Swedish Language file (v2018.1)

Tips submitted by ASP.NET Maker users
Post Reply
Thomas.Hoffner
User
Posts: 35

Swedish Language file (v2018.1)

Post by Thomas.Hoffner »

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ew-language date="2019/01/30" version="15.1.0" id="sv" name="Sweden" desc="Sweden" author="AWR GmbH - Thomas-Peter Hoffner">

<!--
*** Important Notes:
1. Language ID should follow: https://developers.google.com/recaptcha/docs/language,
2. Locale settings are placed in a separate locale files under the "locales" folder,
3. Locale files must be named with language ID of language file (and converted to lowercase), e.g. en.json,
4. Locale files are ALWAYS used, regardless of whether the project is single language or multiple language.
-->
<global>
<phrase id="Accept" value="Acceptera"/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="ActionDeleted" value="raderade"/>
<phrase id="ActionInserted" value="insatt"/>
<phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="insatt (Grid-Add)"/>
<phrase id="ActionUpdated" value="Uppdaterad"/>
<phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="Uppdaterad (Grid-Edit)"/>
<phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="Uppdaterad (Multi-Update)"/>
<phrase id="ActivateAccount" value="Ditt konto är aktiverat"/>
<phrase id="ActivateFailed" value="Aktivering misslyckad"/>
<phrase id="Add" value="Lägg till"/>
<phrase id="AddBlankRow" value="Lägg till tom rad" class="glyphicon glyphicon-plus ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="AddBtn" value="Lägg till" client="1"/><!-- v2018 -->
<phrase id="AddLink" value="Lägg till" class="glyphicon glyphicon-plus ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="AddMasterDetailLink" value="Master/Detail Lägg till" class="icon-md-add ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="AddSuccess" value="Lägg till efterföljande"/>
<phrase id="AdvancedSearch" value="Avancerad sökning"/><!-- v12 -->
<phrase id="AdvancedSearchBtn" value="Avancerad sökning" class="icon-advanced-search ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="AllRecords" value="Allt"/>
<phrase id="AllWord" value="Alla ord"/>
<phrase id="AlwaysAsk" value="Be alltid om mitt användarnamn och lösenord"/> <!-- Deprecated since v2018 -->
<phrase id="AnyWord" value="Vilket ord som helst"/>
<phrase id="AuditTrailAutoLogin" value="automatisk inloggning"/>
<phrase id="AuditTrailFailedAttempt" value="misslyckat försök: %n"/>
<phrase id="AuditTrailUserLoggedIn" value="användare som redan är inloggad"/>
<phrase id="AuditTrailPasswordExpired" value="lösenordet har löpt ut"/>
<phrase id="AuditTrailLogin" value="logga in"/>
<phrase id="AuditTrailLogout" value="logga ut"/>
<phrase id="AutoLogin" value="Automatisk inloggning tills jag loggar ut explicit"/> <!-- Deprecated since v2018 -->
<phrase id="AutoLoginFailed" value="Automatisk inloggning misslyckades"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="Average" value="Genomsnitt"/>
<phrase id="BackToList" value="Tillbaka till listan"/>
<phrase id="BackToLogin" value="Tillbaka till inloggningssidan"/>
<phrase id="BackToMasterRecordPage" value="Tillbaka till master tabell"/>
<phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** Batch-radering börjar "/>
<phrase id="BatchDeleteRollback" value="
Batch radera rollback "/>
<phrase id="BatchDeleteSuccess" value="
Batch delete framgångsrik "/>
<phrase id="BatchInsertBegin" value="
Batch insatt begynna "/>
<phrase id="BatchInsertRollback" value="
Batch insatt rollback "/>
<phrase id="BatchInsertSuccess" value="
Batch insatt framgångsrik "/>
<phrase id="BatchUpdateBegin" value="
Batch uppdatering begynna "/>
<phrase id="BatchUpdateRollback" value="
Batch uppdatering rollback "/>
<phrase id="BatchUpdateSuccess" value="
Batch uppdatering framgångsrik "/>
<!-- ***
<phrase id="BreadcrumbDivider" value="/"/>
-->
<phrase id="ButtonActions" value="Aktions" class="icon-options ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ButtonAddEdit" value="Lägg till/redigera" class="icon-addedit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ButtonDetails" value="Master/Detail" class="icon-master-detail ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ButtonExport" value="Exportera" class="icon-export ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ButtonListOptions" value="Alternativ" class="icon-options ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ButtonSearch" value="Sök" class="icon-search ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="CancelBtn" value="Avbryt" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="CancelLink" value="Avbryt" class="glyphicon glyphicon-remove ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ChangePwd" value="Ändra lösenord"/>
