Polski język / Polish language (v2023)

Tips submitted by PHPMaker users
Post Reply
AdyUPL
User
Posts: 24

Polski język / Polish language (v2023)

Post by AdyUPL »

```
<?xml version="1.0"?>
<ew-language version="19.0.0" id="pl" name="Polish" desc="Polski" author="AdyUPL">
<!--
IMPORTANT NOTES:
1. Language ID must be RFC 4646 language tags (which use hyphen, not underscore), e.g. en-US, fr-CA, fr-FR,
2. Requires PHP Internationalization extension (Intl), see https://www.php.net/manual/en/book.intl.php,
3. Locale files are NOT used unless you save customized settings of a locale in the project.
-->
<global>
<phrase id="2FADisabled" value="Uwierzytelnianie dwuskładnikowe wyłączone" /><!-- v2022 -->
<phrase id="2FAEnabled" value="Włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe" /><!-- v2022 -->
<phrase id="2FAResetFailed" value="Nie udało się wyłączyć uwierzytelniania dwuskładnikowego" /><!-- v2022 -->
<phrase id="2FAVerificationFailed" value="Weryfikacja uwierzytelniania dwuskładnikowego nie powiodła się" /><!-- v2022 -->
<phrase id="Accept" value="Zaakceptuj"/><!-- v2019 -->
<phrase id="ActionDeleted" value="Usunięte"/>
<phrase id="ActionInserted" value="Wstawione"/>
<phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="Wstawione (Grid-Add)"/>
<phrase id="ActionUpdated" value="Zaktualizowane"/>
<phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="Zaktualizowane (Grid-Edit)"/>
<phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="Zaktualizowane (Multi-Update)"/>
<phrase id="ActivateAccount" value="Twoje konto jest aktywowane"/>
<phrase id="ActivateFailed" value="Aktywacja nie powiodła się"/>
<phrase id="Add" value="Dodaj"/>
<phrase id="AddBlankRow" value="Dodaj pusty wiersz" class="fas fa-plus ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="AddBtn" value="Dodaj" /><!-- v2018 -->
<phrase id="AddEvent" value="Dodaj wydarzenie"/><!-- v2023 -->
<phrase id="AddLink" value="Dodaj" class="fas fa-plus ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="AddMasterDetailLink" value="Master/Detail Dodaj" class="icon-md-add ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="AddSuccess" value="Dodano pomyślnie"/>
<phrase id="AdvancedSearch" value="Zaawansowane wyszukanie"/><!-- v11 -->
<phrase id="AggregateColon" value=": "/><!-- v2020 -->
<phrase id="AggregateEqual" value="="/><!-- v2020 -->
<phrase id="AllRecords" value="Wszystkie"/>
<phrase id="AllWord" value="Wszystkie słowa"/>
<phrase id="AnyWord" value="Dowolne słowo"/>
<phrase id="ApiTitle" value="REST API"/><!-- v2021 -->
<phrase id="AuditTrailAutoLogin" value="autologowanie"/>
<phrase id="AuditTrailFailedAttempt" value="nieudana próba: %n"/>
<phrase id="AuditTrailUserLoggedIn" value="użytkownik jest już zalogowany"/>
<phrase id="AuditTrailPasswordExpired" value="hasło wygasło"/>
<phrase id="AuditTrailLogin" value="zalogowanie"/>
<phrase id="AuditTrailLogout" value="wylogowanie"/>
<phrase id="AutoLoginFailed" value="Automatyczne logowanie nie powiodło się"/><!-- v2018 -->
<phrase id="Average" value="Średnia"/>
<phrase id="BackToList" value="Powrót do listy"/>
<phrase id="BackToLogin" value="Powrót do strony logowania"/>
<phrase id="BackToMasterRecordPage" value="Powrót do tabeli głównej"/>
<phrase id="BackupCodes" value="Kody zapasowe (2FA)" /><!-- v2022 -->
<phrase id="BackupCodesMsg" value="Zapisz swoje kody zapasowe w bezpiecznym, ale dostępnym miejscu. Każdego kodu zapasowego możesz użyć tylko raz." /><!-- v2022 -->
<phrase id="BasicSearchKeyword" value="Wyszukaj słowo kluczowe"/><!-- v2023 -->
<phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** Rozpoczęcie usuwania zbiorczego ***"/>
<phrase id="BatchDeleteRollback" value="*** Cofanie zbiorczego usuwania ***"/>
<phrase id="BatchDeleteSuccess" value="*** Usuwanie zbiorcze powiodło się ***"/>
<phrase id="BatchInsertBegin" value="*** Rozpoczęcie wstawiania zbiorczego ***"/>
<phrase id="BatchInsertRollback" value="*** Cofanie zbiorczego wstawiania ***"/>
<phrase id="BatchInsertSuccess" value="*** Wstawianie zbiorcze powiodło się ***"/>
<phrase id="BatchUpdateBegin" value="*** Rozpoczęcie aktualizacji zbiorowej ***"/>
<phrase id="BatchUpdateRollback" value="*** Cofanie zbiorczej aktualizacji ***"/>
<phrase id="BatchUpdateSuccess" value="*** Aktualizacja zbiorcza powiodła się ***"/>
<phrase id="BlankOptionText" value="&amp;nbsp;"/><!-- v2022 -->
<phrase id="BooleanNo" value="Nie"/><!-- v2020 -->
<phrase id="BooleanYes" value="Tak"/><!-- v2020 -->
<phrase id="ButtonActions" value="Akcje" class="fas fa-bars ew-icon"/><!-- v2022 -->
<phrase id="ButtonAddEdit" value="Dodaj/Edytuj" class="icon-addedit ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ButtonDetails" value="Master/Szczegóły" class="icon-master-detail ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ButtonExport" value="Eksport" class="fas fa-download ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="ButtonListOptions" value="Opcje" class="fas fa-bars ew-icon"/><!-- v2022 -->
<phrase id="ButtonListOptionsCard" value="Opcje" class="fas fa-ellipsis-v ew-icon"/><!-- v2022 -->
<phrase id="ButtonSearch" value="Szukaj" class="icon-search ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="CancelBtn" value="Anuluj" /><!-- v2017 -->
<phrase id="CancelLink" value="Anuluj" class="fas fa-times ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="ChangePassword" value="Zmień hasło" /><!-- v2020 -->
<phrase id="ChangePasswordMessage" value="Zmień hasło"/><!-- v2019 -->
<phrase id="ChangePasswordPage" value="Zmień hasło"/>
<phrase id="ChangePasswordBtn" value="Zmień"/>
<phrase id="ChartExportError1" value="Nie można pobrać obrazu %t z %e."/><!-- v2021 -->
<phrase id="ChartExportError2" value="Brak nazwy pliku."/><!-- v2021 -->
<phrase id="ChartExportError3" value="Folder przesyłania nie istnieje."/><!-- v2021 -->
<phrase id="ChartExportError4" value="Folder przesyłania nie jest zapisywalny."/><!-- v2021 -->
<phrase id="ChartOrder" value="Sortuj wg."/><!-- v2020 -->
<phrase id="ChartOrderXAsc" value="Etykiety rosnąco"/><!-- v2020 -->
<phrase id="ChartOrderXDesc" value="Etykiety malejąco"/><!-- v2020 -->
<phrase id="ChartOrderYAsc" value="Wartości rosnąco"/><!-- v2020 -->
<phrase id="ChartOrderYDesc" value="Wartości malejące"/><!-- v2020 -->
<phrase id="ChooseFileBtn" value="Wybierz..."/><!-- v11 -->
<phrase id="ChooseFile" value="Upuść plik tutaj lub kliknij, aby przesłać"/><!-- v2022 -->
<phrase id="ChooseFiles" value="Upuść pliki tutaj lub kliknij, aby przesłać"/><!-- v2022 -->
<phrase id="Clear" value="Wyczyść"/><!-- v2022 -->
<phrase id="ClickReCaptcha" value="Kliknij pole wyboru reCAPTCHA" /><!-- v12 -->
<phrase id="ClickToDrillDown" value="Kliknij, aby przejść do szczegółów"/><!-- v2020 -->
<phrase id="CloseAccountBtn" value="Usuń dane i zamknij moje konto"/><!-- v2019 -->
<phrase id="CloseBtn" value="Zamknij" /><!-- v2017 -->
