Danish language (v12)

Tips submitted by ASP.NET Maker users

Danish language (v12)

Postby jw@weta.dk » Fri Nov 04, 2016 3:41 pm

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<ew-language date="2016/11/2" version="12.0.1" id="en" name="Danish" desc="Danish" author="Carlén Winther.">
<locale>
<phrase id="use_system_locale" value="1"/>
<phrase id="lcid" value="0"/><!-- *** setting LCID here will override the project locale setting *** -->
<phrase id="decimal_point" value=","/>
<phrase id="thousands_sep" value="."/>
<phrase id="currency_symbol" value="kr."/>
</locale>
<global>
<phrase id="actiondeleted" value="Slettet"/>
<phrase id="actioninserted" value="Indsat"/>
<phrase id="actioninsertedgridadd" value="Indsat (Grid-Tilføjelse)"/>
<phrase id="actionupdated" value="Opdateret"/>
<phrase id="actionupdatedgridedit" value="Opdateret (Grid-Redigering)"/>
<phrase id="actionupdatedmultiupdate" value="Opdateret (Multi-opdatering)"/>
<phrase id="activateaccount" value="Din konto er aktiveret"/>
<phrase id="activatefailed" value="Aktiveringsfejl"/>
<phrase id="add" value="Tilføj"/>
<phrase id="addblankrow" value="Tilføj blank Række" class="glyphicon glyphicon-plus ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="addbtn" value="Tilføj"/>
<phrase id="addlink" value="Tilføj" class="glyphicon glyphicon-plus ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="addmasterdetaillink" value="Master/Detail Tilføj" class="icon-md-add ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="addsuccess" value="Tilføjet ok"/>
<phrase id="advancedsearch" value="Avanceret søgning"/><!-- v12 -->
<phrase id="advancedsearchbtn" value="Avanceret søgning" class="icon-advanced-search ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="allrecords" value="Alt"/>
<phrase id="allword" value="Alle ord"/>
<phrase id="alwaysask" value="Spørg altid efter brugernavn og adgangskode"/>
<phrase id="anyword" value="Et hvert ord"/>
<phrase id="audittrailautologin" value="auto pålogning"/>
<phrase id="audittrailfailedattempt" value="fejlede forsøg: %n"/>
<phrase id="audittrailuserloggedin" value="bruger er allerede logget på"/>
<phrase id="audittrailpasswordexpired" value="adgangskode udløbet"/>
<phrase id="audittraillogin" value="log på"/>
<phrase id="audittraillogout" value="log ud"/>
<phrase id="autologin" value="Forbliv logget på indtil jeg selv logger ud"/>
<phrase id="average" value="Gennemsnitlig"/>
<phrase id="backtolist" value="Tilbage til listen"/>
<phrase id="backtologin" value="Tilbage til pålogningssiden"/>
<phrase id="backtomasterrecordpage" value="Tilbage til hovedtabellen"/>
<phrase id="batchdeletebegin" value="*** Batchsletning begyndt ***"/>
<phrase id="batchdeleterollback" value="*** Batchsletning fortrydes ***"/>
<phrase id="batchdeletesuccess" value="*** Batchsletning ok ***"/>
<phrase id="batchinsertbegin" value="*** Begynd batchsletning ***"/>
<phrase id="batchinsertrollback" value="*** Batchindsætning fortrydes ***"/>
<phrase id="batchinsertsuccess" value="*** Batchindsætning ok ***"/>
<phrase id="batchupdatebegin" value="*** Begynd batchindsætning ***"/>
<phrase id="batchupdaterollback" value="*** Batch opdatering fortrydes ***"/>
<phrase id="batchupdatesuccess" value="*** Batch opdatering ok ***"/>
<!-- ***
<phrase id="BreadcrumbDivider" value="/"/>
-->
<phrase id="buttonactions" value="Handlinger" class="icon-options ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="buttonaddedit" value="Tilføj/Rediger" class="icon-addedit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="buttondetails" value="Master/Detail" class="icon-master-detail ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="buttonexport" value="Eksporter" class="icon-export ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="buttonlistoptions" value="Muligheder" class="icon-options ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="buttonsearch" value="Søg" class="icon-search ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="cancelbtn" value="Annuller"/>
