lang.xml Arabic Version

Tips submitted by ASPMaker users

lang.XML Arabic Version

Postby mazyad » Wed Nov 12, 2008 6:54 am

<?xml version="1.0" encoding="windows-1256" standalone="yes"?>
<aspmaker.language date="2008/09/03" version="7.0.0.0" desc="arabic template" author="e.World Technology Ltd.">
<phrase id="ActionDeleted" value="محذوف"/>
<phrase id="ActionInserted" value="مضاف"/>
<phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="مضاف إلى الجدول"/>
<phrase id="ActionUpdated" value="محدث"/>
<phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="محدث في الجدول"/>
<phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="تحديث متعدد في الجدول"/>
<phrase id="ActivateAccount" value="تنشيط العضوية"/>
<phrase id="ActivateFailed" value="فشل تنشيط العضوية"/>
<phrase id="Add" value="إضافة إلى"/>
<phrase id="AddBtn" value="إضافة"/>
<phrase id="AddLink" value="إضافة"/>
<phrase id="AddSuccess" value="نجاح الإضافة"/>
<phrase id="AdvancedSearch" value="بحث متقدم"/>
<phrase id="AllRecords" value="الكل"/>
<phrase id="AllWord" value="جميع الكلمات"/>
<phrase id="AlwaysAsk" value="دائماً إسألني عن إسم المستخدم وكلمة السر"/>
<phrase id="AnyWord" value="أي كلمة"/>
<phrase id="AutoLogin" value="تسجيل دخول آلي حتى أقوم بتسجيل خروج"/>
<phrase id="Average" value="المتوسط"/>
<phrase id="BackToList" value="عودة"/>
<phrase id="BackToLogin" value="عودة لصفحة التسجيل"/>
<phrase id="BackToMasterPage" value="عودة للصفحة الرئيسية"/>
<phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** بداية الحذف الجماعي ***"/>
<phrase id="BatchDeleteRollback" value="*** إلغاء الحذف الجماعي ***"/>
<phrase id="BatchDeleteSuccess" value="*** نجاح الحذف الجماعي ***"/>
<phrase id="BatchInsertBegin" value="*** بداية الإضافة الجماعية ***"/>
<phrase id="BatchInsertRollback" value="*** إلغاء الإضافة الجماعية ***"/>
<phrase id="BatchInsertSuccess" value="*** نجاح الإضافة الجماعية ***"/>
<phrase id="BatchUpdateBegin" value="*** بداية التحديث الجماعي ***"/>
<phrase id="BatchUpdateRollback" value="*** إلغاء التحديث الجماعي ***"/>
<phrase id="BatchUpdateSuccess" value="*** نجاح التحديث الجماعي ***"/>
<phrase id="CancelBtn" value="حذف"/>
<phrase id="CancelLink" value="حذف"/>
<phrase id="ChangePwd" value="تغيير كلمة السر"/>
<phrase id="ChangePwdPage" value="صفحة تغيير كلمة السر"/>
<phrase id="ChangePwdBtn" value="تغيير كلمة السر"/>
<phrase id="Confirm" value="تأكيد"/>
<phrase id="ConfirmBtn" value="تأكيد"/>
<phrase id="ConfirmPassword" value="تأكيد كلمة السر"/>
<phrase id="CopyLink" value="نسخ"/>
<phrase id="Count" value="العدد"/>
<phrase id="CustomView" value="معاينة مخصصة"/>
<phrase id="Delete" value="حذف من"/>
<phrase id="DeleteBtn" value="تأكيد الحذف"/>
<phrase id="DeleteCancelled" value="إلغاء الحذف"/>
<phrase id="DeleteConfirmMsg" value="هل ترغب في حذف هذا السجل?"/>
<phrase id="DeleteLink" value="حذف"/>
<phrase id="DeleteMultiConfirmMsg" value="تأكيد عملية حذف السجلات المختارة?"/>
<phrase id="DeleteSelectedLink" value="حذف السجلات المختارة"/>
<phrase id="DeleteSuccess" value="نجاح الحذف"/>
<phrase id="DetailLink" value="..."/>
<phrase id="DupIndex" value="قيمة متكررة '%v' لفهرس فريد '%f'"/>
<phrase id="DupKey" value="قيمة المفتاح متكررة: '%f'"/>
<phrase id="Edit" value="تعديل"/>
<phrase id="EditBtn" value="تعديل"/>
<phrase id="EditLink" value="تعديل"/>
