Turkish Language (v2023)

Tips submitted by PHPMaker users
Post Reply
yusufnalbantoglu
User
Posts: 12

Turkish Language (v2023)

Post by yusufnalbantoglu »

<?xml version="1.0"?>
<ew-language version="19.7.0" id="tr-TR" name="Turkish" desc="Turkish" author="Ayez 360">
<!-- 
  IMPORTANT NOTES:
  1. Language ID must be RFC 4646 language tags (which use hyphen, not underscore), e.g. en-US, fr-CA, fr-FR,
  2. Requires PHP Internationalization extension (Intl), see https://www.php.net/manual/en/book.intl.php,
  3. Locale files are NOT used unless you save customized settings of a locale in the project.
-->
<global>
	<phrase id="2FADisabled" value="İki faktörlü kimlik doğrulama devre dışı bırakıldı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="2FAEnabled" value="İki faktörlü kimlik doğrulama etkin"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="2FAResetFailed" value="İki faktörlü kimlik doğrulama devre dışı bırakılamadı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="2FAVerificationFailed" value="İki faktörlü kimlik doğrulaması başarısız"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Accept" value="Kabul Et"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ActionDeleted" value="Silindi"/>
	<phrase id="ActionInserted" value="Eklendi"/>
	<phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="Eklendi (Satıriçi ekleme)"/>
	<phrase id="ActionUpdated" value="Güncellendi"/>
	<phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="Güncellendi (Satıriçi düzenleme)"/>
	<phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="Güncellendi (Çoklu güncelleme)"/>
	<phrase id="ActivateAccount" value="Hesabınız etkinleştirildi"/>
	<phrase id="ActivateFailed" value="Etkinleştirme başarısız"/>
	<phrase id="Add" value="Ekle"/>
  <phrase id="AddBlankRow" value="Boş satır ekle" class="fa-solid fa-plus ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="AddBtn" value="Ekle"/><!-- v2018 -->
  <phrase id="AddEvent" value="Etkinlik ekle"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="AddLink" value="Ekle" class="fa-solid fa-plus ew-icon"/><!-- v2023 -->	<phrase id="AddMasterDetailLink" value="Ana/Detay Ekle" class="fa fa-plus ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="AddSuccess" value="Kayıt eklendi"/>
  <phrase id="AdvancedSearch" value="Gelişmiş Arama" class="icon-advanced-search ew-icon"/><!-- v2023 -->	
	<phrase id="AggregateColon" value=": "/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="AggregateEqual" value="="/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="AllRecords" value="Hepsi"/>
	<phrase id="AllWord" value="Kelimelerin tümü"/>
	<phrase id="AnyWord" value="Herhangi bir kelime"/>
	<phrase id="ApiTitle" value="REST API"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="AuditTrailAutoLogin" value="Oturum açık kalsın"/>
	<phrase id="AuditTrailFailedAttempt" value="%n. başarısız deneme"/>
	<phrase id="AuditTrailUserLoggedIn" value="Kullanıcı zaten giriş yapmış"/>
	<phrase id="AuditTrailPasswordExpired" value="parolanızın süresi doldu"/>
	<phrase id="AuditTrailLogin" value="Sisteme Giriş"/>
	<phrase id="AuditTrailLogout" value="Sistemden Çıkış"/>
	<phrase id="AutoLoginFailed" value="Otomatik giriş başarısız"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="Average" value="Ortalama"/>
	<phrase id="BackToList" value="Listeye dön"/>
	<phrase id="BackToLogin" value="Giriş sayfasına dön"/>
	<phrase id="BackToMasterRecordPage" value="Ana tabloya dön"/>
	<phrase id="BackupCodes" value="Yedekleme Kodlaeı (2FA)"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="BackupCodesMsg" value="Yedek kodlarınızı güvenli ancak erişilebilir bir yere kaydedin. Her yedek kodu yalnızca bir kez kullanabilirsiniz."/><!-- v2022 -->
  <phrase id="BasicSearchKeyword" value="Anahtar kelime ara"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** Toplu sil baslat ***"/>
	<phrase id="BatchDeleteRollback" value="*** Toplu silmeyi geri al ***"/>
	<phrase id="BatchDeleteSuccess" value="*** Toplu silme başarılı ***"/>
	<phrase id="BatchInsertBegin" value="*** Toplu ekleme başlat ***"/>
	<phrase id="BatchInsertRollback" value="*** Toplu eklemeyi geri al ***"/>
	<phrase id="BatchInsertSuccess" value="*** Toplu ekleme başarılı ***"/>
	<phrase id="BatchUpdateBegin" value="*** Toplu güncelleme başlat ***"/>
	<phrase id="BatchUpdateRollback" value="*** Toplu güncelleme geri al ***"/>
	<phrase id="BatchUpdateSuccess" value="*** Toplu güncelleme başarılı ***"/>
	<phrase id="BlankOptionText" value="&amp;nbsp;"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="BooleanNo" value="Hayır"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="BooleanYes" value="Evet"/><!-- v2020 (report) -->
  <phrase id="ButtonActions" value="Eylemler" class="fa-solid fa-bars ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="ButtonActions" value="İşlemler" class="icon-options ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ButtonAddEdit" value="Ekle/Düzenle" class="icon-addedit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ButtonDetails" value="Geniş Özet Görünümü" class="icon-master-detail ew-icon"/><!-- v11 -->
  <phrase id="ButtonExport" value="Dışa Aktar" class="fa-solid fa-download ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ButtonListOptions" value="Seçenekler" class="fa-solid fa-bars ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ButtonListOptionsCard" value="Seçenekler" class="fa-solid fa-ellipsis-vertical ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ButtonSearch" value="Arama" class="fa-solid fa-magnifying-glass ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="CancelBtn" value="Vazgeç"/><!-- v2017 -->
  <phrase id="CancelLink" value="Vazgeç" class="fa-solid fa-times ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="ChangePassword" value="Parola Değiştir"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="ChangePasswordMessage" value="Parola Değiştir"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ChangePasswordPage" value="Parola Değiştirme"/>
	<phrase id="ChangePasswordBtn" value="Değiştir"/>
	<phrase id="ChartExportError1" value="%e den %t resim alınamıyor."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ChartExportError2" value="Dosya adı eksik."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ChartExportError3" value="Yükleme klasörü mevcut değil."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ChartExportError4" value="Yükleme klasörü yazılabilir değil."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ChartOrder" value="Sıralama"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChartOrderXAsc" value="Artan Etiketler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChartOrderXDesc" value="Azalan Etiketler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChartOrderYAsc" value="Artan Değerler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChartOrderYDesc" value="Azalan Değerler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ChooseFileBtn" value="Seç..."/><!-- v11 -->
	<phrase id="ChooseFile" value="Sürükle bırak veya seçmek için tıkla"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ChooseFiles" value="Sürükle bırak veya seçmek için tıkla"/>
	<phrase id="Clear" value="Temizle"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ClickReCaptcha" value="Lütfen reCAPTCHA ya tıklayın"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ClickToDrillDown" value="Detaya gitmek için tıklayın"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="CloseAccountBtn" value="Verileri sil ve hesabımı kapat"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="CloseBtn" value="Kapat"/><!-- v2017 -->
