Turkish Language (2022)

Tips submitted by PHPMaker users
Post Reply
yusufnalbantoglu
User
Posts: 12

Turkish Language (2022)

Post by yusufnalbantoglu »

<?xml version="1.0"?>
<ew-language version="18.12.0" id="tr-TR" name="Turkish" desc="Turkish" author="Ayez 360">
<!-- 
    IMPORTANT NOTES:
    1. Language ID must be RFC 4646 language tags (which use hyphen, not underscore), e.g. en-US, fr-CA, fr-FR,
    2. Requires PHP Internationalization extension (Intl), see https://www.php.net/manual/en/book.intl.php,
    3. Locale files are NOT used unless you save customized settings of a locale in the project.
-->
<global>
	<phrase id="2FADisabled" value="İki faktörlü kimlik doğrulama devre dışı bırakıldı" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="2FAEnabled" value="İki faktörlü kimlik doğrulama etkin" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="2FAResetFailed" value="İki faktörlü kimlik doğrulama devre dışı bırakılamadı" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="2FAVerificationFailed" value="İki faktörlü kimlik doğrulaması başarısız" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Accept" value="Kabul Et"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ActionDeleted" value="Silindi"/>
	<phrase id="ActionInserted" value="Eklendi"/>
	<phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="Eklendi (Satıriçi ekleme)"/>
	<phrase id="ActionUpdated" value="Güncellendi"/>
	<phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="Güncellendi (Satıriçi düzenleme)"/>
	<phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="Güncellendi (Çoklu güncelleme)"/>
	<phrase id="ActivateAccount" value="Hesabınız etkinleştirildi"/>
	<phrase id="ActivateFailed" value="Etkinleştirme başarısız"/>
	<phrase id="Add" value="Ekle"/>
	<phrase id="AddBlankRow" value="Boş Satır Ekle" class="fa fa-plus ew-icon"/><!-- v2019 -->	
	<phrase id="AddBtn" value="Ekle" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="AddLink" value="Ekle" class="fa fa-plus ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="AddMasterDetailLink" value="Master/Detay Ekle" class="fa fa-plus ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="AddSuccess" value="Kayıt eklendi"/>
	<phrase id="AdvancedSearch" value="Gelişmiş Arama"/><!-- v11 -->
	<phrase id="AdvancedSearchBtn" value="Gelişmiş Arama" class="icon-advanced-search ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="AggregateColon" value=": "/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="AggregateEqual" value="="/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="AllRecords" value="Hepsi"/>
	<phrase id="AllWord" value="Kelimelerin tümü"/>
	<phrase id="AnyWord" value="Herhangi bir kelime"/>
	<phrase id="ApiTitle" value="REST API"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="AuditTrailAutoLogin" value="Oturum açık kalsın"/>
	<phrase id="AuditTrailFailedAttempt" value="%n. başarısız deneme"/>
	<phrase id="AuditTrailUserLoggedIn" value="Kullanıcı zaten giriş yapmış"/>
	<phrase id="AuditTrailPasswordExpired" value="parolanızın süresi doldu"/>
	<phrase id="AuditTrailLogin" value="Sisteme Giriş"/>
	<phrase id="AuditTrailLogout" value="Sistemden Çıkış"/>
	<phrase id="AutoLoginFailed" value="Otomatik giriş başarısız"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="Average" value="Ortalama"/>
	<phrase id="BackToList" value="Listeye dön"/>
	<phrase id="BackToLogin" value="Giriş sayfasına dön"/>
	<phrase id="BackToMasterRecordPage" value="Ana tabloya dön"/>
	<phrase id="BackupCodes" value="Yedekleme Kodlaeı (2FA)" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="BackupCodesMsg" value="Yedek kodlarınızı güvenli ancak erişilebilir bir yere kaydedin. Her yedek kodu yalnızca bir kez kullanabilirsiniz." client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** Toplu sil baslat ***"/>
	<phrase id="BatchDeleteRollback" value="*** Toplu silmeyi geri al ***"/>
	<phrase id="BatchDeleteSuccess" value="*** Toplu silme başarılı ***"/>
	<phrase id="BatchInsertBegin" value="*** Toplu ekleme başlat ***"/>
	<phrase id="BatchInsertRollback" value="*** Toplu eklemeyi geri al ***"/>
	<phrase id="BatchInsertSuccess" value="*** Toplu ekleme başarılı ***"/>
	<phrase id="BatchUpdateBegin" value="*** Toplu güncelleme başlat ***"/>
	<phrase id="BatchUpdateRollback" value="*** Toplu güncelleme geri al ***"/>
	<phrase id="BatchUpdateSuccess" value="*** Toplu güncelleme başarılı ***"/>
	<phrase id="BlankOptionText" value="&amp;nbsp;"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="BooleanNo" value="Hayır"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="BooleanYes" value="Evet"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ButtonActions" value="Eylemler" class="fas fa-bars ew-icon"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ButtonActions" value="İşlemler" class="icon-options ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ButtonAddEdit" value="Ekle/Düzenle" class="icon-addedit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ButtonDetails" value="Ana/Detay" class="icon-master-detail ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ButtonExport" value="Dışa Aktar" class="fa fa-download ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ButtonImport" value="İçe Aktar" class="fa fa-upload ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ButtonListOptions" value="Ayarlar" class="icon-options ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ButtonSearch" value="Arama" class="icon-search ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="CancelBtn" value="Vazgeç" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="CancelLink" value="Vazgeç" class="fa fa-times ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ChangePassword" value="Parola Değiştir" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="ChangePasswordMessage" value="Parola Değiştir"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ChangePasswordPage" value="Parola Değiştirme"/>
	<phrase id="ChangePasswordBtn" value="Değiştir"/>
