Dutch Language File (v7)

Dutch Language File (v7)

Postby Webmaster » Tue Dec 17, 2013 9:22 am

Submitted by Jaap Oosterhoff: (currency symbol left empty)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ew-language date="2013-11-11" version="7.0.0" id="nl" name="Dutch" desc="Dutch" author="Jaap Oosterhoff">
<locale>
<phrase id="locale" value=""/><!-- *** setting locale here will override the project locale setting *** -->
<phrase id="use_system_locale" value="1"/>
<phrase id="decimal_point" value=","/>
<phrase id="thousands_sep" value="."/>
<phrase id="mon_decimal_point" value=","/>
<phrase id="mon_thousands_sep" value="."/>
<phrase id="currency_symbol" value=""/>
<phrase id="positive_sign" value=""/>
<phrase id="negative_sign" value="-"/>
<phrase id="frac_digits" value="2"/>
<phrase id="p_cs_precedes" value="1"/>
<phrase id="p_sep_by_space" value="0"/>
<phrase id="n_cs_precedes" value="1"/>
<phrase id="n_sep_by_space" value="0"/>
<phrase id="p_sign_posn" value="3"/>
<phrase id="n_sign_posn" value="3"/>
<phrase id="time_zone" value="GMT"/><!-- *** used for multi-language site only *** -->
</locale>
<global>
<phrase id="AllRecords" value="Alles"/>
<phrase id="AlwaysAsk" value="Vraag altijd om mijn gebruikersnaam en wachtwoord"/>
<phrase id="AutoLogin" value="Blijf automatisch aanmelden totdat ik uitgelogd heb"/>
<phrase id="BackToLogin" value="Terug naar de aanmeld pagina"/>
<phrase id="BooleanNo" value="Nee"/>
<phrase id="BooleanYes" value="Ja"/>
<phrase id="BreadcrumbDivider" value="/"/>
<phrase id="BrowserNoFlashSupport" value="Je browser ondersteunt geen Flash player." client="1"/>
<phrase id="ButtonExport" value="Export"/>
<phrase id="CancelBtn" value="Annuleren" client="1"/>
<phrase id="ChartOrder" value="Sorteren op"/>
<phrase id="ChartOrderXAsc" value="Velden oplopend"/>
<phrase id="ChartOrderXDesc" value="Velden aflopend"/>
<phrase id="ChartOrderYAsc" value="Waarden oplopend"/>
<phrase id="ChartOrderYDesc" value="Waarden aflopend"/>
<phrase id="ClickToDrillDown" value="Klik voor subrapport"/>
<phrase id="CurrentFilters" value="Huidige filters:"/>
<phrase id="DrillDownAllRecords" value="Alle regels"/>
<phrase id="DrillDownFilters" value="Subrapport filters:"/>
<phrase id="EnterSenderEmail" value="Type emailadres van verzender" client="1"/>
<phrase id="EnterProperSenderEmail" value="Maximum aantal emails verzender overschreden of email adres is niet juist" client="1"/>
<phrase id="EnterRecipientEmail" value="Type emailadres van ontvanger" client="1"/>
<phrase id="EnterProperRecipientEmail" value="Maximum aantal emails ontvanger overschreden of email adres is niet juist" client="1"/>
<phrase id="EnterProperCcEmail" value="Maximum aantal emails in cc overschreden of email adres is niet juist" client="1"/>
<phrase id="EnterProperBccEmail" value="Maximum aantal emails in bcc overschreden of email adres is niet juist" client="1"/>
<phrase id="EnterSubject" value="Type het onderwerp" client="1"/>
<phrase id="EmailFormSender" value="Van"/>
<phrase id="EmailFormRecipient" value="Aan"/>
<phrase id="EmailFormCc" value="Cc"/>
<phrase id="EmailFormBcc" value="Bcc"/>
<phrase id="EmailFormSubject" value="Onderwerp"/>
<phrase id="EmailFormMessage" value="Bericht"/>
<phrase id="EmailFormContentType" value="Verstuur als"/>