<phrase id="ChangePwdPage" value="Ändra lösenord"/>
<phrase id="ChangePwdBtn" value="Ändra"/>
<phrase id="ChooseFileBtn" value="Välja..."/><!-- v12 -->
<phrase id="ChooseFile" value="Välj fil"/><!-- v12 -->
<phrase id="ChooseFiles" value="Välj filer"/><!-- v12 -->
<phrase id="ClickRecaptcha" value="Vänligen klicka reCAPTCHA" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="CloseBtn" value="Stänga" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="Confirm" value="Bekräfta"/>
<phrase id="ConfirmBtn" value="Bekräfta" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="ConfirmCancel" value="Vill du avbryta?" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ConfirmPassword" value="Bekräfta lösenordet"/>
<phrase id="ConflictCancelLink" value="Avboka"/>
<phrase id="LightboxTitle" value=" " client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="LightboxCurrent" value="Bild {current} av {total}" client="1"/><!-- Note: DO NOT translate "{current}" and "{total}" --><!-- v12 -->
<phrase id="LightboxPrevious" value="föregående" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="LightboxNext" value="nästa" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="LightboxClose" value="stänga" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="LightboxXhrError" value="Det här innehållet kunde inte laddas." client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="LightboxImgError" value="Den här bilden kunde inte laddas." client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="CookieConsentSummary" value="Använd detta utrymme för att sammanfatta din integritets- och cookieanvändningspolicy."/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="CloseAccountBtn" value="Radera data och stänga mitt konto"/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="Copy" value="Kopia"/>
<phrase id="CopyLink" value="Kopia" class="icon-copy ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="Count" value="Räkna"/>
<phrase id="CountSelected" value="%s vald" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="CurrentPassword" value="Nuvarande lösenord: " client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="CustomActionCompleted" value="Åtgärden '%s' är klar"/>
<phrase id="CustomActionCancelled" value="Åtgärd '%s' avbryts"/>
<phrase id="CustomActionFailed" value="'%s' misslyckades"/><!-- v2016 -->
<phrase id="CustomActionnotAllowed" value="'%s' ej tillåtet"/><!-- v2016 -->
<phrase id="CustomView" value="CUSTOM VIEW (KUNDSÖVERSIKT)"/>
<phrase id="Delete" value="Radera"/>
<phrase id="DeleteBtn" value="Radera"/>
<phrase id="DeleteCancelled" value="Radera avbruten"/>
<phrase id="DeleteConfirmMsg" value="Är du säker på att du vill radera?" client="1"/>
<phrase id="DeleteFilter" value="Radera filter"/><!-- v2016 -->
<phrase id="DeleteFilterConfirm" value="Radera filter %s?" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="DeleteLink" value="Radera" class="glyphicon glyphicon-trash ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="DeleteMultiConfirmMsg" value="Vill du radera de valda dokumenten?" client="1"/>
<phrase id="DeleteSelectedLink" value="Radera valda poster" class="glyphicon glyphicon-trash ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="DeleteSuccess" value="Radera lyckades"/>
<phrase id="DetailLink" value=""/>
<phrase id="DetailCount" value="<span class='label label-info ewDetailCount%c'>%c</span>"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="DownloadBtn" value="Ladda ner"/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="MasterDetailCopyLink" value="Master/Detail Copy" class="icon-md-copy ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="MasterDetailEditLink" value="Master/Detail Edit" class="icon-md-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="MasterDetailListLink" value="Detail List" class="icon-table ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="MasterDetailViewLink" value="Master/Detail View" class="icon-md-view ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="DupIndex" value="Dubbelvärde '%v' för unikt index '%f'"/>
<phrase id="DupKey" value="Duplikera primärnyckel: '%f'"/>
<phrase id="Edit" value="Redigera"/>
