigepealt seotud kirjed." />
  <phrase id="ReloadBtn" value="Värskenda" />  <!-- v2017 --> 
  <phrase id="ReloadLink" value="Värskenda" />													 
  <phrase id="RememberMe" value="Jäta mind meelde" />														 
  <phrase id="Remove" value="Eemalda" />
  <phrase id="Replace" value="Asenda" />
  <phrase id="Report" value="Raport" />
  <phrase id="ResetPwd" value="Lähtesta parool" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="ResetPwdMsg" value="Lähtesta parool" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="ResendRegisterEmailBtn" value="Saada registreerimismeil uuesti" />  <!-- v12 -->
	<phrase id="ResendRegisterEmailSuccess" value="Registreerimismeil kasutajale '%u' oli saadetud" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="ResendRegisterEmailFailure" value="Registreerimismeili uuesti saatmine ebaõnnestus klasutajale: '%u'" /> <!-- v12 -->  <phrase id="reset" value="Lähtesta" />
  <phrase id="Reset" value="Lähtesta"/>
  <phrase id="ResetAllFilter" value="Lähtesta kõik filtrid" class="icon-reset-search ew-icon" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ResetConcurrentUserBtn" value="Lähtestage samaaegse kasutaja seanss" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="ResetConcurrentUserSuccess" value="Seansi kasutajale '%u' oli lähtestatud" />  <!-- v12 -->
	<phrase id="ResetConcurrentUserFailure" value="Seansi lähtestamine ebaõnnestus kasutajale: '%u'" />																						  <!-- v12 -->
  <phrase id="ResetLoginRetryBtn" value="Lähtesta sisselogimise korduskatsete arv" /><!-- v12 -->
  <phrase id="ResetLoginRetrySuccess" value="Sisselogimiskatsete arv kasutajale '%u' oli lähtestatud" /><!-- v12 -->
  <phrase id="ResetLoginRetryFailure" value="Sisselogimiskatsete arvu lähtestamine ebaõnnestus kasutajale: '%u'" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="ResetSearchBtn" value="Lähtesta" class="icon-reset-search ew-icon" /><!-- v11 -->
	<phrase id="ResetSearch" value="Lähtesta" />
	<phrase id="ResetUserSecretBtn" value="Lähtesta kasutaja saladus"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="ResetUserSecretSuccess" value="Saladus kasutajale '%u' oli lähtestatud"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="ResetUserSecretFailure" value="Saladuse lähtestamine ebaõnnestus kasutajale: '%u'"/><!-- v2022 -->	
  <phrase id="RptAvg" value="KESK" />  <!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptCnt" value="ARV" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="RptDtlRec" value=" detail kirje" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="RptGrandSummary" value="Täis kokkuvõte" />  <!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptMax" value="MAX"/><!-- v2020 -->
  <phrase id="RptMin" value="MIN" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="RptPageSummary" value="Lehe kokkuvõte" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="RptSum" value="SUMMA" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="RptSumHead" value="Kokkuvõte %c: %v" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="SaveBtn" value="Salvesta" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="SaveCurrentFilter" value="Salvesta praegine filter" />  <!-- v12 -->
	<phrase id="Scan2FAQrCode" value="Pärast Google Authenticatori installimist skannige ülaltoodud QR-kood ja sisestage kinnituskood" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="Search" value="Otsi" />  <!-- v2017 -->
	<phrase id="SearchBtn" value="Otsi" />  <!-- v2018 -->
	<phrase id="SearchLink" value="Otsi" class="fas fa-search ew-icon" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="SearchPanel" value="Otsimise paneel" /><!-- v11 -->
	<phrase id="SecurityCode" value="Turvakood" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="SecurityCodeVerified" value="Turvakood kinnitatud, ümbersuunamine..." /><!-- v2022 -->