<phrase id="EmailFormContentTypeUrl" value="URL"/>
<phrase id="EmailFormContentTypeHtml" value="HTML"/>
<phrase id="EmptyLabel" value="(Leeg)"/>
<phrase id="EnterPassword" value="Voer nu een wachtwoord in"/>
<phrase id="EnterPwd" value="Voer nu een wachtwoord in"/>
<phrase id="EnterSearchCriteria" value="Geef nu een zoekwoord in"/>
<phrase id="EnterUid" value="Geef je gebruikersnaam op"/>
<phrase id="EnterValidateCode" value="Voer de getoonde validatiecode in" client="1"/>
<phrase id="ExceedMaxEmailExport" value="Maximum aantal emails overschreden. Probeer het later opnieuw."/>
<phrase id="ExportChart" value="Exporting grafiek: " client="1"/>
<phrase id="ExportChartData" value="Exporting grafiekgegevens" client="1"/>
<phrase id="ExportChartError" value="Export grafiek mislukt: " client="1"/>
<phrase id="ExportingChart" value="Exporting grafiek (%c van %t), even geduld..." client="1"/>
<phrase id="ExportToEmail" value="Email" imageurl="{_images}/exportemail.gif" client="1" imagewidth="16" imageheight="16"/>
<phrase id="ExportToEmailText" value="Email"/>
<phrase id="ExportToExcel" value="Export naar Excel" imageurl="{_images}/exportxls.gif" imagewidth="16" imageheight="16"/>
<phrase id="ExportToExcelText" value="Export naar Excel"/>
<phrase id="ExportToPDF" value="Export naar PDF" imageurl="{_images}/exportpdf.gif" imagewidth="16" imageheight="16"/>
<phrase id="ExportToPDFText" value="Export naar PDF"/>
<phrase id="ExportToWord" value="Export naar Word" imageurl="{_images}/exportdoc.gif" imagewidth="16" imageheight="16"/>
<phrase id="ExportToWordText" value="Export naar Word"/>
<phrase id="FieldRequiredIndicator" value="&lt;span class=&quot;ewRequired&quot;&gt;&amp;nbsp;*&lt;/span&gt;"/>
<phrase id="Filters" value="Filters"/>
<phrase id="HomePage" value="Start"/>
<phrase id="IncorrectCreditCard" value="Nummer credit card is verkeerd"/>
<phrase id="IncorrectDateYMD" value="Verkeerde datum. Het formaat is jjjj%smm%sdd"/>
<phrase id="IncorrectDateMDY" value="Verkeerde datum. Het formaat is mm%sdd%sjjjj"/>
<phrase id="IncorrectDateDMY" value="Verkeerde datum. Het formaat is dd%smm%sjjjj"/>
<phrase id="IncorrectShortDateYMD" value="Verkeerde datum. Het formaat is jj%smm%sdd"/>
<phrase id="IncorrectShortDateMDY" value="Verkeerde datum. Het formaat is mm%sdd%sjj"/>
<phrase id="IncorrectShortDateDMY" value="Verkeerde datum. Het formaat is dd%smm%sjj"/>
<phrase id="IncorrectEmail" value="Verkeerd mailadres"/>
<phrase id="IncorrectField" value="Verkeerd veld" client="1"/>
<phrase id="IncorrectFloat" value="Verkeerd soort getal"/>
<phrase id="IncorrectGUID" value="Verkeerde GUID"/>
<phrase id="IncorrectInteger" value="Verkeerd geheel getal"/>
<phrase id="IncorrectPhone" value="Verkeerd telefoonnummer"/>
<phrase id="IncorrectRange" value="Getal moet liggen tussen %1 en %2" client="1"/>
<phrase id="IncorrectRegExp" value="Reguliere expressie niet in orde" client="1"/>
<phrase id="IncorrectSSN" value="Verkeerd BSN nummer"/>
<phrase id="IncorrectTime" value="Tijd is verkeerd (uu:mm:ss)"/>
<phrase id="IncorrectZip" value="Verkeerde postcode"/>
<phrase id="InvalidUidPwd" value="Verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord"/>
<phrase id="Language" value="Taal"/>
<phrase id="Loading" value="Bezig te laden%s..." client="1"/>