<phrase id="Columns" value="Kolumny" class="fas fa-columns ew-icon"/><!-- v2022 -->
<phrase id="Confirm" value="Potwierdź"/>
<phrase id="ConfirmBtn" value="Potwierdź" /><!-- v2017 -->
<phrase id="ConfirmCancel" value="Czy chcesz anulować?" /><!-- v12 -->
<phrase id="ConfirmPassword" value="Potwierdź hasło" /><!-- v2021 -->
<phrase id="ConflictCancelLink" value="Anuluj"/>
<phrase id="CookieConsentTitle" value="Ciasteczka" /><!-- v2021 -->
<phrase id="CookieConsentSummary" value="Użyj tego miejsca, aby podsumować swoją politykę prywatności i korzystania z plików cookie." /><!-- v2021 -->
<phrase id="Copy" value="Kopij"/>
<phrase id="CopyLink" value="Kopij" class="icon-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="CopyToClipboard" value="Kopiuj do schowka" /><!-- v2022 -->
<phrase id="CopiedToClipboard" value="Skopiowano do schowka" /><!-- v2022 -->
<phrase id="Count" value="Ilość"/>
<phrase id="CountSelected" value="%s zaznaczonych" /><!-- v12 -->
<phrase id="CtbSumHead" value="Podsumowanie"/><!-- v2020 -->
<phrase id="CrosstabSummary" value="Podsumowanie"/><!-- v2023 -->
<phrase id="CurrentFilters" value="Aktualne filtry:"/><!-- v2020 -->
<phrase id="CurrentPassword" value="Aktualne hasło: " /><!-- v12 -->
<phrase id="CustomActionCompleted" value="'%s' zakończonych"/>
<phrase id="CustomActionCancelled" value="'%s' anulowanych"/>
<phrase id="CustomActionFailed" value="'%s' blędnych"/><!-- v12 -->
<phrase id="CustomActionNotAllowed" value="'%s' nie dozwolonych"/><!-- v12 -->
<phrase id="CustomView" value="WIDOK NIESTANDARDOWY"/>
<phrase id="Danger" value="Błąd" /><!-- v2020 -->
<phrase id="Debug" value="Debug"/><!-- v2021 -->
<phrase id="Delete" value="Usuń"/>
<phrase id="DeleteBtn" value="Usuń"/>
<phrase id="DeleteCancelled" value="Usuń anulowane"/>
<phrase id="DeleteConfirmM" value="Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?" />
<phrase id="DeleteEventConfirm" value="Jesteś pewny że chcesz usunąć to wydarzenie?"/><!-- v2023 -->
<phrase id="DeleteFailed" value="Nie udało się usunąć tego rekordu"/><!-- v2023 -->
<phrase id="DeleteFilter" value="Usuń filtr"/><!-- v12 -->
<phrase id="DeleteFilterConfirm" value="Usunąć filtr %s?" /><!-- v12 -->
<phrase id="DeleteLink" value="Usuń" class="fas fa-trash ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="DeleteSelectedLink" value="Usuń zaznaczone wiersze" class="fas fa-trash ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="DeleteSomeRecordsFailed" value="Nie udało się usunąć rekordów z kluczami: %k"/><!-- v2022 -->
<phrase id="DeleteSuccess" value="Skutecznie usunięte"/>
<phrase id="DetailLink" value=""/>
<phrase id="DetailCount" value="&lt;span class='badge bg-primary ew-detail-count-%c'&gt;%c&lt;/span&gt;"/><!-- v2022 -->
<phrase id="Details" value="Szczegóły" /><!-- v2022 -->
<phrase id="Disable2FA" value="Wyłącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe"/><!-- v2022 -->
<phrase id="Disable2FAMsg" value="Czy na pewno chcesz wyłączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe?" /><!-- v2022 -->
<phrase id="DisableNotifications" value="Wyłącz powiadomienia" /><!-- v2022 -->
<phrase id="DisableNotificationsMsg" value="Czy na pewno chcesz wyłączyć powiadomienia?" /><!-- v2022 -->
<phrase id="DownloadBtn" value="Pobierz"/><!-- v2019 -->
<phrase id="DrillDownAllRecords" value="Wszystkie rekordy"/><!-- v2020 -->
<phrase id="DrillDownFilters" value="Filtry szczegółowe:"/><!-- v2020 -->
<phrase id="DupIndex" value="Zduplikowana wartość '%v' dla unikalnego indeksu '%f'"/>
<phrase id="DupKey" value="Zduplikowany klucz podstawowy: '%f'"/>
<phrase id="Edit" value="Edytuj"/>
<phrase id="EditBtn" value="Edytuj" /><!-- v2018 -->
<phrase id="EditLink" value="Edytuj" class="icon-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="EditSelectedLink" value="Edytuj zaznaczone rekordy" class="icon-grid-edit ew-icon"/><!-- v2023 -->
<phrase id="Email" value="Email" /><!-- v2021 -->
<phrase id="EmailFormSender" value="Od"/>
<phrase id="EmailAddress" value="Adres e-mail"/><!-- v2023 -->
<phrase id="EmailFormRecipient" value="Do"/>
<phrase id="EmailFormCc" value="DW"/>
<phrase id="EmailFormBcc" value="UDW"/>
<phrase id="EmailFormSubject" value="Temat"/>
<phrase id="EmailFormMessage" value="Wiadomość"/>
<phrase id="EmailFormContentType" value="Wyślij jako"/>
<phrase id="EmailFormContentTypeUrl" value="URL"/>
<phrase id="EmailFormContentTypeHtml" value="HTML"/>
<phrase id="EmptyLabel" value="(Puste)"/><!-- v2020 -->
<phrase id="Enable2FA" value="Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe"/><!-- v2022 -->
<phrase id="EnableNotifications" value="Włącz powiadomienia" /><!-- v2022 -->
<phrase id="EnterFilterName" value="Podaj nazwę filtra" /><!-- v12 -->
<phrase id="EnterNewPassword" value="Proszę podać nowe hasło" />
<phrase id="EnterOldPassword" value="Proszę podać stare hasło" />
<phrase id="EnterPassword" value="Proszę wprowadź hasło" />
<phrase id="EnterRequiredField" value="Proszę wprowadź wymagane pole - %s" /><!-- v2021 -->
<phrase id="EnterSearchCriteria" value="Proszę podać kryteria wyszukiwania"/>
<phrase id="EnterSecurityCode" value="Proszę wprowadź kod zabezpieczający z Google Authenticator (lub kod zapasowy)" /><!-- v2022 -->
<phrase id="EnterUserName" value="Proszę wprowadź nazwę użytkownika" />
<phrase id="EnterValidateCode" value="Proszę wprowadź kod weryfikacyjny" /><!-- v11 -->
<phrase id="EnterProperSenderEmail" value="Przekroczono maksymalną liczbę e-maili nadawców lub nieprawidłowy adres e-mail" />
<phrase id="EnterOTPEmailAddress" value="Wprowadź swoje konto e-mail, aby otrzymać jednorazowe hasło"/><!-- v2023 -->
<phrase id="EnterOTPMobileNumber" value="Wprowadź swój numer telefonu komórkowego, aby otrzymać jednorazowe hasło"/><!-- v2023 -->
<phrase id="EnterUserName" value="Proszę podać nazwę użytkownika"/>
<phrase id="EnterValidateCode" value="Wprowadź kod weryfikacyjny"/><!-- v11 -->
<phrase id="EnterProperSenderEmail" value="Przekroczono maksymalną liczbę e-maili nadawcy lub nieprawidłowy adres e-mail"/>
<phrase id="EnterProperRecipientEmail" value="Przekroczono maksymalną liczbę e-maili odbiorcy lub nieprawidłowy adres e-mail"/>
<phrase id="EnterProperCcEmail" value="Przekroczono maksymalną liczbę wiadomości e-mail w DW lub nieprawidłowy adres e-mail" />
<phrase id="EnterProperBccEmail" value="Przekroczono maksymalną liczbę e-maili UDW lub nieprawidłowy adres e-mail" />
<phrase id="EnterSubject" value="Proszę podać temat" />
<phrase id="EnterValue" value="Proszę podać wartość" /><!-- v2021 -->
<phrase id="EnterValue2" value="Proszę podać drugą wartość" /><!-- v2021 -->
<phrase id="Error" value="Błąd"/><!-- v2021 -->
<phrase id="ExactPhrase" value="Dokładna fraza"/>
<phrase id="ExceedMaxRetry" value="Przekroczono maksymalną liczbę ponownych prób logowania. Konto jest zablokowane. Spróbuj ponownie za %t minut"/>