	<phrase id="ChartExportErrMsg1" value="%e den %t resim alınamıyor."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ChartExportErrMsg2" value="Dosya adı eksik."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ChartExportErrMsg3" value="Yükleme klasörü mevcut değil."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ChartExportErrMsg4" value="Yükleme klasörü yazılabilir değil."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ChartOrder" value="Sıralama"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChartOrderXAsc" value="Artan Etiketler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChartOrderXDesc" value="Azalan Etiketler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChartOrderYAsc" value="Artan Değerler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChartOrderYDesc" value="Azalan Değerler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChooseFileBtn" value="Seç..."/><!-- v11 -->
	<phrase id="ChooseFile" value="Sürükle bırak veya seçmek için tıkla"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ChooseFiles" value="Sürükle bırak veya seçmek için tıkla"/>
	<phrase id="Clear" value="Temizle"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ClickReCaptcha" value="Lütfen reCAPTCHA ya tıklayın" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ClickToDrillDown" value="Detaya gitmek için tıklayın"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="CloseAccountBtn" value="Verileri sil ve hesabımı kapat"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="CloseBtn" value="Kapat" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="Columns" value="Sütunlar" class="fas fa-columns ew-icon"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Confirm" value="Onayla"/>
	<phrase id="ConfirmBtn" value="Doğrula" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="ConfirmCancel" value="İptal etmek istiyor musun?" client="1"/>
	<phrase id="ConfirmPassword" value="Parolayı Onayla" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ConflictCancelLink" value="Vazgeç"/>
	<phrase id="CookieConsentTitle" value="Çerezler" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="CookieConsentSummary" value="Çerezler hakkında ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Copy" value="Kopya"/>
	<phrase id="CopyLink" value="Kopya" class="icon-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="CopyToClipboard" value="Panoya kopyala" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="CopiedToClipboard" value="Panoya kopyalandı" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Count" value="Sayaç"/>
	<phrase id="CountSelected" value="%s seçildi" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="CtbSumHead" value="Özet"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="CurrentFilters" value="Mevcut filtreler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="CurrentPassword" value="Mevcut Parola: " client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="CustomActionCompleted" value="Çalışma '%s' tamamlandı"/>
	<phrase id="CustomActionCancelled" value="Çalışma '%s' vazgeçildi"/>
	<phrase id="CustomActionFailed" value="Çalışma '%s' başarısız"/><!-- v12 -->
	<phrase id="CustomActionNotAllowed" value="'%s' izin verilmedi"/><!-- v12 -->
	<phrase id="CustomView" value="ÖZEL GÖRÜNÜM"/>
	<phrase id="Danger" value="Hata" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="Debug" value="Hata Ayıklama"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Delete" value="Sil"/>
	<phrase id="DeleteBtn" value="Sil"/>
	<phrase id="DeleteCancelled" value="Silme işlemi iptal edildi"/>
	<phrase id="DeleteConfirmMsg" value="Bu kaydı silmek istiyor musunuz?" client="1"/>
	<phrase id="DeleteFilter" value="Filtreyi sil"/><!-- v12 -->
	<phrase id="DeleteFilterConfirm" value="%s filtresi silinsin mi?" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="DeleteLink" value="Sil" class="fa fa-trash ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="DeleteSelectedLink" value="Seçili Kayıtları Sil" class="fa fa-trash ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="DeleteSomeRecordsFailed" value="Anahtarları %k olan kayıtlar için silme işlemi başarısız oldu"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="DeleteSuccess" value="Kayıt silindi"/>
	<phrase id="DetailLink" value=""/>
	<phrase id="DetailCount" value="&lt;span class='badge bg-primary ew-detail-count-%c'&gt;%c&lt;/span&gt;"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Details" value="Detaylar" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Disable2FA" value="İki aşamalı doğrulamayı kapat"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Disable2FAMsg" value="İki aşamalı doğrulamayı kapatmak istediğinize emin misiniz?" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="DisableNotifications" value="Bildirimleri kapat" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="DisableNotificationsMsg" value="Bildirimleri kapatmak istediğinize emin misiniz?" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="DownloadBtn" value="İndir"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="DrillDownAllRecords" value="All records"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="DrillDownFilters" value="Detaya inen filtreler:"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="DupIndex" value="%f: %v kullanımda."/>
	<phrase id="DupKey" value="Yinelenen birincil anahtar: '%f'"/>
	<phrase id="Edit" value="Düzenle"/>
	<phrase id="EditBtn" value="Düzenle" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="EditLink" value="Düzenle" class="icon-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="Email" value="E-Posta" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="EmailFormSender" value="Kimden"/>
	<phrase id="EmailFormRecipient" value="Kime"/>
	<phrase id="EmailFormCc" value="Bilgi"/>
	<phrase id="EmailFormBcc" value="Gizli"/>
	<phrase id="EmailFormSubject" value="Konu"/>
	<phrase id="EmailFormMessage" value="Mesaj"/>
	<phrase id="EmailFormContentType" value="Olarak gönder"/>
	<phrase id="EmailFormContentTypeUrl" value="URL"/>
	<phrase id="EmailFormContentTypeHtml" value="HTML"/>
	<phrase id="EmptyLabel" value="(Empty)"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Enable2FA" value="İki aşamalı doğrulamayı etkinleştir"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="EnableNotifications" value="Bildirimleri aç" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="EnterFilterName" value="Filtre adını girin" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="EnterNewPassword" value="Yeni parolanızı giriniz" client="1"/>
	<phrase id="EnterOldPassword" value="Eski parolanızı giriniz" client="1"/>
	<phrase id="EnterPassword" value="Parola giriniz" client="1"/>
