Romanian language file (v2023)

Tips submitted by ASP.NET Maker users
Post Reply
darkdragon
User
Posts: 135

Romanian language file (v2023)

Post by darkdragon »

Romanian translation for v2023.
includes additional phrases for Approvals (remove them or update english.xml accordingly)

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<ew-language version="20.0.0" id="ro-RO" name="Romanian" desc="Romanian" author="Business Apps">
<!--
  IMPORTANT NOTES:
  1. Language ID must be RFC 4646 language tags (which use hyphen, not underscore), e.g. en-US, fr-CA, fr-FR,
  2. Use .NET globalization and ICU, see https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/extensions/globalization-icu,
  3. Locale files are NOT used unless you save customized settings of a locale in the project.
-->
<global>
	<phrase id="2FADisabled" value="Autentificare cu doi factori dezactivată"/>
	<phrase id="2FAEnabled" value="Autentificare cu doi factori activată"/>
	<phrase id="2FAResetFailed" value="Dezactivare autentificare cu doi factori eșuată"/>
	<phrase id="2FAVerificationFailed" value="Verificare autentificare cu doi factori eșuată"/>
	<phrase id="Accept" value="Acceptă"/>
	<phrase id="ActionDeleted" value="Șters"/>
	<phrase id="ActionInserted" value="Inserat"/>
	<phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="Inserat (Grid-Adăugare)"/>
	<phrase id="ActionUpdated" value="Actualizat"/>
	<phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="Actualizat (Grid-Editare)"/>
	<phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="Actualizat (Multi-Actualizare)"/>
	<phrase id="ActivateAccount" value="Contul tău este activat"/>
	<phrase id="ActivateFailed" value="Activare eșuată"/>
	<phrase id="Add" value="Adăugați"/>
	<phrase id="AddBlankRow" value="Adăugați rând gol" class="fa-solid fa-plus ew-icon"/>
	<phrase id="AddBtn" value="Adăugați"/>
	<phrase id="AddEvent" value="Adăugați eveniment"/>
	<phrase id="AddLink" value="Adăugați" class="fa-solid fa-plus ew-icon"/>
	<phrase id="AddMasterDetailLink" value="Master/Detail Adăugare" class="icon-md-add ew-icon"/>
	<phrase id="AddSuccess" value="Adăugare cu succes"/>
	<phrase id="AdvancedSearch" value="Căutare avansată" class="icon-advanced-search ew-icon"/>
	<phrase id="AggregateColon" value=":"/>
	<phrase id="AggregateEqual" value="="/>
	<phrase id="AllRecords" value="Toate"/>
	<phrase id="AllWord" value="Toate cuvintele"/>
	<phrase id="AnyWord" value="Orice cuvânt"/>
	<phrase id="ApiTitle" value="REST API"/>
	<phrase id="Approve" value="Aprobă"/>
	<phrase id="ApproveBtn" value="Aprobă"/>
	<phrase id="ApproveCancelled" value="Aprobare anulată"/>
	<phrase id="ApproveFailed" value="Aprobare eșuată"/>
	<phrase id="ApproveLink" value="Aprobaă" class="fa-solid fa-check ew-icon"/>
	<phrase id="ApproveSelectAll" value="Aprobaă toate"/>
	<phrase id="ApproveSelectedLink" value="Aprobaă înregistrările selectate" class="icon-edit ew-icon"/>
	<phrase id="ApproveSuccess" value="Aprobare reușită"/>
	<phrase id="AuditTrailAutoLogin" value="autologare"/>
	<phrase id="AuditTrailFailedAttempt" value="încercare eșuată: %n"/>
	<phrase id="AuditTrailUserLoggedIn" value="utilizator deja logat"/>
	<phrase id="AuditTrailPasswordExpired" value="parolă expirată"/>
	<phrase id="AuditTrailLogin" value="logare"/>
	<phrase id="AuditTrailLogout" value="delogare"/>
	<phrase id="AutoLoginFailed" value="Auto logare eșuată"/>
	<phrase id="Average" value="Medie"/>
	<phrase id="BackToList" value="Înapoi la Listă"/>
	<phrase id="BackToLogin" value="Înapoi la pagina de logare"/>
	<phrase id="BackToMasterRecordPage" value="Înapoi la tabel master"/>
	<phrase id="BackupCodes" value="Coduri de backup (2FA)"/>
	<phrase id="BackupCodesMsg" value="Salvați codurile de backup într-un loc sigur dar accesibil. Puteți utiliza fiecare cod de backup o singură dată."/>
	<phrase id="BasicSearchKeyword" value="Cuvânt cheie de căutare"/>
	<phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** Începeți ștergerea în bloc ***"/>
	<phrase id="BatchDeleteRollback" value="*** Anulare ştergere lot ***"/>
	<phrase id="BatchDeleteSuccess" value="*** Ştergere lot reuşită ***"/>
	<phrase id="BatchInsertBegin" value="*** Începere inserare lot ***"/>
	<phrase id="BatchInsertRollback" value="*** Anulare inserare lot ***"/>
	<phrase id="BatchInsertSuccess" value="*** Inserare lot reuşită ***"/>
	<phrase id="BatchUpdateBegin" value="*** Începere actualizare lot ***"/>
	<phrase id="BatchUpdateRollback" value="*** Anulare actualizare lot ***"/>
	<phrase id="BatchUpdateSuccess" value="*** Actualizare lot reuşită ***"/>
	<phrase id="BlankOptionText" value=""/>
	<phrase id="BooleanNo" value="Nu"/>
	<phrase id="BooleanYes" value="Da"/>
	<phrase id="ButtonActions" value="Acțiuni" class="fa-solid fa-bars ew-icon"/>
	<phrase id="ButtonAddEdit" value="Adaugă/Editează" class="icon-addedit ew-icon"/>
	<phrase id="ButtonDetails" value="Maestru/Detalii" class="icon-master-detail ew-icon"/>
	<phrase id="ButtonExport" value="Exportă" class="fa-solid fa-download ew-icon"/>
	<phrase id="ButtonListOptions" value="Opțiuni" class="fa-solid fa-bars ew-icon"/>
	<phrase id="ButtonListOptionsCard" value="Opțiuni" class="fa-solid fa-ellipsis-vertical ew-icon"/>
	<phrase id="ButtonSearch" value="Caută" class="fa-solid fa-magnifying-glass ew-icon"/>
	<phrase id="CancelBtn" value="Anulare"/>
	<phrase id="CancelLink" value="Anulare" class="fa-solid fa-times ew-icon"/>
	<phrase id="ChangePassword" value="Schimbă parola"/>
	<phrase id="ChangePasswordMessage" value="Schimbă parola"/>
	<phrase id="ChangePasswordPage" value="Schimbă parola"/>
	<phrase id="ChangePasswordBtn" value="Schimbă"/>
	<phrase id="ChartExportError1" value="Imposibil de obținut imagine %t din %e"/>
	<phrase id="ChartExportError2" value="Lipsește numele fișierului"/>
	<phrase id="ChartExportError3" value="Directorul de încărcare nu există"/>
	<phrase id="ChartExportError4" value="Directorul de încărcare nu poate fi scris"/>
	<phrase id="ChartOrder" value="Ordonează după"/>
	<phrase id="ChartOrderXAsc" value="Etichete Ascendent"/>
	<phrase id="ChartOrderXDesc" value="Etichete Descendent"/>
	<phrase id="ChartOrderYAsc" value="Valori Ascendente"/>
	<phrase id="ChartOrderYDesc" value="Valori Descendente"/>