<phrase id="EditBtn" value="Redigera" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="EditLink" value="Redigera" class="icon-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="EnterFilterName" value="Ange filternamn" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="EnterNewPassword" value="Vänligen ange nytt lösenord" client="1"/>
<phrase id="EnterOldPassword" value="Vänligen ange gamla lösenordet" client="1"/>
<phrase id="EnterPassword" value="Ange lösenord Tack" client="1"/>
<phrase id="EnterPwd" value="Ange lösenord Tack" client="1"/>
<phrase id="EnterRequiredField" value="Vänligen ange önskat fält - %s"/><!-- v12 -->
<phrase id="EnterSearchCriteria" value="Ange sökvillkor"/>
<phrase id="EnterUserName" value="Vänligen ange användarnamn" client="1"/>
<phrase id="EnterValidateCode" value="Ange den angivna valideringskoden" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="EnterSenderEmail" value="Vänligen skriv in avsändarmail" client="1"/>
<phrase id="EnterProperSenderEmail" value="Överskrid maximal avsändare e-posträkning eller e-postadress felaktig" client="1"/>
<phrase id="EnterRecipientEmail" value="Vänligen ange mottagarens e-postadress" client="1"/>
<phrase id="EnterProperRecipientEmail" value="Överskrid maxmottagaren e-posträkning eller e-postadress felaktig" client="1"/>
<phrase id="EnterProperCcEmail" value="Överstiga max cc e-posträkning eller e-postadress felaktig" client="1"/>
<phrase id="EnterProperBccEmail" value="Överstiga maximalt bcc-e-postantal eller e-postadress felaktigt" client="1"/>
<phrase id="EnterSubject" value="Vänligen ange ämne" client="1"/>
<phrase id="EmailFormSender" value="Från"/>
<phrase id="EmailFormRecipient" value="Till"/>
<phrase id="EmailFormCc" value="Cc"/>
<phrase id="EmailFormBcc" value="Bcc"/>
<phrase id="EmailFormSubject" value="Ämne"/>
<phrase id="EmailFormMessage" value="Meddelande"/>
<phrase id="EmailFormContentType" value="Skicka som"/>
<phrase id="EmailFormContentTypeUrl" value="URL"/>
<phrase id="EmailFormContentTypeHtml" value="HTML"/>
<phrase id="EnterUid" value="Vänligen ange användar-ID" client="1"/>
<phrase id="EnterValidEmail" value="Vänligen ange giltig e-postadress!" client="1"/>
<phrase id="Error" value="Fel"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ErrorOccurred" value="Ett fel uppstod när du behandlade din förfrågan."/><!-- v2016 -->
<phrase id="ExactPhrase" value="Exakt fras"/>
<phrase id="ExceedMaxRetry" value="Överstiga maximalt inloggningssök igen. Kontot är låst. Försök igen om %t minuter"/>
<phrase id="ExceedMaxEmailExport" value="Överstiga maximal export-e-posträkning. Vänligen försök igen senare"/>
<phrase id="Exporting" value="Exportera, var god vänta ..." client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="ExportToCsv" value="Exportera till CSV" class="icon-csv ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ExportToCsvText" value="CSV"/>
<phrase id="ExportToEmail" value="Emalj" class="icon-email ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ExportToEmailText" value="Emalj" client="1"/>
<phrase id="ExportToExcel" value="Exportera till Excel" class="icon-excel ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ExportToExcelText" value="Excel"/>
<phrase id="ExportToHtml" value="Exportera till HTML" class="icon-html ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ExportToHtmlText" value="HTML"/>
<phrase id="ExportToPDF" value="Exportera till PDF" class="icon-pdf ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ExportToPDFText" value="PDF"/>
<phrase id="ExportToWord" value="Exportera till Word" class="icon-word ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ExportToWordText" value="Word"/>
<phrase id="ExportToXml" value="Exportera till XML" class="icon-xml ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ExportToXmlText" value="XML"/>
<phrase id="FailedToExport" value="Misslyckades med att exportera" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="FailedToSendMail" value="Misslyckades med att skicka e-post. "/>
<phrase id="FieldName" value="Fältnamn"/>
<phrase id="FieldRequiredIndicator" value="<span class="ewRequired">&nbsp;
</span>"/>
<phrase id="FileNotFound" value="Filen hittades inte"/><!-- *** characters need to be supported by EW_TMP_IMAGE_FONT *** -->
<phrase id="Filter" value="Filter"/><!-- v2016 -->
<phrase id="FilterName" value="Filternamn" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="Filters" value="Filters" class="icon-filter ewIcon"/><!-- v2016 -->