<phrase id="Login" value="Aanmelden"/>
<phrase id="LoginPage" value="Aanmeldingspagina"/>
<phrase id="Logout" value="Uitloggen"/>
<phrase id="MessageOK" value="OK" client="1"/>
<phrase id="MobileMenu" value="Menu"/>
<phrase id="MonthJan" value="Jan"/>
<phrase id="MonthFeb" value="Feb"/>
<phrase id="MonthMar" value="Mrt"/>
<phrase id="MonthApr" value="Apr"/>
<phrase id="MonthMay" value="Mei"/>
<phrase id="MonthJun" value="Jun"/>
<phrase id="MonthJul" value="Jul"/>
<phrase id="MonthAug" value="Aug"/>
<phrase id="MonthSep" value="Sep"/>
<phrase id="MonthOct" value="Oct"/>
<phrase id="MonthNov" value="Nov"/>
<phrase id="MonthDec" value="Dec"/>
<phrase id="Next" value="Volgende"/>
<phrase id="NoPermission" value="Je hebt niet genoeg rechten om deze pagina te bekijken"/>
<phrase id="NoRecord" value="Geen data gevonden"/>
<phrase id="NoReportOrCharts" value="Er is geen rapport of grafiek gekozen om te produceren. Kijk naar de rapport / grafiek instellingen."/>
<phrase id="NoDistinctColVals" value="Geen unieke kolomwaarden voor sql: "/>
<phrase id="NullLabel" value="(leeg)"/>
<phrase id="Of" value="van"/>
<phrase id="Page" value="Pagina"/>
<phrase id="PagerFirst" value="Eerste"/>
<phrase id="PagerLast" value="Laatste"/>
<phrase id="PagerNext" value="Volgende"/>
<phrase id="PagerPrevious" value="Vorige"/>
<phrase id="Password" value="Wachtwoord"/>
<phrase id="PleaseSelect" value=""/>
<phrase id="PopupAll" value="(Alles)"/>
<phrase id="PopupCancel" value="Annuleren"/>
<phrase id="PopupFrom" value="vanaf"/>
<phrase id="PopupNoValue" value="Geen waarde geselecteerd!"/>
<phrase id="PopupOK" value=" OK "/>
<phrase id="PopupSelect" value="Maak een keuze"/>
<phrase id="PopupTo" value="Tot"/>
<phrase id="Prev" value="Vorige"/>
<phrase id="PrinterFriendly" value="Afdrukvoorbeeld" imageurl="{_images}/print.gif" imagewidth="16" imageheight="16"/>
<phrase id="PrinterFriendlyText" value="Afdrukvoorbeeld"/>
<phrase id="Group" value="Groepen"/>
<phrase id="GroupsPerPage" value="Groepen Per Pagina"/>
<phrase id="Qtr1" value="Kwartaal 1"/>
<phrase id="Qtr2" value="Kwartaal 2"/>
<phrase id="Qtr3" value="Kwartaal 3"/>
<phrase id="Qtr4" value="Kwartaal 4"/>
<phrase id="Record" value="Regels"/>
<phrase id="RecordsPerPage" value="Regels Per Pagina"/>
<phrase id="Report" value="Rapporten"/>
<phrase id="Reset" value="Leegmaken"/>
<phrase id="ResetAllFilter" value="&lt;span class=&quot;glyphicon glyphicon-filter&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;small&gt;&lt;span class=&quot;glyphicon glyphicon-remove&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/small&gt;"/>
<phrase id="ResetAllFilterText" value="Alle Filters Leegmaken"/>
<phrase id="ResetSearch" value="Zoekwoorden leegmaken"/>
<phrase id="RptAvg" value="GEMIDDELDE"/>
<phrase id="RptCnt" value="AANTAL"/>
<phrase id="RptDtlRec" value="Details van regels"/>
<phrase id="RptGrandSummary" value="Samenvatting"/>
<phrase id="RptGrandTotal" value="Totaal"/>
<phrase id="RptMax" value="MAXIMUM"/>
<phrase id="RptMin" value="MINIMUM"/>
<phrase id="RptPageSummary" value="Samenvatting Pagina"/>
<phrase id="RptPageTotal" value="Totaal Pagina"/>
<phrase id="RptSeparator" value=":&amp;nbsp;"/>
<phrase id="RptSum" value="SOM"/>
<phrase id="RptSumHead" value="Samenvatting voor"/>
