Dutch lang.xml ASPM7

Tips submitted by ASPMaker users

Dutch lang.xml ASPM7

Postby rene.winkel » Sat Apr 04, 2009 5:20 am

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes"?>
<aspmaker.language date="31-03-2009" version="7.1.0" desc="dutch template" author="René Winkel">
<phrase id="ActionDeleted" value="Verwijderd"/>
<phrase id="ActionInserted" value="Toegevoegd"/>
<phrase id="ActionInsertedGridAdd" value="Toegevoegd in Grid"/>
<phrase id="ActionUpdated" value="Bijgewerkt"/>
<phrase id="ActionUpdatedGridEdit" value="Bijgewerkt in Grid"/>
<phrase id="ActionUpdatedMultiUpdate" value="Meerdere bijgewerkt"/>
<phrase id="ActivateAccount" value="Uw toegang is geactiveerd."/>
<phrase id="ActivateFailed" value="Activatie mislukt"/>
<phrase id="Add" value="Toevoegen"/>
<phrase id="AddBtn" value="Toevoegen"/>
<phrase id="AddLink" value="Toevoegen"/>
<phrase id="AddSuccess" value="Toevoegen geslaagd"/>
<phrase id="AdvancedSearch" value="Uitgebreid zoeken"/>
<phrase id="AllRecords" value="Alles"/>
<phrase id="AllWord" value="Alle woorden"/>
<phrase id="AlwaysAsk" value="Altijd om gebruikersnaam en wachtwoord vragen"/>
<phrase id="AnyWord" value="Een of meerdere woorden"/>
<phrase id="AutoLogin" value="Automatisch inloggen totdat ik uitlog"/>
<phrase id="Average" value="Gemiddeld"/>
<phrase id="BackToList" value="Terug naar overzicht"/>
<phrase id="BackToLogin" value="Terug naar inlogpagina"/>
<phrase id="BackToMasterPage" value="Terug naar hoofdpagina"/>
<phrase id="BatchDeleteBegin" value="*** Begin verwijderbatch ***"/>
<phrase id="BatchDeleteRollback" value="*** Verwijderbatch ongedaan maken ***"/>
<phrase id="BatchDeleteSuccess" value="*** Verwijderbatch geslaagd ***"/>
<phrase id="BatchInsertBegin" value="*** Begin invoegbatch ***"/>
<phrase id="BatchInsertRollback" value="*** Invoegbatch ongedaan maken ***"/>
<phrase id="BatchInsertSuccess" value="*** Invoegbatch geslaagd ***"/>
<phrase id="BatchUpdateBegin" value="*** Begin bijwerkbatch ***"/>
<phrase id="BatchUpdateRollback" value="*** Bijwerkbatch ongedaan maken ***"/>
<phrase id="BatchUpdateSuccess" value="*** Bijwerkbatch geslaagd ***"/>
<phrase id="CancelBtn" value="Annuleren"/>
<phrase id="CancelLink" value="Annuleren"/>
<phrase id="ChangePwd" value="Wachtwoord wijzigen"/>
<phrase id="ChangePwdPage" value="Wachtwoord wijzigen"/>
<phrase id="ChangePwdBtn" value="Wachtwoord wijzigen"/>
<phrase id="Confirm" value="Bevestig"/>
<phrase id="ConfirmBtn" value="Bevestigen"/>
<phrase id="ConfirmPassword" value="Wachtwoord bevestigen"/>
<phrase id="CopyLink" value="Kopiëren"/>
<phrase id="Count" value="Aantal"/>
<phrase id="CustomView" value="AANGEPAST OVERZICHT"/>
<phrase id="Delete" value="Verwijderen"/>
<phrase id="DeleteBtn" value="Bevestig verwijderen"/>
<phrase id="DeleteCancelled" value="Verwijderen geannuleerd"/>
<phrase id="DeleteConfirmMsg" value="Wilt u dit record verwijderen?"/>
<phrase id="DeleteLink" value="Verwijderen"/>
<phrase id="DeleteMultiConfirmMsg" value="Wilt u de geselecteerde records verwijderen?"/>
<phrase id="DeleteSelectedLink" value="Verwijder geselecteerde records"/>
<phrase id="DeleteSuccess" value="Verwijderen geslaagd"/>
<phrase id="DetailLink" value="..."/>
<phrase id="DupIndex" value="Meerdere '%v'-waarden voor unieke index '%f'"/>
<phrase id="DupKey" value="Dubbele primaire sleutel: '%f'"/>
<phrase id="Edit" value="Bewerken"/>
<phrase id="EditBtn" value="Bewerken"/>