<phrase id="ExceedMaxEmailExport" value="Przekroczono maksymalną liczbę eksportowanych wiadomości e-mail. Spróbuj ponownie później"/>
<phrase id="ExportChart" value="Eksportowanie wykresu: " /><!-- v2020 -->
<phrase id="ExportChartData" value="Eksportowanie danych wykresu" /><!-- v2020 -->
<phrase id="ExportChartError" value="Nie udało się wyeksportować wykresu: " /><!-- v2020 -->
<phrase id="ExportClassNotFound" value="Nie znaleziono klasy eksportu"/><!-- v2019 -->
<phrase id="Exporting" value="Eksportowanie, proszę czekać..." /><!-- v2018 -->
<phrase id="ExportToCsv" value="Eksportuj do CSV" class="icon-csv ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ExportToEmail" value="Email" class="icon-email ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ExportToExcel" value="Eksportuj do Excel" class="icon-excel ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ExportToHtml" value="Eksportuj do HTML" class="icon-html ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ExportToPdf" value="Eksportuj do PDF" class="icon-pdf ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ExportToWord" value="Eksportuj do Word" class="icon-word ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ExportToXml" value="Eksportuj do XML" class="icon-xml ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="FailedToExport" value="Nie udało się wyeksportować" /><!-- v2018 -->
<phrase id="FailedToSendMail" value="Nie udało się wysłać poczty. "/>
<phrase id="FieldName" value="Nazwa pola"/>
<phrase id="FieldRequiredIndicator" class="fas fa-asterisk ew-required"/><!-- v2019 -->
<phrase id="FileNotFound" value="Nie znaleziono pliku"/>
<phrase id="Filter" value="Filter" class="fas fa-filter"/><!-- v2022 -->
<phrase id="FilterAllRecords" value="Wszystkie rekordy" /><!-- v2022 -->
<phrase id="FilterCancel" value="Anuluj" /><!-- v2022 -->
<phrase id="FilterName" value="Nazwa filtra" /><!-- v12 -->
<phrase id="FilterNoValue" value="Nie zaznaczono wartości" /><!-- v2022 -->
<phrase id="FilterOK" value="OK" /><!-- v2022 -->
<phrase id="Filters" value="Filtry" class="fas fa-filter ew-icon"/><!-- v2022 -->
<phrase id="ResetPasswordResponse" value="Wkrótce otrzymasz instrukcje odzyskiwania hasła, jeśli Twój adres e-mail jest zarejestrowany."/><!-- v2019 -->
<phrase id="ResetPassword" value="Zresetuj hasło" /><!-- v2020 -->
<phrase id="GeneratePassword" value="Wygeneruj hasło" class="fas fa-bolt ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="GetNewCodes" value="Pobierz nowe kody" /><!-- v2022 -->
<phrase id="GoBack" value="Wróć"/>
<phrase id="GridAddCancelled" value="Anulowano dodawanie do siatki"/><!-- v11 -->
<phrase id="GridAddLink" value="Dodaj siatkę" class="icon-grid-add ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="GridCancelLink" value="Anuluj" class="fas fa-times ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="GridEditCancelled" value="Edycja siatki anulowana"/><!-- v11 -->
<phrase id="GridEditLink" value="Edytuj siatkę" class="icon-grid-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="GridInsertLink" value="Wstaw" class="fas fa-check ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="GridSaveLink" value="Zapisz" class="fas fa-check ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="Group" value="Grupy"/><!-- v2020 -->
<phrase id="GroupsPerPage" value="Grupy na stronę"/><!-- v2020 -->
<phrase id="Highlight" value="Podświetl"/><!-- v11 -->
<phrase id="HighlightBtn" value="Podświetl" class="icon-highlight ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="HomePage" value="Dom" class="fas fa-home ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="Import" value="Importuj" class="fa-solid fa-upload ew-icon"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportMaxFailuresExceeded" value="Przekroczono maksymalną liczbę błędów (%s)"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportRowError" value="Nie udało się zaimportować wiersza #%i: %e"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportInvalidFileExtension" value="Nieprawidłowe rozszerzenie pliku '%e'"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportInvalidFieldName" value="Nieprawidłowa nazwa pola: %f"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportInvalidFieldValue" value="Nieprawidłowa wartość pola '%f': %v"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportNoHeaderRow" value="Brak wiersza nagłówka do importu"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportResult" value="Przetworzono %c z %t rekordów z %f (powodzenie: %s, niepowodzenie: %e)"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportSave" value="Rekordy nie zostały jeszcze zapisane. Jeśli akceptujesz wyniki, naciśnij przycisk „Zapisz”."/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportServerError" value="Nie udało się przetworzyć przesłanych plików"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportUploadError" value="Nie udało się przesłać %f: %s"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportUploadComplete" value="Przesyłanie zakończone, przetwarzanie plików..."/><!-- v2023 -->
<phrase id="ImportUploadProgress" value="Przesyłanie...(p%)"/><!-- v2023 -->
<phrase id="IncorrectCreditCard" value="Nieprawidłowy numer karty kredytowej"/><!-- v2021 -->
<phrase id="IncorrectDate" value="Nieprawidłowa data (%s)"/><!-- v2021 -->
<phrase id="IncorrectEmail" value="Nieprawidłowy email"/>
<phrase id="IncorrectField" value="Nieprawidłowa wartość pola"/>
<phrase id="IncorrectFloat" value="Nieprawidłowa liczba zmiennoprzecinkowa"/>
<phrase id="IncorrectGUID" value="Nieprawidłowy identyfikator GUID"/>
<phrase id="IncorrectInteger" value="Nieprawidłowa liczba całkowita"/>
<phrase id="IncorrectMin" value="Liczba musi być większa lub równa %s"/><!-- v2023 -->
<phrase id="IncorrectMinDate" value="Data/godzina musi być późniejsza lub taka sama jak %s"/><!-- v2023 -->
<phrase id="IncorrectMax" value="Liczba musi być mniejsza lub równa %s"/><!-- v2023 -->
<phrase id="IncorrectMaxDate" value="Data/godzina musi być wcześniejsza lub taka sama jak %s"/><!-- v2023 -->
<phrase id="IncorrectPhone" value="Nieprawidłowy numer telefonu"/>
<phrase id="IncorrectRange" value="Numer musi zawierać się w przedziale od % 1 do % 2"/>
<phrase id="IncorrectRegExp" value="Niedopasowane wyrażenie regularne"/>
<phrase id="IncorrectSecurityCode" value="Niepoprawny kod zabezpieczający"/><!-- v2022 -->
<phrase id="IncorrectSSN" value="Nieprawidłowy numer ubezpieczenia społecznego"/>
<phrase id="IncorrectTime" value="Nieprawidłowy czas (%s)"/><!-- v2022 -->
<phrase id="IncorrectUrl" value="Nieprawidłowy URL"/><!-- v2022 -->
<phrase id="IncorrectValidationCode" value="Nieprawidłowy kod weryfikacyjny, wprowadź ponownie."/><!-- v2021 -->
<phrase id="IncorrectZip" value="Nieprawidłowy kod pocztowy"/>
<phrase id="Info" value="Informacje" /><!-- v2020 -->