<phrase id="OverwriteBtn" value="Skriv över" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="OverwriteLink" value="Skriv över"/>
<phrase id="ForgotPwd" value="Glömt lösenordet"/>
<phrase id="GeneratePassword" value="Generera lösenord" class="glyphicon glyphicon-flash ewIcon"/> <!-- v2016 -->
<phrase id="GoBack" value="GÃ¥ tillbaka"/>
<phrase id="GridAddCancelled" value="Grid lägg till rutnätet"/><!-- v12 -->
<phrase id="GridAddLink" value="Grid lägga till" class="icon-grid-add ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="GridCancelLink" value="Avboka" class="glyphicon glyphicon-remove ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="GridEditCancelled" value="Grid redigera avbruten"/><!-- v12 -->
<phrase id="GridEditLink" value="Grid redigera" class="icon-grid-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="GridInsertLink" value="Infoga" class="glyphicon glyphicon-ok ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="GridSaveLink" value="Spara" class="glyphicon glyphicon-ok ewIcon"/><!-- v12 -->
<!-- ***
<phrase id="HideHighlight" value="Hide highlight" client="1"/>
-->
<phrase id="Highlight" value="Höjdpunkt"/><!-- v12 -->
<phrase id="HighlightBtn" value="Höjdpunkt" class="icon-highlight ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="HomePage" value="Home" class="glyphicon glyphicon-home ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="IncorrectCreditCard" value="Felaktigt kreditkortsnummer"/>
<phrase id="IncorrectDate" value="Felaktig datum (%s)"/>
<phrase id="IncorrectDateYMD" value="Felaktig datum (yyyy%smm%sdd)"/>
<phrase id="IncorrectDateMDY" value="Felaktig datum (mm%sdd%syyyy)"/>
<phrase id="IncorrectDateDMY" value="Felaktig datum (dd%smm%syyyy)"/>
<phrase id="IncorrectShortDateYMD" value="Felaktig datum (yy%smm%sdd)"/>
<phrase id="IncorrectShortDateMDY" value="Felaktig datum (mm%sdd%syy)"/>
<phrase id="IncorrectShortDateDMY" value="Felaktig datum (dd%smm%syy)"/>
<phrase id="IncorrectEmail" value="Felaktig e-postadress" client="1"/>
<phrase id="IncorrectField" value="Felaktigt fält" client="1"/>
<phrase id="IncorrectFloat" value="Felaktigt flytpunktsnummer" client="1"/>
<phrase id="IncorrectGUID" value="Felaktig GUID" client="1"/>
<phrase id="IncorrectInteger" value="Felaktigt heltal" client="1"/>
<phrase id="IncorrectPhone" value="Felaktigt telefonnummer" client="1"/>
<phrase id="IncorrectRegExp" value="Regelbundet uttryck matchas inte" client="1"/>
<phrase id="IncorrectRange" value="Antalet måste vara mellan %1 och %2" client="1"/>
<phrase id="IncorrectSSN" value="Felaktigt personnummer" client="1"/>
<phrase id="IncorrectTime" value="Felaktig tid (hh%smm%sss)"/>
<phrase id="IncorrectZip" value="Felaktig postnummer" client="1"/>
<phrase id="InlineAddLink" value="Inline lägga till" class="icon-inline-add ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="InlineCopyLink" value="Inline Kopia" class="icon-inline-copy ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="InlineEditLink" value="Inline Redigera" class="icon-inline-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="InsertCancelled" value="Infoga avbruten"/>
<phrase id="InsertFailed" value="Infoga misslyckades" client="1"/>
<phrase id="InsertLink" value="Infoga" class="glyphicon glyphicon-ok ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="InsertSuccess" value="Infoga lyckades"/>
<phrase id="InvalidEmail" value="Ogiltig e-postadress"/>
<phrase id="InvalidField" value="Ogiltigt fält"/>
<phrase id="InvalidKeyValue" value="Ogiltigt nyckelvärde"/>
<phrase id="InvalidRecord" value="Ogiltig rekord! Nyckeln är noll" client="1"/>
<phrase id="InvalidPostRequest" value="Ogiltig post request"/><!-- v12 -->
<phrase id="InvalidParameter" value="Ogiltig Parameter"/>
<phrase id="InvalidPassword" value="Ogiltig lösenord"/>
<phrase id="InvalidNewPassword" value="Ogiltigt nytt lösenord"/>
<phrase id="InvalidUidPwd" value="Felaktigt användarnamn eller lösenord"/>
<phrase id="Keep" value="HÃ¥ll"/>
<phrase id="Language" value="Spara"/>
<phrase id="LearnMore" value="Läs mer"/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="ListActionButton" value="Åtgärder" class="icon-user ewIcon"/><!-- v2016 -->
<phrase id="Loading" value="Lastning..." client="1"/>
<phrase id="LocalRedirectOnly" value="Endast lokal webbadress är tillåten."/>
<phrase id="Login" value="Inloggning"/>
<phrase id="LoginCancelled" value="Logga in avbruten"/>