<phrase id="EditLink" value="Bewerken"/>
<phrase id="EnterNewPassword" value="Nieuw wachtwoord"/>
<phrase id="EnterOldPassword" value="Oud wachtwoord"/>
<phrase id="EnterPassword" value="Voer wachtwoord in"/>
<phrase id="EnterPwd" value="Voer wachtwoord in"/>
<phrase id="EnterRequiredField" value="Verplicht veld"/>
<phrase id="EnterSearchCriteria" value="Geef zoekwaarden"/>
<phrase id="EnterUid" value="Voer gebruikersnaam in"/>
<phrase id="EnterValidEmail" value="Voer een geldig emailadres in!"/>
<phrase id="ExactPhrase" value="Exact"/>
<phrase id="ExportToCsv" value="Exporteer naar CSV"/>
<phrase id="ExportToExcel" value="Exporteer naar Excel"/>
<phrase id="ExportToHtml" value="Exporteer naar HTML"/>
<phrase id="ExportToWord" value="Exporteer naar Word"/>
<phrase id="ExportToXml" value="Exporteer naar XML"/>
<phrase id="FailedToSendMail" value="Verzenden van email mislukt"/>
<phrase id="FieldName" value="Veldnaam"/>
<phrase id="FieldRequiredIndicator" value="&lt;span class=&quot;ewRequired&quot;&gt;&amp;nbsp;*&lt;/span&gt;"/>
<phrase id="ForgetPwd" value="Wachtwoord vergeten"/>
<phrase id="GoBack" value="Terug"/>
<phrase id="GridAddLink" value="Toevoegen in grid"/>
<phrase id="GridCancelLink" value="Annuleren"/>
<phrase id="GridEditLink" value="Bijwerken in grid"/>
<phrase id="GridInsertLink" value="Invoegen in grid"/>
<phrase id="GridSaveLink" value="Opslaan"/>
<phrase id="HideHighlight" value="Highlight verbergen"/>
<phrase id="IncorrectCreditCard" value="Incorrect credit card nummer"/>
<phrase id="IncorrectDate" value="Incorrecte datum, formaat ="/>
<phrase id="IncorrectDateD" value="dd"/>
<phrase id="IncorrectDateM" value="mm"/>
<phrase id="IncorrectDateY" value="yyyy"/>
<phrase id="IncorrectEmail" value="Incorrect emailadres"/>
<phrase id="IncorrectFloat" value="Incorrect floating point getal"/>
<phrase id="IncorrectGUID" value="Incorrect GUID"/>
<phrase id="IncorrectInteger" value="Incorrect integer"/>
<phrase id="IncorrectPhone" value="Incorrect telefoonnummer"/>
<phrase id="IncorrectRange1" value="Getal moet liggen tussen"/>
<phrase id="IncorrectRange2" value="and"/>
<phrase id="IncorrectSSN" value="Incorrect sofinummer/BSN"/>
<phrase id="IncorrectTime" value="Incorrecte tijd (uu:mm:ss)"/>
<phrase id="IncorrectZip" value="Incorrecte postcode"/>
<phrase id="InlineAddLink" value="Inline invoegen"/>
<phrase id="InlineCopyLink" value="Inline kopiëren"/>
<phrase id="InlineEditLink" value="Inline bewerken"/>
<phrase id="InsertCancelled" value="Invoegen geannuleerd"/>
<phrase id="InsertFailed" value="Invoegen mislukt"/>
<phrase id="InsertLink" value="Invoegen"/>
<phrase id="InsertSuccess" value="Invoegen geslaagd"/>
<phrase id="InvalidEmail" value="Ongeldig emailadres"/>
<phrase id="InvalidField" value="Ongeldig veld"/>
<phrase id="InvalidKeyValue" value="Ongeldige sleutelwaarde"/>
<phrase id="InvalidRecord" value="Ongeldig record! Sleutelwaarde is leeg"/>
<phrase id="InvalidParameter" value="Ongeldige parameter"/>
<phrase id="InvalidPassword" value="Ongeldig wachtwoord"/>
<phrase id="InvalidUidPwd" value="Gebruikersnaam of wachtwoord incorrect"/>
<phrase id="Keep" value="Behouden"/>
<phrase id="Login" value="Aanmelden"/>
<phrase id="LoginCancelled" value="Aanmelden geannuleerd"/>
<phrase id="LoginPage" value="Aanmelden"/>
<phrase id="Logout" value="Afmelden"/>
<phrase id="MasterRecord" value="Master Record"/>