<phrase id="InlineAddLink" value="Dodawanie w linii" class="icon-inline-add ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="InlineCopyLink" value="Kopiowanie w linii" class="icon-inline-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="InlineEditLink" value="Edytowanie w linii" class="icon-inline-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="InsertCancelled" value="Anulowano wstawianie"/>
<phrase id="InsertFailed" value="Wstawienie nie powiodło się" />
<phrase id="InsertLink" value="Wstaw" class="fas fa-check ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="InsertSuccess" value="Wstawiono pomyślnie"/>
<phrase id="InvalidDate" value="Nieprawidłowa data" /><!-- v2021 -->
<phrase id="InvalidKeyValue" value="Nieprawidłowa wartość klucza"/>
<phrase id="InvalidRecord" value="Nieprawidłowy rekord! Klucz jest pusty" />
<phrase id="InvalidPostRequest" value="Nieprawidłowe żądanie posta"/><!-- v11 -->
<phrase id="InvalidParameter" value="Niewłaściwy parametr"/>
<phrase id="InvalidPassword" value="Nieprawidłowe hasło"/>
<phrase id="InvalidPasswordChars" value="Hasło nie może zawierać &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or &apos;" /><!-- v2021 -->
<phrase id="InvalidNewPassword" value="Nieprawidłowe nowe hasło"/>
<phrase id="InvalidUidPwd" value="Niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło"/>
<phrase id="InvalidUsernameChars" value="Nazwa użytkownika nie może zawierać &amp;, &lt;, &gt;, &quot;, or &apos;" /><!-- v2021 -->
<phrase id="JwtTokenExpired" value="Twoja sesja wygasła, odśwież stronę."/><!-- v2023 -->
<phrase id="Language" value="Język"/>
<phrase id="LearnMore" value="Dowiedz się więcej"/><!-- v2019 -->
<phrase id="LightboxTitle" value=" " /><!-- v11 -->
<phrase id="LightboxCurrent" value="obraz {current} z {total}" /><!-- Note: DO NOT translate "{current}" and "{total}" --><!-- v11 -->
<phrase id="LightboxPrevious" value="poprzedni" /><!-- v11 -->
<phrase id="LightboxNext" value="następny" /><!-- v11 -->
<phrase id="LightboxClose" value="zamknij" /><!-- v11 -->
<phrase id="LightboxXhrError" value="Zawartość nie załadowała się." /><!-- v11 -->
<phrase id="LightboxImgError" value="Nie udało się wczytać tego obrazu." /><!-- v11 -->
<phrase id="List" value=""/><!-- v2019 -->
<phrase id="ListActionButton" value="Akcje" class="fas fa-ellipsis-v"/><!-- v2020 -->
<phrase id="Loading" value="Ładowanie..." />
<phrase id="Login" value="Zaloguj" class="fas fa-sign-in-alt ew-icon" /><!-- v2022 -->
<phrase id="LoginAzure" value="Zaloguj przez Azure" class="fa-brands fa-microsoft"/><!-- v2023 -->
<phrase id="LoginCancelled" value="Logowanie anulowane"/>
<phrase id="LoginFacebook" value="Zaloguj się przez Facebook"/><!-- v2018 -->
<phrase id="LoginSucceeded" value="Logowanie powiodło się, przekierowuję..."/><!-- v2023 -->
<phrase id="LoginFailed" value="Logowanie za pomocą %p nie powiodło się"/><!-- v2018 -->
<phrase id="LoginGoogle" value="Zaloguj się przez Google"/><!-- v2018 -->
<phrase id="LoginMsg" value="Zaloguj się, aby rozpocząć sesję"/><!-- v2019 -->
<phrase id="LoginOptions" value="Opcje"/><!-- v11 -->
<phrase id="LoginOr" value="- LUB -"/><!-- v2018 -->
<phrase id="LoginSaml" value="Zaloguj się przez SAML" class="fa-solid fa-user-shield"/><!-- v2023 -->
<phrase id="LoginPage" value="Logowanie"/>
<phrase id="Login2FAPage" value="Logowanie (uwierzytelnianie dwuetapowe)"/><!-- v2022 -->
<phrase id="Logout" class="fas fa-sign-out-alt ew-icon" value="Wyloguj"/><!-- v2022 -->
<phrase id="LookupTitle" value="Wyszukiwanie - %s" /><!-- v2022 -->
<phrase id="MasterDetailCopyLink" value="Master/Szczegóły Kopiuj" class="icon-md-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="MasterDetailEditLink" value="Master/Szczegóły Edytuj" class="icon-md-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="MasterDetailListLink" value="Lista szczegółów" class="icon-table ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="MasterDetailViewLink" value="Master/Szczegóły Pokaż" class="icon-md-view ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="MaxFileSize" value="Maks. przekroczony rozmiar pliku (%s bajtów)." />
<phrase id="MismatchPassword" value="Niezgodność hasła" />
<phrase id="MissingLookupTableName" value="Brak nazwy tabeli wyszukiwania"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldName" value="Brak nazwy pola wyświetlania"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="Brak wartości pola wyświetlania"/>
<phrase id="MissingPDFObject" value="Brakujący obiekt PDFObject" /><!-- v2020 -->
<phrase id="MissingUserLevelID" value="Brak identyfikatora poziomu użytkownika"/>
<phrase id="MissingUserLevelName" value="Brak nazwy poziomu użytkownika"/>
<phrase id="MobileNumber" value="Numer telefonu"/><!-- v2023 -->
<phrase id="MultiColumnCards" value="Widok kart" class="fas fa-th-large ew-icon"/><!-- v2022 -->
<phrase id="MultiColumnTable" value="Widok tabeli" class="fas fa-table ew-icon"/><!-- v2022 -->
<phrase id="MultipleMasterDetails" value="Master/Szczegóły" class="icon-master-detail ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="NewPassword" value="Nowe hasło" /><!-- v2021 -->
<phrase id="Next" value="Następny" /><!-- v12 -->
<phrase id="NoAddRecord" value="Brak rekordów do dodania" />
<phrase id="NoFieldSelected" value="Nie wybrano pola do aktualizacji" />
<phrase id="NoPermission" value="Nie masz uprawnień dostępu do %s."/><!-- v12 -->
<phrase id="NoAddPermission" value="Nie masz uprawnień do dodania rekordu."/>
<phrase id="NoChartData" value="Brak danych do wyświetlenia" /><!-- v2020 -->
<phrase id="NoDeletePermission" value="Nie masz uprawnień do usunięcia rekordu."/>
<phrase id="NoDistinctColVals" value="Brak odrębnych wartości kolumn dla SQL: "/><!-- v2020 -->
<phrase id="NoEditPermission" value="Nie masz uprawnień do edytowania rekordu."/>
<phrase id="NoHtmlForm" value="Nie znaleziono formularza HTML"/><!-- v2022 -->
<phrase id="NoRecord" value="Nic nie znaleziono" /><!-- v2017 -->
<phrase id="NoRecordForKey" value="Nie znaleziono rekordu dla klucza = "/>
<phrase id="NoReportOrCharts" value="Dla tej strony nie są dostępne żadne raporty ani wykresy."/><!-- v2020 -->
<phrase id="NoRecordSelected" value="Nie wybrano rekordów" />
<phrase id="NoSubscription" value="Nie masz abonamentu" /><!-- v2022 -->
<phrase id="NoSubscriptions" value="Nie znaleziono subskrypcji" /><!-- v2022 -->
<phrase id="NoTableGenerated" value="Brak wygenerowanych tabel"/>
<phrase id="Notice" value="Notatka"/><!-- v2021 -->
<phrase id="Notifications" value="Powiadomienie" class="fas fa-bell ew-icon"/><!-- v2022 -->
<phrase id="NotificationsDisabled" value="Powiadomienia wyłączone" /><!-- v2022 -->
<phrase id="NotificationsEnabled" value="Powiadomienia włączone" /><!-- v2022 -->
<phrase id="NoUserLevel" value="Brak ustawień na poziomie użytkownika."/>