	<phrase id="SelectAll" value="Vali kõik"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="SelectBtn" value="Vali" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="SendEmailBtn" value="Saada" />											
  <phrase id="SendEmailSuccess" value="Edukalt saadetud" />
  <phrase id="Sender" value="Saatja" />  <!-- v2021 -->
	<phrase id="SendOTP" value="Saada ühekordne parooli"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPConfirm" value="Kas olete kindel, et soovite saata ühekordse parooli?"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPSuccess" value="Ühekordne parool on edukalt saadetud."/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPFailed" value="Ühekordset parooli ei saadeta veaga: %e"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPSkipped" value="Kehtetu konto puhul jäetakse üks parool vahele '%a' kasutajale '%u'"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPCancelled" value="Kasutaja tühistab ühekordse parooli"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="SendPushNotification" value="Saada tõukemärguanded" class="fas fa-bell ew-icon" /><!-- v2022 -->																 
	<phrase id="SendPushNotificationBtn" value="Saada"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SendPushNotificationsToAll" value="Ühtegi tellimust pole valitud. Kas saata kõigile tõukemärguanded?" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="SendPwd" value="Saada" />  <!-- v2020 -->
	<phrase id="SequenceNumber" value="%s." />
  <phrase id="ServerCommunicationError" value="Serveriga suhtlemisel ilmnes viga." />  <!-- v2022 -->
  <phrase id="ServerError" value="Teie taotluse töötlemisel ilmnes sisemine viga." />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="SessionWillExpire" value="Teie seanss aegub %s sekundi pärast. Seansi jätkamiseks klõpsake nuppu OK." />  <!-- v12 -->
  <phrase id="SessionExpired" value="Sinu sessioon on aegunud." />  <!-- v12 -->
  <phrase id="SetPasswordExpiredBtn" value="Määra parool aegunuks" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="SetPasswordExpiredSuccess" value="Kasutaja '%u' parool on määratud aegunuks" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="SetPasswordExpiredFailure" value="Kasutaja '%u' parooli aegunuks määramise ebaõnnestus" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="ShowAllBtn" value="Lähtesta otsing" class="icon-reset-search ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ShowAll" value="Näita kõike" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="Skip" value="Skip"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SortUp" value="Kasvav" class="fa-solid fa-sort-up"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SortDown" value="Laskuv" class="fa-solid fa-sort-down"/><!-- v2023 -->	
  <phrase id="Subject" value="Teema" />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="Success" value="Edu" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="Summary" value="Kokkuvõte" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="SummaryColon" value=": " />  <!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Table" value="TABEL" />
	<phrase id="Tables" value="Tabelid" /><!-- v2022 -->
  <phrase id="To" value="kuni" />
  <phrase id="Top" value="Pealmine" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="Total" value="Summa" />
  <phrase id="UnauthorizedUserID" value="Praegusel kasutajal (%c) pole volitust kasutaja ID-d (%u) määrata." />
  <phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="Praegusel kasutajal (%c) pole õigust ülemkasutaja ID-d (%p) määrata." />
  <phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="Praegusel kasutajal (%c) pole volitust kirjet sisestada. Põhifilter: %f"/>
  <phrase id="UnsupportedBrowser" value="Seda leht ei toeta sinu veebibrauserit" />  <!-- v2021 -->
	<phrase id="Update" value="Uuenda" />
  <phrase id="UpdateBtn" value="Uuenda" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="UpdateCancelled" value="Uuendus tühistatud" />