	<phrase id="ChooseFileBtn" value="Alege..."/>
	<phrase id="ChooseFile" value="Trage fișier aici sau apasă pentru încărcare"/>
	<phrase id="ChooseFiles" value="Trage fișiere aici sau apasă pentru încărcare"/>
	<phrase id="Clear" value="Curăță"/>
	<phrase id="ClickReCaptcha" value="Selectează checkbox-ul reCAPTCHA"/>
	<phrase id="ClickToDrillDown" value="Apasă pentru a se întoarce la detalii"/>
	<phrase id="CloseAccountBtn" value="Șterge datele și închide contul meu"/>
	<phrase id="CloseBtn" value="Închide"/>
	<phrase id="Columns" value="Coloane" class="fa-solid fa-table-columns ew-icon"/>
	<phrase id="Confirm" value="Confirmă"/>
	<phrase id="ConfirmBtn" value="Confirmă"/>
	<phrase id="ConfirmCancel" value="Vrei să anulezi?"/>
	<phrase id="ConfirmPassword" value="Confirmă parola"/>
	<phrase id="ConflictCancelLink" value="Anulare"/>
	<phrase id="CookieConsentTitle" value="Module cookie"/>
	<phrase id="CookieConsentSummary" value="Folosește această zonă pentru a rezuma politica ta de confidențialitate și folosire a cookie-urilor."/>
	<phrase id="Copy" value="Copiere"/>
	<phrase id="CopyLink" value="Copiere legătură" class="fa-regular fa-copy ew-icon"/>
	<phrase id="CopyToClipboard" value="Copiere în clipboard"/>
	<phrase id="CopiedToClipboard" value="Copiat în clipboard"/>
	<phrase id="Count" value="Număr"/>
	<phrase id="CountSelected" value="%s selectate"/>
	<phrase id="Crop" value="Decupare"/>
	<phrase id="CrosstabSummary" value="Sumar"/>
	<phrase id="CurrentFilters" value="Filtre curente:"/>
	<phrase id="CurrentPassword" value="Parola curentă:"/>
	<phrase id="CustomActionCompleted" value="'%s' completat"/>
	<phrase id="CustomActionCancelled" value="'%s' anulat"/>
	<phrase id="CustomActionFailed" value="'%s' eșuat"/>
	<phrase id="CustomActionNotAllowed" value="'%s' nu este permis"/>
	<phrase id="CustomView" value="CUSTOM VIEW"/>
	<phrase id="Danger" value="Eroare"/>
	<phrase id="Debug" value="Debug"/>
	<phrase id="Delete" value="Șterge"/>
	<phrase id="DeleteBtn" value="Șterge"/>
	<phrase id="DeleteCancelled" value="Ștergere anulată"/>
	<phrase id="DeleteConfirm" value="Sigur dorești să ștergi?"/>
	<phrase id="DeleteEventConfirm" value="Sigur dorești să ștergi acest eveniment?"/>
	<phrase id="DeleteFailed" value="Eșec la ștergerea înregistrărilor"/>
	<phrase id="DeleteFilter" value="Șterge filtru"/>
	<phrase id="DeleteFilterConfirm" value="Șterge filtrul %s?"/>
	<phrase id="DeleteLink" value="Șterge" class="fa-solid fa-trash ew-icon"/>
	<phrase id="DeleteSelectedLink" value="Șterge înregistrările selectate" class="fa-solid fa-trash ew-icon"/>
	<phrase id="DeleteRecordsFailed" value="Ștergerea a eșuat pentru înregistrările cu chei: %k"/>
	<phrase id="DeleteSuccess" value="Șters cu succes"/>
	<phrase id="DetailLink" value=""/>
	<phrase id="DetailCount" value="&lt;span class='badge bg-primary ew-detail-count-%c'&gt;%c&lt;/span&gt;"/>
	<phrase id="Details" value="Detalii"/>
	<phrase id="Disable2FA" value="Dezactivează autentificarea cu doi factori"/>
	<phrase id="Disable2FAConfirm" value="Sigur dorești să dezactivați autentificarea cu doi factori?"/>
	<phrase id="DisableNotifications" value="Dezactivează notificările"/>
	<phrase id="DisableNotificationsConfirm" value="Sigur doriți să dezactivați notificările?"/>
	<phrase id="DownloadBtn" value="Descarcă"/>
	<phrase id="DrillDownAllRecords" value="Toate înregistrările"/>
	<phrase id="DrillDownFilters" value="Filtre drill down:"/>
	<phrase id="DupIndex" value="Valoarea duplicată '%v' pentru index unic '%f'"/>
	<phrase id="DupKey" value="Cheia primară duplicată: '%f'"/>
	<phrase id="Edit" value="Editează"/>
	<phrase id="EditBtn" value="Editează"/>
	<phrase id="EditLink" value="Editează" class="fa-solid fa-pen ew-icon"/>
	<phrase id="EditSelectedLink" value="Editează înregistrările selectate" class="icon-grid-edit ew-icon"/>
	<phrase id="Email" value="Email"/>
	<phrase id="EmailAddress" value="Adresă de email"/>
	<phrase id="EmailFormSender" value="De la"/>
	<phrase id="EmailFormRecipient" value="Către"/>
	<phrase id="EmailFormCc" value="Cc"/>
	<phrase id="EmailFormBcc" value="Bcc"/>
	<phrase id="EmailFormSubject" value="Subiect"/>
	<phrase id="EmailFormMessage" value="Mesaj"/>
	<phrase id="EmailFormContentType" value="Trimite ca"/>
	<phrase id="EmailFormContentTypeUrl" value="URL"/>
	<phrase id="EmailFormContentTypeHtml" value="HTML"/>
	<phrase id="EmptyLabel" value="(Gol)"/>
	<phrase id="Enable2FA" value="Activează autentificarea in doi factori"/>
	<phrase id="EnableNotifications" value="Activează notificări"/>
	<phrase id="EnterFilterName" value="Introdu numele filtrului"/>
	<phrase id="EnterNewPassword" value="Vă rugăm să introduceți noua parolă"/>
	<phrase id="EnterOldPassword" value="Vă rugăm să introduceți parola veche"/>
	<phrase id="EnterPassword" value="Vă rugăm să introduceți parola"/>
	<phrase id="EnterRequiredField" value="Vă rugăm să introduceți câmpul necesar - %s"/>
	<phrase id="EnterSearchCriteria" value="Vă rugăm să introduceți criteriile de căutare"/>
	<phrase id="EnterSecurityCodeGoogle" value="Vă rugăm să introduceți codul de securitate din Google Authenticator (sau codul de backup)"/>
	<phrase id="EnterSecurityCodeEmail" value="Vă rugăm să introduceți parola unică trimisă la contul dvs. de email (sau codul de backup)"/>
	<phrase id="EnterSecurityCodeSms" value="Vă rugăm să introduceți parola unică trimisă la telefonul dvs. mobil (sau codul de backup)"/>
	<phrase id="EnterSecurityCode" value="Vă rugăm să introduceți parola unică pentru verificare"/>
	<phrase id="EnterOTPEmailAddress" value="Vă rugăm să introduceți contul dvs. de email pentru a primi parola unică"/>
	<phrase id="EnterOTPMobileNumber" value="Vă rugăm să introduceți numărul de telefon mobil pentru a primi parola unică"/>
	<phrase id="EnterUserName" value="Vă rugăm să introduceți numele de utilizator"/>
	<phrase id="EnterValidateCode" value="Vă rugăm să introduceți codul de validare"/>
	<phrase id="EnterProperSenderEmail" value="Depășiți numărul maxim de expeditori de email sau adresa de email incorectă"/>
	<phrase id="EnterProperRecipientEmail" value="Depășiți numărul maxim de destinatari de email sau adresa de email incorectă"/>
	<phrase id="EnterProperCcEmail" value="Depășiți numărul maxim de email-uri cc sau adresa de email incorectă"/>