<phrase id="NullLabel" value="(Pusty)"/><!-- v2020 -->
<phrase id="Of" value="z" /><!-- v2017 -->
<phrase id="OKBtn" value="OK" /><!-- v2021 -->
<phrase id="Old" value="Stary"/>
<phrase id="OldPassword" value="Stare hasło" /><!-- v2021 -->
<phrase id="OverwriteBtn" value="Nadpisz" /><!-- v2017 -->
<phrase id="OverwriteLink" value="Nadpisz"/>
<phrase id="Page" value="Strona" /><!-- v2017 -->
<phrase id="PageNotFound" value="Nie znaleziono trasy '%p'."/><!-- v2021 -->
<phrase id="PagerFirst" value="Pierwszy"/>
<phrase id="PagerLast" value="Ostatni"/>
<phrase id="PagerNext" value="Następny"/>
<phrase id="PagerPrevious" value="Poprzedni"/>
<phrase id="Password" value="Hasło" /><!-- v2021 -->
<phrase id="PasswordMask" value="********"/><!-- v12 -->
<phrase id="PasswordRequest" value="Prośba o hasło"/>
<phrase id="PasswordChanged" value="Hasło zostało zmienione"/>
<phrase id="PasswordExpired" value="Hasło wygasło. Zmień hasło."/>
<phrase id="PasswordStrength" value="Siła: %p" /><!-- v12 -->
<phrase id="PasswordTooSimple" value="Twoje hasło jest zbyt proste" /><!-- v12 -->
<phrase id="Permission" value="Uprawnienia" class="icon-user ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="PermissionAdd" value="Dodaj/Kopiuj" /><!-- v2020 -->
<phrase id="PermissionAdmin" value="Admin" /><!-- v2019 -->
<phrase id="PermissionDelete" value="Usuń" /><!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionEdit" value="Edytuj" /><!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionExport" value="Exportuj"/><!-- v2023 -->
<phrase id="PermissionImport" value="Importuj" /><!-- v2020 -->
<phrase id="PermissionListSearchView" value="Lista/Szukaj/Pokaż" /><!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionList" value="Lista" /><!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionLookup" value="Zobacz" /><!-- v2020 -->
<phrase id="PermissionPush" value="Pchnij"/><!-- v2023 -->
<phrase id="PermissionSearch" value="Szukaj" /><!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionView" value="Pokaż" /><!-- v2018 -->
<phrase id="PersonalDataBtn" value="Dane osobiste"/><!-- v2019 -->
<phrase id="PersonalDataContent" value="Twoje konto zawiera dane osobowe, które nam przekazałeś. Ta strona umożliwia pobranie lub usunięcie tych danych."/><!-- v2019 -->
<phrase id="PersonalDataDeleteFailure" value="Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas usuwania użytkownika"/><!-- v2019 -->
<phrase id="PersonalDataDeleteSuccess" value="Dane osobowe zostały pomyślnie usunięte"/><!-- v2019 -->
<phrase id="PersonalDataTitle" value="Dane osobiste"/><!-- v2019 -->
<phrase id="PersonalDataWarning" value="Usunięcie tych danych spowoduje trwałe usunięcie Twojego konta i nie będzie można go odzyskać."/><!-- v2019 -->
<phrase id="PleaseSelect" value="Proszę wybrać" /><!-- v12 -->
<phrase id="Prev" value="Poprzedni" /><!-- v12 -->
<phrase id="PrimaryKeyUnspecified" value="Klucz podstawowy nieokreślony"/>
<phrase id="PrinterFriendly" value="Przyjazny dla drukarki" class="icon-print ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="PrivacyPolicy" value="Polityka prywatności"/><!-- v2019 -->
<phrase id="PrivacyPolicyContent" value="Użyj tej strony, aby szczegółowo opisać politykę prywatności swojej witryny."/><!-- v2019 -->
<phrase id="PushNotificationDefaultTitle" value="Nowe powiadomienie"/><!-- v2022 -->
<phrase id="PushNotificationFormTitle" value="Tytuł" /><!-- v2022 -->
<phrase id="PushNotificationFormBody" value="Zawartość" /><!-- v2022 -->
<phrase id="PushNotificationFailure" value="Nie udało się wysłać powiadomień push (niepowodzenie = %f)" /><!-- v2022 -->
<phrase id="PushNotificationSent" value="Powiadomienia push są wysyłane&lt;br&gt;(sukces = %s, niepowodzenie = %f)" /><!-- v2022 -->
<phrase id="PushNotificationSuccess" value="Wszystkie powiadomienia push są wysyłane (sukces = %s)" /><!-- v2022 -->
<phrase id="QueryBuilder" value="Query Builder" class="fa-solid fa-sliders ew-icon"/><!-- v2023 -->
<phrase id="QuickSearchAuto" value="Auto" /><!-- v11 -->
<phrase id="QuickSearchAutoShort" value="" /><!-- v11 -->
<phrase id="QuickSearchAll" value="Wszystkie słowa kluczowe" /><!-- v11 -->
<phrase id="QuickSearchAllShort" value="Wszystkie" /><!-- v11 -->
<phrase id="QuickSearchAny" value="Wszelkie słowa kluczowe" /><!-- v11 -->
<phrase id="QuickSearchAnyShort" value="Dowolne" /><!-- v11 -->
<phrase id="QuickSearchExact" value="Dokładne dopasowanie" /><!-- v11 -->
<phrase id="QuickSearchExactShort" value="Dokładnie" /><!-- v11 -->
<phrase id="Recipient" value="Odbiorca(y)" /><!-- v2021 -->
<phrase id="Record" value="Rekordy" /><!-- v2017 -->
<phrase id="RecordChangedByOtherUser" value="Dane zostały zmienione przez innego użytkownika. Kliknij [Załaduj ponownie], aby odzyskać zmienione dane (Twoje dane w formularzu zostaną nadpisane) lub kliknij [Zastąp], aby nadpisać zmienione dane."/>
<phrase id="RecordDeleted" value="rekord(y) usunięte"/>
<phrase id="RecordInserted" value="wstawiono rekord(y)"/>
<phrase id="RecordUpdated" value="zaktualizowano rekord(y)"/>
<phrase id="RecordsPerPage" value="Rozmiar strony" /><!-- v2017 -->
<phrase id="Register" value="Zarejestruj się" /><!-- v2020 -->
<phrase id="RegisterBtn" value="Zarejestruj się"/>
<phrase id="RegisterSuccess" value="Rejestracja powiodła się"/>
<phrase id="RegisterSuccessActivate" value="Rejestracja powiodła się. Wiadomość e-mail została wysłana na Twój adres e-mail, kliknij link w wiadomości e-mail, aby aktywować konto."/>
<phrase id="RegisterPage" value="Rejestracja"/>
<phrase id="RelatedRecordRequired" value="Nie możesz dodać ani zaktualizować rekordu, ponieważ wartość klucza obcego nie istnieje w tabeli głównej '%t'"/>
<phrase id="RelatedRecordExists" value="Nie możesz usunąć rekordu, ponieważ powiązane rekordy istnieją w tabeli szczegółów '%t'"/>
<phrase id="ReloadBtn" value="Przeładuj" /><!-- v2017 -->
<phrase id="ReloadLink" value="Przeładuj"/>
<phrase id="RememberMe" value="Zapamiętaj mnie"/>
<phrase id="Remove" value="Wymaż"/>
<phrase id="Replace" value="Zastąp"/>
<phrase id="Report" value="Raport"/>
<phrase id="ResetPwd" value="Zresetuj hasło"/><!-- v2020 -->
<phrase id="ResetPwdMsg" value="Zresetuj hasło"/><!-- v2020 -->
<phrase id="ResendRegisterEmailBtn" value="Wyślij ponownie e-mail rejestracyjny"/><!-- v12 -->
<phrase id="ResendRegisterEmailSuccess" value="E-mail rejestracyjny dla użytkownika '%u' został ponownie wysłany"/><!-- v12 -->
<phrase id="ResendRegisterEmailFailure" value="Nie udało się ponownie wysłać e-maila rejestracyjnego dla użytkownika '%u'"/><!-- v12 -->
<phrase id="Reset" value="Resetuj"/>
<phrase id="ResetAllFilter" value="Zresetuj wszystkie filtry" class="icon-reset-search ew-icon"/><!-- v2020 -->
<phrase id="ResetConcurrentUserBtn" value="Zresetuj jednoczesną sesję użytkownika"/><!-- v12 -->
<phrase id="ResetConcurrentUserSuccess" value="Sesja użytkownika '%u' została zresetowana"/><!-- v12 -->