<phrase id="SaveUserName" value="Bewaar mijn gebruikersnaam"/>
<phrase id="Search" value="Zoeken"/>
<phrase id="SelectAll" value="(Alles)"/>
<phrase id="SendEmailBtn" value="Versturen" client="1"/>
<phrase id="SendEmailSuccess" value="Email met succes verstuurd" client="1"/>
<phrase id="ShowAll" value="Laat alles zien"/>
<phrase id="Summary" value="Samenvatting"/>
<phrase id="Tasks" value="Taken"/>
<phrase id="To" value="tot"/>
<phrase id="Top" value="Bovenaan"/>
<phrase id="Total" value="Totaal"/>
<phrase id="UnmatchedValue" value="&lt;img src=&quot;%fwarn.gif&quot; alt=&quot;Waarde komt niet voor&quot; title=&quot;Waarde komt niet voor&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;15&quot; style=&quot;border: 0;&quot;&gt;"/>
<phrase id="UserName" value="Gebruikersnaam"/>
<phrase id="Week" value="Week"/>
<phrase id="Year" value="Jaar"/>
<!-- Search Operators -->
<phrase id="=" value="="/>
<phrase id="&lt;&gt;" value="&lt;&gt;"/>
<phrase id="&lt;" value="&lt;"/>
<phrase id="&lt;=" value="&lt;="/>
<phrase id="&gt;" value="&gt;"/>
<phrase id="&gt;=" value="&gt;="/>
<phrase id="LIKE" value="bevat"/>
<phrase id="NOT LIKE" value="bevat niet"/>
<phrase id="STARTS WITH" value="begint met"/>
<phrase id="ENDS WITH" value="eindigt met"/>
<phrase id="IS NULL" value="is leeg"/>
<phrase id="IS NOT NULL" value="is niet leeg"/>
<phrase id="BETWEEN" value="tussen"/>
<phrase id="AND" value="en"/>
<phrase id="OR" value="of"/>
<!-- Menu Prefix/Suffix -->
<phrase id="SimpleReportMenuItemPrefix" value=""/>
<phrase id="SimpleReportMenuItemSuffix" value=""/>
<phrase id="DetailSummaryReportMenuItemPrefix" value=""/>
<phrase id="DetailSummaryReportMenuItemSuffix" value=""/>
<phrase id="CrosstabReportMenuItemPrefix" value=""/>
<phrase id="CrosstabReportMenuItemSuffix" value=""/>
<phrase id="ChartReportMenuItemPrefix" value=""/>
<phrase id="ChartReportMenuItemSuffix" value=""/>
<!-- Advanced Filter -->
<phrase id="Future" value="Toekomst"/>
<phrase id="Past" value="Verleden"/>
<phrase id="Last14Days" value="Laatste 14 dagen"/>
<phrase id="Last30Days" value="Laatste 30 dagens"/>
<phrase id="Last7Days" value="Laatste 7 dagen"/>
<phrase id="Next14Days" value="Volgende 14 dagen"/>
<phrase id="Next30Days" value="Volgende 30 dagen"/>
<phrase id="Next7Days" value="Volgende 7 dagen"/>
<phrase id="Today" value="Vandaag"/>
<phrase id="Tomorrow" value="Morgen"/>
<phrase id="Yesterday" value="Gisteren"/>
<phrase id="LastMonth" value="Vorige maand"/>
<phrase id="NextMonth" value="Volgende maand"/>
<phrase id="ThisMonth" value="Deze maand"/>
<phrase id="LastTwoWeeks" value="Laatste 2 weken"/>
<phrase id="LastWeek" value="Vorige week"/>
<phrase id="NextTwoWeeks" value="Volgende 2 weken"/>
<phrase id="NextWeek" value="Volgende week"/>
<phrase id="ThisWeek" value="Deze week"/>
<phrase id="LastYear" value="Vorig jaar"/>
<phrase id="NextYear" value="Volgend jaar"/>
<phrase id="ThisYear" value="Dit jaar"/>
</global>
</ew-language>
Webmaster
 
Posts: 10728
Joined: Fri Aug 06, 2004 5:59 pm

So happy I stumbled upon this site.

Postby Dougraf » Sat Dec 21, 2013 5:21 am

I've been searching for a good source of knowledge on this subject.
Thanks for making this resource available.
Dougraf
 
Posts: 1
Joined: Sun Dec 15, 2013 9:57 pm


Return to Feature Requests (PHP Report Maker)