Estonian language (2022)

Tips submitted by PHPMaker users
Post Reply
philmills
User
Posts: 478

Estonian language (2022)

Post by philmills »

<?xml version="1.0"?>
<ew-language version="18.9.0" id="et-EE" name="eesti (Eesti)" desc="Estonian (Estonia)" author="Phil Mills">
<!--
  IMPORTANT NOTES:
  1. Language ID must be RFC 4646 language tags (which use hyphen, not underscore), e.g. en-US, fr-CA, fr-FR,
  2. Requires PHP Internationalization extension (Intl), see https://www.php.net/manual/en/book.intl.php,
  3. Locale files are NOT used unless you save customized settings of a locale in the project.
																											
-->
 <global>
	<phrase id="2FADisabled" value="Kaheastmeline autentimine on välja lülitatud" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="2FAEnabled" value="Kaheastmeline autentimine on sisse lülitatud" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="2FAResetFailed" value="Kaheastmelise autentimise välja lülitamine ebaõnnestus" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="2FAVerificationFailed" value="Kaheastmeline autentimise sisse lülitamine ebaõnnestus" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Accept" value="Aksepteeri" /><!-- v2019 -->
  <phrase id="ActionDeleted" value="Kustutatud" />
  <phrase id="ActionInserted" value="Lisatud" />
  <phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="Lisatud (Võre-lisa)" />
  <phrase id="ActionUpdated" value="Uuendatud" />												 
  <phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="Uuendatud (Võre-uuenda)" />																	
  <phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="Uuendatud (Multi-uuenda)" />
  <phrase id="ActivateAccount" value="Konto on aktiveeritud" />
  <phrase id="ActivateFailed" value="Aktiveerimise ebaõnnestus" />
  <phrase id="Add" value="Lisa" />
  <phrase id="AddBlankRow" value="Lisa tühi rida" class="fas fa-plus ew-icon" /><!-- v2019 -->
	
  <phrase id="AddBtn" value="Lisa" client="1" /><!-- v2018 -->
	
  <phrase id="Addlink" value="Lisa" class="fas fa-plus ew-icon" /><!-- v2019 -->
	
  <phrase id="AddMasterDetailLink" value="Põhi/Detail lisa" class="icon-md-add ew-icon" /><!-- v11 -->
  
	<phrase id="AddSuccess" value="Edukalt lisatud" />
  <phrase id="AdvancedSearch" value="Täpsem otsing" /><!-- v11 -->
	
  <phrase id="AdvancedSearchBtn" value="Täpsem otsing" class="icon-advanced-search ew-icon" />
  <!-- v11 -->
  <phrase id="AggregateColon" value=": " />
  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="AggregateEqual" value="=" />
  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="AllRecords" value="Kõik" />
  <phrase id="AllWord" value="Kõik sõnad" />
  <phrase id="AnyWord" value="Suvalist sõna" />
	
  <phrase id="ApiTitle" value="REST API" /><!-- v2021 -->
	
	
  <phrase id="AuditTrailAutoLogin" value="autologin" />
  <phrase id="AuditTrailFailedAttempt" value="ebaõnnestunud katse: %n" />
  <phrase id="AuditTrailUserLoggedIn" value="kasutaja on juba sisselogitud" />
  <phrase id="AuditTrailPasswordExpired" value="parool on aegunud" />
  <phrase id="AuditTrailLogin" value="logi sisse" />
  <phrase id="AuditTrailLogout" value="logi välja" />
  <phrase id="AutoLoginFailed" value="Automaatne sisselogimise ebaõnnestus" /><!-- v2018 -->
	
  <phrase id="Average" value="Keskmine" />
  <phrase id="BackToList" value="Tagasi nimekirjale" />
  <phrase id="BackToLogin" value="Tagasi sisselogimise lehele" />
  <phrase id="BackToMasterRecordPage" value="Tagasi põhi tabeli" />
	<phrase id="BackupCodes" value="Varundus koodid (2SA)" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="BackupCodesMsg" value="Salvestage oma varukoodid turvalisse, kuid ligipääsetavasse kohta. Iga varukoodi saate kasutada ainult üks kord.." client="1"/><!-- v2022 -->	
  <phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** Hulga kustutamine alustamine ***" />
  <phrase id="BatchDeleteRollback" value="*** Hulga kustutamise tagastamine ***" />
  <phrase id="BatchDeleteSuccess" value="*** Hulga kustutamise õnnestus ***" />
  <phrase id="BatchInsertBegin" value="*** Hulga lisamise alustamine ***" />
  <phrase id="BatchInsertRollback" value="*** Hulga lisamise tagastamine ***" />
  <phrase id="BatchInsertSuccess" value="*** Hulga kustutamise õnnestus ***" />
  <phrase id="BatchUpdateBegin" value="*** Hulga uuenduse alustamine ***" />
  <phrase id="BatchUpdateRollback" value="*** Hulga uuenduse tagastamine ***" />
  <phrase id="BatchUpdateSuccess" value="*** Hulga uuenduse õnnestus ***" />
	<phrase id="BlankOptionText" value="&amp;nbsp;"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="BooleanNo" value="Ei" /><!-- v2020 -->
  <phrase id="BooleanYes" value="Jah" /><!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="ButtonActions" value="Tegevused" class="icon-options ew-icon" /><!-- v11 -->
	
  <phrase id="ButtonAddEdit" value="Lisa/Muuda" class="icon-addedit ew-icon" />
  <!-- v11 -->
  <phrase id="ButtonDetails" value="Põhi/Detail" class="icon-master-detail ew-icon" />
  <!-- v11 -->
  <phrase id="ButtonExport" value="Eksport" class="fas fa-download ew-icon" />
  <!-- v2019 -->
  <phrase id="ButtonImport" value="Import" class="fas fa-upload ew-icon" />
  <!-- v2019 -->
  <phrase id="ButtonListOptions" value="Valikud" class="icon-options ew-icon" /><!-- v11 -->
	<phrase id="ButtonListOptionsCard" value="Valikud" class="fas fa-ellipsis-v ew-icon"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="ButtonSearch" value="Otsi" class="icon-search ew-icon" /><!-- v11 -->
	
  <phrase id="CancelBtn" value="Loobu" client="1" />
  <!-- v2017 -->
  <phrase id="CancelLink" value="Loobu" class="fas fa-times ew-icon" />
  <!-- v2019 -->
  <phrase id="ChangePassword" value="Muuda parool" client="1" /><!-- v2020 -->
  <phrase id="ChangePasswordMessage" value="Muuda parool" /><!-- v2019 -->
	