<phrase id="ResetConcurrentUserFailure" value="Nie udało się zresetować sesji dla użytkownika '%u'"/><!-- v12 -->
<phrase id="ResetLoginRetryBtn" value="Zresetuj licznik ponownych prób logowania"/><!-- v12 -->
<phrase id="ResetLoginRetrySuccess" value="Licznik ponownych prób logowania dla użytkownika '%u' został zresetowany"/><!-- v12 -->
<phrase id="ResetLoginRetryFailure" value="Nie udało się zresetować licznika ponownych prób logowania dla użytkownika '%u'"/><!-- v12 -->
<phrase id="ResetSearchBtn" value="Zresetuj" class="icon-reset-search ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ResetSearch" value="Zresetuj"/>
<phrase id="ResetUserSecretBtn" value="Zresetuj hasło użytkownika"/><!-- v2022 -->
<phrase id="ResetUserSecretSuccess" value="Sekret użytkownika dla użytkownika '%u' został zresetowany"/><!-- v2022 -->
<phrase id="ResetUserSecretFailure" value="Nie udało się zresetować sekretu użytkownika dla użytkownika '%u'"/><!-- v2022 -->
<phrase id="RptAvg" value="Średnia"/><!-- v2020 -->
<phrase id="RptCnt" value="Liczba"/><!-- v2020 -->
<phrase id="RptDtlRec" value=" szczegółowe zapisy"/><!-- v2020 -->
<phrase id="RptGrandSummary" value="Wielkie Podsumowanie"/><!-- v2020 -->
<phrase id="RptMax" value="MAX"/><!-- v2020 -->
<phrase id="RptMin" value="MIN"/><!-- v2020 -->
<phrase id="RptPageSummary" value="Podsumowanie strony"/><!-- v2020 -->
<phrase id="RptSum" value="SUMA"/><!-- v2020 -->
<phrase id="RptSumHead" value="Podsumowanie dla %c: %v"/><!-- v2020 -->
<phrase id="SaveBtn" value="Zapisz" /><!-- v2018 -->
<phrase id="SaveCurrentFilter" value="Zapisz bieżący filtr"/><!-- v12 -->
<phrase id="Scan2FAQrCode" value="Po zainstalowaniu Google Authenticator zeskanuj powyższy kod QR i wprowadź kod weryfikacyjny" /><!-- v2022 -->
<phrase id="Search" value="Szukaj" /><!-- v2017 -->
<phrase id="SearchBtn" value="Szukaj" /><!-- v2018 -->
<phrase id="SearchLink" value="Szukaj" class="fas fa-search ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="SearchPanel" value="Panel wyszukiwania"/><!-- v11 -->
<phrase id="SecurityCode" value="Kod zabezpieczający" /><!-- v2022 -->
<phrase id="SecurityCodeVerified" value="Zweryfikowano kod zabezpieczający, przekierowuję..." /><!-- v2022 -->
<phrase id="SelectAll" value="Zaznacz wszystkie"/><!-- v2022 -->
<phrase id="SelectBtn" value="Zaznacz" /><!-- v2017 -->
<phrase id="SendEmailBtn" value="Wyślij"/>
<phrase id="SendEmailSuccess" value="E-mail wysłany pomyślnie" />
<phrase id="Sender" value="Nadawca" /><!-- v2021 -->
<phrase id="SendPushNotification" value="Wysyłaj powiadomienia push" class="fas fa-bell ew-icon" /><!-- v2022 -->
<phrase id="SendPushNotificationBtn" value="Wyślij"/><!-- v2022 -->
<phrase id="SendPushNotificationsToAll" value="Nie wybrano subskrypcji. Wysyłać powiadomienia push do wszystkich?" /><!-- v2022 -->
<phrase id="SendPwd" value="Wyślij" /><!-- v2020 -->
<phrase id="SequenceNumber" value="%s."/>
<phrase id="ServerCommunicationError" value="Wystąpił błąd podczas komunikacji z serwerem." /><!-- v2022 -->
<phrase id="SendOTP" value="Wyślij jednorazowe hasło"/><!-- v2023 -->
<phrase id="SendOTPConfirm" value="Czy na pewno chcesz wysłać hasło jednorazowe?"/><!-- v2023 -->
<phrase id="SendOTPSuccess" value="Hasło jednorazowe zostało pomyślnie wysłane."/><!-- v2023 -->
<phrase id="SendOTPFailed" value="Hasło jednorazowe nie jest wysyłane z błędem:%e"/><!-- v2023 -->
<phrase id="SendOTPSkipped" value="Hasło jednorazowe jest pomijane dla nieprawidłowego konta '%a' użytkownika '%u'"/><!-- v2023 -->
<phrase id="SendOTPCancelled" value="Hasło jednorazowe jest anulowane przez użytkownika"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ServerError" value="Podczas przetwarzania Twojego żądania wystąpił błąd wewnętrzny."/><!-- v2021 -->
<phrase id="SessionWillExpire" value="Twoja sesja wygaśnie za %s sekund. Kliknij OK, aby kontynuować sesję." /><!-- v12 -->
<phrase id="SessionExpired" value="Twoja sesja wygasła." /><!-- v12 -->
<phrase id="SetPasswordExpiredBtn" value="Zmiana hasła wygasła"/><!-- v12 -->
<phrase id="SetPasswordExpiredSuccess" value="Hasło dla użytkownika '%u' zostało ustawione jako nieważne"/><!-- v12 -->
<phrase id="SetPasswordExpiredFailure" value="Nie można ustawić hasła dla użytkownika '%u' jako nieważne"/><!-- v12 -->
<phrase id="ShowAllBtn" value="Pokaż wszystkie" class="icon-reset-search ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ShowAll" value="Pokaż wszystkie"/><!-- v11 -->
<phrase id="Skip" value="Pomiń"/><!-- v2023 -->
<phrase id="SortUp" value="Rosnąco" class="fas fa-sort-up" /><!-- v2022 -->
<phrase id="SortDown" value="Malejąco" class="fas fa-sort-down" /><!-- v2022 -->
<phrase id="Subject" value="Temat" /><!-- v2021 -->
<phrase id="Success" value="Powodzenie" /><!-- v2020 -->
<phrase id="Summary" value="Podsumowanie"/><!-- v2020 -->
<phrase id="SummaryColon" value=": "/><!-- v2020 -->
<phrase id="Table" value="TABELA"/>
<phrase id="Tables" value="Tabele" /><!-- v2022 -->
<phrase id="To" value="do"/>
<phrase id="Top" value="Góra"/><!-- v2020 -->
<phrase id="Total" value="Razem"/>
<phrase id="UnauthorizedUserID" value="Bieżący użytkownik (%c) nie ma uprawnień do przypisywania identyfikatora użytkownika (%u)."/>
<phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="Bieżący użytkownik (%c) nie ma uprawnień do przypisywania identyfikatora użytkownika nadrzędnego (%p)."/>
<phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="Bieżący użytkownik (%c) nie ma uprawnień do wstawiania rekordu. Filtr główny: %f"/>
<phrase id="UnsupportedBrowser" value="Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez tę stronę" /><!-- v2021 -->
<phrase id="Update" value="Aktualizuj"/>
<phrase id="UpdateBtn" value="Aktualizuj" /><!-- v2017 -->
<phrase id="UpdateCancelled" value="Aktualizacja anulowana"/>
<phrase id="UpdateFailed" value="Aktualizacja nieudana"/>
<phrase id="UpdateLink" value="Aktualizuj" class="fas fa-check ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="UpdateSelectedLink" value="Zaktualizuj wybrane rekordy" class="icon-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="UpdateSomeRecordsFailed" value="Aktualizacja nie powiodła się dla rekordów z kluczami: %k"/><!-- v2022 -->
<phrase id="UpdateSuccess" value="Aktualizacja zakończona sukcesem"/>
<phrase id="Uploading" value="Przesyłanie..." />
<phrase id="UploadStart" value="Start" />
<phrase id="UploadCancel" value="Anuluj" />
<phrase id="UploadDelete" value="Usuń" />
<phrase id="UploadOverwrite" value="Zastąpić stary plik?" />
<phrase id="UploadErrMsg1" value="Rozmiar przesłanego pliku przekracza dyrektywę upload_max_filesize w php.ini"/>
<phrase id="UploadErrMsg2" value="Rozmiar przesłanego pliku przekracza dyrektywę MAX_FILE_SIZE określoną w formularzu HTML"/>