  <phrase id="UpdateFailed" value="Uuendus ei õnnestanud" />
  <phrase id="UpdateLink" value="Uuendus" class="fa-solid fa-check ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UpdateSelectedLink" value="Uuenda valitud kirjeid" class="fa-solid fa-pen ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="UpdateSomeRecordsFailed" value="Võtmetega kirjete värskendamine nurjus: %k"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="UpdateSuccess" value="Uuendamine õnnestus" />
  <phrase id="Uploading" value="Üleslaadimine..." />
  <phrase id="UploadStart" value="Alusta" />
  <phrase id="UploadCancel" value="Tühista" />
  <phrase id="UploadDelete" value="Kustuta" />
  <phrase id="UploadOverwrite" value="Kirjuta üle vana faili?" />
  <phrase id="UploadError1" value="Üleslaaditud fail ületab faili php.ini direktiivi upload_max_filesize" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError2" value="Üleslaaditud fail ületab HTML-vormis määratud käskkirja MAX_FILE_SIZE" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError3" value="Üleslaaditud fail laaditi üles ainult osaliselt" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError4" value="Faili ei laaditud üles" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError6" value="Puudub ajutine kaust" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError7" value="Faili kettale kirjutamine ebaõnnestus" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError8" value="PHP laiendus peatas faili üleslaadimise" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorPostMaxSize" value="The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxFileSize" value="Fail on liiga suur" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMinFileSize" value="Fail on liiga väike" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorAcceptFileTypes" value="Faili tüüp ei ole lubatud" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxNumberOfFiles" value="Maksimaalne failide arv on ületatud" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxWidth" value="Pilt ületab maksimaalse laiuse" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMinWidth" value="Pilt nõuab minimaalset laiust" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxHeight" value="Pilt ületab maksimaalse kõrguse" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMinHeight" value="Pilt nõuab minimaalset kõrgust" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxFileLength" value="Failinimede kogupikkus ületab välja pikkuse" /><!-- v2023 -->
  <phrase id="UserAdministrator" value="SuperAdmin" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="UserAnonymous" value="Anonüümne" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="UserDefault" value="Vaikimisi" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="UserEmail" value="E-post" />
  <phrase id="UserExists" value="Kasutaja juba eksisteerib" />
  <phrase id="UserLevel" value="Kasutaja tase: " />
  <phrase id="UserLevelAdministratorName" value="Kasutajataseme -1 kasutajataseme nimi peab olema 'Administrator'" />
  <phrase id="UserLevelAnonymousName" value="Kasutajataseme -2 kasutajataseme nimi peab olema 'Anonymous'" /><!-- v12 -->
  <phrase id="UserLevelPermission" value="Kasutajataseme õigused" />
  <phrase id="UserLevelIDInteger" value="Kasutajataseme ID peab olema täisarv" />
  <phrase id="UserLevelDefaultName" value="Kasutajataseme 0 kasutajataseme nimi peab olema 'Default'" />
  <phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="Kasutaja määratud kasutajataseme ID peab olema suurem kui 0" />
  <phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="Kasutaja määratletud kasutajataseme nimi ei saa olla 'Administrator' või 'Default'" />
  <phrase id="UserLoggedIn" value="Kasutaja '%u' on juba sisse logitud" />
  <phrase id="UserName" value="kasutajanimi" /><!-- v2021 -->