	
  <phrase id="ChangePasswordPage" value="Muuda parool" />
  <phrase id="ChangePasswordBtn" value="Muuda" />
  <phrase id="ChartExportErrMsg1" value="Ei saa %t pilt kohast %e." /><!-- v2021 -->
  <phrase id="ChartExportErrMsg2" value="Failinimi puudub." /><!-- v2021 -->
  <phrase id="ChartExportErrMsg3" value="Ãœleslaadimine kaust puudub." /><!-- v2021 -->
  <phrase id="ChartExportErrMsg4" value="Ãœleslaadimine kaust ei ole kirjutatav." /><!-- v2021 -->
	
	
	
	
  <phrase id="ChartOrder" value="Sorteeri: " /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ChartOrderXAsc" value="Sildid kasvavalt" /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ChartOrderXDesc" value="Sildid langevalt" /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ChartOrderYAsc" value="Väärtused kasvavalt" /><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ChartOrderYDesc" value="Väärtused langevalt" /><!-- v2020 (report) -->
	
	
	
	
	
  <phrase id="ChooseFileBtn" value="Vali..." />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ChooseFile" value="Vali fail" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="ChooseFiles" value="Vali failid" />  <!-- v11 -->
	<phrase id="Clear" value="Tühjenda"/><!-- v2022 -->
	
	
  <phrase id="ClickReCaptcha" value="Palun vajuta reCAPTCHA" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="ClickToDrillDown" value="Klõpsake puurimiseks" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="CloseAccountBtn" value="Kustutage andmed ja sulgege minu konto" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="CloseBtn" value="Sulge" client="1" />  <!-- v2017 -->
	<phrase id="Columns" value="Veerud" class="fas fa-columns ew-icon"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Confirm" value="Kinnita" />
  <phrase id="ConfirmBtn" value="Kinnita" client="1" />  <!-- v2017 -->
	
  <phrase id="ConfirmCancel" value="Soovid loobuda?" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="ConfirmPassword" value="Kinnita parool" client="1" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="ConflictCancelLink" value="Loobu" />
  <phrase id="CookieConsentTitle" value="Küpsised" client="1" /><!-- v2021 -->
  <phrase id="CookieConsentSummary" value="Kirjelda siia oma privaatsuse ja küpsiste tingimused." client="1" />  <!-- v2021 -->
	
	
  <phrase id="Copy" value="Kopeeri" />
  <phrase id="CopyLink" value="Kopeeri" class="icon-copy ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="CopyToClipboard" value="Kopeeri lõikelauale" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="CopiedToClipboard" value="Kopeeritud lõikelauale" client="1"/><!-- v2022 -->	
  <phrase id="Count" value="Arv" />									 
  <phrase id="CountSelected" value="%s valitud" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="CtbSumHead" value="Kokkuvõte" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="CurrentFilters" value="Praegused filtrid:" />  <!-- v2020 (report) -->
	
	
  <phrase id="CurrentPassword" value="Hetke parool: " client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="CustomActionCompleted" value="'%s' lõpetatud" />
  <phrase id="CustomActionCancelled" value="'%s' tühistatud" />
  <phrase id="CustomActionFailed" value="'%s' ei õnnestanud" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="CustomActionNotAllowed" value="'%s' ei ole lubatud" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="CustomView" value="KOHANDATUD VAADE" />
  <phrase id="Danger" value="Error" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="Debug" value="Debug" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="Delete" value="Kustuta" />
  <phrase id="DeleteBtn" value="Kustuta" />
  <phrase id="DeleteCancelled" value="Kustutamine tühistatud" />
  <phrase id="DeleteConfirmMsg" value="Oled kindel, et soovid kustutada?" client="1" />
  <phrase id="DeleteFilter" value="Kustuta filter" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="DeleteFilterConfirm" value="Kustuta filter %s?" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="DeleteLink" value="Kustuta" class="fas fa-trash ew-icon" /> <!-- v2019 -->

  <phrase id="DeleteSelectedLink" value="Kustuta valitud rekordid" class="fas fa-trash ew-icon" /><!-- v2019 -->
	<phrase id="DeleteSomeRecordsFailed" value="Kustutamine ei õnnestanud kirjedele võtmega: %k"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="DeleteSuccess" value="Kustutamine õnnestus" />
  <phrase id="DetailLink" value="" />
  <phrase id="DetailCount" value="&lt;span class='badge badge-info ew-detail-count%c'&gt;%c&lt;/span&gt;" /><!-- v2019 -->
	<phrase id="Details" value="Detailid" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Disable2FA" value="Keela kaheastmeline autentimine"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Disable2FAMsg" value="Kas olete kindel, et soovite kaheastmelise autentimise keelata?" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="DisableNotifications" value="Keela märguanded" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="DisableNotificationsMsg" value="Kas olete kindel, et soovite märguanded keelata?" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="DownloadBtn" value="Lae alla" /><!-- v2019 -->
  <phrase id="DrillDownAllRecords" value="Kõik rekordid" /><!-- v2020 (report) -->															 
  <phrase id="DrillDownFilters" value="Drill down filtrid:" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="DupIndex" value="Korduv väärtus '% v' unikaalse indeksile '%f'" />
  <phrase id="DupKey" value="Primaarvõtme duplikaat: '%f'" />
  <phrase id="Edit" value="Muuda" />
  <phrase id="EditBtn" value="Muuda" client="1" /> <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="EditLink" value="Muuda" class="icon-edit ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="Email" value="E-post" client="1" />
  <!-- v2021 -->
  <phrase id="EmailFormSender" value="Saatja" />
  <phrase id="EmailFormRecipient" value="Saaja" />
  <phrase id="EmailFormCc" value="Cc" />
  <phrase id="EmailFormBcc" value="Bcc" />										  
  <phrase id="EmailFormSubject" value="Pealkiri" />
  <phrase id="EmailFormMessage" value="Sõnum" />
  <phrase id="EmailFormContentType" value="Saada kui" />
  <phrase id="EmailFormContentTypeUrl" value="URL" />
  <phrase id="EmailFormContentTypeHtml" value="HTML" />
  <phrase id="EmptyLabel" value="(Tühi)" />
  <phrase id="Enable2FA" value="Lubage kaheastmeline autentimine"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="EnableNotifications" value="Luba märguanded" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="EnterFilterName" value="Sisesta filtri nimi" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="EnterNewPassword" value="Palun sisesta uus parool" client="1" />
  <phrase id="EnterOldPassword" value="Palun sisesta vana parool" client="1" />
  <phrase id="EnterPassword" value="Palun sisesta parool" client="1" />
  <phrase id="EnterRequiredField" value="Palun täienda nõutud väli - %s" client="1" />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="EnterSearchCriteria" value="Sisesta otsingu tingimused" />
	<phrase id="EnterSecurityCode" value="Sisestage Google Authenticatori turvakood (või varukood)" client="1"/><!-- v2022 -->	
	