	<phrase id="EnterRequiredField" value="Gerekli alanları girin - %s" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="EnterSearchCriteria" value="Bir arama kriteri giriniz"/>
	<phrase id="EnterSecurityCode" value="Lütfen Google Authenticator güvenlik kodunu (veya yedek kodu) girin" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="EnterUserName" value="Kullanıcı adı gir" client="1"/>
	<phrase id="EnterValidateCode" value="Onaylama kodunu giriniz" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="EnterProperSenderEmail" value="Maksimum e-posta gönderen sayısı aşıldı veya adres hatalı" client="1"/>
	<phrase id="EnterProperRecipientEmail" value="Maksimum e-posta alıcı sayısı aşıldı veya adres hatalı" client="1"/>
	<phrase id="EnterProperCcEmail" value="Maksimum e-posta CC sayısı aşıldı veya adres hatalı" client="1"/>
	<phrase id="EnterProperBccEmail" value="Maksimum e-posta BBC sayısı aşıldı veya adres hatalı" client="1"/>
	<phrase id="EnterSubject" value="Konu giriniz" client="1"/>
	<phrase id="EnterValue" value="Değer giriniz" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="EnterValue2" value="İkinci değeri giriniz" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Error" value="Hata"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ExactPhrase" value="Aynen yazıldığı gibi"/>
	<phrase id="ExceedMaxRetry" value="Çok fazla hatalı giris yapıldı. Hesabınız kilitlendi. %t dakika sonra tekrar deneyiniz"/>
	<phrase id="ExceedMaxEmailExport" value="E-Posta gönderim sayısını aştınız. Lütfen daha sonra deneyiniz"/>
	<phrase id="ExportChart" value="Çizelge dışa aktarılıyor: " client="1"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ExportChartData" value="Çizelge verilerini dışa aktarma" client="1"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ExportChartError" value="Çizelge dışa aktarılamadı: " client="1"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ExportClassNotFound" value="Dışa verme sınıfı bulunamadı"/>
	<phrase id="Exporting" value="Aktarılıyor, lütfen bekleyin..." client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="ExportingChart" value="Çizelge (%c / %t) dışa aktarılıyor, lütfen bekleyin..." client="1"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ExportToCsv" value="CSV'ye aktar" class="icon-csv ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToCsvText" value="CSV"/>
	<phrase id="ExportToEmail" value="E-Posta" class="icon-email ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToEmailText" value="E-Posta" client="1"/>
	<phrase id="ExportToExcel" value="Excel'e Aktar" class="icon-excel ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToExcelText" value="Excel"/>
	<phrase id="ExportToHtml" value="HTML'ye Aktar" class="icon-html ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToHtmlText" value="HTML"/>
	<phrase id="ExportToPDF" value="PDF'e Aktar" class="icon-pdf ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToPDFText" value="PDF"/>
	<phrase id="ExportToPrintText" value="Printer Friendly"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ExportToWord" value="Word'e Aktar" class="icon-word ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToWordText" value="Word"/>
	<phrase id="ExportToXml" value="XML'e Aktar" class="icon-xml ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToXmlText" value="XML"/>
	<phrase id="FailedToExport" value="Dışa aktarma başarısız" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="FailedToSendMail" value="E-Posta gönderme başarısız. "/>
	<phrase id="FieldName" value="Alan Adı"/>
	<phrase id="FieldRequiredIndicator" class="fa fa-asterisk ew-required"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="FileNotFound" value="Dosya Bulunamadı"/>
	<phrase id="Filter" value="Filtre" class="fas fa-filter"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterAllRecords" value="Tüm Kayıtlar" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterCancel" value="Vazgeç" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterName" value="Filtre Adı" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="FilterNoValue" value="No value selected" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterOK" value="OK" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Filters" value="Filtreler" class="fas fa-filter ew-icon"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ForgotPasswordResponse" value="E-posta adresiniz kayıtlıysa, kısa süre içinde şifre kurtarma talimatlarını alacaksınız."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ResetPassword" value="Parolanızı mı unuttunuz?" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="GeneratePassword" value="Şifre üret" class="fa fa-bolt ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="GetNewCodes" value="Yeni kodlar alın" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="GoBack" value="Geri Git"/>
	<phrase id="GridAddCancelled" value="Satıriçi eklemeden vazgeçildi"/><!-- v11 -->
	<phrase id="GridAddLink" value="Satıriçi Ekle" class="icon-grid-add ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="GridCancelLink" value="Vazgeç" class="fa fa-times ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="GridEditCancelled" value="Satıriçi düzenlemeden vazgeçildi"/>
	<phrase id="GridEditLink" value="Satıriçi Düzenle" class="icon-grid-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="GridInsertLink" value="Ekle" class="fa fa-check ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="GridSaveLink" value="Kaydet" class="fa fa-check ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="Group" value="Groups"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="GroupsPerPage" value="Groups per page"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Highlight" value="Vurgula"/><!-- v11 -->