  <phrase id="Columns" value="Sütunlar" class="fa-solid fa-table-columns ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="Confirm" value="Onayla"/>
	<phrase id="ConfirmBtn" value="Onayla"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="ConfirmCancel" value="İptal etmek istiyor musun?"/>
	<phrase id="ConfirmPassword" value="Parolayı Onayla"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ConflictCancelLink" value="Vazgeç"/>
	<phrase id="CookieConsentTitle" value="Çerezler"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="CookieConsentSummary" value="Çerezler hakkında ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız'dan ulaşabilirsiniz"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Copy" value="Kopya"/>
  <phrase id="CopyLink" value="Kopya" class="fa-regular fa-copy ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="CopyToClipboard" value="Panoya kopyala"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="CopiedToClipboard" value="Panoya kopyalandı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Count" value="Sayaç"/>
	<phrase id="CountSelected" value="%s seçildi"/><!-- v12 -->
  <phrase id="Crop" value="Kırp"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="CrosstabSummary" value="Özet"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="CurrentFilters" value="Mevcut filtreler"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="CurrentPassword" value="Mevcut Parola: "/><!-- v12 -->
	<phrase id="CustomActionCompleted" value="Çalışma '%s' tamamlandı"/>
	<phrase id="CustomActionCancelled" value="Çalışma '%s' vazgeçildi"/>
	<phrase id="CustomActionFailed" value="Çalışma '%s' başarısız"/><!-- v12 -->
	<phrase id="CustomActionNotAllowed" value="'%s' izin verilmedi"/><!-- v12 -->
	<phrase id="CustomView" value="ÖZEL GÖRÜNÜM"/>
	<phrase id="Danger" value="Hata"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="Debug" value="Hata Ayıklama"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Delete" value="Sil"/>
	<phrase id="DeleteBtn" value="Sil"/>
	<phrase id="DeleteCancelled" value="Silme işlemi iptal edildi"/>
  <phrase id="DeleteConfirm" value="Silmek istediğinize emin misiniz?"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DeleteEventConfirm" value="Etkinliği silmek istediğinize emin misiniz?"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DeleteFailed" value="Kayıt(lar) silenemedi"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="DeleteFilter" value="Filtreyi sil"/><!-- v12 -->
	<phrase id="DeleteFilterConfirm" value="%s filtresi silinsin mi?"/><!-- v12 -->
  <phrase id="DeleteLink" value="Sil" class="fa-solid fa-trash ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DeleteSelectedLink" value="Seçili kayıtları sil" class="fa-solid fa-trash ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="DeleteRecordsFailed" value="Anahtarları %k olan kayıtlar için silme başarısız oldu"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="DeleteSuccess" value="Kayıt silindi"/>
	<phrase id="DetailLink" value=""/>
	<phrase id="DetailCount" value="&lt;span class='badge bg-primary ew-detail-count-%c'&gt;%c&lt;/span&gt;"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Details" value="Detaylar"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Disable2FA" value="İki aşamalı doğrulamayı kapat"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Disable2FAConfirm" value="İki aşamalı doğrulamayı kapatmak istediğinize emin misiniz?"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="DisableNotifications" value="Bildirimleri kapat"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="DisableNotificationsConfirm" value="Bildirimleri kapatmak istediğinize emin misiniz?"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="DownloadBtn" value="İndir"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="DrillDownAllRecords" value="Tüm kayıtlar"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="DrillDownFilters" value="Detaya inen filtreler:"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="DupIndex" value="%f: %v kullanımda."/>
	<phrase id="DupKey" value="Yinelenen birincil anahtar: '%f'"/>
	<phrase id="Edit" value="Düzenle"/>
	<phrase id="EditBtn" value="Düzenle"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="EditLink" value="Düzenle" class="fa-solid fa-pen ew-icon"/><!-- v11 -->
  <phrase id="EditSelectedLink" value="Seçili kayıtları düzenle" class="icon-grid-edit ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="Email" value="E-Posta"/><!-- v2021 -->
  <phrase id="EmailAddress" value="E-Posta adresi"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="EmailFormSender" value="Kimden"/>
	<phrase id="EmailFormRecipient" value="Kime"/>
	<phrase id="EmailFormCc" value="Bilgi"/>
	<phrase id="EmailFormBcc" value="Gizli"/>
	<phrase id="EmailFormSubject" value="Konu"/>
	<phrase id="EmailFormMessage" value="Mesaj"/>
	<phrase id="EmailFormContentType" value="Olarak gönder"/>
	<phrase id="EmailFormContentTypeUrl" value="URL"/>
	<phrase id="EmailFormContentTypeHtml" value="HTML"/>
	<phrase id="EmptyLabel" value="(Empty)"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Enable2FA" value="İki aşamalı doğrulamayı etkinleştir"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="EnableNotifications" value="Bildirimleri aç"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="EnterFilterName" value="Filtre adını girin"/><!-- v12 -->
	<phrase id="EnterNewPassword" value="Yeni parolanızı giriniz"/>
	<phrase id="EnterOldPassword" value="Eski parolanızı giriniz"/>
	<phrase id="EnterPassword" value="Parola giriniz"/>
	<phrase id="EnterRequiredField" value="Gerekli alanları girin - %s"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="EnterSearchCriteria" value="Bir arama kriteri giriniz"/>
  <phrase id="EnterSecurityCodeGoogle" value="Lütfen Google Authenticator'daki güvenlik kodunu (veya yedek kodu) girin"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EnterSecurityCodeEmail" value="Please enter one time password sent to your email account (or backup code)"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EnterSecurityCodeSms" value="Lütfen e-posta hesabınıza gönderilen tek kullanımlık şifreyi (veya yedek kodu) girin"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EnterSecurityCode" value="Lütfen doğrulama için bir kerelik şifre girin"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EnterOTPEmailAddress" value="Tek kullanımlık şifreyi almak için lütfen e-posta hesabınızı giriniz"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="EnterOTPMobileNumber" value="Tek kullanımlık şifre almak için lütfen cep telefonu numaranızı giriniz"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="EnterUserName" value="Kullanıcı adı gir"/>
	<phrase id="EnterValidateCode" value="Onaylama kodunu giriniz"/><!-- v11 -->
	<phrase id="EnterProperSenderEmail" value="Maksimum e-posta gönderen sayısı aşıldı veya adres hatalı"/>
	<phrase id="EnterProperRecipientEmail" value="Maksimum e-posta alıcı sayısı aşıldı veya adres hatalı"/>
	<phrase id="EnterProperCcEmail" value="Maksimum e-posta CC sayısı aşıldı veya adres hatalı"/>
	<phrase id="EnterProperBccEmail" value="Maksimum e-posta BBC sayısı aşıldı veya adres hatalı"/>