  <phrase id="EnterUserName" value="Sisesta kasutajanimi" client="1" />
  <phrase id="EnterValidateCode" value="Sisesta valideerimis kood" client="1" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="EnterProperSenderEmail" value="Palun sisesta saaja e-posti" client="1" />
  <phrase id="EnterProperRecipientEmail" value="Ületab adressaatide e-posti maksimaalse arvu või e-posti aadress on vale" client="1" />
  <phrase id="EnterProperCcEmail" value="Ületab maksimaalset koopiate meilide arvu või e-posti aadress on vale" client="1" />
  <phrase id="EnterProperBccEmail" value="Ületab maksimaalse pimekoopia meilide arvu või e-posti aadress on vale" client="1" />
  <phrase id="EnterSubject" value="Palun sisesta teema" client="1" />
  <phrase id="EnterValue" value="Sisestage väärtus" client="1" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="EnterValue2" value="Sisestage teine väärtus" client="1" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="Error" value="Error" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="ExactPhrase" value="Täpne fraas" />
  <phrase id="ExceedMaxRetry" value="Maksimum sisselogimise proovide arv on ülatanud. Konto on lukkus. Proovi uuesti %t minuti pärast" />
  <phrase id="ExceedMaxEmailExport" value="Ãœletatud maksimaalne eksporditavate meilide arv. Palun proovi hiljem uuesti" />
  <phrase id="ExportChart" value="Diagrammi eksportimine: " client="1" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="ExportChartData" value="Diagrammi andmete eksportimine" client="1" />  <!-- v2020 (report) -->

  <phrase id="ExportChartError" value="Diagrammi eksportimine ebaõnnestus: " client="1" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="ExportClassNotFound" value="Ekspordiklassi ei leitud" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="Exporting" value="Eksportimine, palun oodake..." client="1" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="ExportingChart" value="Diagrammi eksportimine (%c %tst), palun oodake..." client="1" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="ExportToCsv" value="Export CSV-sse" class="icon-csv ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="ExportToCsvText" value="CSV" />	
  <phrase id="ExportToEmail" value="Email" class="icon-email ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="ExportToEmailText" value="Epost" client="1" />
  <phrase id="ExportToExcel" value="Eksport Excel-ina" class="icon-excel ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="ExportToExcelText" value="Excel" />
  <phrase id="ExportToHtml" value="Eksport HTML-ina" class="icon-html ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="ExportToHtmlText" value="HTML" />
  <phrase id="ExportToPdf" value="Eksport PDF-ina" class="icon-pdf ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="ExportToPdfText" value="PDF" />
	<phrase id="ExportToPrintText" value="Printeri Sõbralik"/><!-- v2022 -->																		  
  <phrase id="ExportToWord" value="Eksport Word-isse" class="icon-word ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="ExportToWordText" value="Word" />
  <phrase id="ExportToXml" value="Eksport XML'i" class="icon-xml ew-icon" />
  <!-- v11 -->
  <phrase id="ExportToXmlText" value="XML" />
  <phrase id="FailedToExport" value="Eksportimise viga" client="1" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="FailedToSendMail" value="Meili saatmise viga. " />
  <phrase id="FieldName" value="Välja nimi" />
  <phrase id="FieldRequiredIndicator" class="fas fa-asterisk ew-required" />  <!-- v2019 -->	
  <phrase id="FileNotFound" value="fail ei leitud" />
  <phrase id="Filter" value="Filter" class="fas fa-filter"/><!-- v2022 -->	
	<phrase id="FilterAllRecords" value="Kõik kirjed" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterCancel" value="Tühista" client="1"/><!-- v2022 -->	
  <phrase id="FilterName" value="Filtri nimi" client="1" />  <!-- v12 -->
	<phrase id="FilterNoValue" value="Väärtus valimata" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterOK" value="OK" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Filters" value="Filters" class="fas fa-filter ew-icon"/><!-- v2022 -->
	
  <phrase id="ResetPasswordResponse" value="Kui teie e-posti aadress on registreeritud, saate peagi juhised parooli taastamiseks." /><!-- v2019 -->
  
	<phrase id="ResetPassword" value="Taasta parooli" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="GeneratePassword" value="Genereeri parool" class="fas fa-bolt ew-icon" />  <!-- v2019 -->
	<phrase id="GetNewCodes" value="Saa uued koodid" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="GoBack" value="Mine tagasi" />
  <phrase id="GridAddCancelled" value="Grid lisamine tühistatud" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="GridAddLink" value="Grid lisa" class="icon-grid-add ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="GridCancelLink" value="Tühista" class="fas fa-times ew-icon" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="GridEditCancelled" value="Grid lisamine tühistatud" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="GridEditLink" value="Grid muuda" class="icon-grid-edit ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="GridInsertLink" value="Sisesta" class="fas fa-check ew-icon" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="GridSaveLink" value="Salvesta" class="fas fa-check ew-icon" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="Group" value="Grupid" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="GroupsPerPage" value="Grupid lk kohta" />  <!-- v2020 (report) -->
	
	
  <phrase id="Highlight" value="Esile tõstma" />   <!-- v11 -->
	
  <phrase id="HighlightBtn" value="Esile tõstma" class="icon-highlight ew-icon" />   <!-- v11 -->
	