<phrase id="cancellink" value="Annuller" class="glyphicon glyphicon-remove ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="changepwd" value="Ændre adgangskode"/>
<phrase id="changepwdpage" value="Ændre adgangskode"/>
<phrase id="changepwdbtn" value="Ændre"/>
<phrase id="choosefilebtn" value="Vælg..."/><!-- v12 -->
<phrase id="choosefile" value="Vælg fil"/><!-- v12 -->
<phrase id="choosefiles" value="Vælg filer"/><!-- v12 -->
<phrase id="confirm" value="Bekræft"/>
<phrase id="confirmbtn" value="Bekræft"/>
<phrase id="confirmpassword" value="Bekræft adgangskode"/>
<phrase id="conflictcancellink" value="Annuller"/>
<phrase id="lightboxtitle" value=" " client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="lightboxcurrent" value="billede {current} af {total}" client="1"/><!-- Note: DO NOT translate "{current}" and "{total}" --><!-- v12 -->
<phrase id="lightboxprevious" value="Forrige" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="lightboxnext" value="næste" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="lightboxclose" value="luk" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="lightboxxhrerror" value="Dette indhold kunne ikke hentes." client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="lightboximgerror" value="Dette billede kunne ikke hentes." client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="copy" value="Kopier"/>
<phrase id="copylink" value="Kopier" class="icon-copy ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="count" value="Tæl"/>
<phrase id="customactioncompleted" value="Handling '%s' er færdig"/>
<phrase id="customactioncancelled" value="Handling '%s' er færdig"/>
<phrase id="customview" value="TILPASSET VISNING"/>
<phrase id="delete" value="Slet"/>
<phrase id="deletebtn" value="Slet"/>
<phrase id="deletecancelled" value="Slet annullering"/>
<phrase id="deleteconfirmmsg" value="Vil du slette denne post?" client="1"/>
<phrase id="deletelink" value="Slet" class="glyphicon glyphicon-trash ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="deletemulticonfirmmsg" value="Vil du slette de valgte poster?" client="1"/>
<phrase id="deleteselectedlink" value="Slet valgte poster" class="glyphicon glyphicon-trash ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="deletesuccess" value="Sletning ok"/>
<phrase id="detaillink" value=""/>
<phrase id="detailcount" value="&lt;span dir='ltr'&gt;(%c)&lt;/span&gt;"/><!-- v12 -->
<phrase id="masterdetailcopylink" value="Master/Detail Kopi" class="icon-md-copy ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="masterdetaileditlink" value="Master/Detail Rediger" class="icon-md-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="masterdetaillistlink" value="Detail Liste" class="icon-table ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="masterdetailviewlink" value="Master/Detail visning" class="icon-md-view ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="dupindex" value="Duplikerer værdi '%v' for speciel indeks '%f'"/>
<phrase id="dupkey" value="Duplikerer primær nøgle: '%f'"/>
<phrase id="edit" value="Rediger"/>
<!-- ***
<phrase id="EditBtn" value="Edit"/>
-->
<phrase id="editlink" value="Rediger" class="icon-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="enternewpassword" value="Tast venligst adgangskode" client="1"/>
<phrase id="enteroldpassword" value="Tast venligst gammel adgangskode" client="1"/>
<phrase id="enterpassword" value="Tast venligst adgangskode" client="1"/>
<phrase id="enterpwd" value="Tast venligst adgangskode" client="1"/>