	<phrase id="EnterSubject" value="Konu giriniz"/>
	<phrase id="EnterValue" value="Değer giriniz"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="EnterValue2" value="İkinci değeri giriniz"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Error" value="Hata"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="ExactPhrase" value="Aynen yazıldığı gibi"/>
	<phrase id="ExceedMaxRetry" value="Çok fazla hatalı giris yapıldı. Hesabınız kilitlendi. %t dakika sonra tekrar deneyiniz"/>
	<phrase id="ExceedMaxEmailExport" value="E-Posta gönderim sayısını aştınız. Lütfen daha sonra deneyiniz"/>
	<phrase id="ExportChart" value="Çizelge dışa aktarılıyor: "/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ExportChartData" value="Çizelge verilerini dışa aktarma"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ExportChartError" value="Çizelge dışa aktarılamadı: "/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ExportClassNotFound" value="Dışa verme sınıfı bulunamadı"/>
	<phrase id="Exporting" value="Aktarılıyor, lütfen bekleyin..."/><!-- v2018 -->
	<phrase id="ExportToCsv" value="CSV'ye aktar" class="icon-csv ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToEmail" value="E-Posta" class="fa-regular fa-envelope ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToExcel" value="Excel'e Aktar" class="icon-excel ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToHtml" value="HTML'ye Aktar" class="icon-html ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToPDF" value="PDF'e Aktar" class="icon-pdf ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToWord" value="Word'e Aktar" class="icon-word ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ExportToXml" value="XML'e Aktar" class="icon-xml ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="FailedToExport" value="Dışa aktarma başarısız"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="FailedToSendMail" value="E-Posta gönderme başarısız. "/>
	<phrase id="FieldName" value="Alan Adı"/>
	<phrase id="FieldRequiredIndicator" class="fa-solid fa-asterisk ew-required"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="FileNotFound" value="Dosya Bulunamadı"/>
	<phrase id="Filter" value="Filtre" class="fa-solid fa-filter"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterAllRecords" value="Tüm Kayıtlar"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterCancel" value="Vazgeç"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterName" value="Filtre Adı"/><!-- v12 -->
	<phrase id="FilterNoValue" value="Değer seçilmedi"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="FilterOK" value="OK"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Filters" value="Filtreler" class="fa-solid fa-filter ew-icon"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ForgotPasswordResponse" value="E-posta adresiniz kayıtlıysa, kısa süre içinde şifre kurtarma talimatlarını alacaksınız."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ResetPassword" value="Parolanızı mı unuttunuz?"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="GeneratePassword" value="Şifre üret" class="fa-solid fa-bolt ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="GetNewCodes" value="Yeni kodlar alın"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="GoBack" value="Geri Git"/>
	<phrase id="GridAddCancelled" value="Satıriçi eklemeden vazgeçildi"/><!-- v11 -->
	<phrase id="GridAddLink" value="Satıriçi Ekle" class="icon-grid-add ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="GridCancelLink" value="Vazgeç" class="fa-solid fa-times ew-icon"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="GridEditCancelled" value="Satıriçi düzenlemeden vazgeçildi"/>
	<phrase id="GridEditLink" value="Satıriçi Düzenle" class="icon-grid-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="GridInsertLink" value="Ekle" class="fa-solid fa-check ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="GridSaveLink" value="Kaydet" class="fa-solid fa-check ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="Group" value="Gruplar"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="GroupsPerPage" value="Sayfa başına grup sayısı"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Highlight" value="Vurgula"/><!-- v11 -->
	<phrase id="HighlightBtn" value="Vurgula" class="fa-solid fa-highlighter ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="HomePage" value="Ana Sayfa" class="fa-solid fa-home ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="Import" value="İçe Aktar" class="fa-solid fa-upload ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportMaxFailuresExceeded" value="Maksimum hata sayısı (%s) aşıldı"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportRowError" value="#%i satırı içe aktarılamadı: %e"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportInvalidFileExtension" value="Geçersiz dosya uzantısı '%e'"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportInvalidFieldName" value="Geçersiz dosya adı: %f"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportInvalidFieldValue" value="'%f' alanı için geçersiz değer: %v"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportNoHeaderRow" value="İçe aktarma için başlık satırı yok"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportResult" value="%f kaynağından %t kayıttan %c işlendi(başarılı: %s, başarısız: %e)"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportSave" value="Kayıtlar henüz kaydedilmedi. Sonuçları kabul ediyorsanız 'Kaydet' düğmesine basın."/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportServerError" value="Yüklenen dosya(lar) işlenemedi"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportUploadError" value="%f yüklenemedi: %s"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportUploadComplete" value="Yükleme tamamlandı, dosya(lar) işleniyor..."/><!-- v2023 -->
  <phrase id="ImportUploadProgress" value="Yükleniyor...(p%)"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="IncorrectCreditCard" value="Kredi Kartı Numarası Geçersiz"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="IncorrectDate" value="Tarih yanlış (%s)"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="IncorrectEmail" value="E-posta geçersiz"/>
	<phrase id="IncorrectField" value="Geçersiz alan"/>
	<phrase id="IncorrectFloat" value="Geçersiz reel sayı"/>
	<phrase id="IncorrectGUID" value="GUID Hatalı"/>
	<phrase id="IncorrectInteger" value="Hatalı"/>
  <phrase id="IncorrectMin" value="Sayı %s'den büyük veya %s'ye eşit olmalıdır"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IncorrectMinDate" value="Tarih/Saat %s tarihinden sonra veya %s ile aynı olmalıdır"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IncorrectMax" value="Sayı %s'den küçük veya %s'ye eşit olmalıdır"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IncorrectMaxDate" value="Tarih/Saat %s'den önce veya %s ile aynı olmalıdır"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="IncorrectPhone" value="Geçersiz telefon numarası"/>
	<phrase id="IncorrectRange" value="Sayı %1 ve %2 arasında olmalıdır"/>
	<phrase id="IncorrectRegExp" value="RegEx eşleşmedi"/>
	<phrase id="IncorrectSecurityCode" value="Yanlış güvenlik kodu"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="IncorrectSSN" value="Yanlış sosyal güvenlik numarası"/>