  <phrase id="HomePage" value="Avaleht" class="fas fa-home ew-icon" />   <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="Import" value="Impordi" class="fas fa-upload ew-icon" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportBtn" value="Impordi" />   <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageError1" value="Imporditud %c %tst kirjed %fst (õnnestanud: %s, ebaõnnestunud: %e)" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageError2" value=", viga: %e" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageError3" value="rida %i: %d" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageError4" value="logi fail: %l" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageInvalidFileExtension" value="Kehtetu faililaiend '%e'" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageInvalidFieldName" value="Kehtetu välja nimi: %f" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageInvalidFieldValue" value="Kehtetu välja väärtus (välja nimi %f): %v" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageMore" value="(%s veel)" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageNoHeaderRow" value="Importimiseks pole päise rida" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageProgress" value="Importimine %c %t st kirjed %f st..." client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageServerError" value="Serveri viga %s: %t" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageSuccess" value="Imporditud %c %t st kirje %f st edukalt" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageUploadError" value="Üleslaadimise ebbaõnnestus %f: %s" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageUploadComplete" value="Ãœleslaetud" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageUploadProgress" value="Ãœleslaadimine...(p%)" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessagePleaseSelect" value="Palun vali fail" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportMessageIncorrectFileType" value="Vale failitüüp" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ImportText" value="Import" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="IncorrectCreditCard" value="Vale krediitkaardi number" client="1" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="IncorrectDate" value="Vale kuupäev (%s)" client="1" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="IncorrectEmail" value="Vale kuupäev (yyyy%smm%sdd)" client="1" />  <!-- v2021 -->
	<phrase id="IncorrectField" value="Vale väärtus" client="1"/>
  <phrase id="IncorrectFloat" value="Vale ujukomaarv" client="1"/>

  <phrase id="IncorrectGUID" value="Vale GUID" client="1" />
  <phrase id="IncorrectInteger" value="Vale integer" client="1" />
  <phrase id="IncorrectPhone" value="Vale telefoni number" client="1" />
  <phrase id="IncorrectRange" value="Number peab olema %1 ja %2 vahel" client="1" />
	
  <phrase id="IncorrectRegExp" value="Regulaaravaldis ei sobi" client="1" />
	<phrase id="IncorrectSecurityCode" value="Vale turvakood"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="IncorrectSSN" value="Vale sotsiaalkindlustuse number" client="1" />
	<phrase id="IncorrectTime" value="Vale kellaaeg (hh%smm(%sss))" />
	<phrase id="IncorrectUrl" value="Kehtetu URL" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="IncorrectValidationCode" value="Vale kinnituskoodi, sisesta uuesti." client="1" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="IncorrectZip" value="Vale postindeks" client="1" />
  <phrase id="Info" value="Informatsioon" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="InlineAddLink" value="Reas lisa" class="icon-inline-add ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="InlineCopyLink" value="Reas kopeeri" class="icon-inline-copy ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="InlineEditLink" value="Reas muuta" class="icon-inline-edit ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="InsertCancelled" value="Paigutamine tühistatud" />
  <phrase id="InsertFailed" value="Paigutamine ei õnnestanud" client="1" />
  <phrase id="InsertLink" value="Paiguta" class="fas fa-check ew-icon" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="InsertSuccess" value="Paigutamine õnnestas" />
  <phrase id="InvalidDate" value="Kehtetu kuupäev!" client="1" />   <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="InvalidKeyValue" value="Kehtetu väärtus" />
  <phrase id="InvalidRecord" value="Kehtetu kirje! Võti is tühi" client="1" />
  <phrase id="InvalidPostRequest" value="Kehtetu postitustaotlus" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="InvalidParameter" value="Kehtetu parameeter" />
  <phrase id="InvalidPassword" value="Kehtetu parool" />
  <phrase id="InvalidPasswordChars" value="Paroool ei tohi sisaldama &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or '" client="1" /><!-- v2021 -->
	<phrase id="InvalidNewPassword" value="Parool ei vasta nõuetele" />
  <phrase id="InvalidUidPwd" value="Vale kasutajanimi või parool" />
	
  <phrase id="InvalidUsernameChars" value="Kasutajanimi ei tohi sisaldama &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or '" client="1" /><!-- v2021 -->
	
  <phrase id="Language" value="Keel" />
  <phrase id="LearnMore" value="Õpi veel" />  <!-- v2019 -->
	
	
  <phrase id="LightboxTitle" value=" " client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="LightboxCurrent" value="pilt {current} {total}st" client="1" />  <!-- Note: DO NOT translate "{current}" and "{total}" -->  <!-- v11 -->
	
	
  <phrase id="LightboxPrevious" value="eelmine" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="LightboxNext" value="järgmine" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="LightboxClose" value="sulge" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="LightboxXhrError" value="Sisu laadimise ebaõnnestus." client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="LightboxImgError" value="Seda pilti ei saanud kuvama." client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="List" value="" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ListActionButton" value="Tegevused" class="fas fa-ellipsis-v" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="Loading" value="Laeb..." client="1" />
  <phrase id="Login" value="Logi sisse" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="LoginCancelled" value="Sisse logimine tühistatud" />
  <phrase id="LoginFacebook" value="Logi sisse Facebook-iga" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="LoginFailed" value="Sisselogimine parooliga %p ebaõnnestunud" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="LoginGoogle" value="Logi sisse Google-iga" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="LoginMsg" value="Sessiooni alustamiseks, logi sisse" />  <!-- v2019 -->
	
	
  <phrase id="LoginOptions" value="Valikud" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="LoginOr" value="- VÕI -" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="LoginPage" value="Logi sisse" />
  <phrase id="Login2FAPage" value="Login (Two factor authentication)"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Logout" class="fas fa-sign-out-alt ew-icon" value="Logi välja"/><!-- v2022 -->	
	<phrase id="LookupTitle" value="Lookup - %s" client="1"/><!-- v2022 -->
	
  <phrase id="MasterDetailCopyLink" value="Master/Detail kopeerimine" class="icon-md-copy ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="MasterDetailEditLink" value="Master/Detail muutmine" class="icon-md-edit ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="MasterDetailListLink" value="Detaili nimekiri" class="icon-table ew-icon" /><!-- v11 -->

  <phrase id="MasterDetailViewLink" value="Master/Detail vaade" class="icon-md-view ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="MaxFileSize" value="Max. faili suurus (%s bytes) ülatanud." client="1" />
  <phrase id="MismatchPassword" value="Paroolid ei klappi" client="1" />
	
	
	
	
  <phrase id="MissingLookupTableName" value="Otsingutabeli nimi puudub" />
  <phrase id="MissingDisplayFieldName" value="Kuvavälja nimi puudub" />
  <phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="Kuvavälja väärtus puudub" />
  <phrase id="MissingPDFObject" value="Puudub PDFObject" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="MissingUserLevelID" value="Kasutajataseme ID puudub" />
  <phrase id="MissingUserLevelName" value="Kasutajataseme nimi puudub" />
  <phrase id="MultiColumnCards" value="Kaartide vaade" class="fas fa-th-large ew-icon"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="MultiColumnTable" value="Tabeli vaade" class="fas fa-table ew-icon"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="MultipleMasterDetails" value="Master/Detail" class="icon-master-detail ew-icon" />  <!-- v11 -->
	<phrase id="NewPassword" value="Uus parool" client="1"/>