	<phrase id="EnterProperBccEmail" value="Depășiți numărul maxim de email-uri bcc sau adresa de email incorectă"/>
	<phrase id="EnterSubject" value="Vă rugăm să introduceți subiectul"/>
	<phrase id="EnterValue" value="Vă rugăm să introduceți valoarea"/>
	<phrase id="EnterValue2" value="Vă rugăm să introduceți a doua valoare"/>
	<phrase id="Error" value="Eroare"/>
	<phrase id="ErrorOccurred" value="A intervenit o eroare în timp ce se procesa cererea dvs."/>
	<phrase id="ExactPhrase" value="Fraza exactă"/>
	<phrase id="ExceedMaxRetry" value="A depășit numărul maxim de încercări de conectare. Contul este blocat. Te rugăm să încerci din nou în %t minute"/>
	<phrase id="ExceedMaxEmailExport" value="A depășit numărul maxim de exporturi prin email. Te rugăm să încerci din nou mai târziu"/>
	<phrase id="ExportChart" value="Se exportă grafic:"/>
	<phrase id="ExportChartData" value="Se exportă datele graficului"/>
	<phrase id="ExportChartError" value="A eșuat exportul graficului:"/>
	<phrase id="ExportClassNotFound" value="Clasa de export nu a fost găsită"/>
	<phrase id="Exporting" value="Se exportă, te rugăm să aștepți…"/>
	<phrase id="ExportToCsv" value="Exportă la CSV" class="icon-csv ew-icon"/>
	<phrase id="ExportToEmail" value="Email" class="fa-regular fa-envelope ew-icon"/>
	<phrase id="ExportToExcel" value="Exportă la Excel" class="icon-excel ew-icon"/>
	<phrase id="ExportToHtml" value="Exportă la HTML" class="icon-html ew-icon"/>
	<phrase id="ExportToPDF" value="Exportă la PDF" class="icon-pdf ew-icon"/>
	<phrase id="ExportToWord" value="Exportă la Word" class="icon-word ew-icon"/>
	<phrase id="ExportToXml" value="Exportă la XML" class="icon-xml ew-icon"/>
	<phrase id="FailedToCreate" value="A eșuat crearea instanței"/>
	<phrase id="FailedToExport" value="A eșuat exportul"/>
	<phrase id="FailedToSendMail" value="A eșuat trimiterea email-ului"/>
	<phrase id="FieldName" value="Numele câmpului"/>
	<phrase id="FieldRequiredIndicator" value="" class="fa-solid fa-asterisk ew-required"/>
	<phrase id="FileNotFound" value="Fișierul nu a fost găsit"/>
	<phrase id="Filter" value="Filtru" class="fa-solid fa-filter"/>
	<phrase id="FilterAllRecords" value="Toate înregistrările"/>
	<phrase id="FilterCancel" value="Anulează"/>
	<phrase id="FilterName" value="Numele filtrului"/>
	<phrase id="FilterNoValue" value="Nu a fost selectată nicio valoare"/>
	<phrase id="FilterOK" value="OK"/>
	<phrase id="Filters" value="Filtre" class="fa-solid fa-filter ew-icon"/>
	<phrase id="ResetPasswordResponse" value="Veți primi instrucțiuni de recuperare a parolei curând dacă adresa dvs. de email este înregistrată."/>
	<phrase id="ResetPassword" value="Resetează parola"/>
	<phrase id="GeneratePassword" value="Generează parolă" class="fa-solid fa-bolt ew-icon"/>
	<phrase id="GetNewCodes" value="Obține noi coduri"/>
	<phrase id="GoBack" value="Mergi înapoi"/>
	<phrase id="GridAddCancelled" value="Adăugare Grid anulată"/>
	<phrase id="GridAddLink" value="Adăugare Grid" class="icon-grid-add ew-icon"/>
	<phrase id="GridCancelLink" value="Anulează" class="fa-solid fa-xmark ew-icon"/>
	<phrase id="GridEditCancelled" value="Editare Grid anulată"/>
	<phrase id="GridEditLink" value="Editare Grid" class="icon-grid-edit ew-icon"/>
	<phrase id="GridInsertLink" value="Inserare" class="fa-solid fa-check ew-icon"/>
	<phrase id="GridSaveLink" value="Salvare" class="fa-solid fa-check ew-icon"/>
	<phrase id="Group" value="Grupuri"/>
	<phrase id="GroupsPerPage" value="Grupuri pe pagină"/>
	<phrase id="Highlight" value="Evidențiere"/>
	<phrase id="HighlightBtn" value="Evidențiere" class="fa-solid fa-highlighter ew-icon"/>
	<phrase id="HomePage" value="Acasă" class="fa-solid fa-house ew-icon"/>
	<phrase id="Import" value="Import" class="fa-solid fa-upload ew-icon"/>
	<phrase id="ImportMaxFailuresExceeded" value="Numărul maxim de erori (%s) a fost depășit"/>
	<phrase id="ImportRowError" value="Importul rândului #%i a eșuat: %e"/>
	<phrase id="ImportInvalidFileExtension" value="Extensie de fișier nevalidă '%e'"/>
	<phrase id="ImportInvalidFieldName" value="Nume de câmp nevalid: %f"/>
	<phrase id="ImportInvalidFieldValue" value="Valoare nevalidă pentru câmpul '%f': %v"/>
	<phrase id="ImportNoHeaderRow" value="Nu există rând de antet pentru import"/>
	<phrase id="ImportResult" value="Procesate %c din %t înregistrări din %f (succes: %s, eșec: %e)"/>
	<phrase id="ImportSave" value="Înregistrările nu sunt salvate încă. Dacă acceptați rezultatele, apăsați butonul 'Salvare'."/>
	<phrase id="ImportServerError" value="Importul fișierelor încărcate a eșuat"/>
	<phrase id="ImportUploadError" value="Încărcarea %f a eșuat: %s"/>
	<phrase id="ImportUploadComplete" value="Încărcare completă, procesare fișier(e)…"/>
	<phrase id="ImportUploadProgress" value="Încărcare...(p%)"/>
	<phrase id="IncorrectCreditCard" value="Număr de card de credit incorect"/>
	<phrase id="IncorrectDate" value="Dată incorectă (%s)"/>
	<phrase id="IncorrectEmail" value="Email incorect"/>
	<phrase id="IncorrectField" value="Valoare incorectă pentru câmp"/>
	<phrase id="IncorrectFloat" value="Număr punct flotant incorect"/>
	<phrase id="IncorrectGUID" value="GUID incorect"/>
	<phrase id="IncorrectInteger" value="Număr întreg incorect"/>
	<phrase id="IncorrectMin" value="Numărul trebuie să fie mai mare sau egal cu %s"/>
	<phrase id="IncorrectMinDate" value="Data/Ora trebuie să fie ulterioară sau aceeași cu %s"/>
	<phrase id="IncorrectMax" value="Numărul trebuie să fie mai mic sau egal cu %s"/>
	<phrase id="IncorrectMaxDate" value="Data/Ora trebuie să fie mai devreme sau aceeași cu %s"/>
	<phrase id="IncorrectPhone" value="Număr de telefon incorect"/>
	<phrase id="IncorrectRange" value="Numărul trebuie să fie între %1 și %2"/>
	<phrase id="IncorrectRegExp" value="Expresia regulată nu se potrivește"/>
	<phrase id="IncorrectSecurityCode" value="Cod de securitate incorect"/>
	<phrase id="IncorrectSSN" value="Număr de siguranță socială incorect"/>
	<phrase id="IncorrectTime" value="Timp incorect (%s)"/>
	<phrase id="IncorrectUrl" value="URL invalid"/>
	<phrase id="IncorrectValidationCode" value="Cod de validare incorect, vă rugăm să introduceți din nou."/>
	<phrase id="IncorrectZip" value="Cod poștal incorect"/>