	<phrase id="IncorrectTime" value="Yanlış zaman (%s)"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="IncorrectUrl" value="Geçersiz URL"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="IncorrectValidationCode" value="Yanlış doğrulama kodu, lütfen tekrar girin."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="IncorrectZip" value="Geçersiz Posta Kodu"/>
	<phrase id="Info" value="Bilgi"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="InlineAddLink" value="Satıriçi Ekle" class="icon-inline-add ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="InlineCopyLink" value="Satıriçi Kopyala" class="icon-inline-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="InlineEditLink" value="Satıriçi Düzenle" class="icon-inline-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="InsertCancelled" value="Eklemeden vazgeçildi"/>
	<phrase id="InsertFailed" value="Ekleme başarısız"/>
	<phrase id="InsertLink" value="Ekle" class="fa-solid fa-check ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="InsertSuccess" value="Ekleme başarılı"/>
	<phrase id="InvalidDate" value="Tarih geçersiz"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="InvalidKeyValue" value="Geçersiz anahtar değeri"/>
	<phrase id="InvalidRecord" value="Geçersiz Kayıt! Anahtar sıfır"/>
	<phrase id="InvalidPostRequest" value="Geçersiz Gönderme Talebi"/><!-- v11 -->
	<phrase id="InvalidParameter" value="Geçersiz Parametre"/>
	<phrase id="InvalidPassword" value="Geçersiz Parola"/>
	<phrase id="InvalidPasswordChars" value="Parola şunları içermemelidir &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or &apos;"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="InvalidNewPassword" value="Yeni Parola Geçersiz"/>
	<phrase id="InvalidUidPwd" value="Geçersiz E-Posta veya Parola"/>
	<phrase id="InvalidUsernameChars" value="Kullanıcı adı şunları içermemelidir &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or &apos;"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="JwtTokenExpired" value="Oturumunuz sona erdi, lütfen sayfayı yenileyin."/><!-- v2023 -->
	<phrase id="Language" value="Dil"/>
	<phrase id="LearnMore" value="Daha fazla bilgi edin"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="LightboxTitle" value=" "/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxCurrent" value="{total} resimden {current}."/><!-- Note: DO NOT translate "{current}" and "{total}" --><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxPrevious" value="Önceki"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxNext" value="Sonraki"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxClose" value="kapat"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxXhrError" value="Bu içerik yüklenemedi."/><!-- v11 -->
	<phrase id="LightboxImgError" value="Bu görsel yüklenemedi."/><!-- v11 -->
	<phrase id="List" value=""/><!-- v2019 -->
	<phrase id="ListActionButton" value="Eylemler" class="fa-solid fa-ellipsis-vertical"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="Loading" value="Yükleniyor..."/>
	<phrase id="Login" value="Oturum Aç" class="fa-solid fa-arrow-right-to-bracket ew-icon"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="LoginAzure" value="Azure ile oturum aç" class="fa-brands fa-microsoft"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="LoginCancelled" value="Giriş iptal edildi"/>
	<phrase id="LoginFacebook" value="Facebook ile oturum aç" class="fa-brands fa-facebook-f"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="LoginSucceeded" value="Giriş başarılı, yönlendiriyor..."/><!-- v2023 -->
	<phrase id="LoginFailed" value="%p ile bağlanma başarısız"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="LoginGoogle" value="Google ile oturum aç"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="LoginMsg" value="Hoş geldiniz,&lt;br&gt; kullanıcı adı ve parolanız ile güvenli giriş yapabilirsiniz."/>
	<phrase id="LoginOptions" value="Seçenekler"/><!-- v11 -->
	<phrase id="LoginOr" value="- VEYA -"/><!-- v2018 -->
  <phrase id="LoginSaml" value="SAML ile oturum aç" class="fa-solid fa-user-shield"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="LoginPage" value="Oturum Aç"/>
	<phrase id="Login2FAPage" value="Oturum Aç (İki Aşamalı Doğrulama)"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="Logout" class="fa-solid fa-arrow-right-from-bracket ew-icon" value="Çıkış"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="LookupTitle" value="Gözat - %s"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="MasterDetailCopyLink" value="Ana/Detay Kopya" class="icon-md-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="MasterDetailEditLink" value="Ana/Detay Düzenle" class="icon-md-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
  <phrase id="MasterDetailListLink" value="Detay Listesi" class="fa-solid fa-table-list ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="MasterDetailViewLink" value="Geniş Özet Görünümü" class="icon-md-view ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="MaxFileSize" value="Maksimum dosya boyutu (%s bytes) aşıldı."/>
	<phrase id="MismatchPassword" value="Parola Uyuşmuyor"/>
	<phrase id="MissingLookupTableName" value="Arama tablosu ismi bulunamadı"/>
	<phrase id="MissingDisplayFieldName" value="Kayıp alan adı"/>
	<phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="Kayıp alan değeri"/>
	<phrase id="MissingPDFObject" value="Eksik PDFObject"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="MissingUserLevelID" value="Kullanıcı Seviyesi Eksik"/>
	<phrase id="MissingUserLevelName" value="Kullanıcı Seviye Adı Eksik"/>
  <phrase id="MobileNumber" value="Cep telefonu numarası"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="MultiColumnCards" value="Kart Görünümü" class="fa-solid fa-table-cells-large ew-icon"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="MultiColumnTable" value="Tablo Görünümü" class="fa-solid fa-table-list ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="MultipleMasterDetails" value="Geniş Özet Görünümü" class="icon-master-detail ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="NewPassword" value="Yeni Parola"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Next" value="Sonraki"/><!-- v12 -->
	<phrase id="NoAddRecord" value="Eklenecek kayıt yok"/>
	<phrase id="NoFieldSelected" value="Güncellenme için alan seçilmedi"/>
	<phrase id="NoPermission" value="Sayfaya erişim yetkiniz yok %s."/><!-- v12.0.6 -->
	<phrase id="NoAddPermission" value="Kayıt ekleme yetkiniz yok."/>
	<phrase id="NoChartData" value="Gösterilecek bilgi yok"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="NoDeletePermission" value="Kayıt silme yetkiniz yok."/>	
	<phrase id="NoDistinctColVals" value="SQL için ayrı sütun değeri yok: "/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="NoEditPermission" value="Kayıt düzenleme yetkiniz yok."/>
	<phrase id="NoHtmlForm" value="HTML form bulunamadı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NoRecord" value="Kayıt Bulunamadı"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="NoRecordForKey" value="Anahtar için kayıt bulunamadı = "/>
	<phrase id="NoReportOrCharts" value="Bu sayfa için herhangi bir rapor veya çizelge bulunmamaktadır."/><!-- v2020 (report) -->	
	<phrase id="NoRecordSelected" value="Kayıt seçilmedi"/>
	<phrase id="NoSubscription" value="Aboneliğiniz yok"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NoSubscriptions" value="Abonelik bulunamadı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NoTableGenerated" value="Tablo oluşturulmadı"/>