<phrase id="LoginFacebook" value="Logga in med Facebook"/><!-- v2018 -->
<phrase id="LoginFailed" value="Inloggning med %p misslyckades"/><!-- v2018 -->
<phrase id="LoginGoogle" value="Logga in med Google"/><!-- v2018 -->
<phrase id="LoginOptions" value="Alternativ"/><!-- v12 -->
<phrase id="LoginOr" value="- eller -"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="LoginPage" value="Inloggning"/>
<phrase id="Logout" value="Logga ut"/>
<phrase id="LookupLink" value="Lookup - %s" class="glyphicon glyphicon-search ewIcon"/><!-- v2017 -->
<phrase id="MasterRecord" value="Huvudrekord: "/>
<phrase id="MaxFileSize" value="Max filstorlek (%s bytes) överskridits." client="1"/>
<phrase id="MessageOK" value="OK" client="1"/>
<phrase id="Midnight" value="midnatt"/><!-- v2017 -->
<phrase id="MismatchPassword" value="Mismatch Lösenord" client="1"/>
<phrase id="MissingLookupTableName" value="Saknade uppslagstabellnamn"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldName" value="Saknade visningsfältnamn"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="Saknade visningsfältvärde"/>
<phrase id="MissingUserLevelID" value="Saknar användarnivå ID"/>
<phrase id="MissingUserLevelName" value="Saknar användarnivånamn"/>
<phrase id="MobileMenu" value="Menu"/>
<phrase id="More" value="Mer" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="MultipleMasterDetails" value="Master/Detail" class="icon-master-detail ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="New" value="Ny"/>
<phrase id="NewPassword" value="Nytt lösenord"/>
<phrase id="NewValue" value="Nytt värde"/><!-- v2016 -->
<phrase id="Next" value="Nästa" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="NoAddRecord" value="Inga rekords som ska läggas till" client="1"/>
<phrase id="NoFieldSelected" value="Inget fält valt för uppdatering" client="1"/>
<phrase id="NoPermission" value="Du har inte behörighet att komma åt %s."/><!-- v2016 -->
<phrase id="NoAddPermission" value="Du har inte behörighet att lägga till rekord."/>
<phrase id="NoDeletePermission" value="Du har inte behörighet att radera rekord."/>
<phrase id="NoEditPermission" value="Du har inte behörighet att redigera rekord."/>
<phrase id="Noon" value="nou"/><!-- v2017 -->
<phrase id="NoRecord" value="Inga rekord hittades" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="NoRecordForKey" value="Ingen rekord hittades för nyckeln = "/>
<phrase id="NoRecordSelected" value="Inga rekord valda" client="1"/>
<phrase id="NoTableGenerated" value="Inga tabeller genererade"/>
<phrase id="NoUserLevel" value="Inga inställningar för användarnivå."/>
<phrase id="Of" value="av" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="Old" value="Gammal"/>
<phrase id="OldPassword" value="Gammalt lösenord"/>
<phrase id="Oops" value="Hoppsan! NÃ¥got gick fel."/> <!-- v2018 -->
<phrase id="OptionAlreadyExist" value="Alternativ finns redan"/>
<phrase id="Page" value="Sida" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="PagerFirst" value="Först"/>
<phrase id="PagerLast" value="Sista"/>
<phrase id="PagerNext" value="Nästa"/>
<phrase id="PagerPrevious" value="Tidigare"/>
<phrase id="Password" value="Lösenord"/>
<phrase id="PasswordMask" value="
******"/><!-- v2016 -->
<phrase id="PasswordRequest" value="Lösenordsförfrågan"/>
<phrase id="PasswordChanged" value="Lösenordet ändrat"/>
<phrase id="PasswordExpired" value="Lösenordet har gått ut. Vänligen byt lösenord"/>
<phrase id="PasswordStrength" value="Styrka: %p" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="PasswordTooSimple" value="Ditt lösenord är för enkelt" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="Permission" value="Behörigheter" class="icon-user ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="PermissionText" value="Behörigheter"/><!-- v12 -->
<phrase id="PermissionAddCopy" value="Lägg till/Copy" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionDelete" value="Radera" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionEdit" value="Redigera" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionListSearchView" value="Lista/Sök/Utsikt" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionList" value="Lista" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionSearch" value="Sök" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="PermissionView" value="Utsikt" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="PersonalDataBtn" value="Personlig information"/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="PersonalDataTitle" value="Personlig information"/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="PersonalDataContent" value="Ditt konto innehåller personuppgifter som du har gett oss. På den här sidan kan du ladda ner eller ta bort den data."