  <phrase id="UserNotFound" value="Kasutaja '%u' ei ole leitud" />  <!-- v2018 -->
	<phrase id="UserProfileCorrupted" value="Kasutaja profiil on vigane. Logi välja ja logi uuesti sisse" />
  <phrase id="ValueNotExist" value="Väärtus ei eksisteeri" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="Verify" value="Kinnita" /><!-- v2022 -->
	<phrase id="view" value="Vaata" />
	<phrase id="ViewImageGallery" value="Klõpsake pildi vaatamiseks" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="ViewLink" value="Vaata" class="icon-view ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ViewPageAddLink" value="Lisa" class="fa-solid fa-plus ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ViewPageCopyLink" value="Kopeeri" class="fa-regular fa-copy ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ViewPageDeleteLink" value="Kustuta" class="fa-solid fa-trash ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ViewPageDetailLink" value="" />
  <phrase id="ViewPageEditLink" value="Muuda" class="fa-solid fa-pen ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="Warning" value="Teade" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="Week" value="Nädal" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="WrongFileType" value="Faili tüüp ei ole lubatud." />
  <phrase id="Year" value="Aasta" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="=" value="&amp;nbsp;" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="EQUAL" value="=" />  <!-- v12 -->
  <phrase id="IN" value="sees"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="NOT IN" value="mitte sisse"/><!-- v2023 -->	
  <phrase id="&lt;&gt;" value="&amp;lt;&amp;gt;" />
  <phrase id="&lt;" value="&amp;lt;" />
  <phrase id="&lt;=" value="&amp;lt;=" />
  <phrase id="&gt;" value="&amp;gt;" />
  <phrase id="&gt;=" value="&amp;gt;=" />
  <phrase id="LIKE" value="sisaldab" />
  <phrase id="NOT LIKE" value="ei sisalda" />  <!-- v11.0.3 -->
  <phrase id="STARTS WITH" value="algab" />
	<phrase id="NOT STARTS WITH" value="ei alga sellega"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ENDS WITH" value="lõpeb sellega" />
	<phrase id="NOT ENDS WITH" value="ei lõpe sellega"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="IS EMPTY" value="on tühi"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IS NOT EMPTY" value="ei ole tühi"/><!-- v2023 -->	
  <phrase id="IS NULL" value="on null" />
  <phrase id="IS NOT NULL" value="ei ole null" />
  <phrase id="BETWEEN" value="nende vahel" />
	<phrase id="NOT BETWEEN" value="mitte nende vahele"/><!-- v2023 -->	
  <phrase id="AND" value="ja" />
  <phrase id="OR" value="või" />
  <!-- Advanced Filter (v2020) -->
  <phrase id="Future" value="Tulevik" />
  <phrase id="Past" value="Minevik" />
  <phrase id="Last14Days" value="Viimased 14 päeva" />
  <phrase id="Last30Days" value="Viimased 30 päeva" />
  <phrase id="Last7Days" value="Viimased 7 päeva" />
  <phrase id="Next14Days" value="Viimased 14 päeva" />
  <phrase id="Next30Days" value="Viimased 30 päeva" />
  <phrase id="Next7Days" value="Järgmine 7 päeva" />
  <phrase id="Today" value="Täna" />
  <phrase id="Tomorrow" value="Homme" />
  <phrase id="Yesterday" value="Eile" />
  <phrase id="LastMonth" value="Eelmine kuu" />
  <phrase id="NextMonth" value="Järgmine kuu" />
  <phrase id="ThisMonth" value="See kuu" />
  <phrase id="LastTwoWeeks" value="Viimased kaks nädala" />
  <phrase id="LastWeek" value="Eelmine nädal" />
  <phrase id="NextTwoWeeks" value="Järgmised kaks nädala" />
  <phrase id="NextWeek" value="Järgmine nädal" />
  <phrase id="ThisWeek" value="See nädal" />
  <phrase id="LastYear" value="Eelmine aasta" />
  <phrase id="NextYear" value="Järgmine aasta" />
  <phrase id="ThisYear" value="See aasta" />
  <!-- Exceptions -->  <!-- v2021 -->
	<phrase id="400" value="Halb taotlus" />
  <phrase id="400desc" value="Server ei saa või ei töötle taotlust kliendi ilmse vea tõttu." />
  <phrase id="401" value="Volitamata" />