	<phrase id="Info" value="Informații"/>
	<phrase id="InlineAddLink" value="Adăugare inline" class="icon-inline-add ew-icon"/>
	<phrase id="InlineCopyLink" value="Copiere inline" class="icon-inline-copy ew-icon"/>
	<phrase id="InlineEditLink" value="Editare inline" class="icon-inline-edit ew-icon"/>
	<phrase id="InsertCancelled" value="Inserare anulată"/>
	<phrase id="InsertFailed" value="Inserare eșuată"/>
	<phrase id="InsertLink" value="Inserare" class="fa-solid fa-check ew-icon"/>
	<phrase id="InsertSuccess" value="Inserat cu succes"/>
	<phrase id="InvalidDate" value="Dată invalidă"/>
	<phrase id="InvalidKeyValue" value="Valoare cheie invalidă"/>
	<phrase id="InvalidRecord" value="Înregistrare invalidă! Cheia este nulă"/>
	<phrase id="InvalidPostRequest" value="Solicitare post invalidă"/>
	<phrase id="InvalidParameter" value="Parametru invalid"/>
	<phrase id="InvalidPassword" value="Parolă invalidă"/>
	<phrase id="InvalidPasswordChars" value="Parola nu trebuie să conțină &amp;, &lt;, &gt;, &quot; sau '"/>
	<phrase id="InvalidNewPassword" value="Parolă nouă invalidă"/>
	<phrase id="InvalidUidPwd" value="Nume de utilizator sau parolă incorecte"/>
	<phrase id="InvalidUsernameChars" value="Numele de utilizator nu trebuie să conțină &amp;, &lt;, &gt;, &quot; sau '"/>
	<phrase id="Language" value="Limbă"/>
	<phrase id="LearnMore" value="Aflați mai multe"/>
	<phrase id="LightboxTitle" value=""/>
	<phrase id="LightboxCurrent" value="imaginea {current} din {total}"/>
	<phrase id="LightboxPrevious" value="precedent"/>
	<phrase id="LightboxNext" value="următor"/>
	<phrase id="LightboxClose" value="închide"/>
	<phrase id="LightboxXhrError" value="Acest conținut nu a putut fi încărcat."/>
	<phrase id="LightboxImgError" value="Această imagine nu a putut fi încărcată."/>
	<phrase id="List" value=""/>
	<phrase id="ListActionButton" value="Acțiuni" class="fa-solid fa-ellipsis-vertical"/>
	<phrase id="Loading" value="Încărcare..."/>
	<phrase id="LocalRedirectOnly" value="Doar URL local este permis."/>
	<phrase id="Login" value="Autentificare" class="fa-solid fa-arrow-right-to-bracket ew-icon"/>
	<phrase id="LoginMicrosoft" value="Autentificare cu Azure" class="fa-brands fa-microsoft"/>
	<phrase id="LoginCancelled" value="Autentificare anulată"/>
	<phrase id="LoginFacebook" value="Autentificare cu Facebook" class="fa-brands fa-facebook-f"/>
	<phrase id="LoginSucceeded" value="Autentificare reușită, redirecționare…"/>
	<phrase id="LoginFailed" value="Autentificare cu %p nu a reușit"/>
	<phrase id="LoginGoogle" value="Autentificare cu Google" class="fa-brands fa-google"/>
	<phrase id="LoginMsg" value="Autentificați-vă pentru a începe sesiunea"/>
	<phrase id="LoginOptions" value="Opțiuni"/>
	<phrase id="LoginOr" value="- SAU -"/>
	<phrase id="LoginSaml" value="Autentificare cu SAML" class="fa-solid fa-user-shield"/>
	<phrase id="LoginPage" value="Autentificare"/>
	<phrase id="Login2FAPage" value="Autentificare (autentificare cu doi factori)"/>
	<phrase id="Logout" value="Deautentificare" class="fa-solid fa-arrow-right-from-bracket ew-icon"/>
	<phrase id="LookupTitle" value="Căutare - %s"/>
	<phrase id="MasterDetailCopyLink" value="Copiere Master/Detail" class="icon-md-copy ew-icon"/>
	<phrase id="MasterDetailEditLink" value="Editare Master/Detail" class="icon-md-edit ew-icon"/>
	<phrase id="MasterDetailListLink" value="Listă detalii" class="fa-solid fa-table-list ew-icon"/>
	<phrase id="MasterDetailViewLink" value="Vizualizare Master/Detail" class="icon-md-view ew-icon"/>
	<phrase id="MaxFileSize" value="Dimensiunea maximă a fișierului (%s octeți) a fost depășită."/>
	<phrase id="MismatchPassword" value="Parola nu se potrivește"/>
	<phrase id="MissingLookupTableName" value="Lipsește numele tabelului de căutare"/>
	<phrase id="MissingDisplayFieldName" value="Lipsește numele câmpului de afișare"/>
	<phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="Lipsește valoarea câmpului de afișare"/>
	<phrase id="MissingPDFObject" value="Obiect PDF lipsește"/>
	<phrase id="MissingUserLevelID" value="Lipsește ID-ul nivelului de utilizator"/>
	<phrase id="MissingUserLevelName" value="Lipsește numele nivelului de utilizator"/>
	<phrase id="MobileNumber" value="Număr de telefon mobil"/>
	<phrase id="MultiColumnCards" value="Vizualizare carduri" class="fa-solid fa-table-cells-large ew-icon"/>
	<phrase id="MultiColumnTable" value="Vizualizare tabel" class="fa-solid fa-table-list ew-icon"/>
	<phrase id="MultipleMasterDetails" value="Master/Detail" class="icon-master-detail ew-icon"/>
	<phrase id="NewPassword" value="Parolă nouă"/>
	<phrase id="Next" value="Următor"/>
	<phrase id="NoAddRecord" value="Nu există înregistrări de adăugat"/>
	<phrase id="NoFieldSelected" value="Niciun câmp selectat pentru actualizare"/>
	<phrase id="NoPermission" value="Nu aveți permisiunea de a accesa %s."/>
	<phrase id="NoAddPermission" value="Nu aveți permisiunea de a adăuga înregistrarea."/>
	<phrase id="NoChartData" value="Nu există date pentru afișare"/>
	<phrase id="NoDeletePermission" value="Nu aveți permisiunea de a șterge înregistrarea."/>
	<phrase id="NoDistinctColVals" value="Nu există valori unice pentru coloana SQL:"/>
	<phrase id="NoEditPermission" value="Nu aveți permisiunea de a edita înregistrarea."/>
	<phrase id="NoHtmlForm" value="Forma HTML nu a fost găsită"/>
	<phrase id="NoRecord" value="Nu s-au găsit înregistrări"/>
	<phrase id="NoRecordForKey" value="Nu s-a găsit înregistrarea pentru cheia ="/>
	<phrase id="NoReportOrCharts" value="Nu există rapoarte sau diagrame disponibile pentru această pagină."/>
	<phrase id="NoRecordSelected" value="Nu s-au selectat înregistrări"/>
	<phrase id="NoSubscription" value="Nu aveți nicio abonare"/>
	<phrase id="NoSubscriptions" value="Nu s-au găsit abonări"/>
	<phrase id="NoTableGenerated" value="Nu s-au generat tabele"/>
	<phrase id="Notice" value="Anunț"/>
	<phrase id="Notifications" value="Notificări" class="fa-solid fa-bell ew-icon"/>
	<phrase id="NotificationsDisabled" value="Notificările sunt dezactivate"/>
	<phrase id="NotificationsEnabled" value="Notificările sunt activate"/>
	<phrase id="NoUserLevel" value="Nu există setări de nivel de utilizator."/>
	<phrase id="NullLabel" value="(Nul)"/>
	<phrase id="Of" value="din"/>