	<phrase id="HighlightBtn" value="Vurgula" class="icon-highlight ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="HomePage" value="Ana Sayfa" class="fa fa-home ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="Import" value="İçe Aktar" class="fa fa-upload ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportBtn" value="İçe Aktar"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageError1" value="%f  %c of %t records from %f (başarı: %s, hata: %e)" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageError2" value=", hata: %e" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageError3" value="satır %i: %d" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageError4" value="log dosyası: %l" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageInvalidFileExtension" value="Geçersiz dosya uzantısı '%e'"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageInvalidFieldName" value="Geçersiz dosya adı: %f"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageInvalidFieldValue" value="Geçersiz alan değeri (alan adı %f): %v"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageMore" value="(%s daha)" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageNoHeaderRow" value="İçe aktarma için satır başlığı yok"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageProgress" value="%f den %t kaydın %c si içe aktarılıyor..." client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageServerError" value="Sunucu hata %s: %t" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageSuccess" value="%f den %t kaydın %c sini başarıyla içe aktardı" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageUploadError" value="Yükleme başarısız %f: %s" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageUploadComplete" value="Yükleme tamamlandı" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageUploadProgress" value="Yükleniyor...(p%)" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessagePleaseSelect" value="Dosya Seç" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportMessageIncorrectFileType" value="Dosya tipi geçersiz" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ImportText" value="İçe aktar" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="IncorrectCreditCard" value="Kredi Kartı Numarası Geçersiz" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="IncorrectDate" value="Tarih yanlış (%s)" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="IncorrectEmail" value="E-posta geçersiz" client="1"/>
	<phrase id="IncorrectField" value="Geçersiz alan" client="1"/>
	<phrase id="IncorrectFloat" value="Geçersiz reel sayı" client="1"/>
	<phrase id="IncorrectGUID" value="GUID Hatalı" client="1"/>
	<phrase id="IncorrectInteger" value="Hatalı" client="1"/>
	<phrase id="IncorrectPhone" value="Geçersiz telefon numarası" client="1"/>
	<phrase id="IncorrectRange" value="Sayı %1 ve %2 arasında olmalıdır" client="1"/>
	<phrase id="IncorrectRegExp" value="RegEx eşleşmedi" client="1"/>
	<phrase id="IncorrectSecurityCode" value="Yanlış güvenlik kodu"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="IncorrectSSN" value="Yanlış sosyal güvenlik numarası" client="1"/>
	<phrase id="IncorrectTime" value="Yanlış zaman (%s)" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="IncorrectUrl" value="Geçersiz URL" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="IncorrectValidationCode" value="Yanlış doğrulama kodu, lütfen tekrar girin." client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="IncorrectZip" value="Geçersiz Posta Kodu" client="1"/>
	<phrase id="Info" value="Bilgi" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="InlineAddLink" value="Satıriçi Ekle" class="icon-inline-add ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="InlineCopyLink" value="Satıriçi Kopyala" class="icon-inline-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="InlineEditLink" value="Satıriçi Düzenle" class="icon-inline-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="InsertCancelled" value="Eklemeden vazgeçildi"/>
	<phrase id="InsertFailed" value="Ekleme başarısız" client="1"/>
	<phrase id="InsertLink" value="Ekle" class="fa fa-check ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="InsertSuccess" value="Ekleme başarılı"/>
	<phrase id="InvalidDate" value="Tarih geçersiz" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="InvalidKeyValue" value="Geçersiz anahtar değeri"/>
	<phrase id="InvalidRecord" value="Geçersiz Kayıt! Anahtar sıfır" client="1"/>
	<phrase id="InvalidPostRequest" value="Geçersiz Gönderme Talebi"/><!-- v11 -->
	<phrase id="InvalidParameter" value="Geçersiz Parametre"/>
	<phrase id="InvalidPassword" value="Geçersiz Parola"/>
	<phrase id="InvalidPasswordChars" value="Parola şunları içermemelidir &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or &apos;" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="InvalidNewPassword" value="Yeni Parola Geçersiz"/>
	<phrase id="InvalidUidPwd" value="Geçersiz E-Posta veya Parola"/>
	<phrase id="InvalidUsernameChars" value="Kullanıcı adı şunları içermemelidir &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or &apos;" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Language" value="Dil"/>
	<phrase id="LearnMore" value="Daha fazla bilgi edin"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="LightboxTitle" value=" " client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxCurrent" value="{total} resimden {current}." client="1"/><!-- Note: DO NOT translate "{current}" and "{total}" --><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxPrevious" value="Önceki" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxNext" value="Sonraki" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxClose" value="kapat" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxXhrError" value="Bu içerik yüklenemedi." client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxImgError" value="Bu görsel yüklenemedi." client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="List" value=""/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ListActionButton" value="Eylemler" class="fas fa-ellipsis-v"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="Loading" value="Yükleniyor..." client="1"/>
	<phrase id="Login" value="Oturum Aç" class="fas fa-sign-in-alt ew-icon" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="LoginCancelled" value="Giriş iptal edildi"/>
	<phrase id="LoginFacebook" value="Facebook ile bağlan"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="LoginFailed" value="%p ile bağlanma başarısız"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="LoginGoogle" value="Google ile bağlan"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="LoginMsg" value="Hoş geldiniz,&lt;br&gt; kullanıcı adı ve parolanız ile güvenli giriş yapabilirsiniz."/>
	<phrase id="LoginOptions" value="Seçenekler"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LoginOr" value="- VEYA -"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="LoginPage" value="Oturum Aç"/>