  <phrase id="401desc" value="Taotlus nõuab kehtivat kasutaja autentimist." />
  <phrase id="403" value="Keelatud" />
  <phrase id="403desc" value="Teil ei ole lubatud soovitud toimingut teha." />
  <phrase id="404" value="Ei leitud" />
  <phrase id="404desc" value="Taotletud ressurssi ei leitud. Kontrollige URI-d ja proovige uuesti." />
  <phrase id="405" value="Meetod pole lubatud" />
  <phrase id="405desc" value="Taotlusmeetodit taotletud ressursi puhul ei toetata." />
  <phrase id="500" value="Serveri sisemine viga" />
  <phrase id="500desc" value="Ilmnes ootamatu tingimus, mis takistab serveril taotlust täitmast." />
  <phrase id="501" value="Pole rakendatud" />
  <phrase id="501desc" value="Server ei toeta päringu täitmiseks vajalikke funktsioone." />
<!-- DO NOT change letter case of the following IDs! -->
<!-- Datetime Picker --><!-- v2023 -->
	<datetimepicker>
    <phrase id="today" value="Mine tänasesse päeva"/>,
    <phrase id="clear" value="Tühjenda valik"/>,
    <phrase id="close" value="Sulgege valija"/>,
    <phrase id="selectMonth" value="Vali Kuu"/>,
    <phrase id="previousMonth" value="Eelmine kuu"/>,
    <phrase id="nextMonth" value="Järgmine kuu"/>,
    <phrase id="selectYear" value="Vali aasta"/>,
    <phrase id="previousYear" value="Eelmine aasta"/>,
    <phrase id="nextYear" value="Järgmine aasta"/>,
    <phrase id="selectDecade" value="Vali aastakümme"/>,
    <phrase id="previousDecade" value="Eelmine aastakümme"/>,
    <phrase id="nextDecade" value="Järgmine aastakümme"/>,
    <phrase id="previousCentury" value="Eelmine Century"/>,
    <phrase id="nextCentury" value="Järgmine Century"/>,
    <phrase id="pickHour" value="Vali tund"/>,
    <phrase id="incrementHour" value="Tunni suurendamine"/>,
    <phrase id="decrementHour" value="Tunni vähendamine"/>,
    <phrase id="pickMinute" value="Vali minut"/>,
    <phrase id="incrementMinute" value="Suurenda minutit"/>,
    <phrase id="decrementMinute" value="Vähenda minutit"/>,
    <phrase id="pickSecond" value="Vali sekund"/>,
    <phrase id="incrementSecond" value="Suurenda sekund"/>,
    <phrase id="decrementSecond" value="Vähenda sekund"/>,
    <phrase id="toggleMeridiem" value="Lülitage Meridiem"/>,
    <phrase id="selectTime" value="Vali kellaaeg"/>,
    <phrase id="selectDate" value="Vali kuupäev"/>
  </datetimepicker>
<!-- Select2 --><!-- v2022 -->	
  <select2>
    <phrase id="errorLoading" value="Tulemusi ei saanud laadida."/>
    <phrase id="inputTooLong" value="Kustuta %s tähemärk(i)"/>
    <phrase id="inputTooShort" value="Sisesta %s või rohkem tähemärki"/>
    <phrase id="loadingMore" value="Laaditakse rohkem..."/>
    <phrase id="maximumSelected" value="Saate valida ainult %s üksust"/>
    <phrase id="noResults" value="Tulemusi ei leitud"/>
    <phrase id="searching" value="Otsimine..."/>
    <phrase id="removeAllItems" value="Eemalda kõik üksused"/>
    <phrase id="removeItem" value="Eemalda üksus"/>
    <phrase id="search" value="Otsi"/>
  </select2>
<!-- jQuery Query Builder --><!-- v2023 -->
  <querybuilderjs>
    <phrase id="add_rule" value="Lisa reegel"/>
    <phrase id="add_group" value="Lisa grup"/>
    <phrase id="delete_rule" value="Kustuta"/>
    <phrase id="delete_group" value="Kustuta"/>
    <phrase id="invert" value="Inverteerida"/>
    <phrase id="NOT" value="MITTE"/>
    <conditions>
      <phrase id="AND" value="JA"/>
      <phrase id="OR" value="VÕI"/>
    </conditions>
    <operators>
      <phrase id="equal" value="="/>
      <phrase id="not_equal" value="&amp;lt;&amp;gt;"/>
      <phrase id="in" value="in"/>
      <phrase id="not_in" value="not in"/>
      <phrase id="less" value="&amp;lt;"/>
      <phrase id="less_or_equal" value="&amp;lt;="/>
      <phrase id="greater" value="&amp;gt;"/>
      <phrase id="greater_or_equal" value="&amp;gt;="/>
      <phrase id="between" value="nende vahel"/>