	<phrase id="Notice" value="Uyarı"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Notifications" value="Bildirimler" class="fa-solid fa-bell ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="NotificationsDisabled" value="Bildirimler Kapatıldı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NotificationsEnabled" value="Bildirimler Açıldı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="NoUserLevel" value="Kullanıcı düzeyi ayarı yok."/>
	<phrase id="NullLabel" value="(Boş)"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Of" value="/"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="OKBtn" value="TAMAM"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Old" value="Eski"/>
	<phrase id="OldPassword" value="Eski Parola"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="OverwriteBtn" value="Üzerine yaz"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="OverwriteLink" value="Üzerine yaz"/>	
	<phrase id="Page" value="Sayfa"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="PageNotFound" value="'%p' rotası bulunamadı."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="PagerFirst" value="İlk"/>
	<phrase id="PagerLast" value="Son"/>
	<phrase id="PagerNext" value="Sonraki"/>
	<phrase id="PagerPrevious" value="Önceki"/>
	<phrase id="Password" value="Parola"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="PasswordMask" value="********"/><!-- v12 -->
	<phrase id="PasswordRequest" value="Parola isteği"/>
	<phrase id="PasswordChanged" value="Parola değişti"/>
	<phrase id="PasswordExpired" value="Parola kullanım süreniz doldu. Degiştiriniz."/>
	<phrase id="PasswordStrength" value="güçlü: %p"/><!-- v12 -->
	<phrase id="PasswordTooSimple" value="Parolanız çok basit"/><!-- v12 -->
	<phrase id="Permission" value="İzinler" class="fa-solid fa-user ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="PermissionAdd" value="Ekle/Kopyala"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="PermissionAdmin" value="Admin"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PermissionDelete" value="Sil"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionEdit" value="Düzenle"/><!-- v2018 -->
  <phrase id="PermissionExport" value="Dışa Aktar"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="PermissionImport" value="İçe Aktar"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="PermissionListSearchView" value="Listeleme/Arama/Detay"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionList" value="Liste"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionLookup" value="Gözat"/><!-- v2020 -->
  <phrase id="PermissionPush" value="Push"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="PermissionSearch" value="Arama"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PermissionView" value="Detay"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="PersonalDataBtn" value="Kişisel Veri"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataContent" value="Hesabınız kişisel bilgilerinizi içerir. Bu sayfa bu bilgiyi indirmenize veya silmenize izin verir."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataDeleteFailure" value="Kullanıcı silinirken bilinmeyen bir hata oluştu"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataDeleteSuccess" value="Kişisel bilgiler başarıyla silindi."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataTitle" value="Kişisel Bilgiler"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PersonalDataWarning" value="Bu bilgileri silmek hesabınızı kalıcı olarak silecektir."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PleaseSelect" value="Lütfen seçin"/><!-- v12 -->
	<phrase id="Prev" value="Önceki"/><!-- v12 -->
	<phrase id="PrimaryKeyUnspecified" value="Birincil anahtar belirsiz"/>
	<phrase id="PrinterFriendly" value="Yazıcı Dostu Görünüm" class="fa-solid fa-print ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="PrivacyPolicy" value="Gizlilik Politikası"/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PrivacyPolicyContent" value="Sitenizin gizlilik politikasını detaylandırmak için bu sayfayı kullanın."/><!-- v2019 -->
	<phrase id="PushNotificationDefaultTitle" value="Yeni Bildirim"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationFormTitle" value="Başlık"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationFormBody" value="Gövde"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationFailure" value="Push bildirimleri gönderilemedi (başarısız = %f)"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationSent" value="Push bildirimleri gönderildi &lt;br&gt;(başarılı = %s, başarısız = %f)"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="PushNotificationSuccess" value="Tüm push bildirimleri gönderildi (başarılı = %s)"/><!-- v2022 -->
  <phrase id="QueryBuilder" value="Sorgu Oluşturucu" class="fa-solid fa-sliders ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="QuickSearchAuto" value="Oto"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAutoShort" value=""/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAll" value="Tüm kelimeler"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAllShort" value="Hepsi"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAny" value="Herhangi bir kelime"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchAnyShort" value="Herhangi"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchExact" value="Tam eşleşme"/><!-- v11 -->
	<phrase id="QuickSearchExactShort" value="Tam"/><!-- v11 -->
	<phrase id="Recipient" value="Alıcı(lar)"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Record" value="Kayıtlar"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="RecordChangedByOtherUser" value="Veriler başka bir kullanıcı tarafından değiştirildi. Değiştirilen verileri almak için [Reload] ye tıklayın (formdaki verilerinizin üzerine yazılır) veya değiştirilen verilerin üzerine yazmak için [Overwrite] a tıklayın."/>
	<phrase id="RecordDeleted" value="Kayıt(lar) silindi"/>
	<phrase id="RecordInserted" value="Kayıt(lar) eklendi"/>
	<phrase id="RecordUpdated" value="Kayıt(lar) güncellendi"/>
	<phrase id="RecordsPerPage" value="Satır Boyutu"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="Register" value="Kaydol"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="RegisterBtn" value="Hesap Oluştur"/>
	<phrase id="RegisterSuccess" value="Kayıt başarılı"/>
	<phrase id="RegisterSuccessActivate" value="Kayıt başarılı. Aktivasyon için email adresinize gönderilen bağlantıyı tıklayınız."/>
	<phrase id="RegisterPage" value="Kayıt Sayfası"/>
	<phrase id="RelatedRecordRequired" value="'%t' ana tablosunda bağlantı anahtarı bulunmadığı için kayıt ekleyemezsiniz ya da kaydı güncelleyemezsiniz."/>
	<phrase id="RelatedRecordExists" value="'%t' detay tablosunda bağlı kayıtlar olan bir kaydı silemezsiniz."/>
	<phrase id="ReloadBtn" value="Yenile"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="ReloadLink" value="Yenile"/>
	<phrase id="RememberMe" value="Oturum açık kalsın"/>
	<phrase id="Remove" value="Kaldır"/>
	<phrase id="Replace" value="Değiştir"/>
	<phrase id="Report" value="Rapor"/>
	<phrase id="ResetPwd" value="Parolamı unuttum"/><!-- v2020 -->
  <phrase id="ResetPwdTitle" value="Parolamı unuttum"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="ResendRegisterEmailBtn" value="Onay E-postasını tekrar gönder"/>
	<phrase id="ResendRegisterEmailSuccess" value="Onay E-Postası '%u' için tekrar gönderildi."/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResendRegisterEmailFailure" value="'%u' kullanıcısı için kayıt olma postası yeniden gönderme başarısız"/><!-- v12 -->