/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="PersonalDataWarning" value="Om du tar bort den här informationen tar du bort ditt konto permanent och det kan inte återställas."/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="PersonalDataDeleteFailure" value="Ett oväntat fel inträffade vid borttagning av användaren"/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="PersonalDataDeleteSuccess" value="Personuppgifter har tagits bort"/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="PickDate" value="Välj ett datum"/>
<phrase id="PleaseSelect" value="Vänligen välj" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="PleaseWait" value="Vänta..." client="1"/>
<phrase id="PrimaryKeyUnspecified" value="Primär nyckel ospecificerad"/>
<phrase id="PrinterFriendly" value="Utskriftsvänlig" class="icon-print ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="PrinterFriendlyText" value="Utskriftsvänlig"/>
<phrase id="PrivacyPolicy" value="Integritetspolicy"/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="PrivacyPolicyContent" value="Använd den här sidan för att beskriva webbplatsens sekretesspolicy."/> <!-- v2018.1 -->
<phrase id="Prev" value="Tidigare" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="PwdEmailSent" value="Lösenord skickat till ditt email"/>
<phrase id="ResetPwdEmailSent" value="Återställ lösenordet har skickats till dig"/>
<phrase id="QuickSearch" value="Snabbsökning"/>
<phrase id="QuickSearchBtn" value="Sök"/>
<phrase id="QuickSearchAuto" value="automatiskt sök" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="QuickSearchAutoShort" value="" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="QuickSearchAll" value="Alla sökord" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="QuickSearchAllShort" value="Allt" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="QuickSearchAny" value="Någon sökord" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="QuickSearchAnyShort" value="NÃ¥gon" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="QuickSearchExact" value="Exakt matchning" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="QuickSearchExactShort" value="Exakt" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="Record" value="Rekords" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="RecordChangedByOtherUser" value="Data har ändrats av annan användare. Klicka på [Ladda om] för att hämta den ändrade data (dina data i formuläret kommer att skrivas över) eller klicka på [Skriv över] om du vill skriva över de ändrade data."/>
<phrase id="RecordDeleted" value="rekord(s) raderad"/>
<phrase id="RecordInserted" value="rekord(s) införd"/>
<phrase id="RecordUpdated" value="rekord(s) uppdaterad"/>
<phrase id="RecordsPerPage" value="Sidstorlek" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="Register" value="Registrera"/>
<phrase id="RegisterBtn" value="Registrera"/>
<phrase id="RegisterSuccess" value="Registrering lyckades"/>
<phrase id="RegisterSuccessActivate" value="Registrering lyckades. Ett e-postmeddelande har skickats till din e-postadress, vänligen klicka på länken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto."/>
<phrase id="RegisterPage" value="Registrering"/>
<phrase id="RelatedRecordRequired" value="Du kan inte lägga till eller uppdatera en rekord eftersom det utländska nyckelvärdet inte finns i mastertabellen '%t'"/>
<phrase id="RelatedRecordExists" value="Du kan inte radera en rekord eftersom relaterade poster finns i detaljtabellen '%t'"/>
<phrase id="ReloadBtn" value="Ladda om" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="ReloadLink" value="Ladda om"/>
<phrase id="RememberMe" value="Kom ihåg mig"/>
<phrase id="Remove" value="Avlägsna"/>
<phrase id="Replace" value="Byta ut"/>
<phrase id="Report" value="Rapportera"/>
<phrase id="RequestPwd" value="Begär lösenord"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="Reset" value="Återställa"/>