<phrase id="enterrequiredfield" value="Udfyld venligst kravsfelt - %s"/><!-- v12 -->
<phrase id="entersearchcriteria" value="Udfyld venligst søgekriterie"/>
<phrase id="enterusername" value="Tast venligst brugernavn" client="1"/>
<phrase id="entervalidatecode" value="Indtast venligst viste valideringskode" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="entersenderemail" value="Indtast venligst afsendermail" client="1"/>
<phrase id="enterpropersenderemail" value="For lang afsendermail eller mailadresse ugyldig" client="1"/>
<phrase id="enterrecipientemail" value="Indtast venligst modtagermail" client="1"/>
<phrase id="enterproperrecipientemail" value="For lang modtagermail eller mailadresse ugyldig" client="1"/>
<phrase id="enterproperccemail" value="For lang cc modtagermail eller mailadresse ugyldig" client="1"/>
<phrase id="enterproperbccemail" value="For lang bcc modtagermail eller mailadresse ugyldig" client="1"/>
<phrase id="entersubject" value="Tast venligst overskrift" client="1"/>
<phrase id="emailformsender" value="Fra"/>
<phrase id="emailformrecipient" value="Til"/>
<phrase id="emailformcc" value="Cc"/>
<phrase id="emailformbcc" value="Bcc"/>
<phrase id="emailformsubject" value="Overskrift"/>
<phrase id="emailformmessage" value="Besked"/>
<phrase id="emailformcontenttype" value="Send som"/>
<phrase id="emailformcontenttypeurl" value="URL"/>
<phrase id="emailformcontenttypehtml" value="HTML"/>
<phrase id="enteruid" value="Tast venligst bruger-id" client="1"/>
<phrase id="entervalidemail" value="Tast venligst gyldig mailadresse!" client="1"/>
<phrase id="exactphrase" value="Præcis ordlyd"/>
<phrase id="exceedmaxretry" value="For mange pålogningsforsøg. Konto er låst. Prøv igen om %t minutter"/>
<phrase id="exceedmaxemailexport" value="For mange maileksport. Prøv igen senere"/>
<phrase id="exporttocsv" value="Eksporter til CSV" class="icon-csv ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="exporttocsvtext" value="CSV"/>
<phrase id="exporttoemail" value="Mail" class="icon-email ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="exporttoemailtext" value="Mail" client="1"/>
<phrase id="exporttoexcel" value="Eksporter til Excel" class="icon-excel ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="exporttoexceltext" value="Excel"/>
<phrase id="exporttohtml" value="Eksporter til HTML" class="icon-html ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="exporttohtmltext" value="HTML"/>
<phrase id="exporttopdf" value="Eksporter til PDF" class="icon-pdf ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="exporttopdftext" value="PDF"/>
<phrase id="exporttoword" value="Eksporter til Word" class="icon-word ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="exporttowordtext" value="Word"/>
<phrase id="exporttoxml" value="Eksporter til XML" class="icon-xml ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="exporttoxmltext" value="XML"/>
<phrase id="failedtosendmail" value="Kunne ikke sende mail. Fejl: (%n) %e"/>
<phrase id="fieldname" value="Field Navn"/>
<phrase id="fieldrequiredindicator" value="&lt;span class=&quot;ewRequired&quot;&gt;&amp;nbsp;*&lt;/span&gt;"/>
<phrase id="filenotfound" value="Fil ikke fundet"/><!-- *** characters need to be supported by EW_TMP_IMAGE_FONT *** -->
<phrase id="overwritebtn" value="Overskriv"/>
<phrase id="overwritelink" value="Overskriv"/>
<phrase id="forgotpwd" value="Glemt adgangskode"/>
<phrase id="goback" value="Gå tilbage"/>
<phrase id="gridaddcancelled" value="Grid og annuller"/><!-- v12 -->
<phrase id="gridaddlink" value="Grid tilføj" class="icon-grid-add ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="gridcancellink" value="Annuller" class="glyphicon glyphicon-remove ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="grideditcancelled" value="Grid rediger annullering"/><!-- v12 -->