	<phrase id="Reset" value="Reset"/>
	<phrase id="ResetAllFilter" value="Tüm filtreleri sıfırla" class="icon-reset-search ew-icon"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="ResetConcurrentUserBtn" value="Diğer oturumları kapat."/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetConcurrentUserSuccess" value="'%u' için oturum kapatıldı"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetConcurrentUserFailure" value="'%u' için oturum kapatılamadı"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetLoginRetryBtn" value="Giriş deneme sayısını sıfırla"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetLoginRetrySuccess" value="'%u' için giriş deneme sayısı sıfırlandı."/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetLoginRetryFailure" value="'%u' için giriş deneme sayısı sıfırlanamadı."/><!-- v12 -->
	<phrase id="ResetSearchBtn" value="Temizle" class="icon-reset-search ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ResetSearch" value="Temizle"/>
	<phrase id="ResetUserSecretBtn" value="Kullanıcı sırrını sıfırla"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ResetUserSecretSuccess" value="'%u' kullanıcısı için kullanıcı sırrı sıfırlandı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="ResetUserSecretFailure" value="'%u' kullanıcısı için kullanıcı sırrı sıfırlanamadı"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="RptAvg" value="Ortalama"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptCnt" value="SAYMA"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptDtlRec" value=" detay kayıtları"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptGrandSummary" value="Genel Toplam"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptMax" value="En Çok"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptMin" value="En Az"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptPageSummary" value="Sayfa Özeti"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptSum" value="Toplam"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="RptSumHead" value="%c: %v için özet"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="SaveBtn" value="Kaydet"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="SaveCurrentFilter" value="Filtreyi kaydet"/><!-- v12 -->
	<phrase id="Scan2FAQrCode" value="Google Authenticator yükledikten sonra yukarıdaki QR Kodunu tarayın ve doğrulama kodunu girin"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="Search" value="Arama"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="SearchBtn" value="Arama"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="SearchLink" value="Arama" class="fa-solid fa-magnifying-glass ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="SearchPanel" value="Arama Paneli"/><!-- v11 -->
	<phrase id="SecurityCode" value="Güvenlik Kodu"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SecurityCodeVerified" value="Güvenlik kodu doğrulandı, yönlendiriliyor..."/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SelectAll" value="Hepsini seç"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SelectBtn" value="Seç"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="SendEmailBtn" value="Gönder"/>
	<phrase id="SendEmailSuccess" value="E-Posta gönderildi."/>
	<phrase id="Sender" value="Gönderen"/><!-- v2021 -->
  <phrase id="SendOTP" value="Tek kullanımlık şifre gönder"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPConfirm" value="Tek kullanımlık şifre göndermek istediğinizden emin misiniz?"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPSuccess" value="Tek kullanımlık şifre başarıyla gönderildi"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPFailed" value="Tek seferlik şifre gönderilemedi ve şu hata oluştu: %e"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPSkipped" value="'%u' kullanıcısının geçersiz '%a' hesabı için tek kullanımlık şifresi atlandı"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="SendOTPCancelled" value="Bir kerelik şifre kullanıcı tarafından iptal edildi"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="SendPushNotification" value="Push bildirimlerini gönder" class="fa-solid fa-bell ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="SendPushNotificationBtn" value="Gönder"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SendPushNotificationsToAll" value="Hiçbir abonelik seçilmedi. Herkese push bildirimleri gönderilsin mi?"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="SendPwd" value="Gönder"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="SequenceNumber" value="%s."/>
	<phrase id="ServerCommunicationError" value="Sunucuyla iletişim kurulurken bir hata oluştu."/><!-- v2017 -->
	<phrase id="ServerError" value="İsteğiniz işlenirken dahili bir hata oluştu."/><!-- v2021 -->
	<phrase id="SessionWillExpire" value="Oturumunuz %s saniye içinde sona erecek. Oturumunuza devam etmek için tamama tıklayın."/><!-- v12 -->
	<phrase id="SessionExpired" value="Oturumunuz sona erdi."/><!-- v12 -->
	<phrase id="SetPasswordExpiredBtn" value="Parolanın süresi doldu"/><!-- v12 -->
	<phrase id="SetPasswordExpiredSuccess" value="'%u' kullanıcısı için parola süresi dolmuş olarak ayarlandı"/><!-- v12 -->
	<phrase id="SetPasswordExpiredFailure" value="'%u' kullanıcısının parolasının süresi dolmuş olarak ayarlanamadı"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ShowAllBtn" value="Hepsini göster" class="icon-reset-search ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ShowAll" value="Hepsini göster"/><!-- v11 -->
	  <phrase id="Skip" value="Skip"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="SortUp" value="Artan" class="fa-solid fa-sort-up"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="SortDown" value="Azalan" class="fa-solid fa-sort-down"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="Subject" value="Konu"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Success" value="Başarılı"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="Summary" value="Özet"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="SummaryColon" value=": "/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Table" value="TABLO"/>
	<phrase id="Tables" value="Tablolar"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="To" value="-"/>
	<phrase id="Top" value="Üst"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="Total" value=""/>
	<phrase id="UnauthorizedUserID" value="Geçerli kullanıcı (%c), kullanıcı kimliğini (%u) atamaya yetkili değil."/>
	<phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="Geçerli kullanıcı (%c), üst kullanıcı kimliğini (%p) atamaya yetkili değil."/>
	<phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="Geçerli kullanıcı (%c) kaydı ekleme yetkisine sahip değil. Ana filtre: %f"/>
	<phrase id="UnsupportedBrowser" value="Tarayıcınız bu sayfayı desteklemiyor"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="Update" value="Güncelle"/>
	<phrase id="UpdateBtn" value="Güncelle"/><!-- v2017 -->
	<phrase id="UpdateCancelled" value="Güncelleme iptal edildi"/>
	<phrase id="UpdateFailed" value="Güncelleme başarısız"/>
	<phrase id="UpdateLink" value="Güncelle" class="fa-solid fa-check ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="UpdateSelectedLink" value="Seçilen kayıtları güncelle" class="fa-solid fa-pen ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="UpdateSomeRecordsFailed" value="Anahtarları olan kayıtlar için güncelleme başarısız oldu: %k"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="UpdateSuccess" value="Güncelleme başarılı"/>