	<phrase id="Login2FAPage" value="Oturum Aç (İki Aşamalı Doğrulama)"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Logout" class="fas fa-sign-out-alt ew-icon" value="Çıkış"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="LookupTitle" value="Gözat - %s" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="MasterDetailCopyLink" value="Ana/Detay Kopya" class="icon-md-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="MasterDetailEditLink" value="Ana/Detay Düzenle" class="icon-md-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="MasterDetailListLink" value="Detay Listesi" class="icon-table ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="MasterDetailViewLink" value="Ana/Detay Görünüm" class="icon-md-view ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="MaxFileSize" value="Maksimum dosya boyutu (%s bytes) aşıldı." client="1"/>
	<phrase id="MismatchPassword" value="Parola Uyuşmuyor" client="1"/>
	<phrase id="MissingLookupTableName" value="Arama tablosu ismi bulunamadı"/>
	<phrase id="MissingDisplayFieldName" value="Kayıp alan adı"/>
	<phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="Kayıp alan değeri"/>
	<phrase id="MissingPDFObject" value="Eksik PDFObject" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="MissingUserLevelID" value="Kullanıcı Seviyesi Eksik"/>
	<phrase id="MissingUserLevelName" value="Kullanıcı Seviye Adı Eksik"/>
	<phrase id="MultiColumnCards" value="Kart görünümü" class="fas fa-th-large ew-icon"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="MultiColumnTable" value="Tablo görünümü" class="fas fa-table ew-icon"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="MultipleMasterDetails" value="Ana/Detay" class="icon-master-detail ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="NewPassword" value="Yeni Parola" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Next" value="Sonraki" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="NoAddRecord" value="Eklenecek kayıt yok" client="1"/>
	<phrase id="NoFieldSelected" value="Güncellenme için alan seçilmedi" client="1"/>
	<phrase id="NoPermission" value="Sayfaya erişim yetkiniz yok %s."/><!-- v12.0.6 -->
	<phrase id="NoAddPermission" value="Kayıt ekleme yetkiniz yok."/>
	<phrase id="NoChartData" value="Gösterilecek bilgi yok" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="NoDeletePermission" value="Kayıt silme yetkiniz yok."/>	
	<phrase id="NoDistinctColVals" value="SQL için ayrı sütun değeri yok: "/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="NoEditPermission" value="Kayıt düzenleme yetkiniz yok."/>
	<phrase id="NoHtmlForm" value="HTML form bulunamadı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NoRecord" value="Kayıt Bulunamadı" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="NoRecordForKey" value="Anahtar için kayıt bulunamadı = "/>
	<phrase id="NoReportOrCharts" value="Bu sayfa için herhangi bir rapor veya çizelge bulunmamaktadır."/><!-- v2020 (report) -->	
	<phrase id="NoRecordSelected" value="Kayıt seçilmedi" client="1"/>
	<phrase id="NoSubscription" value="Aboneliğiniz yok" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NoSubscriptions" value="Abonelik bulunamadı" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NoTableGenerated" value="Tablo oluşturulmadı"/>
	<phrase id="Notice" value="Uyarı"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Notifications" value="Bildirimler" class="fas fa-bell ew-icon"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NotificationsDisabled" value="Bildirimler Kapatıldı" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NotificationsEnabled" value="Bildirimler Açıldı" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NoUserLevel" value="Kullanıcı düzeyi ayarı yok."/>
	<phrase id="NullLabel" value="(Boş)"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Of" value="/" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="OKBtn" value="TAMAM" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Old" value="Eski"/>
	<phrase id="OldPassword" value="Eski Parola" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="OverwriteBtn" value="Üzerine yaz" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="OverwriteLink" value="Üzerine yaz"/>	
	<phrase id="Page" value="Sayfa" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="PageNotFound" value="'%p' rotası bulunamadı."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="PagerFirst" value="İlk"/>
	<phrase id="PagerLast" value="Son"/>
	<phrase id="PagerNext" value="Sonraki"/>
	<phrase id="PagerPrevious" value="Önceki"/>
	<phrase id="Password" value="Parola" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="PasswordMask" value="********"/><!-- v12 -->
	<phrase id="PasswordRequest" value="Parola isteği"/>
	<phrase id="PasswordChanged" value="Parola değişti"/>
	<phrase id="PasswordExpired" value="Parola kullanım süreniz doldu. Degiştiriniz."/>
	<phrase id="PasswordStrength" value="güçlü: %p" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="PasswordTooSimple" value="Parolanız çok basit" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="Permission" value="İzinler" class="icon-user ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="PermissionAdd" value="Ekle/Kopyala" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="PermissionAdmin" value="Admin" client="1"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PermissionDelete" value="Sil" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionEdit" value="Düzenle" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionImport" value="Import" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="PermissionListSearchView" value="Listeleme/Arama/Detay" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionList" value="Liste" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionLookup" value="Gözat" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="PermissionSearch" value="Arama" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionView" value="Detay" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PersonalDataBtn" value="Kişisel Veri"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataContent" value="Hesabınız kişisel bilgilerinizi içerir. Bu sayfa bu bilgiyi indirmenize veya silmenize izin verir."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataDeleteFailure" value="Kullanıcı silinirken bilinmeyen bir hata oluştu"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataDeleteSuccess" value="Kişisel bilgiler başarıyla silindi."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataTitle" value="Kişisel Bilgiler"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataWarning" value="Bu bilgileri silmek hesabınızı kalıcı olarak silecektir."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PleaseSelect" value="Lütfen seçin" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="Prev" value="Önceki" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="PrimaryKeyUnspecified" value="Birincil anahtar belirsiz"/>