  <phrase id="Next" value="Järgmine" client="1" />  <!-- v12 -->
	<phrase id="NoAddRecord" value="Ãœhtegi kirjet ei pea lisama" client="1" />
  <phrase id="NoFieldSelected" value="Uuendamiseks pole valitud ühtegi välja" client="1" />
  <phrase id="NoPermission" value="Teil pole juurdepääsu luba andmetele: %s." />  <!-- v12.0.6 -->
  <phrase id="NoAddPermission" value="Teil puudub õigused kirje lisamiseks." />
  <phrase id="NoChartData" value="Kuvatavaid andmeid pole" client="1" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="NoDeletePermission" value="Teil puudub õigused kirje kustutamiseks." />
  <phrase id="NoDistinctColVals" value="No distinct column values for SQL: " />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="NoEditPermission" value="Teil puudub õigused kirje muutmiseks." />
	<phrase id="NoHtmlForm" value="HTML form not found"/><!-- v2022 -->
		
  <phrase id="NoRecord" value="Tulemusi ei ole" client="1" />  <!-- v2017 -->
	
  <phrase id="NoRecordForKey" value="Võtme kohta kirjet ei leitud = " />
  <phrase id="NoReportOrCharts" value="Selle lehe kohta pole aruannet ega diagramme saadaval." />  <!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="NoRecordSelected" value="Ãœhtegi kirjet pole valitud" client="1" />
	<phrase id="NoSubscription" value="Teil pole tellimust" client="1"/><!-- v2022 -->
	
	
  <phrase id="NoSubscriptions" value="Tellimusi ei leitud" client="1"/><!-- v2022 -->
	
	<phrase id="NoTableGenerated" value="Tabeleid ei ole genereeritud" />
	<phrase id="Notice" value="Teade"/><!-- v2021 -->
  <phrase id="Notifications" value="Märguanded" class="fas fa-bell ew-icon"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="NotificationsDisabled" value="Märguanded väljalülitatud" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="NotificationsEnabled" value="Märguanded sisselülitatud" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="NoUserLevel" value="No user level settings." />
  <phrase id="NullLabel" value="(Null)" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="Of" value="-st" client="1" />  <!-- v2017 -->
	
  <phrase id="OKBtn" value="OK" client="1" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="Old" value="Vana" />
  <phrase id="OldPassword" value="Vana parool" client="1"/><!-- v2021 -->

  <phrase id="OverwriteBtn" value="Kirjuta üle" client="1" />  <!-- v2017 -->
	
  <phrase id="OverwriteLink" value="Kirjuta üle" />
  <phrase id="Page" value="Leht" client="1" />
  <phrase id="PageNotFound" value="Teekond '%p' ei leitud." />  <!-- v2021 -->
	

  <phrase id="PagerFirst" value="Esimene" />
  <phrase id="PagerLast" value="Viimane" />
  <phrase id="PagerNext" value="Järgmine" />
  <phrase id="PagerPrevious" value="Eelmine" />
  <phrase id="Password" value="Parool" />
  <phrase id="PasswordMask" value="********" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="PasswordRequest" value="Password Request" />
  <phrase id="PasswordChanged" value="Parool muudetud" />
  <phrase id="PasswordExpired" value="Parool on aegunund. palun muuda parooli." />
  <phrase id="PasswordStrength" value="Tugevus: %p" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="PasswordTooSimple" value="Sinu parool on liige lihtne" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="Permission" value="Õigused" class="icon-user ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="PermissionAdd" value="Lisa/Kopeerii" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="PermissionAdmin" value="Admin" client="1" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="PermissionDelete" value="Kustuta" client="1" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="PermissionEdit" value="Muuda" client="1" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="PermissionImport" value="Impordi" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="PermissionListSearchView" value="Loetle/Otsi/Vaata" client="1" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="PermissionList" value="Loetle" client="1" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="PermissionLookup" value="Vaata üles" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="PermissionSearch" value="Otsimine" client="1" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="PermissionView" value="Vaatamine" client="1" />  <!-- v2018 -->
  <phrase id="PersonalDataBtn" value="Isiku andmed" />  <!-- v2019 -->
	
	
  <phrase id="PersonalDataContent" value="Teie konto sisaldab isikuandmeid, mille olete meile edastanud. Sellel lehel saate need andmed alla laadida või kustutada." />  <!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataDeleteFailure" value="Ootamatu viga kasutaja kustutamisel" />  <!-- v2019 -->
	
	
  <phrase id="PersonalDataDeleteSuccess" value="Isikuandmete kustutamine õnnestus" /><!-- v2019 -->
  <phrase id="PersonalDataTitle" value="Isiku andmed" />  <!-- v2019 -->
	
	
  <phrase id="PersonalDataWarning" value="Nende andmete kustutamine eemaldab teie konto jäädavalt ja neid ei saa taastada." />  <!-- v2019 -->
	<phrase id="PleaseSelect" value="Palun vali" client="1" />  <!-- v12 -->
	
	
	
  <phrase id="Prev" value="Eel" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="PrimaryKeyUnspecified" value="Peamine võti on määramata" />
  <phrase id="PrinterFriendly" value="Printimise sõbralik" class="icon-print ew-icon" />  <!-- v11 -->
  <phrase id="PrivacyPolicy" value="Privaatsuse poliis" />  <!-- v2019 -->
	
	
	
	
  <phrase id="PrivacyPolicyContent" value="Kasutage seda lehte oma saidi privaatsuspoliitika üksikasjalikuks kirjeldamiseks." />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="PushNotificationDefaultTitle" value="Uus märguanne"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationFormTitle" value="Pealkiri" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationFormBody" value="Sisu" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationFailure" value="Märguannete saatmise viga (viga = %f)" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationSent" value="Märguanded on saadetud&lt;br&gt;(õnnestanud = %s, vead = %f)" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="PushNotificationSuccess" value="Kõik märguanded on saadetud (õnnestanud = %s)" client="1"/><!-- v2022 -->
  
	
	
	
	