      <phrase id="not_between" value="mitte nende vahel"/>
      <phrase id="begins_with" value="alga sellega"/>
      <phrase id="not_begins_with" value="ei alga sellega"/>
      <phrase id="contains" value="sisaldab"/>
      <phrase id="not_contains" value="ei sisalda"/>
      <phrase id="ends_with" value="lõpeb sellega"/>
      <phrase id="not_ends_with" value="ei lõpe sellega"/>
      <phrase id="is_empty" value="on tühi"/>
      <phrase id="is_not_empty" value="ei ole tühi"/>
      <phrase id="is_null" value="on null"/>
      <phrase id="is_not_null" value="ei ole null"/>
    </operators>
    <errors>
      <phrase id="no_filter" value="Filtrit pole valitud"/>
      <phrase id="empty_group" value="Grupp on tühi"/>
      <phrase id="radio_empty" value="Väärtust pole valitud"/>
      <phrase id="checkbox_empty" value="Väärtust pole valitud"/>
      <phrase id="select_empty" value="Väärtust pole valitud"/>
      <phrase id="string_empty" value="Tühi väärtust"/>
      <phrase id="string_exceed_min_length" value="Peab sisaldama vähemalt {0} tähemärki"/>
      <phrase id="string_exceed_max_length" value="Ei tohi sisaldada rohkem kui {0} tähemärki"/>
      <phrase id="string_invalid_format" value="Kehtetu vorming ({0})"/>
      <phrase id="number_nan" value="Mitte number"/>
      <phrase id="number_not_integer" value="Mitte täisarv"/>
      <phrase id="number_not_double" value="Pole päris number"/>
      <phrase id="number_exceed_min" value="Peab olema suurem kui {0}"/>
      <phrase id="number_exceed_max" value="Peab olema vähem kui {0}"/>
      <phrase id="number_wrong_step" value="Peab olema arvu {0} kordne"/>
      <phrase id="number_between_invalid" value="Valed väärtused, {0} on suurem kui {1}"/>
      <phrase id="datetime_empty" value="Tühi värtust"/>
      <phrase id="datetime_invalid" value="Kehtetu kuupäevavorming ({0})"/>
      <phrase id="datetime_exceed_min" value="Peab olema pärast {0}"/>
      <phrase id="datetime_exceed_max" value="Peab olema enne {0}"/>
      <phrase id="datetime_between_invalid" value="Valed väärtused, {0} on suurem kui {1}"/>
      <phrase id="boolean_not_valid" value="Mitte tõeväärtus"/>'
      <phrase id="operator_not_multiple" value="Operaator '{1}' ei saa aktsepteerida mitut väärtust"/>
    </errors>
  </querybuilderjs>
<!-- FullCalendar --><!-- v2023 -->
  <fullcalendar>
    <week>
      <phrase id="dow" value="0"/><!-- Integer. Day of the week. Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, etc. -->
      <phrase id="doy" value="4"/><!-- Integer. Day of year. Number of days need to be within the year to be considered the first week -->
    </week>
    <buttonText>
      <phrase id="prev" value="eelm."/>
      <phrase id="next" value="järg."/>
      <phrase id="prevYear" value="eelm. aasta"/>
      <phrase id="nextYear" value="järg. aasta"/>
      <phrase id="year" value="aasta"/>
      <phrase id="today" value="täna"/>
      <phrase id="month" value="kuu"/>
      <phrase id="week" value="nädal"/>
      <phrase id="day" value="päev"/>
      <phrase id="list" value="loend"/>
    </buttonText>
     <buttonHints>
      <phrase id="prev" value="Eelmine $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
      <phrase id="next" value="Järgmine $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
    </buttonHints>
    <phrase id="weekText" value="N"/>
    <phrase id="weekTextLong" value="Nädal"/>
    <phrase id="closeHint" value="Sulge"/>
    <phrase id="timeHint" value="Kellaaeg"/>
    <phrase id="eventHint" value="Sündmus"/>
    <phrase id="allDayText" value="terve päev"/>
    <phrase id="moreLinkText" value="veel"/>
    <phrase id="noEventsText" value="Kuvatavaid sündmusi pole"/>
    <phrase id="viewHint" value="$0 vaata"/><!-- Do not translate '$0' -->
    <phrase id="navLinkHint" value="Mine $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
  </fullcalendar>
</global>
</ew-language>

Post Reply