	<phrase id="PrinterFriendly" value="Yazıcı Dostu Görünüm" class="icon-print ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="PrivacyPolicy" value="Gizlilik Politikası"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PrivacyPolicyContent" value="Sitenizin gizlilik politikasını detaylandırmak için bu sayfayı kullanın."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PushNotificationDefaultTitle" value="Yeni Bildirim"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationFormTitle" value="Başlık" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationFormBody" value="Gövde" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationFailure" value="Push bildirimleri gönderilemedi (başarısız = %f)" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationSent" value="Push bildirimleri gönderildi &lt;br&gt;(başarılı = %s, başarısız = %f)" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationSuccess" value="Tüm push bildirimleri gönderildi (başarılı = %s)" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="QuickSearchAuto" value="Oto" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAutoShort" value="" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAll" value="Tüm kelimeler" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAllShort" value="Hepsi" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAny" value="Herhangi bir kelime" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAnyShort" value="Herhangi" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchExact" value="Tam eşleşme" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchExactShort" value="Tam" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="Recipient" value="Alıcı(lar)" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Record" value="Kayıtlar" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="RecordChangedByOtherUser" value="Veriler başka bir kullanıcı tarafından değiştirildi. Değiştirilen verileri almak için [Reload] ye tıklayın (formdaki verilerinizin üzerine yazılır) veya değiştirilen verilerin üzerine yazmak için [Overwrite] a tıklayın."/>
	<phrase id="RecordDeleted" value="Kayıt(lar) silindi"/>
	<phrase id="RecordInserted" value="Kayıt(lar) eklendi"/>
	<phrase id="RecordUpdated" value="Kayıt(lar) güncellendi"/>
	<phrase id="RecordsPerPage" value="Satır Boyutu" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="Register" value="Kaydol" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="RegisterBtn" value="Ücretsiz Hesap Oluştur"/>
	<phrase id="RegisterSuccess" value="Kayıt başarılı"/>
	<phrase id="RegisterSuccessActivate" value="Kayıt başarılı. Aktivasyon için email adresinize gönderilen bağlantıyı tıklayınız."/>
	<phrase id="RegisterPage" value="Kayıt Sayfası"/>
	<phrase id="RelatedRecordRequired" value="'%t' ana tablosunda bağlantı anahtarı bulunmadığı için kayıt ekleyemezsiniz ya da kaydı güncelleyemezsiniz."/>
	<phrase id="RelatedRecordExists" value="'%t' detay tablosunda bağlı kayıtlar olan bir kaydı silemezsiniz."/>
	<phrase id="ReloadBtn" value="Yenile" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="ReloadLink" value="Yenile"/>
	<phrase id="RememberMe" value="Oturum açık kalsın"/>
	<phrase id="Remove" value="Kaldır"/>
	<phrase id="Replace" value="Değiştir"/>
	<phrase id="Report" value="Rapor"/>
	<phrase id="ResetPwd" value="Parolamı unuttum"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="ResetPwdMsg" value="Parolamı unuttum"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="ResendRegisterEmailBtn" value="Onay E-postasını tekrar gönder"/>
	<phrase id="ResendRegisterEmailSuccess" value="Onay E-Postası '%u' için tekrar gönderildi."/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResendRegisterEmailFailure" value="'%u' kullanıcısı için kayıt olma postası yeniden gönderme başarısız"/><!-- v12 -->
	<phrase id="Reset" value="Reset"/>
	<phrase id="ResetAllFilter" value="Tüm filtreleri sıfırla" class="icon-reset-search ew-icon"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ResetConcurrentUserBtn" value="Diğer oturumları kapat."/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetConcurrentUserSuccess" value="'%u' için oturum kapatıldı"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetConcurrentUserFailure" value="'%u' için oturum kapatılamadı"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetLoginRetryBtn" value="Giriş deneme sayısını sıfırla"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetLoginRetrySuccess" value="'%u' için giriş deneme sayısı sıfırlandı."/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetLoginRetryFailure" value="'%u' için giriş deneme sayısı sıfırlanamadı."/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetSearchBtn" value="Temizle" class="icon-reset-search ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ResetSearch" value="Temizle"/>
	<phrase id="ResetUserSecretBtn" value="Kullanıcı sırrını sıfırla"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ResetUserSecretSuccess" value="'%u' kullanıcısı için kullanıcı sırrı sıfırlandı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ResetUserSecretFailure" value="'%u' kullanıcısı için kullanıcı sırrı sıfırlanamadı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="RptAvg" value="Ortalama"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptCnt" value="SAYMA"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptDtlRec" value=" detay kayıtları"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptGrandSummary" value="Genel Toplam"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptMax" value="En Çok"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptMin" value="En Az"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptPageSummary" value="Sayfa Özeti"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptSum" value="Toplam"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptSumHead" value="%c: %v için özet"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="SaveBtn" value="Kaydet" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="SaveCurrentFilter" value="Filtreyi kaydet"/><!-- v12 -->