<phrase id="EnterNewPassword" value="كلمة السر الجديدة"/>
<phrase id="EnterOldPassword" value="كلمة السر القديمة"/>
<phrase id="EnterPassword" value="فضلاً أدخل كلمة السر"/>
<phrase id="EnterPwd" value="فضلاً أدخل كلمة السر"/>
<phrase id="EnterRequiredField" value="فضلاً أدخل قيمة الحقل الإجباري"/>
<phrase id="EnterSearchCriteria" value="فضلاً أدخل شروط البحث"/>
<phrase id="EnterUid" value="فضلاً أدخل إسم المستخدم"/>
<phrase id="EnterValidEmail" value="فضلاً أدخل بريد إلكتروني صحيح!"/>
<phrase id="ExactPhrase" value="صيغة مطابقة"/>
<phrase id="ExportToCsv" value="تصدير إلى CSV"/>
<phrase id="ExportToExcel" value="تصدير إلى Excel"/>
<phrase id="ExportToHtml" value="تصدير إلى HTML"/>
<phrase id="ExportToWord" value="تصدير إلى Word"/>
<phrase id="ExportToXml" value="تصدير إلى XML"/>
<phrase id="FailedToSendMail" value="فشل محاولة إرسال بريد إلكتروني"/>
<phrase id="FieldName" value="إسم الحقل"/>
<phrase id="FieldRequiredIndicator" value="&lt;span class=&quot;ewRequired&quot;&gt;&amp;nbsp;*&lt;/span&gt;"/>
<phrase id="ForgetPwd" value="نسيت كلمة السر"/>
<phrase id="GoBack" value="عودة"/>
<phrase id="GridAddLink" value="إضافة إلى الجدول"/>
<phrase id="GridCancelLink" value="إلغاء الأمر"/>
<phrase id="GridEditLink" value="تعديل في الجدول"/>
<phrase id="GridInsertLink" value="إضافة"/>
<phrase id="GridSaveLink" value="حفظ"/>
<phrase id="HideHighlight" value="إخفاء المحددة"/>
<phrase id="IncorrectCreditCard" value="رقم بطاقة الإئتمان غير صحيح"/>
<phrase id="IncorrectDate" value="صيغة التاريخ غير صحيحة ="/>
<phrase id="IncorrectDateD" value="dd"/>
<phrase id="IncorrectDateM" value="mm"/>
<phrase id="IncorrectDateY" value="yyyy"/>
<phrase id="IncorrectEmail" value="البريد الإلكتروني غير صحيح"/>
<phrase id="IncorrectFloat" value="رقم حقيقي غير صحيح"/>
<phrase id="IncorrectGUID" value="خطأ GUID"/>
<phrase id="IncorrectInteger" value="الرقم غير صحيح"/>
<phrase id="IncorrectPhone" value="رقم الهاتف خطأ"/>
<phrase id="IncorrectRange1" value="يجب أن يكون الرقم بين"/>
<phrase id="IncorrectRange2" value="و"/>
<phrase id="IncorrectSSN" value="رقم الهوية غير صحيح"/>
<phrase id="IncorrectTime" value="الوقت غير صحيح (hh:mm:ss)"/>
<phrase id="IncorrectZip" value="الرمز البريدي غير صحيح"/>
<phrase id="InlineAddLink" value="إضافة مباشرة"/>
<phrase id="InlineCopyLink" value="نسخ مباشر"/>
<phrase id="InlineEditLink" value="تعديل مباشر"/>
<phrase id="InsertCancelled" value="إلغاء الإضافة"/>
<phrase id="InsertFailed" value="فشل الإضافة"/>
<phrase id="InsertLink" value="إضافة"/>
<phrase id="InsertSuccess" value="نجاح الإضافة"/>
<phrase id="InvalidEmail" value="البريد الإلكتروني غير صحيح"/>
<phrase id="InvalidField" value="حقل غير صحيح"/>
<phrase id="InvalidKeyValue" value="قيمة مفتاح غير صحيحة"/>
<phrase id="InvalidRecord" value="Invalid Record! Key is null"/>
<phrase id="InvalidParameter" value="متغير غير صحيح"/>
<phrase id="InvalidPassword" value="كلمة السر غير صحيحة"/>
<phrase id="InvalidUidPwd" value="إسم المستخدم او كلمة السر غير صحيحة"/>
<phrase id="Keep" value="حفظ"/>
<phrase id="Login" value="تسجيل دخول"/>
<phrase id="LoginCancelled" value="إلغاء تسجيل الدخول"/>
<phrase id="LoginPage" value="صفحة تسجيل الدخول"/>
<phrase id="Logout" value="تسجيل خروج"/>
<phrase id="MasterRecord" value="سجل رئيسي"/>