	<phrase id="QuickSearchAuto" value="Auto" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="QuickSearchAutoShort" value="" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="QuickSearchAll" value="Kõik võtmesõnad" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="QuickSearchAllShort" value="Kõik" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="QuickSearchAny" value="Mistähes võtmesõnad" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="QuickSearchAnyShort" value="Mistähes" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="QuickSearchExact" value="Täpne sobimivus" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="QuickSearchExactShort" value="Täpne" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="Recipient" value="Recipient(s)" client="1" />  <!-- v2021 -->
	  
	<phrase id="Record" value="Andmestik" client="1" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="RecordChangedByOtherUser" value="Andmed on muudetud teine kasutaja poolt. Vajuta [Uuenda] kui soovid uued andmed vastu võtta (sinu sissestatud andmed kirjutakse üle) või vajuta [Kirjuta üle] et üle kirjutada muudetud andmed." />
	
  <phrase id="RecordDeleted" value="andmestik(ud) kustutatud" />
  <phrase id="RecordInserted" value="andmestik(ud) sissestatud" />
  <phrase id="RecordUpdated" value="andmestik(ud) uuendatud" />
  <phrase id="RecordsPerPage" value="Lehe suurus" client="1" />  <!-- v2017 -->
	
  <phrase id="Register" value="Registreeri" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="RegisterBtn" value="Registreeri" />
  <phrase id="RegisterSuccess" value="Registreerimine õnnestus" />
  <phrase id="RegisterSuccessActivate" value="Registreerimine õnnestus. Teie e-posti aadressile on saadetud e-kiri. Konto aktiveerimiseks klõpsake meilis olevat linki." />
  <phrase id="RegisterPage" value="Registreerimine" />
  <phrase id="RelatedRecordRequired" value="Kirjet ei saa lisada ega värskendada, kuna põhitabelis ei ole võõrvõtme väärtust '%t'" />
  <phrase id="RelatedRecordExists" value="Ei saa kustutada kuna seotud kirjed eksisteerivad tabelis: '%t'. Kustuta kõigepealt seotud kirjed." />
  <phrase id="ReloadBtn" value="Värskenda" client="1" />  <!-- v2017 -->
	
  <phrase id="ReloadLink" value="Värskenda" />
  <phrase id="RememberMe" value="Jäta mind meelde" />
  <phrase id="Remove" value="Eemalda" />
  <phrase id="Replace" value="Asenda" />
  <phrase id="Report" value="Raport" />
  <phrase id="ResetPwd" value="Lähtesta parool" />  <!-- v2020 -->
  <phrase id="ResetPwdMsg" value="Lähtesta parool" />  <!-- v2020 -->
	
	
  <phrase id="ResendRegisterEmailBtn" value="Saada registreerimismeil uuesti" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="ResendRegisterEmailSuccess" value="Registreerimismeil kasutajale '%u' oli saadetud" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="ResendRegisterEmailFailure" value="Registreerimismeili uuesti saatmine ebaõnnestus klasutajale: '%u'" /> <!-- v12 -->  <phrase id="reset" value="Lähtesta" />

  <phrase id="Reset" value="Lähtesta"/>
  <phrase id="ResetAllFilter" value="Lähtesta kõik filtrid" class="icon-reset-search ew-icon" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="ResetConcurrentUserBtn" value="Lähtestage samaaegse kasutaja seanss" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="ResetConcurrentUserSuccess" value="Seansi kasutajale '%u' oli lähtestatud" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="ResetConcurrentUserFailure" value="Seansi lähtestamine ebaõnnestus kasutajale: '%u'" />
  <!-- v12 -->
  <phrase id="ResetLoginRetryBtn" value="Lähtesta sisselogimise korduskatsete arv" />
  <!-- v12 -->
  <phrase id="ResetLoginRetrySuccess" value="Sisselogimiskatsete arv kasutajale '%u' oli lähtestatud" />
  <!-- v12 -->
  <phrase id="ResetLoginRetryFailure" value="Sisselogimiskatsete arvu lähtestamine ebaõnnestus kasutajale: '%u'" />
  <!-- v12 -->
  <phrase id="ResetSearchBtn" value="Lähtesta" class="icon-reset-search ew-icon" />
  <!-- v11 -->
  <phrase id="ResetSearch" value="Lähtesta" />
	<phrase id="ResetUserSecretBtn" value="Lähtesta kasutaja saladus"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="ResetUserSecretSuccess" value="Saladus kasutajale '%u' oli lähtestatud"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="ResetUserSecretFailure" value="Saladuse lähtestamine ebaõnnestus kasutajale: '%u'"/><!-- v2022 -->	
	
  <phrase id="RptAvg" value="KESK" />  <!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptCnt" value="ARV" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="RptDtlRec" value=" detail kirje" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="RptGrandSummary" value="Täis kokkuvõte" />  <!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="RptMax" value="MAKS" />  <!-- v2020 (report) -->

  <phrase id="RptMin" value="MIN" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="RptPageSummary" value="Lehe kokkuvõte" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="RptSum" value="SUMMA" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="RptSumHead" value="Summary for %c: %v" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="SaveBtn" value="Salvesta" client="1" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="SaveCurrentFilter" value="Salvesta praegine filter" />  <!-- v12 -->
	<phrase id="Scan2FAQrCode" value="Pärast Google Authenticatori installimist skannige ülaltoodud QR-kood ja sisestage kinnituskood" client="1"/><!-- v2022 -->


  <phrase id="Search" value="Otsi" client="1" />  <!-- v2017 -->
	
  <phrase id="SearchBtn" value="Otsi" client="1" />  <!-- v2018 -->
	
  <phrase id="SearchLink" value="Otsi" class="fas fa-search ew-icon" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="SearchPanel" value="Otsimise paneel" /><!-- v11 -->
	<phrase id="SecurityCode" value="Turvakood" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="SecurityCodeVerified" value="Turvakood kinnitatud, ümbersuunamine..." client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SelectAll" value="Vali kõik"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="SelectBtn" value="Vali" client="1" />  <!-- v2017 -->
  <phrase id="SendEmailBtn" value="Saada" />											
  <phrase id="SendEmailSuccess" value="Edukalt saadetud" client="1" />
  <phrase id="Sender" value="Saatja" client="1" />  <!-- v2021 -->
	<phrase id="SendPushNotification" value="Saada tõukemärguanded" class="fas fa-bell ew-icon" client="1"/><!-- v2022 -->																 
	<phrase id="SendPushNotificationBtn" value="Saada"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SendPushNotificationsToAll" value="Ühtegi tellimust pole valitud. Kas saata kõigile tõukemärguanded?" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="SendPwd" value="Saada" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="SequenceNumber" value="%s." />
  <phrase id="ServerCommunicationError" value="Serveriga suhtlemisel ilmnes viga." client="1"/>  <!-- v2022 -->
	