	<phrase id="Scan2FAQrCode" value="Google Authenticator yükledikten sonra yukarıdaki QR Kodunu tarayın ve doğrulama kodunu girin" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Search" value="Arama" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="SearchBtn" value="Arama" client="1"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="SearchLink" value="Arama" class="fa fa-search ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="SearchPanel" value="Arama Paneli"/><!-- v11 -->
	<phrase id="SecurityCode" value="Güvenlik Kodu" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SecurityCodeVerified" value="Güvenlik kodu doğrulandı, yönlendiriliyor..." client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SelectAll" value="Hepsini seç"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SelectBtn" value="Seç" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="SendEmailBtn" value="Gönder"/>
	<phrase id="SendEmailSuccess" value="E-Posta gönderildi." client="1"/>
	<phrase id="Sender" value="Gönderen" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="SendPushNotification" value="Push bildirimlerini gönder" class="fas fa-bell ew-icon" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SendPushNotificationBtn" value="Gönder"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SendPushNotificationsToAll" value="Hiçbir abonelik seçilmedi. Herkese push bildirimleri gönderilsin mi?" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SendPwd" value="Gönder" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="SequenceNumber" value="%s."/>
	<phrase id="ServerCommunicationError" value="Sunucuyla iletişim kurulurken bir hata oluştu."/><!-- v2017 -->
	<phrase id="ServerError" value="İsteğiniz işlenirken dahili bir hata oluştu."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="SessionWillExpire" value="Oturumunuz %s saniye içinde sona erecek. Oturumunuza devam etmek için tamama tıklayın." client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="SessionExpired" value="Oturumunuz sona erdi." client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="SetPasswordExpiredBtn" value="Parolanın süresi doldu"/><!-- v12 -->
	<phrase id="SetPasswordExpiredSuccess" value="'%u' kullanıcısı için parola süresi dolmuş olarak ayarlandı"/><!-- v12 -->
	<phrase id="SetPasswordExpiredFailure" value="'%u' kullanıcısının parolasının süresi dolmuş olarak ayarlanamadı"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ShowAllBtn" value="Hepsini göster" class="icon-reset-search ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ShowAll" value="Hepsini göster"/><!-- v11 -->
	<phrase id="SortUp" value="Artan" class="fas fa-sort-up" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SortDown" value="Azalan" class="fas fa-sort-down" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Subject" value="Konu" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Success" value="Başarılı" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="Summary" value="Özet"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="SummaryColon" value=": "/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Table" value="TABLO"/>
	<phrase id="Tables" value="Tablolar" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="To" value="-"/>
	<phrase id="Top" value="Üst"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Total" value="T"/>
	<phrase id="UnauthorizedUserID" value="Geçerli kullanıcı (%c), kullanıcı kimliğini (%u) atamaya yetkili değil."/>
	<phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="Geçerli kullanıcı (%c), üst kullanıcı kimliğini (%p) atamaya yetkili değil."/>
	<phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="Geçerli kullanıcı (%c) kaydı ekleme yetkisine sahip değil. Ana filtre: %f"/>
	<phrase id="UnsupportedBrowser" value="Tarayıcınız bu sayfayı desteklemiyor" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Update" value="Güncelle"/>
	<phrase id="UpdateBtn" value="Güncelle" client="1"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="UpdateCancelled" value="Güncelleme iptal edildi"/>
	<phrase id="UpdateFailed" value="Güncelleme başarısız"/>
	<phrase id="UpdateLink" value="Güncelle" class="fa fa-check ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="UpdateSelectedLink" value="Seçilen kayıtları güncelle" class="icon-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="UpdateSomeRecordsFailed" value="Anahtarları olan kayıtlar için güncelleme başarısız oldu: %k"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="UpdateSuccess" value="Güncelleme başarılı"/>
	<phrase id="Uploading" value="Yükleniyor..." client="1"/>
	<phrase id="UploadStart" value="Başlat" client="1"/>
	<phrase id="UploadCancel" value="Vazgeç" client="1"/>
	<phrase id="UploadDelete" value="Sil" client="1"/>
	<phrase id="UploadOverwrite" value="Eski dosyanın üstüne yaz?" client="1"/>
	<phrase id="UploadErrMsg1" value="Yüklenen dosya php.ini'deki upload_max_filesize yönergesini aşıyor"/>
	<phrase id="UploadErrMsg2" value="Yüklenen dosya, HTML formunda belirtilen MAX_FILE_SIZE yönergesini aşıyor"/>
	<phrase id="UploadErrMsg3" value="Yüklenen dosya yalnızca kısmen yüklendi"/>
	<phrase id="UploadErrMsg4" value="Dosya yüklenmedi"/>
	<phrase id="UploadErrMsg6" value="Geçici klasör eksik"/>
	<phrase id="UploadErrMsg7" value="dosya diske yazılamadı"/>
	<phrase id="UploadErrMsg8" value="Bir PHP uzantısı dosya yüklemesini durdurdu"/>
	<phrase id="UploadErrMsgPostMaxSize" value="Yüklenen dosya php.ini'deki post_max_size yönergesini aşıyor"/>
	<phrase id="UploadErrMsgMaxFileSize" value="Dosya çok büyük" client="1"/>
	<phrase id="UploadErrMsgMinFileSize" value="Dosya çok küçük" client="1"/>
	<phrase id="UploadErrMsgAcceptFileTypes" value="dosya türüne izin verilmedi" client="1"/>
	<phrase id="UploadErrMsgMaxNumberOfFiles" value="Maksimum dosya sayısı aşıldı" client="1"/>
	<phrase id="UploadErrMsgMaxWidth" value="Resim maksimum genişliği aşıyor"/>
	<phrase id="UploadErrMsgMinWidth" value="Resim minimum genişlik gerektirir"/>
	<phrase id="UploadErrMsgMaxHeight" value="Resim maksimum yüksekliği aşıyor"/>
	<phrase id="UploadErrMsgMinHeight" value="Resim minimum yükseklik gerektiriyor"/>