<phrase id="grideditlink" value="Grid Rediger" class="icon-grid-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="gridinsertlink" value="Indsæt" class="glyphicon glyphicon-ok ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="gridsavelink" value="Gem" class="glyphicon glyphicon-ok ewIcon"/><!-- v12 -->
<!-- ***
<phrase id="HideHighlight" value="Hide highlight" client="1"/>
-->
<phrase id="highlight" value="Fremhæv"/><!-- v12 -->
<phrase id="highlightbtn" value="Fremhæv" class="icon-highlight ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="homepage" value="Hjem" class="glyphicon glyphicon-home ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="incorrectcreditcard" value="Ugyldigt kortnummer"/>
<phrase id="incorrectdateymd" value="Ugyldig dato, format = yyyy%smm%sdd"/>
<phrase id="incorrectdatemdy" value="Ugyldig dato, format = mm%sdd%syyyy"/>
<phrase id="incorrectdatedmy" value="Ugyldig dato, format = dd%smm%syyyy"/>
<phrase id="incorrectshortdateymd" value="Ugyldig dato, format = yy%smm%sdd"/>
<phrase id="incorrectshortdatemdy" value="Ugyldig dato, format = mm%sdd%syy"/>
<phrase id="incorrectshortdatedmy" value="Ugyldig dato, format = dd%smm%syy"/>
<phrase id="incorrectemail" value="Ugyldig mail" client="1"/>
<phrase id="incorrectfield" value="Ugyldigt felt" client="1"/>
<phrase id="incorrectfloat" value="Ugyldigt flydende pointnummer" client="1"/>
<phrase id="incorrectguid" value="Ugyldig GUID" client="1"/>
<phrase id="incorrectinteger" value="Ugyldigt heltal" client="1"/>
<phrase id="incorrectphone" value="integreret telefonnummer" client="1"/>
<phrase id="incorrectregexp" value="Regulært udtryk kan ikke matches" client="1"/>
<phrase id="incorrectrange" value="Nummer skal være mellem %1 og %2" client="1"/>
<phrase id="incorrectssn" value="Ugyldigt personnummer" client="1"/>
<phrase id="incorrecttime" value="Ugyldig tid (hh:mm:ss)" client="1"/>
<phrase id="incorrectzip" value="Ugyldig postkode" client="1"/>
<phrase id="inlineaddlink" value="Inline Tilføj" class="icon-inline-add ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="inlinecopylink" value="Inline Kopier" class="icon-inline-copy ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="inlineeditlink" value="Inline Rediger" class="icon-inline-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="insertcancelled" value="Indsæt annulleret"/>
<phrase id="insertfailed" value="Indsæt fejlede" client="1"/>
<phrase id="insertlink" value="Indsæt" class="glyphicon glyphicon-ok ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="insertsuccess" value="Indsæt ok"/>
<phrase id="invalidemail" value="Ugyldig mail"/>
<phrase id="invalidfield" value="Ugyldigt felt"/>
<phrase id="invalidkeyvalue" value="Ugyldig nøgleværdi"/>
<phrase id="invalidrecord" value="Ugyldig Post! Nøgle er nul" client="1"/>
<phrase id="invalidpostrequest" value="Ugyldig forespørgsel"/><!-- v12 -->
<phrase id="invalidparameter" value="Ugyldig Parameter"/>
<phrase id="invalidpassword" value="Ugyldig adgangskode"/>
<phrase id="invalidnewpassword" value="Ugyldig ny adgangskode"/>
<phrase id="invaliduidpwd" value="Ugyldig brugernavn eller adgangskode"/>
<phrase id="keep" value="Behold"/>
<phrase id="language" value="Sprog"/>
<phrase id="loading" value="Henter..." client="1"/>
<phrase id="login" value="Log på"/>
<phrase id="logincancelled" value="Log på fejlede"/>
<phrase id="loginoptions" value="Valgmuligheder"/><!-- v12 -->
<phrase id="loginpage" value="Log på"/>
<phrase id="logout" value="Log ud"/>
<phrase id="masterrecord" value="Hoved-id: "/>
<phrase id="maxfilesize" value="Max. filstørrelse (%s bytes) nået." client="1"/>
<phrase id="messageok" value="OK" client="1"/>