	<phrase id="Uploading" value="Yükleniyor..."/>
	<phrase id="UploadStart" value="Başlat"/>
	<phrase id="UploadCancel" value="Vazgeç"/>
	<phrase id="UploadDelete" value="Sil"/>
	<phrase id="UploadOverwrite" value="Eski dosyanın üstüne yaz?"/>
  <phrase id="UploadError1" value="Yüklenen dosya php.ini'deki upload_max_filesize yönergesini aşıyor"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError2" value="Yüklenen dosya, HTML formunda belirtilen MAX_FILE_SIZE yönergesini aşıyor"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError3" value="Yüklenen dosya yalnızca kısmen yüklendi"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError4" value="Dosya yüklenmedi"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError6" value="Geçici klasör eksik"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError7" value="dosya diske yazılamadı"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadError8" value="Bir PHP uzantısı dosya yüklemesini durdurdu"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorPostMaxSize" value="Yüklenen dosya php.ini'deki post_max_size yönergesini aşıyor"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxFileSize" value="Dosya çok büyük"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMinFileSize" value="Dosya çok küçük"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorAcceptFileTypes" value="dosya türüne izin verilmedi"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxNumberOfFiles" value="Maksimum dosya sayısı aşıldı"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxWidth" value="Resim maksimum genişliği aşıyor"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMinWidth" value="Resim minimum genişliği aşıyor"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxHeight" value="Resim maksimum yüksekliği aşıyor"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMinHeight" value="Resim minimum yüksekliği aşıyor"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="UploadErrorMaxFileLength" value="Dosya adlarının toplam uzunluğu alan uzunluğunu aşıyor"/>
	<phrase id="UserAdministrator" value="Administrator"/><!-- v12 -->
	<phrase id="UserAnonymous" value="Anonim"/><!-- v12 -->
	<phrase id="UserDefault" value="Varsayılan"/><!-- v12 -->
	<phrase id="UserEmail" value="E-Posta"/>
	<phrase id="UserExists" value="Kullanıcı mevcut"/>
	<phrase id="UserLevel" value="Kullanıcı Seviyesi: "/>
	<phrase id="UserLevelAdministratorName" value="Kullanıcı düzeyi -1 için kullanıcı düzeyi adı 'Yönetici' olmalıdır"/>
	<phrase id="UserLevelAnonymousName" value="Kullanıcı düzeyi -2 için kullanıcı düzeyi adı 'Anonim' olmalıdır"/><!-- v12 -->
	<phrase id="UserLevelPermission" value="Kullanıcı Seviyesi İzinleri"/>
	<phrase id="UserLevelIDInteger" value="Kullanıcı Düzeyi Kimliği tamsayı olmalıdır"/>
	<phrase id="UserLevelDefaultName" value="Kullanıcı düzeyi 0 için kullanıcı düzeyi adı 'Varsayılan' olmalıdır"/>
	<phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="Kullanıcı tanımlı Kullanıcı Düzeyi Kimliği 0 dan büyük olmalıdır"/>
	<phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="Kullanıcı tanımlı Kullanıcı Düzeyi adı 'Administrator' veya 'Default' olamaz"/>
	<phrase id="UserLoggedIn" value="Kullanıcı '%u' zaten giriş yapmış"/>
	<phrase id="UserName" value="Kullanıcı Adı"/><!-- v2021 -->
	<phrase id="UserNotFound" value="'%u' kullanıcısı bulunamadı"/><!-- v2018 -->
	<phrase id="UserProfileCorrupted" value="Kullanıcı profili bozuk. Lütfen çıkış yapın ve tekrar giriş yapın"/>
	<phrase id="ValueNotExist" value="Değer mevcut değil"/><!-- v11 -->
	<phrase id="Verify" value="Doğrulama"/><!-- v2022 -->
	<phrase id="View" value="Detay"/>
	<phrase id="ViewImageGallery" value="Resmi görüntüle"/><!-- v12 -->
	<phrase id="ViewLink" value="Detay" class="icon-view ew-icon"/><!-- v11 -->
	<phrase id="ViewPageAddLink" value="Ekle" class="fa-solid fa-plus ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="ViewPageCopyLink" value="Kopyala" class="fa-regular fa-copy ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="ViewPageDeleteLink" value="Sil" class="fa-solid fa-trash ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="ViewPageDetailLink" value=""/>
	<phrase id="ViewPageEditLink" value="Düzenle" class="fa-solid fa-pen ew-icon"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="Warning" value="Uyarı"/><!-- v2020 -->
	<phrase id="Week" value="Hafta"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="WrongFileType" value="Dosya türüne izin verilmiyor."/>
	<phrase id="Year" value="Yıl"/><!-- v2020 (report) -->
	<phrase id="=" value="&amp;nbsp;"/><!-- v12 -->
	<phrase id="EQUAL" value="="/><!-- v12 -->
  <phrase id="IN" value="in"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="NOT IN" value="not in"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="&lt;&gt;" value="&amp;lt;&amp;gt;"/>
	<phrase id="&lt;" value="&amp;lt;"/>
	<phrase id="&lt;=" value="&amp;lt;="/>
	<phrase id="&gt;" value="&amp;gt;"/>
	<phrase id="&gt;=" value="&amp;gt;="/>
	<phrase id="LIKE" value="içerir"/>
	<phrase id="NOT LIKE" value="içermez"/><!-- 2023 -->
  <phrase id="STARTS WITH" value="ile başlayan"/>
  <phrase id="NOT STARTS WITH" value="ile başlamayan"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="ENDS WITH" value="ile biten"/>
  <phrase id="NOT ENDS WITH" value="ile bitmeyen"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IS EMPTY" value="boş"/><!-- v2023 -->
  <phrase id="IS NOT EMPTY" value="boş değil"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="IS NULL" value="bu geçersiz"/>
	<phrase id="IS NOT NULL" value="bu geçersiz değil"/>
	<phrase id="BETWEEN" value="arasında"/>
  <phrase id="NOT BETWEEN" value="arasında değil"/><!-- v2023 -->
	<phrase id="AND" value="ve"/>
	<phrase id="OR" value="veya"/>
	<!-- Advanced Filter (v2020 (report)) -->
	<phrase id="Future" value="Gelecek"/>
	<phrase id="Past" value="Geçmiş"/>
	<phrase id="Last14Days" value="Son 14 gün"/>
	<phrase id="Last30Days" value="Son 30 gün"/>
	<phrase id="Last7Days" value="Son 7 gün"/>
	<phrase id="Next14Days" value="Next 14 gün"/>
	<phrase id="Next30Days" value="Next 30 gün"/>
	<phrase id="Next7Days" value="Next 7 gün"/>
	<phrase id="Today" value="Bugün"/>
	<phrase id="Tomorrow" value="Yarın"/>
	<phrase id="Yesterday" value="Dün"/>
	<phrase id="LastMonth" value="Son ay"/>
	<phrase id="NextMonth" value="Sonraki ay"/>
	<phrase id="ThisMonth" value="Bu ay"/>
	<phrase id="LastTwoWeeks" value="Son iki hafta"/>
	<phrase id="LastWeek" value="Son hafta"/>
	<phrase id="NextTwoWeeks" value="Sonraki iki hafta"/>
	<phrase id="NextWeek" value="Sonraki hafta"/>
	<phrase id="ThisWeek" value="Bu hafta"/>
	<phrase id="LastYear" value="Son yıl"/>
	<phrase id="NextYear" value="sonraki yıl"/>
	<phrase id="ThisYear" value="Bu yıl"/>
	<!-- Exceptions --><!-- v2021 -->
	<phrase id="400" value="Geçersiz istek"/>
	<phrase id="400Desc" value="Sunucu isteği işleyemedi"/>
	<phrase id="401" value="Yetkisiz"/>
	<phrase id="401Desc" value="İstek, geçerli kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiriyor."/>
	<phrase id="403" value="Yasak"/>
	<phrase id="403Desc" value="İstenen işlemi gerçekleştirme izniniz yok."/>
	<phrase id="404" value="Bulunamadı"/>