<phrase id="MaxFileSize" value="Max. bestandsgrootte (%s bytes) overschreden."/>
<phrase id="MismatchPassword" value="Wachtwoorden komen niet overeen"/>
<phrase id="MissingLookupTableName" value="Opzoektabelnaam ontbreekt"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldName" value="Weergaveveldnaam ontbreekt"/>
<phrase id="MissingDisplayFieldValue" value="Waarde van weergaveveld ontbreekt"/>
<phrase id="MissingUserLevelID" value="Userlevel ID ontbreekt"/>
<phrase id="MissingUserLevelName" value="User Level naam ontbreekt"/>
<phrase id="New" value="Nieuw"/>
<phrase id="NewPassword" value="Nieuw wachtwoord"/>
<phrase id="NewValue" value="Nieuwe waarde"/>
<phrase id="Next" value="Volgende"/>
<phrase id="NoAddRecord" value="Geen records om toe te voegen"/>
<phrase id="NoFieldSelected" value="Geen veld geselecteerd om bij te werken"/>
<phrase id="NoPermission" value="U bent niet gemachtigd deze pagina te zien"/>
<phrase id="NoRecord" value="Geen records gevonden"/>
<phrase id="NoRecordForKey" value="Geen record gevonden voor sleutel = "/>
<phrase id="NoRecordSelected" value="Geen records geselecteerd"/>
<phrase id="NoTableGenerated" value="Geen tabellen gegenereerd"/>
<phrase id="Of" value="van"/>
<phrase id="Old" value="Oud"/>
<phrase id="OldPassword" value="Oud wachtwoord"/>
<phrase id="OptionAlreadyExist" value="Optie bestaat al"/>
<phrase id="Page" value="Pagina"/>
<phrase id="PagerFirst" value="Eerste"/>
<phrase id="PagerLast" value="Laatste"/>
<phrase id="PagerNext" value="Volgende"/>
<phrase id="PagerPrevious" value="Vorige"/>
<phrase id="Password" value="Wachtwoord"/>
<phrase id="PasswordRequest" value="Wachtwoord opvragen"/>
<phrase id="PasswordChanged" value="Wachtwoord gewijzigd"/>
<phrase id="Permission" value="Permissie"/>
<phrase id="PermissionAddCopy" value="Toevoegen/kopiëren"/>
<phrase id="PermissionDelete" value="Verwijderen"/>
<phrase id="PermissionEdit" value="Bewerken"/>
<phrase id="PermissionListSearchView" value="Lijst/zoeken/inzien"/>
<phrase id="PermissionList" value="Lijst"/>
<phrase id="PermissionSearch" value="Zoeken"/>
<phrase id="PermissionView" value="Inzien"/>
<phrase id="PickDate" value="Kies een datum"/>
<phrase id="PleaseSelect" value="Maak een selectie"/>
<phrase id="PrinterFriendly" value="Printvriendelijk"/>
<phrase id="Prev" value="Vorige"/>
<phrase id="PwdEmailSent" value="Het wachtwoord is verzonden naar uw emailadres"/>
<phrase id="QuickSearch" value="Snel zoeken"/>
<phrase id="QuickSearchBtn" value="Zoeken (*)"/>
<phrase id="Record" value="Records"/>
<phrase id="RecordDeleted" value="record(s) verwijderd"/>
<phrase id="RecordInserted" value="record(s) toegevoegd"/>
<phrase id="RecordUpdated" value="record(s) bijgewerkt"/>
<phrase id="RecordsPerPage" value="Paginagrootte"/>
<phrase id="Register" value="Registreren"/>
<phrase id="RegisterBtn" value="Registreren"/>
<phrase id="RegisterSuccess" value="Registratie geslaagd"/>
<phrase id="RegisterSuccessActivate" value="Registratie geslaagd. Er is een email verzonden naar het adres dat u heeft opgegeven. Klik op de link in die email om uw registratie te voltooien."/>
<phrase id="RegisterPage" value="Registratiepagina"/>
<phrase id="RememberMe" value="Onthoud mij"/>
<phrase id="Remove" value="Verwijder"/>
<phrase id="Replace" value="Vervang"/>
<phrase id="Report" value="Rapport"/>
<phrase id="RequestPwdPage" value="Wachtwoord opvragen"/>
<phrase id="Reset" value="Herstel"/>