<phrase id="mismatchpassword" value="Forkert Adgangskode" client="1"/>
<phrase id="missinglookuptablename" value="Manglende opslags tabelnavn"/>
<phrase id="missingdisplayfieldname" value="Manglende visnings feltnavn"/>
<phrase id="missingdisplayfieldvalue" value="Manglende visnings feltværdi"/>
<phrase id="missinguserlevelid" value="Manglende bruger niveau ID"/>
<phrase id="missinguserlevelname" value="Manglende bruger niveau navn"/>
<phrase id="mobilemenu" value="Menu"/>
<phrase id="multiplemasterdetails" value="Master/Detail" class="icon-master-detail ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="new" value="Ny"/>
<phrase id="newpassword" value="Ny adgangskode"/>
<phrase id="next" value="Næste"/>
<phrase id="noaddrecord" value="Ingen værdi kan tilføjes" client="1"/>
<phrase id="nofieldselected" value="Intet felt valgt til opdatering" client="1"/>
<phrase id="nopermission" value="Du har ikke tilladelse til at tilgå siden."/>
<phrase id="noaddpermission" value="Du har ikke tilladelse til at tilføje en værdi."/>
<phrase id="nodeletepermission" value="Du har ikke tilladelse til at slette en værdi."/>
<phrase id="noeditpermission" value="Du har ikke tilladelse til at redigere en værdi."/>
<phrase id="norecord" value="Ingen værdi fundet"/>
<phrase id="norecordforkey" value="Ingen værdi fundet for nøgle = "/>
<phrase id="norecordselected" value="Ingen værdi valgt" client="1"/>
<phrase id="notablegenerated" value="Ingen tabel oprettet"/>
<phrase id="nouserlevel" value="Ingen bruger niveau indstillinger."/>
<phrase id="of" value="af"/>
<phrase id="old" value="Gammel"/>
<phrase id="oldpassword" value="Gammel Adgangskode"/>
<phrase id="optionalreadyexist" value="Valg findes allerede"/>
<phrase id="page" value="Side"/>
<phrase id="pagerfirst" value="Først"/>
<phrase id="pagerlast" value="Sidst"/>
<phrase id="pagernext" value="Næste"/>
<phrase id="pagerprevious" value="Forrige"/>
<phrase id="password" value="Adgangskode"/>
<phrase id="passwordrequest" value="Adgangskode kræves"/>
<phrase id="passwordchanged" value="Adgangskode ændret"/>
<phrase id="passwordexpired" value="Adgangskode udløbet. Vær venlig at ændre kode."/>
<phrase id="permission" value="Tilladelse" class="icon-user ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="permissionaddcopy" value="Tilføj/Kopier"/>
<phrase id="permissiondelete" value="Slet"/>
<phrase id="permissionedit" value="Rediger"/>
<phrase id="permissionlistsearchview" value="Liste/Søg/Visning"/>
<phrase id="permissionlist" value="Liste"/>
<phrase id="permissionsearch" value="Søg"/>
<phrase id="permissionview" value="Visning"/>
<phrase id="pickdate" value="Vælg en dato"/>
<phrase id="pleaseselect" value="Vælg venligst"/>
<phrase id="pleasewait" value="Vent venligst..." client="1"/>
<phrase id="primarykeyunspecified" value="Primære nøgle uspecificeret"/>
<phrase id="printerfriendly" value="Udskriftsvenlig" class="icon-print ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="printerfriendlytext" value="Udskriftsvenlig"/>
<phrase id="prev" value="Foreløbig"/>
<phrase id="pwdemailsent" value="Adgangskode sendt til din mail"/>
<phrase id="resetpwdemailsent" value="Den nulstillede adgangskode sent til dig"/>
<phrase id="quicksearch" value="Hurtig søgning"/>
<phrase id="quicksearchbtn" value="Søg"/>
<phrase id="quicksearchauto" value="Auto" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="quicksearchautoshort" value="" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="quicksearchall" value="Alle nøgleord" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="quicksearchallshort" value="Alle" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="quicksearchany" value="Alle nøgleord" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="quicksearchanyshort" value="Enhver" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="quicksearchexact" value="Præcis match" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="quicksearchexactshort" value="Præcis" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="record" value="Værdi"/>