<phrase id="ResendRegisterEmailBtn" value="Skicka registrerings-e-post igen"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ResendRegisterEmailSuccess" value="Registrerings e-post för användare '%u' har skickats om"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ResendRegisterEmailFailure" value="Misslyckades med att skicka registreringsmeddelande till användaren '%u' har misslyckats"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ResetConcurrentUserBtn" value="Återställ samtidig användarsession"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ResetConcurrentUserSuccess" value="Session för användare '%u' har återställts"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ResetConcurrentUserFailure" value="Misslyckades med att återställa session för användare '%u'"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ResetLoginRetryBtn" value="Återställ inloggning, försök igen"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ResetLoginRetrySuccess" value="Logga in igen för att användaren '%u' har återställts"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ResetLoginRetryFailure" value="Misslyckades med att återställa inloggningsnyckeln för användare '%u'"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ResetSearchBtn" value="Återställa" class="icon-reset-search ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ResetSearch" value="Återställa"/>
<phrase id="RptAvg" value="Genomsnitt"/>
<phrase id="RptDtlRec" value="Detaljregister"/>
<phrase id="RptGrandTotal" value="Grand Total"/>
<phrase id="RptMax" value="Maximal"/>
<phrase id="RptMin" value="Minimum"/>
<phrase id="RptSum" value="Summa"/>
<phrase id="RptSumHead" value="Sammanfattning för"/>
<phrase id="SaveBtn" value="Spara" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="SaveCurrentFilter" value="Spara aktuellt filter"/><!-- v2016 -->
<phrase id="SaveUserName" value="Spara mitt användarnamn"/> <!-- Deprecated since v2018 -->
<phrase id="Search" value="Sök" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="SearchBtn" value="Sök" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="SearchLink" value="Sök" class="glyphicon glyphicon-search ewIcon"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="SearchPanel" value="Sök panel"/><!-- v12 -->
<phrase id="SelectBtn" value="Sök" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="SendEmailBtn" value="Skicka"/>
<phrase id="SendEmailSuccess" value="E-post skickad framgångsrikt" client="1"/>
<phrase id="SendPwd" value="Skicka"/>
<phrase id="SequenceNumber" value="%s."/>
<phrase id="ServerCommunicationError" value="Ett fel uppstod vid kommunikation till servern."/><!-- v2017 -->
<phrase id="SessionWillExpire" value="Din session löper ut i %s sekunder. Klicka på OK för att fortsätta din session." client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="SessionExpired" value="Din session har gått ut." client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="SetPasswordExpiredBtn" value="Ange lösenordet löpt ut"/><!-- v2016 -->
<phrase id="SetPasswordExpiredSuccess" value="Lösenord för användare '%u' har ställts in som utgått"/><!-- v2016 -->
<phrase id="SetPasswordExpiredFailure" value="Misslyckades med att ange lösenord för användaren '%u' som utgått"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ShowAllBtn" value="Visa allt" class="icon-reset-search ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ShowAll" value="Visa allt"/><!-- v12 -->
<phrase id="SrchLegend" value=""/>
<phrase id="Table" value="TABELL"/>
<phrase id="TblTypeTABLE" value="Tabell: "/>
<phrase id="TblTypeVIEW" value="Databasvisning: "/>
<phrase id="TblTypeCUSTOMVIEW" value="Beställnings Databasvisning: "/>
<phrase id="TblTypeREPORT" value="Rapportera: "/>
<phrase id="To" value="till"/>
<phrase id="Total" value="Total"/>
<phrase id="UnauthorizedUserID" value="Den nuvarande användaren (%c) har inte behörighet att tilldela användar-ID (%u)."/>
<phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="Den nuvarande användaren (%c) har inte behörighet att tilldela föräldra användar-ID (%p)."/>
<phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="Den nuvarande användaren (%c) har inte behörighet att infoga record. Masterfilter: %f"/>
<!-- ***
<phrase id="UnmatchedValue" value="Value does not exist" imageurl="{_images}/warn.gif" imagewidth="16" imageheight="15"/>
-->
<phrase id="Update" value="Uppdatering"/>
<phrase id="UpdateBtn" value="Uppdatering" client="1"/><!-- v2017 -->
<phrase id="UpdateCancelled" value="Uppdatering avbruten"/>
<phrase id="UpdateFailed" value="Uppdateringen misslyckades"/>
<phrase id="UpdateLink" value="Uppdatering" class="glyphicon glyphicon-ok ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="UpdateSelectAll" value="Välj alla"/><!-- v12 -->