	<phrase id="OKBtn" value="OK"/>
	<phrase id="Old" value="Vechi"/>
	<phrase id="OldPassword" value="Parola veche"/>
	<phrase id="OverwriteBtn" value="Suprascrie"/>
	<phrase id="OverwriteLink" value="Suprascrie"/>
	<phrase id="Page" value="Pagină"/>
	<phrase id="PageNotFound" value="Ruta '%p' nu a fost găsită."/>
	<phrase id="PagerFirst" value="Primul"/>
	<phrase id="PagerLast" value="Ultimul"/>
	<phrase id="PagerNext" value="Următor"/>
	<phrase id="PagerPrevious" value="Anterior"/>
	<phrase id="Password" value="Parolă"/>
	<phrase id="PasswordMask" value="********"/>
	<phrase id="PasswordRequest" value="Cerere parolă"/>
	<phrase id="PasswordChanged" value="Parola a fost schimbată"/>
	<phrase id="PasswordExpired" value="Parola a expirat. Vă rugăm să schimbați parola."/>
	<phrase id="PasswordStrength" value="Putere: %p"/>
	<phrase id="PasswordTooSimple" value="Parola dvs. este prea simplă"/>
	<phrase id="Permission" value="Permisiuni" class="fa-solid fa-user ew-icon"/>
	<phrase id="PermissionAdd" value="Adăugare/Copiere"/>
	<phrase id="PermissionAdmin" value="Admin"/>
	<phrase id="PermissionDelete" value="Ștergere"/>
	<phrase id="PermissionEdit" value="Editare"/>
	<phrase id="PermissionExport" value="Exportare"/>
	<phrase id="PermissionImport" value="Importare"/>
	<phrase id="PermissionListSearchView" value="Listare/Căutare/Vizualizare"/>
	<phrase id="PermissionList" value="Listare"/>
	<phrase id="PermissionLookup" value="Căutare"/>
	<phrase id="PermissionPush" value="Push"/>
	<phrase id="PermissionSearch" value="Cautare"/>
	<phrase id="PermissionView" value="Vizualizare"/>
	<phrase id="PersonalDataBtn" value="Date personale"/>
	<phrase id="PersonalDataContent" value="Contul dvs. conține date personale pe care ni le-ați furnizat. Această pagină vă permite să descărcați sau să ștergeți aceste date."/>
	<phrase id="PersonalDataDeleteFailure" value="A apărut o eroare neașteptată la ștergerea utilizatorului"/>
	<phrase id="PersonalDataDeleteSuccess" value="Datele personale au fost șterse cu succes"/>
	<phrase id="PersonalDataTitle" value="Date personale"/>
	<phrase id="PersonalDataWarning" value="Ștergerea acestor date va șterge permanent contul dvs., iar acest lucru nu poate fi recuperat."/>
	<phrase id="PleaseSelect" value="Vă rugăm să selectați"/>
	<phrase id="Prev" value="Anterior"/>
	<phrase id="PrimaryKeyUnspecified" value="Cheia principală nespecificată"/>
	<phrase id="PrinterFriendly" value="Pentru imprimantă" class="fa-solid fa-print ew-icon"/>
	<phrase id="PrivacyPolicy" value="Politica de confidențialitate"/>
	<phrase id="PrivacyPolicyContent" value="Folosiți această pagină pentru a detalia politica de confidențialitate a site-ului dvs."/>
	<phrase id="PushNotificationDefaultTitle" value="Notificare nouă"/>
	<phrase id="PushNotificationFormTitle" value="Titlu"/>
	<phrase id="PushNotificationFormBody" value="Corp"/>
	<phrase id="PushNotificationFailure" value="Nu s-au putut trimite notificări prin push (eroare = %f)"/>
	<phrase id="PushNotificationSent" value="Notificările prin push sunt trimise&lt;br&gt;(succes = %s, eșec = %f)"/>
	<phrase id="PushNotificationSuccess" value="Toate notificările prin push sunt trimise (succes = %s)"/>
	<phrase id="Quarter" value="Trimestru %q"/>
	<phrase id="QuarterShort" value="T%q"/>
	<phrase id="QueryBuilder" value="Constructor de interogări" class="fa-solid fa-sliders ew-icon"/>
	<phrase id="QuickSearchAuto" value="Auto"/>
	<phrase id="QuickSearchAutoShort" value=""/>
	<phrase id="QuickSearchAll" value="Toate cuvintele cheie"/>
	<phrase id="QuickSearchAllShort" value="Toate"/>
	<phrase id="QuickSearchAny" value="Orice cuvinte cheie"/>
	<phrase id="QuickSearchAnyShort" value="Orice"/>
	<phrase id="QuickSearchExact" value="Potrivire exactă"/>
	<phrase id="QuickSearchExactShort" value="Exact"/>
	<phrase id="Recipient" value="Destinatar(i)"/>
	<phrase id="Record" value="Înregistrare"/>
	<phrase id="RecordChangedByOtherUser" value="Datele au fost modificate de alt utilizator. Faceți clic pe [Reload] pentru a recupera datele modificate (datele dvs. din formular vor fi suprascrise) sau faceți clic pe [Overwrite] pentru a suprascrie datele modificate."/>
	<phrase id="RecordDeleted" value="înregistrări șterse"/>
	<phrase id="RecordInserted" value="înregistrări inserate"/>
	<phrase id="RecordUpdated" value="înregistrări actualizate"/>
	<phrase id="RecordsPerPage" value="Mărime pagină"/>
	<phrase id="Register" value="Înregistrare"/>
	<phrase id="RegisterBtn" value="Înregistrare"/>
	<phrase id="RegisterSuccess" value="Înregistrarea a reușit"/>
	<phrase id="RegisterSuccessActivate" value="Înregistrarea a reușit. Un email a fost trimis la adresa ta de email, te rugăm să accesezi link-ul din email pentru a activa contul."/>
	<phrase id="RegisterPage" value="Înregistrare"/>
	<phrase id="RelatedRecordRequired" value="Nu puteți adăuga sau actualiza un înregistrare deoarece valoarea cheii străine nu există în tabela principală '%t'"/>
	<phrase id="RelatedRecordExists" value="Nu puteți șterge un înregistrare deoarece înregistrările conexe există în tabela detalii '%t'"/>
	<phrase id="ReloadBtn" value="Reîncarcă"/>
	<phrase id="ReloadLink" value="Reîncarcă"/>
	<phrase id="RememberMe" value="Ține-mă minte"/>
	<phrase id="Remove" value="Șterge"/>
	<phrase id="Replace" value="Înlocuiește"/>
	<phrase id="Report" value="Raport"/>
	<phrase id="ResetPwd" value="Resetează Parola"/>
	<phrase id="ResetPwdTitle" value="Resetează Parola"/>
	<phrase id="ResendRegisterEmailBtn" value="Retrimite emailul de înregistrare"/>
	<phrase id="ResendRegisterEmailSuccess" value="Emailul de înregistrare pentru utilizatorul '%u' a fost retrimis"/>
	<phrase id="ResendRegisterEmailFailure" value="Eșuare la retrimiterea emailului de înregistrare pentru utilizatorul '%u'"/>
	<phrase id="Reset" value="Resetează"/>
	<phrase id="ResetAllFilter" value="Resetează toate filtrele" class="icon-reset-search ew-icon"/>
	<phrase id="ResetConcurrentUserBtn" value="Resetează sesiunea utilizatorului concurrent"/>
	<phrase id="ResetConcurrentUserSuccess" value="Sesiunea pentru utilizatorul '%u' a fost resetată"/>
	<phrase id="ResetConcurrentUserFailure" value="Eșuare la resetarea sesiunii pentru utilizatorul '%u'"/>