<phrase id="recordchangedbyotheruser" value="Data er ændret at anden bruger. Klik [Genhent] for at hente de ændrede data (dine data i formularen vil blive overskrevet) eller klik [Overskriv] for at overskrive de ændrede data."/>
<phrase id="recorddeleted" value="værdi(er) slettet"/>
<phrase id="recordinserted" value="værdi(er) indsat"/>
<phrase id="recordupdated" value="værdi(er) opdateret"/>
<phrase id="recordsperpage" value="Sidestørrelse"/>
<phrase id="register" value="Register"/>
<phrase id="registerbtn" value="Register"/>
<phrase id="registersuccess" value="Registrering ok"/>
<phrase id="registersuccessactivate" value="Registrering ok. en mail er sendt til din mailadresse, klik venligst på linket i mailen for at aktivere din konto."/>
<phrase id="registerpage" value="Registrering"/>
<phrase id="relatedrecordrequired" value="Du kan ikke tilføje en værdi fordi den fremmede værdi ikke findes i mastertabellen '%t'"/>
<phrase id="relatedrecordexists" value="Du kan ikke slette en værdi fordi relaterede værdi findes i detail tabellen '%t'"/>
<phrase id="reloadbtn" value="Genhent"/>
<phrase id="reloadlink" value="Genhent"/>
<phrase id="rememberme" value="Husk mig"/>
<phrase id="remove" value="Fjern"/>
<phrase id="replace" value="Udskift"/>
<phrase id="report" value="Reporter"/>
<phrase id="requestpwdpage" value="Kræver Adgangskode"/>
<phrase id="reset" value="Nulstil"/>
<phrase id="resetsearchbtn" value="Nulstil" class="icon-reset-search ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="resetsearch" value="Nulstil"/>
<phrase id="rptavg" value="Gennemsnit"/>
<phrase id="rptdtlrec" value="Detail værdier"/>
<phrase id="rptgrandtotal" value="Total"/>
<phrase id="rptmax" value="Maksimum"/>
<phrase id="rptmin" value="Minimum"/>
<phrase id="rptsum" value="Sum"/>
<phrase id="rptsumhead" value="Oversigt for"/>
<phrase id="savebtn" value="Gem"/><!-- v12 -->
<phrase id="saveusername" value="Gem mit brugernavn"/>
<phrase id="search" value="Søg"/>
<phrase id="searchbtn" value="Søg" class="glyphicon glyphicon-search ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="searchpanel" value="Søgepanel"/><!-- v12 -->
<phrase id="sendemailbtn" value="Send"/>
<phrase id="sendemailsuccess" value="Mail sendt" client="1"/>
<phrase id="sendpwd" value="Send"/>
<phrase id="sequencenumber" value="%s."/>
<phrase id="showallbtn" value="Vis alle" class="icon-reset-search ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="showall" value="Vil alle"/><!-- v12 -->
<!-- ***
<phrase id="ShowHighlight" value="Show highlight" client="1"/>
-->
<phrase id="srchlegend" value=""/>
<phrase id="table" value="TABEL"/>
<phrase id="tbltypetable" value="Tabel: "/>
<phrase id="tbltypeview" value="Visning: "/>
<phrase id="tbltypecustomview" value="Tilpasset visning: "/>
<phrase id="tbltypereport" value="Rapport: "/>
<phrase id="to" value="til"/>
<phrase id="total" value="Total"/>
<phrase id="unauthorizeduserid" value="Nuværende bruger (%c) er ikke godkendt til at tildele bruger ID (%u)."/>
<phrase id="unauthorizedparentuserid" value="Nuværende bruger (%c) er ikke godkendt til at tildele dette bruger ID (%p)."/>
<phrase id="unauthorizedmasteruserid" value="Nuværende bruger (%c) er ikke godkendt til at indsætte en værdi. Master filter: %f"/>
<!-- ***
<phrase id="UnmatchedValue" value="Value does not exist" imageurl="{_images}/warn.gif" imagewidth="16" imageheight="15"/>
-->
<phrase id="update" value="Opdatering"/>
<phrase id="updatebtn" value="Opdatering"/>