<phrase id="ResetSearch" value="Herstel zoekcriteria"/>
<phrase id="RptAvg" value="Gemiddeld"/>
<phrase id="RptDtlRec" value="Detailgegevens"/>
<phrase id="RptGrandTotal" value="Totaal generaal"/>
<phrase id="RptMax" value="Maximum"/>
<phrase id="RptMin" value="Minimum"/>
<phrase id="RptSum" value="Som"/>
<phrase id="RptSumHead" value="Samenvatting voor"/>
<phrase id="SaveUserName" value="Sla mijn gebruikersnaam op"/>
<phrase id="Search" value="Zoeken"/>
<phrase id="SendPwd" value="Wachtwoord verzenden"/>
<phrase id="ShowAll" value="Toon alles"/>
<phrase id="ShowHighlight" value="Toon highlight"/>
<phrase id="SrchLegend" value="&amp;nbsp;(*)"/>
<phrase id="Table" value="TABEL"/>
<phrase id="To" value="tot"/>
<phrase id="Total" value="Totaal"/>
<phrase id="UnauthorizedUserID" value="De huidige gebruiker (%c) is niet geautoriseerd om het user-id (%u) toe te kennen."/>
<phrase id="UnauthorizedParentUserID" value="De huidige gebruiker (%c) is niet geautoriseerd om het ouder-user-id (%p)."/>
<phrase id="UnauthorizedMasterUserID" value="De huidige gebruiker (%c) is niet geautoriseerd om het record toe te voegen. Master filter: %f"/>
<phrase id="UnmatchedValue" value="&lt;img src=&quot;images/alert-small.gif&quot; alt=&quot;Waarde niet gevonden&quot; width=&quot;16&quot; height=&quot;16&quot; border=&quot;0&quot;&gt;"/>
<phrase id="Update" value="Bijwerken"/>
<phrase id="UpdateBtn" value="Bijwerken"/>
<phrase id="UpdateCancelled" value="Bijwerken geannuleerd"/>
<phrase id="UpdateFailed" value="Bijwerken mislukt"/>
<phrase id="UpdateLink" value="Bijwerken"/>
<phrase id="UpdateSelectedLink" value="Geselecteerde records bijwerken"/>
<phrase id="UpdateSuccess" value="Bijwerken geslaagd"/>
<phrase id="UpdateValue" value="Bijwerken"/>
<phrase id="UserEmail" value="Email"/>
<phrase id="UserExists" value="Gebruikersnaam is al in gebruik"/>
<phrase id="UserLevel" value="User Level"/>
<phrase id="UserLevelAdministratorName" value="Naam voor user level -1 moet 'Administrator' zijn."/>
<phrase id="UserLevelPermission" value="User Level Permissies"/>
<phrase id="UserLevelIDInteger" value="User Level ID moet een geheel getal zijn"/>
<phrase id="UserLevelDefaultName" value="Naam voor user level 0 moet 'Default' zijn"/>
<phrase id="UserLevelIDIncorrect" value="User Level ID moet groter zijn dan 0"/>
<phrase id="UserLevelNameIncorrect" value="User level naam mag niet 'Administrator' of 'Default' zijn"/>
<phrase id="UserName" value="Gebruikersnaam"/>
<phrase id="View" value="Toon"/>
<phrase id="ViewLink" value="Toon"/>
<phrase id="ViewPageAddLink" value="Toevoegen"/>
<phrase id="ViewPageCopyLink" value="Kopiëren"/>
<phrase id="ViewPageDeleteLink" value="Verwijderen"/>
<phrase id="ViewPageDetailLink" value="..."/>
<phrase id="ViewPageEditLink" value="Bewerken"/>
<phrase id="WrongFileType" value="Bestandstype is niet toegestaan."/>
<phrase id="TableOrView" value="Tabellen/Views"/>
<phrase id="=" value="="/>
<phrase id="&lt;&gt;" value="&lt;&gt;"/>
<phrase id="&lt;" value="&lt;"/>
<phrase id="&lt;=" value="&lt;="/>
<phrase id="&gt;" value="&gt;"/>
<phrase id="&gt;=" value="&gt;="/>
<phrase id="LIKE" value="bevat"/>
<phrase id="NOT LIKE" value="bevat niet"/>
<phrase id="STARTS WITH" value="begint met"/>
<phrase id="BETWEEN" value="tussen"/>
<phrase id="AND" value="en"/>
<phrase id="OR" value="of"/>
</aspmaker.language>
rene.winkel
 

Return to User Submitted Tips (ASPMaker)