  <phrase id="ServerError" value="An internal error has occurred while processing your request." />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="SessionWillExpire" value="Teie seanss aegub %s sekundi pärast. Seansi jätkamiseks klõpsake nuppu OK." client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="SessionExpired" value="Sinu sessioon on aegunud." client="1" />
  <!-- v12 -->
  <phrase id="SetPasswordExpiredBtn" value="Määra parool aegunuks" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="SetPasswordExpiredSuccess" value="Kasutaja '%u' parool on määratud aegunuks" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="SetPasswordExpiredFailure" value="Kasutaja '%u' parooli aegunuks määramise ebaõnnestus" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="ShowAllBtn" value="Lähtesta otsing" class="icon-reset-search ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="ShowAll" value="Näita kõike" />  <!-- v11 -->
	<phrase id="SortUp" value="Kasvav" class="fas fa-sort-up" client="1"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="SortDown" value="Laskuv" class="fas fa-sort-down" client="1"/><!-- v2022 -->	


	
  <phrase id="Subject" value="Teema" client="1" />  <!-- v2021 -->
  <phrase id="Success" value="Edu" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="Summary" value="Kokkuvõte" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="SummaryColon" value=": " />  <!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Table" value="TABEL" />
	<phrase id="Tables" value="Tabelid" client="1"/><!-- v2022 -->
	
  <phrase id="To" value="kuni" />
  <phrase id="Top" value="Pealmine" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="Total" value="Summa" />
  <phrase id="UnauthorizedUserID" value="Praegusel kasutajal (%c) pole volitust kasutaja ID-d (%u) määrata." />
  <phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="Praegusel kasutajal (%c) pole õigust ülemkasutaja ID-d (%p) määrata." />
  <phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="Praegusel kasutajal (%c) pole volitust kirjet sisestada. Põhifilter: %f"/>
  <phrase id="UnsupportedBrowser" value="Seda leht ei toeta sinu veebibrauserit" client="1" />  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="Update" value="Uuenda" />
  <phrase id="UpdateBtn" value="Uuenda" client="1" />  <!-- v2017 -->
	
  <phrase id="UpdateCancelled" value="Uuendus tühistatud" />
  <phrase id="UpdateFailed" value="Uuendus ei õnnestanud" />
  <phrase id="UpdateLink" value="Uuendus" class="fas fa-check ew-icon" />  <!-- v2019 -->
  <phrase id="UpdateSelectedLink" value="Uuenda valitud kirjeid" class="icon-edit ew-icon" /><!-- v2022 -->
	<phrase id="UpdateSomeRecordsFailed" value="Võtmetega kirjete värskendamine nurjus: %k"/><!-- v2022 -->  <phrase id="UpdateSuccess" value="Uuendamine õnnestus" />
  <phrase id="Uploading" value="Ãœleslaadimine..." client="1" />
  <phrase id="UploadStart" value="Alusta" client="1" />
  <phrase id="UploadCancel" value="Tühista" client="1" />
  <phrase id="UploadDelete" value="Kustuta" client="1" />
  <phrase id="UploadOverwrite" value="Kirjuta üle vana faili?" client="1" />
  <phrase id="UploadErrMsg1" value="Üleslaaditud fail ületab faili php.ini direktiivi upload_max_filesize" />
  <phrase id="UploadErrMsg2" value="Üleslaaditud fail ületab HTML-vormis määratud käskkirja MAX_FILE_SIZE" />
  <phrase id="UploadErrMsg3" value="Üleslaaditud fail laaditi üles ainult osaliselt" />
  <phrase id="UploadErrMsg4" value="Faili ei laaditud üles" />
  <phrase id="UploadErrMsg6" value="Puudub ajutine kaust" />
  <phrase id="UploadErrMsg7" value="Faili kettale kirjutamine ebaõnnestus" />
  <phrase id="UploadErrMsg8" value="PHP laiendus peatas faili üleslaadimise" />
  <phrase id="UploadErrMsgPostMaxSize" value="The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini" />
  <phrase id="UploadErrMsgMaxFileSize" value="Fail on liiga suur" client="1" />
  <phrase id="UploadErrMsgMinFileSize" value="Fail on liiga väike" client="1" />
  <phrase id="UploadErrMsgAcceptFileTypes" value="Faili tüüp ei ole lubatud" client="1" />
  <phrase id="UploadErrMsgMaxNumberOfFiles" value="Maksimaalne failide arv on ületatud" client="1" />
  <phrase id="UploadErrMsgMaxWidth" value="Pilt ületab maksimaalse laiuse" />
  <phrase id="UploadErrMsgMinWidth" value="Pilt nõuab minimaalset laiust" />
  <phrase id="UploadErrMsgMaxHeight" value="Pilt ületab maksimaalse kõrguse" />
  <phrase id="UploadErrMsgMinHeight" value="Pilt nõuab minimaalset kõrgust" />
  <phrase id="UploadErrMsgMaxFileLength" value="Failinimede kogupikkus ületab välja pikkuse" client="1" />
  <phrase id="UserAdministrator" value="SuperAdmin" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="UserAnonymous" value="Anonüümne" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="UserDefault" value="Vaikimisi" client="1" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="UserEmail" value="E-post" />
  <phrase id="UserExists" value="Kasutaja juba eksisteerib" />
  <phrase id="UserLevel" value="Kasutaja tase: " />
  <phrase id="UserLevelAdministratorName" value="Kasutajataseme -1 kasutajataseme nimi peab olema 'Administrator'" client="1" />
  <phrase id="UserLevelAnonymousName" value="Kasutajataseme -2 kasutajataseme nimi peab olema 'Anonymous'" client="1" /><!-- v12 -->
	
  <phrase id="UserLevelPermission" value="Kasutajataseme õigused" />
  <phrase id="UserLevelIDInteger" value="Kasutajataseme ID peab olema täisarv" client="1" />
  <phrase id="UserLevelDefaultName" value="Kasutajataseme 0 kasutajataseme nimi peab olema 'Default'" client="1" />
  <phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="Kasutaja määratud kasutajataseme ID peab olema suurem kui 0" client="1" />
  <phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="Kasutaja määratletud kasutajataseme nimi ei saa olla 'Administrator' või 'Default'" client="1" />
  <phrase id="UserLoggedIn" value="Kasutaja '%u' on juba sisse logitud" />
  <phrase id="UserName" value="kasutajanimi" client="1"/><!-- v2021 -->
  <phrase id="UserNotFound" value="Kasutaja '%u' ei ole leitud" />  <!-- v2018 -->
	<phrase id="UserProfileCorrupted" value="Kasutaja profiil on vigane. Logi välja ja logi uuesti sisse" />
	