<phrase id="updatecancelled" value="Opdatering annulleret"/>
<phrase id="updatefailed" value="Opdatering fejlede"/>
<phrase id="updatelink" value="Opdatering" class="glyphicon glyphicon-ok ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="updateselectall" value="Vælg alle"/><!-- v12 -->
<phrase id="updateselectedlink" value="Opdater hemmelige værdier" class="icon-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="updatesuccess" value="Opdatering ok"/>
<phrase id="uploading" value="Uploader..." client="1"/>
<phrase id="uploadstart" value="Start" client="1"/>
<phrase id="uploadcancel" value="Annuller" client="1"/>
<phrase id="uploaddelete" value="Slet" client="1"/>
<phrase id="uploadoverwrite" value="Overskriv gammel fil?" client="1"/>
<phrase id="uploaderrmsgmaxfilesize" value="Fil er for stor" client="1"/>
<phrase id="uploaderrmsgminfilesize" value="Fil er for lille" client="1"/>
<phrase id="uploaderrmsgacceptfiletypes" value="Filtype er ikke tilladt" client="1"/>
<phrase id="uploaderrmsgmaxnumberoffiles" value="Maksimum antal af filer nået" client="1"/>
<phrase id="uploaderrmsgmaxfilelength" value="Længde af filnavne længere en feltlængde" client="1"/>
<phrase id="useremail" value="Mail"/>
<phrase id="userexists" value="Bruger findes allerede"/>
<phrase id="userlevel" value="Brugerniveau: "/>
<phrase id="userleveladministratorname" value="Brugerniveaunavn for brugerniveau -1 skal være en 'Administrator'" client="1"/>
<phrase id="userlevelpermission" value="Bruger niveau tilladelser"/>
<phrase id="userlevelidinteger" value="Brugerniveau ID skal være heltal" client="1"/>
<phrase id="userleveldefaultname" value="Brugerniveaunavn for brugerniveau 0 skal være 'Standard'" client="1"/>
<phrase id="userlevelidincorrect" value="Brugerdefineret brugerniveau ID skal være længere end 0" client="1"/>
<phrase id="userlevelnameincorrect" value="Bruger defineret brugerniveaunavn kan ikke være 'Administrator' or 'Standard'" client="1"/>
<phrase id="userloggedin" value="Bruger '%u' er allerede logget på!"/>
<phrase id="username" value="Brugernavn"/>
<phrase id="userprofilecorrupted" value="Brugerprofil er beskadiget. Venligst log af og log på igen"/>
<phrase id="valuenotexist" value="Værdi findes ikke" client="1"/><!-- v12 -->
<phrase id="view" value="Visning"/>
<phrase id="viewimagegallery" value="Visningsbillede"/><!-- v12 -->
<phrase id="viewlink" value="Visning" class="icon-view ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="viewpageaddlink" value="Tilføj" class="glyphicon glyphicon-plus ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="viewpagecopylink" value="kopier" class="icon-copy ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="viewpagedeletelink" value="Slet" class="glyphicon glyphicon-trash ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="viewpagedetaillink" value=""/>
<phrase id="viewpageeditlink" value="Rediger" class="icon-edit ewIcon"/><!-- v12 -->
<phrase id="wrongfiletype" value="Filtype er ikke tilladt." client="1"/>
<phrase id="tableorview" value="Tabeller"/>
<phrase id="=" value=" "/>
<phrase id="&lt;&gt;" value="&amp;lt;&amp;gt;"/>
<phrase id="&lt;" value="&amp;lt;"/>
<phrase id="&lt;=" value="&amp;lt;="/>
<phrase id="&gt;" value="&amp;gt;"/>
<phrase id="&gt;=" value="&amp;gt;="/>
<phrase id="like" value="indeholder"/>
<phrase id="not like" value="indeholder ikke"/><!-- v12.0.1 -->
<phrase id="starts with" value="starte med"/>
<phrase id="ends with" value="ender med"/>
<phrase id="is null" value="er nul"/>
<phrase id="is not null" value="er ikke nul"/>
<phrase id="between" value="mellem"/>
<phrase id="and" value="og"/>
<phrase id="or" value="eller"/>
</global>
</ew-language>
jw@weta.dk
 
Posts: 1
Joined: Fri Nov 04, 2016 3:37 pm

Return to User Submited Tips (ASP.NET Maker)