	<phrase id="UploadErrMsgMaxFileLength" value="Dosya adlarının toplam uzunluğu alan uzunluğunu aşıyor" client="1"/>
	<phrase id="UserAdministrator" value="Administrator" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="UserAnonymous" value="Anonim" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="UserDefault" value="Varsayılan" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="UserEmail" value="E-Posta"/>
	<phrase id="UserExists" value="Kullanıcı mevcut"/>
	<phrase id="UserLevel" value="Kullanıcı Seviyesi: "/>
	<phrase id="UserLevelAdministratorName" value="Kullanıcı düzeyi -1 için kullanıcı düzeyi adı 'Yönetici' olmalıdır" client="1"/>
	<phrase id="UserLevelAnonymousName" value="Kullanıcı düzeyi -2 için kullanıcı düzeyi adı 'Anonim' olmalıdır" client="1"/><!-- v12 -->
	<phrase id="UserLevelPermission" value="Kullanıcı Seviyesi İzinleri"/>
	<phrase id="UserLevelIDInteger" value="Kullanıcı Düzeyi Kimliği tamsayı olmalıdır" client="1"/>
	<phrase id="UserLevelDefaultName" value="Kullanıcı düzeyi 0 için kullanıcı düzeyi adı 'Varsayılan' olmalıdır" client="1"/>
	<phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="Kullanıcı tanımlı Kullanıcı Düzeyi Kimliği 0 dan büyük olmalıdır" client="1"/>
	<phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="Kullanıcı tanımlı Kullanıcı Düzeyi adı 'Administrator' veya 'Default' olamaz" client="1"/>
	<phrase id="UserLoggedIn" value="Kullanıcı '%u' zaten giriş yapmış"/>
	<phrase id="UserName" value="Kullanıcı Adı" client="1"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="UserNotFound" value="'%u' kullanıcısı bulunamadı"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="UserProfileCorrupted" value="Kullanıcı profili bozuk. Lütfen çıkış yapın ve tekrar giriş yapın"/>
	<phrase id="ValueNotExist" value="Değer mevcut değil" client="1"/><!-- v11 -->
	<phrase id="Verify" value="Doğrulama" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="View" value="Detay"/>
	<phrase id="ViewImageGallery" value="Resmi görüntüle"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ViewLink" value="Detay" class="icon-view ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ViewPageAddLink" value="Ekle" class="fa fa-plus ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ViewPageCopyLink" value="Kopyala" class="icon-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ViewPageDeleteLink" value="Sil" class="fa fa-trash ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ViewPageDetailLink" value=""/>
	<phrase id="ViewPageEditLink" value="Düzenle" class="icon-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="Warning" value="Uyarı" client="1"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="Week" value="Hafta"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="WrongFileType" value="Dosya türüne izin verilmiyor." client="1"/>
	<phrase id="Year" value="Yıl"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="=" value="&amp;nbsp;"/><!-- v12 -->
	<phrase id="EQUAL" value="="/><!-- v12 -->
	<phrase id="&lt;&gt;" value="&amp;lt;&amp;gt;"/>
	<phrase id="&lt;" value="&amp;lt;"/>
	<phrase id="&lt;=" value="&amp;lt;="/>
	<phrase id="&gt;" value="&amp;gt;"/>
	<phrase id="&gt;=" value="&amp;gt;="/>
	<phrase id="LIKE" value="içerir"/>
	<phrase id="NOT LIKE" value="içermez"/><!-- v11.0.3 -->
	<phrase id="STARTS WITH" value="ile başlar"/>
	<phrase id="ENDS WITH" value="ile biten"/>
	<phrase id="IS NULL" value="bu geçersiz"/>
	<phrase id="IS NOT NULL" value="bu geçersiz değil"/>
	<phrase id="BETWEEN" value="arasında"/>
	<phrase id="AND" value="ve"/>
	<phrase id="OR" value="veya"/>
	<!-- Advanced Filter (v2020 (report)) -->
	<phrase id="Future" value="Gelecek"/>
	<phrase id="Past" value="Geçmiş"/>
	<phrase id="Last14Days" value="Son 14 gün"/>
	<phrase id="Last30Days" value="Son 30 gün"/>
	<phrase id="Last7Days" value="Son 7 gün"/>
	<phrase id="Next14Days" value="Next 14 gün"/>
	<phrase id="Next30Days" value="Next 30 gün"/>
	<phrase id="Next7Days" value="Next 7 gün"/>
	<phrase id="Today" value="Bugün"/>
	<phrase id="Tomorrow" value="Yarın"/>
	<phrase id="Yesterday" value="Dün"/>
	<phrase id="LastMonth" value="Son ay"/>
	<phrase id="NextMonth" value="Sonraki ay"/>
	<phrase id="ThisMonth" value="Bu ay"/>
	<phrase id="LastTwoWeeks" value="Son iki hafta"/>
	<phrase id="LastWeek" value="Son hafta"/>
	<phrase id="NextTwoWeeks" value="Sonraki iki hafta"/>
	<phrase id="NextWeek" value="Sonraki hafta"/>
	<phrase id="ThisWeek" value="Bu hafta"/>
	<phrase id="LastYear" value="Son yıl"/>
	<phrase id="NextYear" value="sonraki yıl"/>
	<phrase id="ThisYear" value="Bu yıl"/>
	<!-- Exceptions --><!-- v2021 -->
	<phrase id="400" value="Geçersiz istek"/>
	<phrase id="400Desc" value="Sunucu isteği işleyemedi"/>
	<phrase id="401" value="Yetkisiz"/>
	<phrase id="401Desc" value="İstek, geçerli kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiriyor."/>
	<phrase id="403" value="Yasak"/>
	<phrase id="403Desc" value="İstenen işlemi gerçekleştirme izniniz yok."/>
	<phrase id="404" value="Bulunamadı"/>
	<phrase id="404Desc" value="İstenen kaynak bulunamadı. Lütfen URI'yi doğrulayın ve tekrar deneyin."/>
	<phrase id="405" value="İzin verilmeyen yöntem"/>
	<phrase id="405Desc" value="İstek yöntemi, istenen kaynak için desteklenmiyor."/>
	<phrase id="500" value="İç Sunucu Hatası"/>
	<phrase id="500Desc" value="Sunucunun isteği yerine getirmesini engelleyen beklenmeyen bir koşulla karşılaşıldı."/>
	<phrase id="501" value="Uygulanmadı"/>
	<phrase id="501Desc" value="Sunucu, isteği yerine getirmek için gereken işlevselliği desteklemiyor."/>
	<!-- Select2 --><!-- v2022 -->
	<phrase id="ErrorLoading" value="Sonuçlar yüklenemedi." client="1"/>
	<phrase id="InputTooLong" value="Lütfen %s karakter(ler)i silin" client="1"/>
	<phrase id="InputTooShort" value="Lütfen %s veya daha fazla karakter girin" client="1"/>
	<phrase id="LoadingMore" value="Daha fazlası yükleniyor..." class="spinner-border spinner-border-sm text-primary" client="1"/>
	<phrase id="MaximumSelected" value="Yalnızca %s öğeyi seçebilirsiniz" client="1"/>
	<phrase id="NoResults" value="Sonuç bulunamadı" client="1"/>
	<phrase id="Searching" value="Aranıyor..." class="spinner-border spinner-border-sm text-primary" client="1"/>
	<phrase id="RemoveAllItems" value="Tüm öğeleri kaldır" client="1"/>
	<phrase id="RemoveItem" value="Öğeyi kaldır" client="1"/>
</global>
</ew-language>

Post Reply