  <phrase id="ValueNotExist" value="Väärtus ei eksisteeri" client="1" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="Verify" value="Kinnita" client="1"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="view" value="Vaata" />
	<phrase id="ViewImageGallery" value="Klõpsake pildi vaatamiseks" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="ViewLink" value="Vaata" class="icon-view ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="ViewPageAddLink" value="Lisa" class="fas fa-plus ew-icon" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ViewPageCopyLink" value="Kopeeri" class="icon-copy ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="ViewPageDeleteLink" value="Kustuta" class="fas fa-trash ew-icon" />  <!-- v2019 -->
	
  <phrase id="ViewPageDetailLink" value="" />
  <phrase id="ViewPageEditLink" value="Muuda" class="icon-edit ew-icon" />  <!-- v11 -->
	
  <phrase id="Warning" value="Hoiatus" client="1" />  <!-- v2020 -->
	
  <phrase id="Week" value="Nädal" />  <!-- v2020 (report) -->

  <phrase id="WrongFileType" value="Faili tüüp ei ole lubatud." client="1" />
  <phrase id="Year" value="Aasta" />  <!-- v2020 (report) -->
	
  <phrase id="=" value="&amp;nbsp;" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="EQUAL" value="=" />  <!-- v12 -->
	
  <phrase id="&lt;&gt;" value="&amp;lt;&amp;gt;" />
  <phrase id="&lt;" value="&amp;lt;" />
  <phrase id="&lt;=" value="&amp;lt;=" />
  <phrase id="&gt;" value="&amp;gt;" />
  <phrase id="&gt;=" value="&amp;gt;=" />
  <phrase id="LIKE" value="sisaldab" />
  <phrase id="NOT LIKE" value="ei sisalda" />  <!-- v11.0.3 -->
	
  <phrase id="STARTS WITH" value="algab" />
  <phrase id="ENDS WITH" value="lõpeb" />
  <phrase id="IS NULL" value="on tühi" />
  <phrase id="IS NOT NULL" value="ei ole tühi" />
	
	
	
  <phrase id="BETWEEN" value="vahel" />
  <phrase id="AND" value="ja" />
  <phrase id="OR" value="või" />
  <phrase id="am" value="AM" client="1" />  <!-- v2017 -->
	
  <phrase id="pm" value="PM" client="1" />  <!-- v2017 -->
	


  <!-- Advanced Filter (v2020 (report)) -->
  <phrase id="Future" value="Tulevik" />
  <phrase id="Past" value="Minevik" />
  <phrase id="Last14Days" value="Viimased 14 päeva" />
  <phrase id="Last30Days" value="Viimased 30 päeva" />
  <phrase id="Last7Days" value="Viimased 7 päeva" />
  <phrase id="Next14Days" value="Viimased 14 päeva" />
  <phrase id="Next30Days" value="Viimased 30 päeva" />
  <phrase id="Next7Days" value="Järgmine 7 päeva" />
  <phrase id="Today" value="Täna" />
  <phrase id="Tomorrow" value="Homme" />
  <phrase id="Yesterday" value="Eile" />
  <phrase id="LastMonth" value="Eelmine kuu" />
  <phrase id="NextMonth" value="Järgmine kuu" />
  <phrase id="ThisMonth" value="See kuu" />
  <phrase id="LastTwoWeeks" value="Viimased kaks nädala" />
  <phrase id="LastWeek" value="Eelmine nädal" />
  <phrase id="NextTwoWeeks" value="Järgmised kaks nädala" />
  <phrase id="NextWeek" value="Järgmine nädal" />
  <phrase id="ThisWeek" value="See nädal" />
  <phrase id="LastYear" value="Eelmine aasta" />
  <phrase id="NextYear" value="Järgmine aasta" />
  <phrase id="ThisYear" value="See aasta" />
  <!-- Exceptions -->  <!-- v2021 -->
	
  <phrase id="400" value="Halb taotlus" />
  <phrase id="400desc" value="Server ei saa või ei töötle taotlust kliendi ilmse vea tõttu." />
  <phrase id="401" value="Volitamata" />
  <phrase id="401desc" value="Taotlus nõuab kehtivat kasutaja autentimist." />
  <phrase id="403" value="Keelatud" />
  <phrase id="403desc" value="Teil ei ole lubatud soovitud toimingut teha." />
  <phrase id="404" value="Ei leitud" />
  <phrase id="404desc" value="Taotletud ressurssi ei leitud. Kontrollige URI-d ja proovige uuesti." />
  <phrase id="405" value="Meetod pole lubatud" />
  <phrase id="405desc" value="Taotlusmeetodit taotletud ressursi puhul ei toetata." />
  <phrase id="500" value="Serveri sisemine viga" />
  <phrase id="500desc" value="Ilmnes ootamatu tingimus, mis takistab serveril taotlust täitmast." />
  <phrase id="501" value="Pole rakendatud" />
  <phrase id="501desc" value="Server ei toeta päringu täitmiseks vajalikke funktsioone." />
<!-- Select2 --><!-- v2022 -->
  <phrase id="ErrorLoading" value="Tulemusi ei saanud laadida." client="1"/>
  <phrase id="InputTooLong" value="Please kustuta %s tähemärki" client="1"/>
  <phrase id="InputTooShort" value="Sisestage %s või rohkem tähemärki" client="1"/>
  <phrase id="LoadingMore" value="Veel laadimine..." class="spinner-border spinner-border-sm text-primary" client="1"/>
  <phrase id="MaximumSelected" value="Saate valida ainult %s üksust" client="1"/>
  <phrase id="NoResults" value="Tulemusi ei leitud" client="1"/>
  <phrase id="Searching" value="Otsimine..." class="spinner-border spinner-border-sm text-primary" client="1"/>
  <phrase id="RemoveAllItems" value="Eemalda kõik üksused" client="1"/>	
	<phrase id="RemoveItem" value="Eemalda üksust" client="1"/>
	</global>
</ew-language>

Post Reply