<phrase id="UploadErrMsg3" value="Przesłany plik został przesłany tylko częściowo"/>
<phrase id="UploadErrMsg4" value="Żaden plik nie został przesłany"/>
<phrase id="UploadErrMsg6" value="Brak folderu tymczasowego"/>
<phrase id="UploadErrMsg7" value="Nie udało się zapisać pliku na dysku"/>
<phrase id="UploadErrMsg8" value="Rozszerzenie PHP zatrzymało przesyłanie pliku"/>
<phrase id="UploadErrMsgPostMaxSize" value="Rozmiar przesłanego pliku przekracza dyrektywę post_max_size w php.ini"/>
<phrase id="UploadErrMsgMaxFileSize" value="Plik jest za duży" />
<phrase id="UploadErrMsgMinFileSize" value="Plik jest za mały" />
<phrase id="UploadErrMsgAcceptFileTypes" value="Niedozwolony typ pliku" />
<phrase id="UploadErrMsgMaxNumberOfFiles" value="Przekroczono maksymalną liczbę plików" />
<phrase id="UploadErrMsgMaxWidth" value="Obraz przekracza maksymalną szerokość"/>
<phrase id="UploadErrMsgMinWidth" value="Obraz wymaga minimalnej szerokości"/>
<phrase id="UploadErrMsgMaxHeight" value="Obraz przekracza maksymalną wysokość"/>
<phrase id="UploadErrMsgMinHeight" value="Obraz wymaga minimalnej wysokości"/>
<phrase id="UploadErrMsgMaxFileLength" value="Całkowita długość nazw plików przekracza długość pola" />
<phrase id="UserAdministrator" value="Administrator" /><!-- v12 -->
<phrase id="UserAnonymous" value="Gość" /><!-- v12 -->
<phrase id="UserDefault" value="Domyślny" /><!-- v12 -->
<phrase id="UserEmail" value="Email"/>
<phrase id="UserExists" value="Użytkownik już istnieje"/>
<phrase id="UserLevel" value="Poziom użytkownika: "/>
<phrase id="UserLevelAdministratorName" value="Nazwą poziomu użytkownika dla poziomu użytkownika -1 musi być „Administrator”" />
<phrase id="UserLevelAnonymousName" value="Nazwa poziomu użytkownika dla poziomu użytkownika -2 musi być „Gość”" /><!-- v12 -->
<phrase id="UserLevelPermission" value="Uprawnienia na poziomie użytkownika"/>
<phrase id="UserLevelIDInteger" value="Identyfikator poziomu użytkownika musi być liczbą całkowitą" />
<phrase id="UserLevelDefaultName" value="Nazwa poziomu użytkownika dla poziomu użytkownika 0 musi być 'Domyślny'" />
<phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="Zdefiniowany przez użytkownika identyfikator poziomu użytkownika musi być większy niż 0" />
<phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="Nazwa poziomu użytkownika zdefiniowana przez użytkownika nie może być 'Gość', 'Administrator' ani 'Domyślny'" />
<phrase id="UserLoggedIn" value="Użytkownik '%u' jest już zalogowany"/>
<phrase id="UserName" value="Nazwa użytkownika" /><!-- v2021 -->
<phrase id="UserNotFound" value="Nie znaleziono użytkownika '%u'"/><!-- v2018 -->
<phrase id="UserProfileCorrupted" value="Profil użytkownika jest uszkodzony. Wyloguj się i zaloguj ponownie"/>
<phrase id="ValueNotExist" value="Wartość nie istnieje" /><!-- v11 -->
<phrase id="Verify" value="Weryfikuj" /><!-- v2022 -->
<phrase id="View" value="Pokaż"/>
<phrase id="ViewImageGallery" value="Kliknij, aby wyświetlić obraz"/><!-- v12 -->
<phrase id="ViewLink" value="Pokaż" class="icon-view ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ViewPageAddLink" value="Dodaj" class="fas fa-plus ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="ViewPageCopyLink" value="Kopiuj" class="icon-copy ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="ViewPageDeleteLink" value="Usuń" class="fas fa-trash ew-icon"/><!-- v2019 -->
<phrase id="ViewPageDetailLink" value=""/>
<phrase id="ViewPageEditLink" value="Edytuj" class="icon-edit ew-icon"/><!-- v11 -->
<phrase id="Warning" value="Ostrzeżenie" /><!-- v2020 -->
<phrase id="Week" value="Tydzień"/><!-- v2020 -->
<phrase id="WrongFileType" value="Typ pliku jest niedozwolony." />
<phrase id="Year" value="Rok"/><!-- v2020 -->
<phrase id="=" value="&amp;nbsp;"/><!-- v12 -->
<phrase id="EQUAL" value="="/><!-- v12 -->
<phrase id="IN" value="w"/><!-- v2023 -->
<phrase id="NOT IN" value="nie w"/><!-- v2023 -->
<phrase id="&lt;&gt;" value="&amp;lt;&amp;gt;"/>
<phrase id="&lt;" value="&amp;lt;"/>
<phrase id="&lt;=" value="&amp;lt;="/>
<phrase id="&gt;" value="&amp;gt;"/>
<phrase id="&gt;=" value="&amp;gt;="/>
<phrase id="LIKE" value="zawiera"/>
<phrase id="NOT LIKE" value="nie zawiera"/><!-- v11 -->
<phrase id="STARTS WITH" value="rozpoczyna się od"/>
<phrase id="NOT STARTS WITH" value="nie rozpoczyna się od"/><!-- v2023 -->
<phrase id="ENDS WITH" value="kończy się na"/>
<phrase id="NOT ENDS WITH" value="nie kończy się na"/><!-- v2023 -->
<phrase id="IS EMPTY" value="jest pusty"/><!-- v2023 -->
<phrase id="IS NOT EMPTY" value="nie jest pusty "/><!-- v2023 -->
<phrase id="IS NULL" value="jest null"/>
<phrase id="IS NOT NULL" value="nie jest null"/>
<phrase id="BETWEEN" value="pomiędzy"/>
<phrase id="NOT BETWEEN" value="poza"/><!-- v2023 -->
<phrase id="AND" value="i"/>
<phrase id="OR" value="lub"/>
<!-- Advanced Filter --><!-- v2020 -->
<phrase id="Future" value="Przyszły"/>
<phrase id="Past" value="Przeszły"/>
<phrase id="Last14Days" value="Ostatnie 14 dni"/>
<phrase id="Last30Days" value="Ostatnie 30 dni"/>
<phrase id="Last7Days" value="Ostatnie 7 dni"/>
<phrase id="Next14Days" value="Następne 14 dni"/>
<phrase id="Next30Days" value="Następne 30 dni"/>
<phrase id="Next7Days" value="Następne 7 dni"/>
<phrase id="Today" value="Dzisiaj"/>
<phrase id="Tomorrow" value="Jutro"/>
<phrase id="Yesterday" value="Wczoraj"/>
<phrase id="LastMonth" value="Ostatni miesiąc"/>
<phrase id="NextMonth" value="Następny miesiąc"/>
<phrase id="ThisMonth" value="Bierzący miesiąc"/>
<phrase id="LastTwoWeeks" value="Ostatnie dwa tygodnie"/>
<phrase id="LastWeek" value="Ostatni tydzień"/>
<phrase id="NextTwoWeeks" value="Następne dwa tygodnie"/>
<phrase id="NextWeek" value="Następny tydzień"/>
<phrase id="ThisWeek" value="Bierzący tydzień"/>
<phrase id="LastYear" value="Ostatni rok"/>
<phrase id="NextYear" value="Następny rok"/>
<phrase id="ThisYear" value="Bierzący rok"/>
<!-- Exceptions --><!-- v2021 -->
<phrase id="400" value="Zła prośba"/>
<phrase id="400Desc" value="Serwer nie może lub nie przetworzy żądania z powodu widocznego błędu klienta."/>
<phrase id="401" value="Nieautoryzowany"/>
<phrase id="401Desc" value="Żądanie wymaga prawidłowego uwierzytelnienia użytkownika."/>
<phrase id="403" value="Zabroniony"/>
<phrase id="403Desc" value="Nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji."/>
<phrase id="404" value="Nie znaleziono"/>
<phrase id="404Desc" value="Nie można znaleźć żądanego zasobu. Sprawdź identyfikator URI i spróbuj ponownie."/>
<phrase id="405" value="Niedozwolona metoda"/>
<phrase id="405Desc" value="Metoda żądania nie jest obsługiwana dla żądanego zasobu."/>
<phrase id="500" value="Wewnętrzny błąd serwera"/>
<phrase id="500Desc" value="Wystąpił nieoczekiwany stan uniemożliwiający serwerowi zrealizowanie żądania."/>
<phrase id="501" value="Nie zaimplementowano"/>
<phrase id="501Desc" value="Serwer nie obsługuje funkcjonalności wymaganej do realizacji żądania."/>