	<phrase id="ResetLoginRetryBtn" value="Resetează numărul de încercări de conectare"/>
	<phrase id="ResetLoginRetrySuccess" value="Numărul de încercări de conectare pentru utilizatorul '%u' a fost resetat"/>
	<phrase id="ResetLoginRetryFailure" value="Eșuare la resetarea numărului de încercări de conectare pentru utilizatorul '%u'"/>
	<phrase id="ResetSearchBtn" value="Resetează" class="icon-reset-search ew-icon"/>
	<phrase id="ResetSearch" value="Resetează"/>
	<phrase id="ResetUserSecretBtn" value="Resetează secretul utilizatorului"/>
	<phrase id="ResetUserSecretSuccess" value="Secretul utilizatorului pentru '%u' a fost resetat"/>
	<phrase id="ResetUserSecretFailure" value="Eșuare la resetarea secretului utilizatorului pentru '%u'"/>
	<phrase id="RptAvg" value="MED"/>
	<phrase id="RptCnt" value="NUMĂR"/>
	<phrase id="RptDtlRec" value="înregistrări detaliate"/>
	<phrase id="RptGrandSummary" value="Rezumat General"/>
	<phrase id="RptMax" value="MAX"/>
	<phrase id="RptMin" value="MIN"/>
	<phrase id="RptPageSummary" value="Rezumat Pagina"/>
	<phrase id="RptSum" value="SUM"/>
	<phrase id="RptSumHead" value="Sumar pentru %c: %v"/>
	<phrase id="SaveBtn" value="Salvează"/>
	<phrase id="SaveCurrentFilter" value="Salvează filtrul curent"/>
	<phrase id="Scan2FAQrCode" value="După ce ați instalat Google Authenticator, scanați codul QR de mai sus și introduceți codul de verificare"/>
	<phrase id="Search" value="Caută"/>
	<phrase id="SearchBtn" value="Caută"/>
	<phrase id="SearchLink" value="Caută" class="fa-solid fa-magnifying-glass ew-icon"/>
	<phrase id="SearchPanel" value="Panoul de căutare"/>
	<phrase id="SecurityCode" value="Cod de securitate"/>
	<phrase id="SecurityCodeVerified" value="Codul de securitate verificat, se redirectionează…"/>
	<phrase id="SelectAll" value="Selectează tot"/>
	<phrase id="SelectBtn" value="Selectează"/>
	<phrase id="SendEmailBtn" value="Trimite"/>
	<phrase id="SendEmailSuccess" value="E-mail trimis cu succes"/>
	<phrase id="Sender" value="Expeditor"/>
	<phrase id="SendOTP" value="Trimite parolă unică"/>
	<phrase id="SendOTPConfirm" value="Sigur doriți să trimiteți parola unică?"/>
	<phrase id="SendOTPSuccess" value="Parola unică a fost trimisă cu succes."/>
	<phrase id="SendOTPFailed" value="Parola unică nu a fost trimisă cu eroarea: %e"/>
	<phrase id="SendOTPSkipped" value="Parola unică este sărită pentru cont invalid '%a' al utilizatorului '%u'"/>
	<phrase id="SendOTPCancelled" value="Parola unică este anulată de către utilizator"/>
	<phrase id="SendPushNotification" value="Trimite notificări push" class="fa-solid fa-bell ew-icon"/>
	<phrase id="SendPushNotificationBtn" value="Trimite"/>
	<phrase id="SendPushNotificationsToAll" value="Nu au fost selectate abonări. Trimite notificări push tuturor?"/>
	<phrase id="SendPwd" value="Trimite"/>
	<phrase id="SequenceNumber" value="%s."/>
	<phrase id="ServerCommunicationError" value="A apărut o eroare la comunicarea cu server-ul."/>
	<phrase id="ServerError" value="A apărut o eroare internă în timpul procesării solicitării dvs."/>
	<phrase id="SessionWillExpire" value="Sesiunea dvs. va expira în %s secunde. Faceți clic pe OK pentru a continua sesiunea."/>
	<phrase id="SessionExpired" value="Sesiunea dvs. a expirat."/>
	<phrase id="SetPasswordExpiredBtn" value="Setare parolă expirată"/>
	<phrase id="SetPasswordExpiredSuccess" value="Parola pentru utilizatorul '%u' a fost setată ca expirată"/>
	<phrase id="SetPasswordExpiredFailure" value="Nu a reușit să seteze parola pentru utilizatorul '%u' ca expirată"/>
	<phrase id="ShowAllBtn" value="Arată tot" class="icon-reset-search ew-icon"/>
	<phrase id="ShowAll" value="Arată tot"/>
	<phrase id="Skip" value="Sari peste"/>
	<phrase id="SortUp" value="Ascendent" class="fa-solid fa-sort-up"/>
	<phrase id="SortDown" value="Descendent" class="fa-solid fa-sort-down"/>
	<phrase id="Subject" value="Subiect"/>
	<phrase id="Success" value="Succes"/>
	<phrase id="Summary" value="Rezumat"/>
	<phrase id="SummaryColon" value=":"/>
	<phrase id="Table" value="TABEL"/>
	<phrase id="Tables" value="Tabele"/>
	<phrase id="To" value="către"/>
	<phrase id="Top" value="Top"/>
	<phrase id="Total" value="Total"/>
	<phrase id="UnauthorizedUserID" value="Utilizatorul curent (%c) nu este autorizat să atribuie ID-ul utilizatorului (%u)."/>
	<phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="Utilizatorul curent (%c) nu este autorizat să atribuie ID-ul părintelui utilizatorului (%p)."/>
	<phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="Utilizatorul curent (%c) nu este autorizat să insereze înregistrarea. Filtru Master: %f"/>
	<phrase id="UnsupportedBrowser" value="Browser-ul dvs. nu este acceptat de această pagină"/>
	<phrase id="Update" value="Actualizează"/>
	<phrase id="UpdateBtn" value="Actualizează"/>
	<phrase id="UpdateCancelled" value="Actualizare anulată"/>
	<phrase id="UpdateFailed" value="Actualizare eșuată"/>
	<phrase id="UpdateLink" value="Actualizează" class="fa-solid fa-check ew-icon"/>
	<phrase id="UpdateSelectedLink" value="Actualizați înregistrările selectate" class="fa-solid fa-pen ew-icon"/>
	<phrase id="UpdateSomeRecordsFailed" value="Actualizare eșuată pentru înregistrările cu cheile: %k"/>
	<phrase id="UpdateSuccess" value="Actualizat cu succes"/>
	<phrase id="Uploading" value="Se încarcă..."/>
	<phrase id="UploadStart" value="Începeți"/>
	<phrase id="UploadCancel" value="Anulați"/>
	<phrase id="UploadDelete" value="Ștergeți"/>
	<phrase id="UploadOverwrite" value="Suprascrieți fișierul vechi?"/>
	<phrase id="UploadErrorMaxFileSize" value="Fișierul este prea mare"/>
	<phrase id="UploadErrorMinFileSize" value="Fișierul este prea mic"/>
	<phrase id="UploadErrorAcceptFileTypes" value="Tip de fișier neacceptat"/>
	<phrase id="UploadErrorMaxNumberOfFiles" value="A fost depășit numărul maxim de fișiere"/>
	<phrase id="UploadErrorMaxWidth" value="Imaginea depășește lățimea maximă"/>
	<phrase id="UploadErrorMinWidth" value="Imaginea necesită o lățime minimă"/>
	<phrase id="UploadErrorMaxHeight" value="Imaginea depășește înălțimea maximă"/>
	<phrase id="UploadErrorMinHeight" value="Imaginea necesită o înălțime minimă"/>
	<phrase id="UploadErrorMaxFileLength" value="Lungimea totală a numelor fișierelor depășește lungimea câmpului"/>
	<phrase id="UserAdministrator" value="Administrator"/>