<phrase id="UpdateSelectedLink" value="Uppdatera valda records" class="icon-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="UpdateSuccess" value="Uppdatering lyckades"/>
<phrase id="Uploading" value="Uppladdning..." client="1"/>
<phrase id="UploadStart" value="Start" client="1"/>
<phrase id="UploadCancel" value="Avbryt" client="1"/>
<phrase id="UploadDelete" value="Radera" client="1"/>
<phrase id="UploadOverwrite" value="Skriv över gammal fil?" client="1"/>
<phrase id="UploadErrMsgMaxFileSize" value="Filen är för stor" client="1"/>
<phrase id="UploadErrMsgMinFileSize" value="Filen är för liten" client="1"/>
<phrase id="UploadErrMsgAcceptFileTypes" value="Filtyp inte tillåtet" client="1"/>
<phrase id="UploadErrMsgMaxNumberOfFiles" value="Maximalt antal filer överskridits" client="1"/>
<phrase id="UploadErrMsgMaxWidth" value="Bilden överskrider maximal bredd"/>
<phrase id="UploadErrMsgMinWidth" value="Bilden kräver en minsta bredd"/>
<phrase id="UploadErrMsgMaxHeight" value="Bilden överskrider maximal höjd"/>
<phrase id="UploadErrMsgMinHeight" value="Bilden kräver en minsta höjd"/>
<phrase id="UploadErrMsgMaxFileLength" value="Total längd på filnamn överstiger fältlängd" client="1"/>
<phrase id="UserAdministrator" value="Administratör" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="UserAnonymous" value="Anonym" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="UserDefault" value="Standard" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="UserEmail" value="E-post"/>
<phrase id="UserExists" value="Användare finns redan"/>
<phrase id="UserLevel" value="Användarnivå: "/>
<phrase id="UserLevelAdministratorName" value="Användarnivånamn för användarnivå -1 måste vara 'Administratör'" client="1"/>
<phrase id="UserLevelAnonymousname" value="Användarnivånamn för användarnivå -2 måste vara 'Anonymt'" client="1"/><!-- v2016 -->
<phrase id="UserLevelPermission" value="Användarnivåbehörigheter"/>
<phrase id="UserLevelIDInteger" value="Användarnivå ID måste vara heltal" client="1"/>
<phrase id="UserLevelDefaultName" value="Användarnivånamn för användarnivå 0 måste vara 'Standard'" client="1"/>
<phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="Användardefinierat användarnivå ID måste vara större än 0" client="1"/>
<phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="Användardefinierat användarnivånamn kan inte vara 'Administratör' eller 'Standard'" client="1"/>
<phrase id="UserLoggedIn" value="Användaren '%u' är redan inloggad!"/>
<phrase id="UserName" value="Användarnamn"/>
<phrase id="UserNotFound" value="Användaren '%u' hittades inte"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="UserProfileCorrupted" value="Användarprofilen är skadad. Vänligen logga ut och logga in igen"/>
<phrase id="ValueNotExist" value="Värdet existerar inte" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="View" value="Se"/>
<phrase id="ViewImageGallery" value="Klicka för att se bilden"/><!-- v2016 -->
<phrase id="ViewLink" value="Se" class="icon-view ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ViewPageAddLink" value="Lägg till" class="glyphicon glyphicon-plus ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ViewPageCopyLink" value="Kopiera" class="icon-copy ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ViewPageDeleteLink" value="Radera" class="glyphicon glyphicon-trash ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="ViewPageDetailLink" value=""/>
<phrase id="ViewPageEditLink" value="Redigera" class="icon-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="WrongFileType" value="Filtyp är inte tillåtet." client="1"/>
<phrase id="TableOrView" value="Tabeller" client="1"/> <!-- v2018 -->
<phrase id="EQUAL" value="="/><!-- v12.0.3 -->
<phrase id="=" value="&nbsp;"/><!-- v2016 -->
<phrase id="<>" value="&lt;&gt;"/>
<phrase id="<" value="&lt;"/>
<phrase id="<=" value="&lt;="/>
<phrase id=">" value="&gt;"/>
<phrase id=">=" value="&gt;="/>
<phrase id="LIKE" value="contains"/>
<phrase id="NOT LIKE" value="does not contain"/>
<phrase id="STARTS WITH" value="starts with"/>
<phrase id="ENDS WITH" value="ends with"/>
<phrase id="IS NULL" value="is null"/>
<phrase id="IS NOT NULL" value="is not null"/>
<phrase id="BETWEEN" value="between"/>
<phrase id="AND" value="and"/>
<phrase id="OR" value="or"/>
<phrase id="AM" value="AM"/><!-- v2017 -->
<phrase id="PM" value="PM"/><!-- v2017 -->
</global>
</ew-language>


Post Reply