<!-- DO NOT change letter case of the following IDs! -->
<!-- Datetime Picker --><!-- v2023 -->
<datetimepicker>
<phrase id="today" value="Idź do dzisiaj"/>,
<phrase id="clear" value="Wyczyść wybór"/>,
<phrase id="close" value="Zamknij"/>,
<phrase id="selectMonth" value="Wybierz miesiąc"/>,
<phrase id="previousMonth" value="Poprzedni miesiąc"/>,
<phrase id="nextMonth" value="Następny miesiąc"/>,
<phrase id="selectYear" value="Wybierz rok"/>,
<phrase id="previousYear" value="Poprzedni rok"/>,
<phrase id="nextYear" value="Następny rok"/>,
<phrase id="selectDecade" value="Wybierz dekadę"/>,
<phrase id="previousDecade" value="Poprzednia dekada"/>,
<phrase id="nextDecade" value="Następna dekata"/>,
<phrase id="previousCentury" value="Poprzednie stulecie"/>,
<phrase id="nextCentury" value="Następne stulecie"/>,
<phrase id="pickHour" value="Wskaż godzinę"/>,
<phrase id="incrementHour" value="Zwiększ godzinę"/>,
<phrase id="decrementHour" value="Zmniejsz godzinę"/>,
<phrase id="pickMinute" value="Wskaż minutę"/>,
<phrase id="incrementMinute" value="Zwiększ minutę"/>,
<phrase id="decrementMinute" value="Zmniejsz minutę"/>,
<phrase id="pickSecond" value="Wskaż sekundę"/>,
<phrase id="incrementSecond" value="Zwiększ sekundę"/>,
<phrase id="decrementSecond" value="Zmniejsz sekundę"/>,
<phrase id="toggleMeridiem" value="Przełącz Meridiem"/>,
<phrase id="selectTime" value="Wybierz czas"/>,
<phrase id="selectDate" value="Wybierz datę"/>
</datetimepicker>
<!-- Select2 --><!-- v2022 -->
<select2>
<phrase id="errorLoading" value="Nie udało się wczytać wyników." />
<phrase id="inputTooLong" value="Usuń %s znaków" />
<phrase id="inputTooShort" value="Wprowadź %s lub więcej znaków" />
<phrase id="loadingMore" value="Ładowanie więcej..." class="spinner-border spinner-border-sm text-primary" />
<phrase id="maximumSelected" value="Możesz wybrać tylko %s element(ów)" />
<phrase id="noResults" value="Nie znaleziono wyników" />
<phrase id="searching" value="Wyszukiwanie..." class="spinner-border spinner-border-sm text-primary" />
<phrase id="removeAllItems" value="Usuń wszystkie elementy" />
<phrase id="removeItem" value="Usuń element" />
<phrase id="search" value="Szukaj"/>
</select2>
<!-- jQuery Query Builder --><!-- v2023 -->
<querybuilderjs>
<phrase id="add_rule" value="Dodaj regułe"/>
<phrase id="add_group" value="Dodaj grupe"/>
<phrase id="delete_rule" value="Usuń"/>
<phrase id="delete_group" value="Usuń"/>
<phrase id="invert" value="Odwróć"/>
<phrase id="NOT" value="NIE"/>
<conditions>
<phrase id="AND" value="I"/>
<phrase id="OR" value="LUB"/>
</conditions>
<operators>
<phrase id="equal" value="="/>
<phrase id="not_equal" value="&amp;lt;&amp;gt;"/>
<phrase id="in" value="w"/>
<phrase id="not_in" value="nie w"/>
<phrase id="less" value="&amp;lt;"/>
<phrase id="less_or_equal" value="&amp;lt;="/>
<phrase id="greater" value="&amp;gt;"/>
<phrase id="greater_or_equal" value="&amp;gt;="/>
<phrase id="between" value="pomiędzy"/>
<phrase id="not_between" value="poza"/>
<phrase id="begins_with" value="zaczyna się od"/>
<phrase id="not_begins_with" value="nie zaczyna się od"/>
<phrase id="contains" value="zawiera"/>
<phrase id="not_contains" value="nie zawiera"/>
<phrase id="ends_with" value="kończy się na"/>
<phrase id="not_ends_with" value="nie kończy się na"/>
<phrase id="is_empty" value="jest pusty"/>
<phrase id="is_not_empty" value="nie jest pusty"/>
<phrase id="is_null" value="jest null"/>
<phrase id="is_not_null" value="nie jest null"/>
</operators>
<errors>
<phrase id="no_filter" value="Nie wybrano filtra"/>
<phrase id="empty_group" value="Grupa jest pusta"/>
<phrase id="radio_empty" value="Nie wybrano wartości"/>
<phrase id="checkbox_empty" value="Nie wybrano wartości"/>
<phrase id="select_empty" value="Nie wybrano wartości"/>
<phrase id="string_empty" value="Pusta wartość"/>
<phrase id="string_exceed_min_length" value="Musi zawierać co najmniej {0} znaków"/>
<phrase id="string_exceed_max_length" value="Nie może zawierać więcej niż {0} znaków"/>
<phrase id="string_invalid_format" value="Nieprawidłowy format ({0})"/>
<phrase id="number_nan" value="To nie numer"/>
<phrase id="number_not_integer" value="Nie jest liczbą całkowitą"/>
<phrase id="number_not_double" value="Nie jest to prawdziwa liczba"/>
<phrase id="number_exceed_min" value="Musi być większy niż {0}"/>
<phrase id="number_exceed_max" value="Musi być niższy niż {0}"/>
<phrase id="number_wrong_step" value="Musi być wielokrotnością {0}"/>
<phrase id="number_between_invalid" value="Nieprawidłowe wartości, {0} jest większe niż {1}"/>
<phrase id="datetime_empty" value="Pusta wartość"/>
<phrase id="datetime_invalid" value="Zły format daty ({0})"/>
<phrase id="datetime_exceed_min" value="Musi być po {0}"/>
<phrase id="datetime_exceed_max" value="Musi być przed {0}"/>
<phrase id="datetime_between_invalid" value="Nieprawidłowe wartości, {0} jest większe niż {1}"/>
<phrase id="boolean_not_valid" value="Not a boolean"/>'
<phrase id="operator_not_multiple" value="Operator '{1}' nie może akceptować wielu wartości"/>
</errors>
</querybuilderjs>
<!-- FullCalendar --><!-- v2023 -->
<fullcalendar>
<week>
<phrase id="dow" value="0"/><!-- Integer. Day of the week. Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, etc. -->
<phrase id="doy" value="4"/><!-- Integer. Day of year. Number of days need to be within the year to be considered the first week -->
</week>
<buttonText>
<phrase id="prev" value="Poprzedni"/>
<phrase id="next" value="Następny"/>
<phrase id="prevYear" value="Poprzeni rok"/>
<phrase id="nextYear" value="Następny rok"/>
<phrase id="year" value="Rok"/>
<phrase id="today" value="Dziś"/>
<phrase id="month" value="Miesiąc"/>
<phrase id="week" value="Tydzień"/>
<phrase id="day" value="Dzień"/>
<phrase id="list" value="Lista"/>
</buttonText>
<buttonHints>
<phrase id="prev" value="Poprzedni $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
<phrase id="next" value="Następny $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
</buttonHints>
<phrase id="weekText" value="Tydzień"/>
<phrase id="weekTextLong" value="Tydzień"/>
<phrase id="closeHint" value="Zamknij"/>
<phrase id="timeHint" value="Czas"/>
<phrase id="eventHint" value="Wydarzenie"/>
<phrase id="allDayText" value="cały dzień"/>
<phrase id="moreLinkText" value="Więcej"/>
<phrase id="noEventsText" value="Brak wydarzeń do wyświetlania"/>
<phrase id="viewHint" value="$0 pokaż"/><!-- Do not translate '$0' -->
<phrase id="navLinkHint" value="Idź do $0"/><!-- Do not translate '$0' -->
</fullcalendar>
</global>
</ew-language>
```


AdyUPL
User
Posts: 24

Post by AdyUPL »

  1. Przejdź do %appdata% -> phpmaker2023 -> languages
  2. Zrób kopię pliku english.xml
  3. Zmień nazwę kopii pliku na polish.xml
  4. Otwórz plik polish.xml i podmień całą zawartość na tą z postu

Post Reply