<phrase id="MaxFileSize" value="تجاوز الحجم المسموح لمقاس الملف (%s حرف)."/>
<phrase id="MismatchPassword" value="كلمة السر غير مطابقة"/>
<phrase id="MissingLookupTableName" value="إسم جدول البحث مفقود"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldName" value="إسم حقل العرض مفقود"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="قيمة حقل الغرض مفقود"/>
<phrase id="MissingUserLevelID" value="مستوى المستخدم مفقود"/>
<phrase id="MissingUserLevelName" value="إسم مستوى المستخدم مفقود"/>
<phrase id="New" value="جديد"/>
<phrase id="NewPassword" value="كلمة السر الجديدة"/>
<phrase id="NewValue" value="قيمة جديدة"/>
<phrase id="Next" value="Next"/>
<phrase id="NoAddRecord" value="لا يوجد سجلات للإضافة"/>
<phrase id="NoFieldSelected" value="لم يتم إختيار حقول لتحديثها"/>
<phrase id="NoPermission" value="ليس لديك صلاحية لعرض الصفحة"/>
<phrase id="NoRecord" value="لا يوجد سجلات"/>
<phrase id="NoRecordForKey" value="لا يوجد سجلات للمفتاح = "/>
<phrase id="NoRecordSelected" value="لم يتم إختيار سجلات"/>
<phrase id="NoTableGenerated" value="لم يتم إنشاء جداول"/>
<phrase id="Of" value="من"/>
<phrase id="Old" value="قديم"/>
<phrase id="OldPassword" value="كلمة السر القديمة"/>
<phrase id="OptionAlreadyExist" value="الخيار موجود مسبقاً"/>
<phrase id="Page" value="صفحة"/>
<phrase id="PagerFirst" value="الأول"/>
<phrase id="PagerLast" value="الأخير"/>
<phrase id="PagerNext" value="التالي"/>
<phrase id="PagerPrevious" value="السابق"/>
<phrase id="Password" value="كلمة السر"/>
<phrase id="PasswordRequest" value="طلب كلمة السر"/>
<phrase id="PasswordChanged" value="تغيير كلمة السر"/>
<phrase id="Permission" value="الصلاحيات"/>
<phrase id="PermissionAddCopy" value="إضافة\نسخ"/>
<phrase id="PermissionDelete" value="حذف"/>
<phrase id="PermissionEdit" value="تعديل"/>
<phrase id="PermissionListSearchView" value="قائمة\بحث\معاينة"/>
<phrase id="PermissionList" value="قائمة"/>
<phrase id="PermissionSearch" value="بحث"/>
<phrase id="PermissionView" value="معاينة"/>
<phrase id="PickDate" value="إختر التاريخ"/>
<phrase id="PleaseSelect" value="فضلاً إختر"/>
<phrase id="PrinterFriendly" value="طباعة"/>
<phrase id="Prev" value="السابق"/>
<phrase id="PwdEmailSent" value="تم إرسال كلمة السر إلى بريدك الإلكتروني"/>
<phrase id="QuickSearch" value="بحث سريع"/>
<phrase id="QuickSearchBtn" value="بحث (*)"/>
<phrase id="Record" value="سجلات"/>
<phrase id="RecordDeleted" value="سجلات محذوفة"/>
<phrase id="RecordInserted" value="سجلات مضافة"/>
<phrase id="RecordUpdated" value="سجلات محدثة"/>
<phrase id="RecordsPerPage" value="حجم الصفحة"/>
<phrase id="Register" value="تسجيل عضوية\إشتراك"/>
<phrase id="RegisterBtn" value="تسجيل عضوية\إشتراك"/>
<phrase id="RegisterSuccess" value="نجاح تسجيل العضوية\الإشتراك"/>
<phrase id="RegisterSuccessActivate" value="نجاح تسجيل العضوية. تم إرسال بريد إلكتروني إلى عنوانك, فضلاً أنقر على الرابط لتنشيط عضويتك."/>
<phrase id="RegisterPage" value="صفحة تسجيل العضوية\الإشتراك"/>
<phrase id="RememberMe" value="تذكرني دائماً"/>
<phrase id="Remove" value="حذف"/>
<phrase id="Replace" value="تبديل"/>
<phrase id="Report" value="تقرير"/>
<phrase id="RequestPwdPage" value="صفحة طلب كلمة السر"/>
<phrase id="Reset" value="تصفير"/>
<phrase id="ResetSearch" value="تصفير شروط البحث"/>
<phrase id="RptAvg" value="متوسط"/>