	<phrase id="UserAnonymous" value="Anonymus"/>
	<phrase id="UserDefault" value="Implicit"/>
	<phrase id="UserEmail" value="E-mail"/>
	<phrase id="UserExists" value="Utilizatorul există deja"/>
	<phrase id="UserLevel" value="rol:"/>
	<phrase id="UserLevelAdministratorName" value="Numele rolului pentru nivelul -1 trebuie să fie 'Administrator'"/>
	<phrase id="UserLevelAnonymousName" value="Numele rolului pentru nivelul -2 trebuie să fie 'Anonymus'"/>
	<phrase id="UserLevelPermission" value="Permisiuni rol"/>
	<phrase id="UserLevelIDInteger" value="ID-ul rolului trebuie să fie un număr întreg"/>
	<phrase id="UserLevelDefaultName" value="Numele rolului pentru nivelul 0 trebuie să fie 'Implicit'"/>
	<phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="ID-ul rolului definit de utilizator trebuie să fie mai mare decât 0"/>
	<phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="Numele rolului definit de utilizator nu poate fi 'Anonymus', 'Administrator' sau 'Implicit'"/>
	<phrase id="UserLoggedIn" value="Utilizatorul '%u' este deja autentificat"/>
	<phrase id="UserName" value="Nume utilizator"/>
	<phrase id="UserNotFound" value="Utilizatorul '%u' nu a fost găsit"/>
	<phrase id="UserProfileCorrupted" value="Profilul utilizatorului este corupt. Vă rugăm să vă deconectați și să vă reconectați"/>
	<phrase id="ValueNotExist" value="Valoarea nu există"/>
	<phrase id="Verify" value="Verifică"/>
	<phrase id="View" value="Vizualizează"/>
	<phrase id="ViewImageGallery" value="Click pentru a vizualiza imaginea"/>
	<phrase id="ViewLink" value="Vizualizează" class="icon-view ew-icon"/>
	<phrase id="ViewPageAddLink" value="Adaugă" class="fa-solid fa-plus ew-icon"/>
	<phrase id="ViewPageCopyLink" value="Copiază" class="fa-regular fa-copy ew-icon"/>
	<phrase id="ViewPageDeleteLink" value="Șterge" class="fa-solid fa-trash ew-icon"/>
	<phrase id="ViewPageDetailLink"/>
	<phrase id="ViewPageEditLink" value="Editează" class="fa-solid fa-pen ew-icon"/>
	<phrase id="Warning" value="Atenționare"/>
	<phrase id="Week" value="Săptămână"/>
	<phrase id="WrongFileType" value="Tipul de fișier nu este permis."/>
	<phrase id="Year" value="An"/>
	<phrase id="=" value="&amp;nbsp;"/>
	<phrase id="EQUAL" value="="/>
	<phrase id="IN" value="în"/>
	<phrase id="NOT IN" value="nu este în"/>
	<phrase id="&lt;&gt;" value="&amp;lt;&amp;gt;"/>
	<phrase id="&lt;" value="&amp;lt;"/>
	<phrase id="&lt;=" value="&amp;lt;="/>
	<phrase id="&gt;" value="&amp;gt;"/>
	<phrase id="&gt;=" value="&amp;gt;="/>
	<phrase id="LIKE" value="conține"/>
	<phrase id="NOT LIKE" value="nu conține"/>
	<phrase id="STARTS WITH" value="începe cu"/>
	<phrase id="NOT STARTS WITH" value="nu începe cu"/>
	<phrase id="ENDS WITH" value="se termină cu"/>
	<phrase id="NOT ENDS WITH" value="nu se termină cu"/>
	<phrase id="IS EMPTY" value="este gol"/>
	<phrase id="IS NOT EMPTY" value="nu este gol"/>
	<phrase id="IS NULL" value="este null"/>
	<phrase id="IS NOT NULL" value="nu este null"/>
	<phrase id="BETWEEN" value="între"/>
	<phrase id="NOT BETWEEN" value="nu între"/>
	<phrase id="AND" value="și"/>
	<phrase id="OR" value="sau"/>
<!-- Advanced Filter --><!-- v2020 -->
	<phrase id="Future" value="Viitor"/>
	<phrase id="Past" value="Trecut"/>
	<phrase id="Last14Days" value="Ultimele 14 zile"/>
	<phrase id="Last30Days" value="Ultimele 30 de zile"/>
	<phrase id="Last7Days" value="Ultimele 7 zile"/>
	<phrase id="Next14Days" value="Următoarele 14 zile"/>
	<phrase id="Next30Days" value="Următoarele 30 de zile"/>
	<phrase id="Next7Days" value="Următoarele 7 zile"/>
	<phrase id="Today" value="Astăzi"/>
	<phrase id="Tomorrow" value="Mâine"/>
	<phrase id="Yesterday" value="Ieri"/>
	<phrase id="LastMonth" value="Luna trecută"/>
	<phrase id="NextMonth" value="Luna viitoare"/>
	<phrase id="ThisMonth" value="Această lună"/>
	<phrase id="LastTwoWeeks" value="Ultimele două săptămâni"/>
	<phrase id="LastWeek" value="Săptămâna trecută"/>
	<phrase id="NextTwoWeeks" value="Următoarele două săptămâni"/>
	<phrase id="NextWeek" value="Următoarea săptămână"/>
	<phrase id="ThisWeek" value="Această săptămână"/>
	<phrase id="LastYear" value="Anul trecut"/>
	<phrase id="NextYear" value="Anul viitor"/>
	<phrase id="ThisYear" value="Acest an"/>
<!-- Exceptions --><!-- v2022-->
	<phrase id="400" value="Solicitare incorectă"/>
	<phrase id="400Desc" value="Server-ul nu poate sau nu va procesa solicitarea datorită unei erori aparente a clientului."/>
	<phrase id="401" value="Neautorizat"/>
	<phrase id="401Desc" value="Solicitarea necesită autentificare validă a utilizatorului."/>
	<phrase id="403" value="Interzis"/>
	<phrase id="403Desc" value="Nu aveți permisiunea să efectuați operația solicitată."/>
	<phrase id="404" value="Nu a fost găsit"/>
	<phrase id="404Desc" value="Resursa solicitată nu a putut fi găsită. Verificați URI-ul și încercați din nou."/>
	<phrase id="405" value="Metoda nu este permisă"/>
	<phrase id="405Desc" value="Metoda de solicitare nu este acceptată pentru resursa solicitată."/>
	<phrase id="500" value="Eroare de server intern"/>
	<phrase id="500Desc" value="S-a întâlnit o condiție neașteptată care a împiedicat server-ul să îndeplinească solicitarea."/>
	<phrase id="501" value="Implementare nereușită"/>
	<phrase id="501Desc" value="Server-ul nu suportă funcționalitatea necesară pentru a îndeplini solicitarea."/>
<!-- DO NOT change letter case of the following IDs! -->
<!-- Datetime Picker --><!-- v2023 -->
	<datetimepicker>
	  <phrase id="today" value="Mergi la astăzi"/>,
	  <phrase id="clear" value="Șterge selecția"/>,
	  <phrase id="close" value="Închideți selectorul"/>,
	  <phrase id="selectMonth" value="Selectați luna"/>,
	  <phrase id="previousMonth" value="Luna anterioară"/>,
	  <phrase id="nextMonth" value="Luna următoare"/>,
	  <phrase id="selectYear" value="Selectați anul"/>,
	  <phrase id="previousYear" value="Anul anterior"/>,
	  <phrase id="nextYear" value="Anul următor"/>,
	  <phrase id="selectDecade" value="Selectați Deceniu"/>,
	  <phrase id="previousDecade" value="Deceniu anterior"/>,
	  <phrase id="nextDecade" value="Deceniu următor"/>,
	  <phrase id="previousCentury" value="Secolul anterior"/>,
	  <phrase id="nextCentury" value="Secolul următor"/>,
	  <phrase id="pickHour" value="Alegeți ora"/>,