	<phrase id="404Desc" value="İstenen kaynak bulunamadı. Lütfen URI'yi doğrulayın ve tekrar deneyin."/>
	<phrase id="405" value="İzin verilmeyen yöntem"/>
	<phrase id="405Desc" value="İstek yöntemi, istenen kaynak için desteklenmiyor."/>
	<phrase id="500" value="İç Sunucu Hatası"/>
	<phrase id="500Desc" value="Sunucunun isteği yerine getirmesini engelleyen beklenmeyen bir koşulla karşılaşıldı."/>
	<phrase id="501" value="Uygulanmadı"/>
	<phrase id="501Desc" value="Sunucu, isteği yerine getirmek için gereken işlevselliği desteklemiyor."/>
<!-- DO NOT change letter case of the following IDs! -->
<!-- Datetime Picker --><!-- v2023 -->
  <datetimepicker>
    <phrase id="today" value="Bugüne git"/>,
    <phrase id="clear" value="Seçimi temizle"/>,
    <phrase id="close" value="Kapat"/>,
    <phrase id="selectMonth" value="Ayı Seç"/>,
    <phrase id="previousMonth" value="Önceki Ay"/>,
    <phrase id="nextMonth" value="Sonraki Ay"/>,
    <phrase id="selectYear" value="Yılı Seç"/>,
    <phrase id="previousYear" value="Önceki Yıl"/>,
    <phrase id="nextYear" value="Sonraki Yıl"/>,
    <phrase id="selectDecade" value="Select Decade"/>,
    <phrase id="previousDecade" value="Previous Decade"/>,
    <phrase id="nextDecade" value="Next Decade"/>,
    <phrase id="previousCentury" value="Önceki Yüzyıl"/>,
    <phrase id="nextCentury" value="Sonraki Yüzyıl"/>,
    <phrase id="pickHour" value="Saati Seç"/>,
    <phrase id="incrementHour" value="Saati Arttır"/>,
    <phrase id="decrementHour" value="Saati Azalt"/>,
    <phrase id="pickMinute" value="Dakikayı Seç"/>,
    <phrase id="incrementMinute" value="Dakikayı Arttır"/>,
    <phrase id="decrementMinute" value="Dakikayı Azalt"/>,
    <phrase id="pickSecond" value="Saniyeyi Seç"/>,
    <phrase id="incrementSecond" value="Saniyeyi Arttır"/>,
    <phrase id="decrementSecond" value="Saniyeyi Azalt"/>,
    <phrase id="toggleMeridiem" value="Zaman Dilimini Aç/Kapat"/>,
    <phrase id="selectTime" value="Zamanı Seç"/>,
    <phrase id="selectDate" value="Tarihi Seç"/>
  </datetimepicker>
	<!-- Select2 --><!-- v2022 -->
  <select2>
	<phrase id="ErrorLoading" value="Sonuçlar yüklenemedi."/>
	<phrase id="InputTooLong" value="Lütfen %s karakter(ler)i silin"/>
	<phrase id="InputTooShort" value="Lütfen %s veya daha fazla karakter girin"/>
	<phrase id="LoadingMore" value="Daha fazlası yükleniyor..." class="spinner-border spinner-border-sm text-primary"/>
	<phrase id="MaximumSelected" value="Yalnızca %s öğeyi seçebilirsiniz"/>
	<phrase id="NoResults" value="Sonuç bulunamadı"/>
	<phrase id="Searching" value="Aranıyor..."/>
	<phrase id="RemoveAllItems" value="Tüm öğeleri kaldır"/>
	<phrase id="RemoveItem" value="Öğeyi kaldır"/>
	<phrase id="search" value="Arama"/>
  </select2>
<!-- jQuery Query Builder --><!-- v2023 -->
  <querybuilderjs>
    <phrase id="add_rule" value="Kural ekle"/>
    <phrase id="add_group" value="Grup ekle"/>
    <phrase id="delete_rule" value="Sil"/>
    <phrase id="delete_group" value="Sil"/>
    <phrase id="invert" value="Ters çevir"/>
    <phrase id="NOT" value="DEĞİL"/>
    <conditions>
      <phrase id="AND" value="VE"/>
      <phrase id="OR" value="VEYA"/>
    </conditions>
    <operators>
      <phrase id="equal" value="="/>
      <phrase id="not_equal" value="&amp;lt;&amp;gt;"/>
      <phrase id="in" value="in"/>
      <phrase id="not_in" value="not in"/>
      <phrase id="less" value="&amp;lt;"/>
      <phrase id="less_or_equal" value="&amp;lt;="/>
      <phrase id="greater" value="&amp;gt;"/>
      <phrase id="greater_or_equal" value="&amp;gt;="/>
      <phrase id="between" value="arasında"/>
      <phrase id="not_between" value="arasında değil"/>
      <phrase id="begins_with" value="ile başlar"/>
      <phrase id="not_begins_with" value="ile başlamaz"/>
      <phrase id="contains" value="içerir"/>
      <phrase id="not_contains" value="içermez"/>
      <phrase id="ends_with" value="ile biter"/>
      <phrase id="not_ends_with" value="ile bitmez"/>
      <phrase id="is_empty" value="boş"/>
      <phrase id="is_not_empty" value="boş değil"/>
      <phrase id="is_null" value="değer var"/>
      <phrase id="is_not_null" value="değer yok"/>
    </operators>
    <errors>
      <phrase id="no_filter" value="Filtre seçilmedi"/>
      <phrase id="empty_group" value="Grup boş"/>
      <phrase id="radio_empty" value="Değer seçilmedi"/>
      <phrase id="checkbox_empty" value="Değer seçilmedi"/>
      <phrase id="select_empty" value="Değer seçilmedi"/>
      <phrase id="string_empty" value="Boş değer"/>
      <phrase id="string_exceed_min_length" value="En az {0} karakter içermelidir"/>
      <phrase id="string_exceed_max_length" value="{0} karakterden fazla içermemelidir"/>
      <phrase id="string_invalid_format" value="Geçersiz format ({0})"/>
      <phrase id="number_nan" value="Sayı değil"/>
      <phrase id="number_not_integer" value="Tamsayı değil"/>
      <phrase id="number_not_double" value="Gerçek bir sayı değil"/>
      <phrase id="number_exceed_min" value="{0} değerinden büyük olmalıdır"/>
      <phrase id="number_exceed_max" value="{0} değerinden küçük olmalıdır"/>
      <phrase id="number_wrong_step" value="{0} katı olmalıdır"/>
      <phrase id="number_between_invalid" value="Geçersiz değerler, {0}, {1} değerinden büyük"/>
      <phrase id="datetime_empty" value="Değer boş"/>
      <phrase id="datetime_invalid" value="Geçersiz tarih biçimi ({0})"/>
      <phrase id="datetime_exceed_min" value="{0} tarihinden sonra olmalıdır"/>
      <phrase id="datetime_exceed_max" value="{0} tarihinden önce olmalıdır"/>
      <phrase id="datetime_between_invalid" value="Geçersiz değerler, {0}, {1} değerinden büyük"/>
      <phrase id="boolean_not_valid" value="Bir boolean değil"/>'
      <phrase id="operator_not_multiple" value="'{1}' operatörü birden çok değeri kabul edemez"/>
    </errors>
  </querybuilderjs>
<!-- FullCalendar --><!-- v2023 -->
  <fullcalendar>
    <week>
      <phrase id="dow" value="1"/><!-- Integer. Day of the week. Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, etc. -->
      <phrase id="doy" value="4"/><!-- Integer. Day of year. Number of days need to be within the year to be considered the first week -->
    </week>
    <buttonText>
      <phrase id="prev" value="önce"/>
      <phrase id="next" value="sonra"/>
      <phrase id="prevYear" value="önceki yıl"/>
      <phrase id="nextYear" value="sonraki yıl"/>
      <phrase id="year" value="yıl"/>
      <phrase id="today" value="bugün"/>
      <phrase id="month" value="ay"/>
      <phrase id="week" value="hafta"/>
      <phrase id="day" value="gün"/>
      <phrase id="list" value="liste"/>
    </buttonText>
     <buttonHints>
      <phrase id="prev" value="Öncesi $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
      <phrase id="next" value="Sonrası $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
    </buttonHints>
    <phrase id="weekText" value="H"/>
    <phrase id="weekTextLong" value="Hafta"/>
    <phrase id="closeHint" value="Kapat"/>
    <phrase id="timeHint" value="Zaman"/>
    <phrase id="eventHint" value="Etkinlik"/>
    <phrase id="allDayText" value="tüm gün"/>
    <phrase id="moreLinkText" value="daha"/>
    <phrase id="noEventsText" value="Görüntülenecek etkinlik yok"/>
    <phrase id="viewHint" value="$0 görünüm"/><!-- Do not translate '$0' -->
    <phrase id="navLinkHint" value="Git: $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
  </fullcalendar>
</global>
</ew-language>

Post Reply