<phrase id="RptDtlRec" value="التفاصيل"/>
<phrase id="RptGrandTotal" value="المجموع الكلي"/>
<phrase id="RptMax" value="الأعلى"/>
<phrase id="RptMin" value="الأدنى"/>
<phrase id="RptSum" value="مجموع"/>
<phrase id="RptSumHead" value="موجز ال"/>
<phrase id="SaveUserName" value="حفظ إسم المستخدم"/>
<phrase id="Search" value="بحث"/>
<phrase id="SendPwd" value="أرسل كلمة السر"/>
<phrase id="ShowAll" value="عرض الكل"/>
<phrase id="ShowHighlight" value="عرض المحددة"/>
<phrase id="SrchLegend" value="&amp;nbsp;(*)"/>
<phrase id="Table" value=""/>
<phrase id="To" value="إلى"/>
<phrase id="Total" value="الإجمالي"/>
<phrase id="UnauthorizedUserID" value="المستخدم الحالي (%c) ليس لديه الصلاحية لتفويض إسم المستخدم (%u)."/>
<phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="المستخدم الحالي (%c) ليس لديه الصلاحية لتفويض مدير المستخدم (%p)."/>
<phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="المستخدم الحالي (%c) ليس لديه الصلاحية لإضافة سجل. عامل التصفية الرئيسي: %f"/>
<phrase id="UnmatchedValue" value="&lt;img src=&quot;images/alert-small.gif&quot; alt=&quot;Value does not exist&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; border=&quot;0&quot;&gt;"/>
<phrase id="Update" value="تحديث"/>
<phrase id="UpdateBtn" value="تحديث"/>
<phrase id="UpdateCancelled" value="إلغاء التحديث"/>
<phrase id="UpdateFailed" value="فشل التحديث"/>
<phrase id="UpdateLink" value="تحديث"/>
<phrase id="UpdateSelectedLink" value="تحديث السجلات المختارة"/>
<phrase id="UpdateSuccess" value="نجاح التحديث"/>
<phrase id="UpdateValue" value="تحديث"/>
<phrase id="UserEmail" value="بريد المستخدم الإلكتروني"/>
<phrase id="UserExists" value="إسم المستخدم موجود أصلاً"/>
<phrase id="UserLevel" value="مستوى المستخدم"/>
<phrase id="UserLevelAdministratorName" value="إسم مستوى صلاحية المستخدم للقيمة -1 يجب أن تكون 'Administrator'"/>
<phrase id="UserLevelPermission" value="صلاحيات المستخدمين"/>
<phrase id="UserLevelIDInteger" value="يجب أن يكون مستوى المستخدم رقم صحيح"/>
<phrase id="UserLevelDefaultName" value="إسم مستوى صلاحية المستخدم للقيمة 0 يجب أن تكون 'Default'"/>
<phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="قيمة مستوى صلاحية المستخدم يجب أن تكون أكبر من 0"/>
<phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="إسم مستوى صلاحية المستخدم لا يمكن أن يكون 'Administrator' or 'Default'"/>
<phrase id="UserName" value="إسم المستخدم"/>
<phrase id="View" value="معاينة"/>
<phrase id="ViewLink" value="معاينة"/>
<phrase id="ViewPageAddLink" value="إضافة"/>
<phrase id="ViewPageCopyLink" value="نسخ"/>
<phrase id="ViewPageDeleteLink" value="حذف"/>
<phrase id="ViewPageDetailLink" value="..."/>
<phrase id="ViewPageEditLink" value="تعديل"/>
<phrase id="WrongFileType" value="نوع الملف غير مسموح به."/>
<phrase id="TableOrView" value="جدول\إستعلام"/>
<phrase id="=" value="="/>
<phrase id="&lt;&gt;" value="&lt;&gt;"/>
<phrase id="&lt;" value="&lt;"/>
<phrase id="&lt;=" value="&lt;="/>
<phrase id="&gt;" value="&gt;"/>
<phrase id="&gt;=" value="&gt;="/>
<phrase id="LIKE" value="يحتوي"/>
<phrase id="NOT LIKE" value="لا يحتوي"/>
<phrase id="STARTS WITH" value="يبدأ ب "/>
<phrase id="BETWEEN" value="بين"/>
<phrase id="AND" value="و"/>
<phrase id="OR" value="أو"/>
</aspmaker.language>
mazyad
 

Return to User Submitted Tips (ASPMaker)