	  <phrase id="incrementHour" value="Crește ora"/>,
	  <phrase id="decrementHour" value="Scade ora"/>,
	  <phrase id="pickMinute" value="Alegeți minutul"/>,
	  <phrase id="incrementMinute" value="Crește minutul"/>,
	  <phrase id="decrementMinute" value="Scade minutul"/>,
	  <phrase id="pickSecond" value="Alegeți secunda"/>,
	  <phrase id="incrementSecond" value="Crește secunda"/>,
	  <phrase id="decrementSecond" value="Scade secunda"/>,
	  <phrase id="toggleMeridiem" value="Comutare Meridiem"/>,
	  <phrase id="selectTime" value="Selectați timpul"/>,
	  <phrase id="selectDate" value="Selectați data"/>
	</datetimepicker>
<!-- Select2 --><!-- v2022 -->
	<select2>
	  <phrase id="errorLoading" value="Rezultatele nu au putut fi încărcate."/>
	  <phrase id="inputTooLong" value="Vă rugăm să ștergeți %s caracter(e) "/>
	  <phrase id="inputTooShort" value="Vă rugăm să introduceți %s sau mai multe caractere"/>
	  <phrase id="loadingMore" value="Încărcarea mai multor..."/>
	  <phrase id="maximumSelected" value="Puteți selecta doar %s element(e)"/>
	  <phrase id="noResults" value="Niciun rezultat găsit"/>
	  <phrase id="searching" value="Se caută..."/>
	  <phrase id="removeAllItems" value="Ștergeți toate elementele"/>
	  <phrase id="removeItem" value="Ștergeți element"/>
	  <phrase id="search" value="Căutare"/>
	</select2>
<!-- jQuery Query Builder --><!-- v2023 -->
  <querybuilderjs>
		<phrase id="add_rule" value="Adaugă regula"/>
		<phrase id="add_group" value="Adaugă grup"/>
		<phrase id="delete_rule" value="Șterge"/>
		<phrase id="delete_group" value="Șterge"/>
		<phrase id="invert" value="Inversează"/>
		<phrase id="NOT" value="NU"/>
		<conditions>
			<phrase id="AND" value="ȘI"/>
			<phrase id="OR" value="SAU"/>
		</conditions>
		<operators>
			<phrase id="equal" value="="/>
			<phrase id="not_equal" value="&amp;lt;&amp;gt;"/>
			<phrase id="in" value="în"/>
			<phrase id="not_in" value="nu în"/>
			<phrase id="less" value="&amp;lt;"/>
			<phrase id="less_or_equal" value="&amp;lt;="/>
			<phrase id="greater" value="&amp;gt;"/>
			<phrase id="greater_or_equal" value="&amp;gt;="/>
			<phrase id="between" value="între"/>
			<phrase id="not_between" value="nu între"/>
			<phrase id="begins_with" value="începe cu"/>
			<phrase id="not_begins_with" value="nu începe cu"/>
			<phrase id="contains" value="conține"/>
			<phrase id="not_contains" value="nu conține"/>
			<phrase id="ends_with" value="se termină cu"/>
			<phrase id="not_ends_with" value="nu se termină cu"/>
			<phrase id="is_empty" value="este gol"/>
			<phrase id="is_not_empty" value="nu este gol"/>
			<phrase id="is_null" value="este nul"/>
			<phrase id="is_not_null" value="nu este nul"/>
		</operators>
		<errors>
			<phrase id="no_filter" value="Niciun filtru selectat"/>
			<phrase id="empty_group" value="Grupul este gol"/>
			<phrase id="radio_empty" value="Nicio valoare selectată"/>
			<phrase id="checkbox_empty" value="Nicio valoare selectată"/>
			<phrase id="select_empty" value="Nicio valoare selectată"/>
			<phrase id="string_empty" value="Valoare goală"/>
			<phrase id="string_exceed_min_length" value="Trebuie să conțină cel puțin {0} caractere"/>
			<phrase id="string_exceed_max_length" value="Nu trebuie să conțină mai mult de {0} caractere"/>
			<phrase id="string_invalid_format" value="Format invalid ({0})"/>
			<phrase id="number_nan" value="Nu este un număr"/>
			<phrase id="number_not_integer" value="Nu este un număr întreg"/>
			<phrase id="number_not_double" value="Nu este un număr real"/>
			<phrase id="number_exceed_min" value="Trebuie să fie mai mare decât {0}"/>
			<phrase id="number_exceed_max" value="Trebuie să fie mai mic decât {0}"/>
			<phrase id="number_wrong_step" value="Trebuie să fie un multiple de {0}"/>
			<phrase id="number_between_invalid" value="Valori nevalide, {0} este mai mare decât {1}"/>
			<phrase id="datetime_empty" value="Valoare goală"/>
			<phrase id="datetime_invalid" value="Format de dată invalid ({0})"/>
			<phrase id="datetime_exceed_min" value="Trebuie să fie după {0}"/>
			<phrase id="datetime_exceed_max" value="Trebuie să fie înainte de {0}"/>
			<phrase id="datetime_between_invalid" value="Valori nevalide, {0} este mai mare decât {1}"/>
			<phrase id="boolean_not_valid" value="Nu este un boolean"/>'
			<phrase id="operator_not_multiple" value="Operatorul '{1}' nu poate accepta valori multiple"/>
		</errors>
  </querybuilderjs>
<!-- FullCalendar --><!-- v2023 -->
	<fullcalendar>
    <week>
      <phrase id="dow" value="0"/><!-- Integer. Day of the week. Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, etc. -->
      <phrase id="doy" value="4"/><!-- Integer. Day of year. Number of days need to be within the year to be considered the first week -->
    </week>
    <buttonText>
      <phrase id="prev" value="anterior"/>
      <phrase id="next" value="următor"/>
      <phrase id="prevYear" value="anul anterior"/>
      <phrase id="nextYear" value="anul următor"/>
      <phrase id="year" value="an"/>
      <phrase id="today" value="astăzi"/>
      <phrase id="month" value="lună"/>
      <phrase id="week" value="săptămână"/>
      <phrase id="day" value="zi"/>
      <phrase id="list" value="listă"/>
    </buttonText>
     <buttonHints>
      <phrase id="prev" value="Anterior $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
      <phrase id="next" value="Următor $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
    </buttonHints>
    <phrase id="weekText" value="S"/>
    <phrase id="weekTextLong" value="Săptămână"/>
    <phrase id="closeHint" value="Închide"/>
    <phrase id="timeHint" value="Timp"/>
    <phrase id="eventHint" value="Eveniment"/>
    <phrase id="allDayText" value="toată ziua"/>
    <phrase id="moreLinkText" value="mai mult"/>
    <phrase id="noEventsText" value="Nu sunt evenimente de afișat"/>
    <phrase id="viewHint" value="vizualizare $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
    <phrase id="navLinkHint" value="Mergi la $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
  </fullcalendar>
</global>
</ew-language>

darkdragon
User
Posts: 135

Post by darkdragon »

Missing value attribute on the following phrase:

	<phrase id="ViewPageDetailLink" value=""/>

Post Reply